Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng

I. Mục tiêu:

- HS viết được : im , um , chim sâu , chùm khăn .

- Đọc được từ ứng dụng : SGK

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : xanh , đỏ , tím , vàng .

- GD HS có ý thức học tập .

II. Thiết bị dạy học:

1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

 

doc 25 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hoạt động vừa nêu :hoat động nào ở trong lớp ,hoạt động nào ở ngoài sân 
- Các hoạt động trên : GV làm gì ? , HS làm gì ?
* KL : ở lớp học có nhiều hoạt động khác nhau .Trong đó có hoạt động tổ chức trong lớp , có hoạt động tổ chức ngoài lớp 
b. Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp .
- Mục tiêu : 
Giới thiệu hoạt động ở lớp học của mình với bạn .
*HS nói với bạn 
- GV gọi 1 số HS lên bảng trả lời câu hỏi trước lớp 
KL: Các em phải biết hợp tác ,giúp đỡ , chia sẻ với các bạn trong các hoạt động học tập trên lớp 
- HS quan sát tranh 
- Các em nói với nhau về hoạt động ở lớp : học , đọc , viết , làm toán ,..
- Nêu ý kiến của mình sau khi quan sát tranh
- HĐ ở trong lớp : học , đọc , viết 
- HĐ ở ngoài sân : thể dục , múa hát 
- Cô giáo là người tổ chức hướng dẫn 
- HS là người thực hiện .
- Nhiều em nêu – nhận xét 
- Thảo luận theo cặp đôi .
- Nói với bạn về các hoạt động ở lớp 
- Nhắc lại nội dung hoạt động 2
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
Thủ công
Gấp cái quạt (tiếp )
I - Mục tiêu : 
- Học sinh biết cách gấp cái quạt bằng giấy .
- Rèn cho học sinh kỹ năng gấp quạt giấy đẹp , phẳng có thể sử dụng được . 
- Giáo dục học sinh có ý thức lao động tự phục vụ.
II -Thiết bị dạy học : 
1. GV : giấy màu , sợi chỉ , bút chì , hồ dán , quạt mẫu .
2. HS : Giấy màu, hồ dán, sợi chỉ vở thủ công
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh
- HS mở sự chuẩn bị của mình 
3.Bài mới : 
- GV nêu yêu cầu giờ học
- GV cho học sinh nêu lại các bước 
- HS nêu lại quy trình gấp quạt
Gấp cái quạt giấy .
- HS nhận xét 
- GV cho HS thực hiện từng bước :
- HS mở đồ dùng học tập 
- HS thực hành gấp cái quạt theo các bước ở tiết 1
- GV quan sát giúp đỡ em yếu 
- HS tiến hành gấp cái quạt
- Giúp học sinh trình bày sản phẩm
- HS trưng bày sản phẩm các tổ 
- Bình chọn bài đẹp nhất 
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
Học vần
Ôn bài 64 , 65
I. Mục tiêu : 
- Học sinh đọc và viết được:im , um , iêm , yên .
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK.
- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
II. Đồ dùng dạy học : 
1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : im – um, iêm , yên
2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- HS hát 1 bài 
2.Bài mới
30’
GTB -GB
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : im – um 
a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK 
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- Cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- HD HS đọc tiếp sức .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- Cho HS viết vào bảng con :
im - um , iêm , yên
- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
- Nhận xét .
c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .
- HD HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3:viết 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- HD HS viết 1 dòng :con nhím , tủm tỉm 
- HS hát 1 bài
- Đọc : im - um , iêm , yên 
- Mở SGK - đọc bài 
- Đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Thi đọc cá nhân – nhận xét .
- Thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- Viết vào bảng con :im – um, iêm , yên
- Nhận xét bài của nhau .
- Nêu yêu cầu 
- Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- Nêu kết quả : chim bồ câu , cá kìm , tôm hùm .
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- Nêu kết quả : xâu kim , xem phim , chùm nhãn . 
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
Toán
ôn tiết 60
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng cố về phép trừ trong phạm vi 10 .
	- Biết so sánh các số trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
2.Bài mới
30’
GTB -GB
1 ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho 2 HS làm bảng lớn - HS khác thực hiện vào bảng con : 
 10 = 4 + 10 = 5 + 
 10 = 8 + 10 - 2 = 
- GV nhận xét 
3. Ôn phép trừ trong phạm vi 10 : 
a. Hoạt động 1 : 
- GV cho HS viết vào vở.
 3 + 1 + 4 =
 5 + 3 + 2 = 10 - 4 - 6 = 
b. Hoạt động 2: làm bài tập 
Bài 1 ( 64 )
- cho HS thực hiện VBT :
- cho HS thực hiện theo cột dọc 
* Bài 2 ( 64 ) 
- GV cho HS nêu yêu cầu phần a , phần b rồi nêu kết quả 
- cho HS làm bài vào VBT 
* Bài 3 ( 64 ) 
- Cho HS điền dấu , = vào ô trống 
* Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
- GV cho HS nêu yêu cầu – giải bài toán 
- HS hát 1 bài 
- HS thực hiện .
- Nêu lần lượt kết quả theo cột dọc : 
6 , 2, 3, 5 , 8
- HS nhận xét bài của bạn 
- thực hiện vào vở. 
3 + 1 + 4 = 8
5 + 3 + 2 = 10 10 – 4 – 6 = 0
- thực hiện vào VBT.
- Nêu kết quả : 2 ,3 , 4 , 5, 6, 7, 
- điền kết quả vào SGK rồi đổi vở chữa bài cho nhau 
- làm bài vào VBT
- Nêu kết quả : 5 + 5 = 10 ; 5 + 4 < 10 
10 = 4 = 6; 6 + 4 = 4 + 6
- nêu yêu cầu – giải vào VBT : 
10 – 8 = 2
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
Tự nhiên và xã hội
Ôn bài 16 : hoạt động ở lớp
I. Mục tiêu : 
*Giúp học sinh biết :
	- Các hoạt động học tập ở lớp .
	- Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong từng hoạt động học tập 
	- Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động lớp học 
	- Hợp tác và chia sẻ các bạn trong lớp . 
II. Đồ dùng dạy học : 
1.Giáo viên : Hình trong SGK 
2.Học sinh : Sách TN - XH
III. các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
ổn định tổ chức
- HS hát 1 bài 
2.Bài mới
30’
GTB -GB
3.Hoạt động nối tiếp : 
2’
a. Hoạt động 1:Quan sát tranh
- Mục tiêu : Biết các hoạt động học tập ở lớp và mối quan hệ giữa GV và HS, HS với HS trong từng hoạt động học tập 
* Cho HS thảo luận câu hỏi :
- Các hoạt động trên : GV làm gì ? , HS làm gì ?
- Em hãy kể tên các hoạt động ở lớp mà các em tham gia 
b. Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp .
- Mục tiêu : 
Giới thiệu hoạt động ở lớp học của mình với bạn .
*HDHS kể tên các hoạt động mà em thích nhất .
- Cho HS viết tên các hoạt động vào vở nháp 
- Cho HS hát bài : cả nhà thương nhau - GV nhận xét giờ 
- HS quan sát tranh 
- Các em nói với nhau về hoạt động ở lớp : học , đọc , viết , làm toán ,..
- Nêu ý kiến của mình sau khi quan 
- Cô giáo là người tổ chức hướng dẫn 
- HS là người thực hiện .
- Nhiều em nêu – nhận xét 
- Thảo luận theo cặp đôi .
- Nói với bạn về các hoạt động ở lớp 
- Thi viết tên các hoạt động mà em đã tham gia vào vở nháp .
- Cả lớp hát bài : cả nhà thương nhau 
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Học vần
Bài 66 : uôm - ươm .
I. Mục tiêu: 
- HS viết được : uôm , ươm , cánh buồm , đàn bướm .
- Đọc được từ ứng dụng : SGK
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : ong , bướm chim , cá cảnh .
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
10’
10’
10’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : uôm 
. GV cho HS so sánh vần iêm và uôm 
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần : u- ô-mờ - uôm 
GV HD đánh vần từ khoá : buồm 
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu : uôm( lưu ý nét nối giữa u ô và m )
 .buồm : lưu ý nét nối giữa b và uôm 
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : ươm ( tương tự như vần uôm ) 
 GV cho HS so sánh vần uôm và ươm 
 . Đánh vần 
GV HD HS đánh vần : ư- ơ - mờ - ươm .
- HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá : bướm , đàn bướm 
- GV nhận xét
** GV dạy viết vần ươm 
- GVviết mẫu vần ươm (lưu ý nét nối 
giữa ư ơ và m )
- GV nhận xét .
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề: ong , bướm , chim , cá cảnh . 
- Tranh vẽ gì ?
- Con ong thích gì ?
con bướm thường thích gì ?
- Em thích con gì nhất ?
- GV cho HS liên hệ : Nhà emcó nuôi những con vật này không ?con vật này có ích lợi gì ? 
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần uôm được tạo nên từ u ô và m
Vần uôm có chữ u đứng trước chữ ô đứng giữa m đứng sau
* Giống nhau :kết thúc = m
* Khác nhau : uôm bắt đầu = u
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS nêu vị trí chữ và vần trong tiếng buồm 
đánh vần tiếng buồm = bờ - uôm - buôm - huyền - buồm 
- HS đọc trơn : buồm - cánh buồm 
- HS viết bảng con : uôm , cánh buồm 
* Giống nhau : kết thúc = m
* Khác nhau : ươm bắt đầu = ư
- HS đánh vần : ư - ơ - mờ - ươm 
- HS đọc trơn : bướm - đàn bướm 
- Nhận xét bài đọc của bạn
- HS viết vào bảng con : bướm - đàn bướm 
HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- HS đọc các vần ở tiết 1 
- HS đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- HS đọc câu UD
- HS viết vào vở tập viết 
uôm , ươm , cánh buồm , đàn bướm 
- HS lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
3. Các hoạt động nối tiếp
5’
a. GV cho HS nêu lại vần vừa học và tìm tiếng có vần uôm - ươm .
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
 c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Toán
Tiết 61: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
I. Mục tiêu : 
- Giúp HS củng cố về bảng cộng , trừ trong phạm vi 10.
- Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ , đọc và giải bài toán tương ứng .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
GV gọi HS bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 .
- GV nhận xét .
- HS hát 1 bài 
- HS đọc - nhận xét 
2.Bài mới
30’
GTB -GB
a. HĐ1 : Ôn tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
- Cho HS thực hiện tại chỗ: 
 10 - 6 = 10 - 4 = 
 10 - 5 = 10 - 6 = 
* GV cho HS làm bài vào bảng con điền dấu , = vào chỗ chấm :
 10 - 2 7 + 3 10 - 3 2 + 8
 10 - 7 6 + 3
b. HĐ 2 : Thực hành .
* Cho HS thực hiện bài tập 1 , 2, 3, (87 ) - SGK
- cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS làm bài vào SGK 
- nhận xét - sửa sai 
*Bài 4: Cho HS viêt phép tính thích hợp 
- đọc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
- nêu miệng : 4 , 5 , 6 , 4 
- thực hiện trên bảng con
10 – 2 < 7 + 3, 10 – 3 < 2 + 8
10 – 7 < 6 + 3
- thực hiện vào vở nháp 
- nêu yêu cầu bài toán 
- thực hiện làm vào SGK .
- nêu kết quả - nhận xét
- HS đọc bài toán – nêu phép tính thích hợp
4 + 3 = 7
10 – 3 = 7
3. Các HĐ nối tiếp : 
3’
	a. Trò chơi : HS lên bảng thi đọc tiếp sức bảng trừ trong phạm vi 10. 
	b.Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Đạo đức
Trât tự trong trường học(Tiết 1)
I. Mục tiêu 
1. Học sinh hiểu:
- Cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp.
- Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập, quyền được đảm bảo an toàn của trẻ em.
2.Học sinh có ý thức giữ trật tự khi ra, vào lớp học và khi ngồi học.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Vở bài tập Đạo đức 1.
- Tranh bài tập 1
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- Khen ngợi những HS thường xuyên đi học đúng giờ.
- Nhắc nhở HS còn đi học muộn.
2.Bài mới
30’
GTB -GB
1.Hoạt động 1:Quan sát tranh bài tập 1 và thảo luận nhóm 2:
-Yêu cầu quan sát tranh.
*Thảo luận nhóm 2
- Nhận xét việc ra vào lớp của các bạn trong 2 tranh.
* Thảo luận cả lớp:
- Con có suy nghĩ gì về việc làm của bạn trong tranh thứ 2?
- Nếu con có mặt ở đó con sẽ làm gì?
*Kết luận:
Chen lấn, xô đẩy nhau khi ra vào lớp làm ồn ào, mất trật tự và có thể gây ra vấp ngã.
2.Hoạt động 2:THi xếp hàng ra, vào lớp giữa các tổ.
*Lập ban giám khảo gồm:
- Cô giáo
- Các cán bộ lớp.
* Các tổ thi
*Quan sát và thảo luận.
-GV treo tranh.
-HS quan sát tranh.
- HS tham gia thảo luận.
- HS trình bày .
- Cả lớp thảo luận, trình bày. 
- GV nêu yêu cầu khi xếp hàng.
- Các tổ thi xếp hàng.
- BGK nhận xét và tuyên dương tổ xếp hàng tốt nhất.
- Yêu cầu HS nhắc lại những việc không nên làm khi xếp hàng ra, vào lớp.
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
 Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010
Học vần
 Bài 67: Ôn tập
I.Mục tiêu: 
- HS viết , đọc chắc chắn các vần vừa học kết thúc bằng m
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng.
- Nghe hiểu và kể lại được câu chuyện theo tranh : Đi tìm bạn .
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần kể chuyện
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
35’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
 b. Ôn tập
* Các vần đã học trong 4 tuần qua
 - GV đọc âm 
* Ghép âm thành vần 
 - GV nêu yêu cầu 
 - GV nhận xét .
* Đọc từ khoá các bài đã học có các vần trên 
 - GV chỉnh sửa cho HS
* Tập viết từ khoá
- GV chỉnh sửa cho HS
- GV lưu ý các nét nối giữa các âm.
 GV nhận xét 
* Tiết 2 :Luyện đọc 
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
- GV giới thiệu câu đọc UD ( SGK )
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
 Luyện viết 
- GV nêu yêu cầu .
- GV cho HS viết nốt bài vào vở tập viết ( nếu có )
** Kể chuyện : đi tìm bạn
- GV dẫn chuyện 
- GV kể chuyện kèm theo tranh
ý nghĩa : vội vàng , hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được việc gì .
- HS nêu :om , am , ăm , âm , im , um . 
- Nhận xét .
- HS chỉ chữ
 HS lên bảng chỉ các vần vừa ghép ở cột dọc với dòng ngang
- HS đọc : om , am , ăm , âm , im , um 
- HS ghép vần trên bảng lớn 
dưới lớp HS ghép vào thanh cài .
- HS đọc theo tổ , nhóm , cá nhân 
- Nhận xét bài đọc của bạn 
- HS viết 1 số từ do GV đọc : xâu kim .
- HS viết vào vở tập viết : xâu kim 
- Nhắc lại các vần ở tiết 1
- HS đọc lần lượt các vần trên bảng lớn theo tổ , nhóm , cá nhân .
- HS thảo luận về tranh trong SGK
- HS đọc câu UD SGK
 Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa 
 Quả ngon dành tận cuối mùa
Chờ con , phần cháu bà chưa trảy vào 
- Thi đọc cá nhân , nhóm , tổ 
- Nhận xét.
- HS viết vào bảng con từ , câu ứng dụng trong SGK bài ôn tập tiết 59
- HS quan sat tranh 
- HS thảo luận nhóm 
- Thi tài theo nhóm kể lại chuyện 
- Nhắc lại ý nghĩa chuyện 
3 . Các hoạt động nối tiếp : 
3’
a. GV cho HS chơi trò chơi : thi tìm tiếng chứa vần ôn.
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .Kể lại chuyện cho cả nhà nghe 
Toán
Tiết 62: Luyện tập
I. Mục tiêu : 
- Giúp HS củng cố về bảng cộng , trừ trong phạm vi 10.
- Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. tiếp tục củng cố kỹ năng từ tóm tắt bài toán , hình thành bài toán rồi giải bài toán .
- GD HS có ý thức học tập.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gọi HS đọc bảng cộng,trừ trong phạm vi 10 .
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
- đọc bảng cộng,trừ trong phạm vi 10 
- Nhận xét . 
2.Bài mới
30’
GTB -GB
a. HĐ1 : - GV gọi HS đọc thuộc lòng bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
- Cho HS thực hiện vào vở; 
 10 - 6 = 10 - 4 = 7 + 3 =
 10 - 5 = 10 - 6 = 4 + 6 = 
* GV cho HS làm bài vào vở nháp điền dấu , = vào chỗ chấm :
 10 - 2 7 + 3 10 - 3 2 + 8
 10 - 7 6 + 3
b. HĐ 2 : Thực hành 
* GV cho HS thực hiện bài tập 1 , 2, 3 (88 ) - SGK
- cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS làm bài vào SGK 
- nhận xét - sửa sai 
*Bài 4: Cho HS đọc bài toán 
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Muốn biết cả 2 tổ có bao nhiêu bạn ta làm phép tính gì ?
- thực hiện .
- làm vào vở – nêu kết quả .
4 , 6 ,10 , 5 , 4 , 10
- thực hiện vào vở nháp 
10 – 2 = 7 + 3, 10 – 3 < 2 + 8
10 – 7 < 6 + 3
- nêu yêu cầu bài toán 
- thực hiện làm vào SGK .
- nêu kết quả - nhận xét
- Tổ 1 có 6 bạn , tổ 2 có 4 bạn 
- Hỏi 2 tổ có bao nhiêu bạn .
- Làm phép tính cộng 
6 + 4 = 10 
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
Học vần
Ôn bài 66 , 67 : uôm – ươm
I. Mục tiêu : 
- HS đọc và viết được uôm – ươm .
- HS đọc trơn được các từ ứng dụng .
- HS làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
II. Đồ dùng dạy học : 
Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần uôm – ươm 
HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
3. Hoạt động nối tiếp : 
2’
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : uôm – ươm 
a. Hoạt động 1 : GV cho HS mở SGK đọc bài 
- GV cho HS đọc thầm 1 lần .
- GV cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- GV cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- GV cho HS đọc tiếp sức .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- GV cho HS viết vào bảng con :
uôm – ươm 
- GV uốn nắn giúp các em còn chậm 
c. Hoạt động 3: Làm BT vở BTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- GV cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT 1
- GV cho HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3: viết 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- HS viết 1 dòng nhuộm vải , vườn ươm 
- GV nhận xét giờ .Dặn dò : Về nhà ôn bài 
- HS hát 1 bài
- HS đọc : uôm – ươm 
- HS mở SGK 
- HS đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- HS thi đọc cá nhân – nhận xét .
- HS thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- HS viết vào bảng con :
uôm – ươm 
- HS nhận xét bài của nhau .
- HS nêu yêu cầu 
- HS đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- HS nêu kết quả : quả muỗm , ươm cây , nhuộm vải , Hồ Gươm 
- HS nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- HS nêu kết quả : 
- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện 1 dòng : nhuộm vải , vườn ươm 
Toán 
ôn tiết 62 : luyện tập
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng cố về bảng cộng , trừ trong phạm vi 10 .
	- Biết so sánh các số trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1, bảng phụ ghi phép cộng và trừ trong phạm vi 10
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- GV cho 2 HS làm bảng lớn - HS khác thực hiện vào bảng con : 
 10= 4 + 10 = 5 + 
 10 = 8 + 10 = 7 + 
 8 + 2 =
- HS thực hiện 
- nêu kết quả : 6 , 2 , 10 , 5 , 3
2.Bài mới
30’
GTB -GB
a. Hoạt động 1 :
* Bài 2 ( 63 ) 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS làm bài tập vào VBT 
b. Hoạt động 2 : 
* Bài 3( 63 ) 
- GV cho HS viết số thích hợp vào ô trống
* Bài 4 ( 62 ) - VBT 
- cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS làm bài vào VBT 
- nhận xét 
*Bài 5: Tính .
- GV HD HS thực hiện 
- nêu yêu cầu 
- thực hiện vào vở. 
- Nêu kết quả : 5 + 5 =10
 8 – 2 = 6
10 + 0 = 10 8 – 7 = 1 
 9 – 1 = 8
- thực hiện vào VBT 
- Nêu kết quả 10 = 9 + 1 
 10 = 2 + 8 10 = 1 + 4 + 5 10 = 9 + 1 
- nêu yêu cầu 
- Viết số thích hợp : 8 + 2 = 10 
 8 – 2 = 6
- nêu yêu cầu .
- làm bài vào VBT
4 + 1 + 5 = 10 7 + 2 – 4 = 5
8 – 3 + 3 = 8 
10 + 0 – 1 = 10
3. Củng cố
2’
GV nhận xét giờ .
Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010
Học vần
Bài 68 : ot - at 
Mục tiêu: 
- HS viết được : ot - at - tiếng hót , ca hát .
- Đọc được từ ứng dụng : SGK
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : gà gáy , chim hót .
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
10’
10’
10’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : ot
. GV cho HS so sánh vần om và ot 
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần : ot = o - tờ - ot
GV HD đánh vần từ khoá : hót , tiếng hót .
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu : ot ( lưu ý nét nối giữa o và t )
 .hót : lưu ý nét nối giữa h và ot 
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : at ( tương tự như vần ot ) 
 GV cho HS so sánh vần ot và at 
 . Đánh vần 
GV HD HS đánh vần : at = a - tờ - at
- HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá : hát , ca hát 
- GV nhận xét
** GV dạy viết vần at 
- GVviết mẫu vần at (lưu ý nét nối 
giữa a và t )
- GV nhận xét .
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề: 
- Tranh vẽ gì ?
- Chim hót như thế nào ?
- Em hãy đóng vai chú gà để cất tiếng hát ?
- Em thường ca hát vào lúc nào ?
- GV cho HS liên hệ : Nhà em có nuôi những con vật này không ? Con này có ích lợi gì ? 
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần ot được tạo nên từ o và t
Vần ot có chữ o đứng trước chữ t đứng sau
* Giống nhau :kết thúc = m
* Khác nhau : ot bắt đầu = o
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS nêu vị trí chữ và vần trong tiếng hót 
đánh vần tiếng : hót = hờ - ot - hót - sắc - hót 
- HS đọc trơn : hot - tiếng hót 
- HS viết bảng : ot - tiếng hót . 
* Giống nhau : kết thúc = t
* Khác nhau : at bắt đầu = a
- HS đánh vần : at = a- tờ - at
- HS đọc trơn : hát , ca hát 
- Nhận xét bài đọc của bạn
- HS viết vào bảng con : at - ca hát 
HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- HS đọc các vần ở tiết 1 
- HS đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- HS đọc câu UD

Tài liệu đính kèm:

 • docT16 sua.doc