Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 - Lường Thị Hương - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

I. Mục tiêu:

 - Nêu được các biểu hiện giữ trật tự khi nghe giảng và khi ra vào lớp.

 - Nêu được ích lợi của việc giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp .

 - Thực hiện tốt giữ trật tự khi nghe giảng và khi ra vào lớp.

II. Phương tiện dạy học:

 -Vở bài tập đạo đớc lớp 1.

III. Các hoạt động dạy học:

doc 23 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 - Lường Thị Hương - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng con.
 10 10 10 10
 5 4 8 3 
 -Nhận xét.
- Theo dõi.
- 2 hs lên bảng làm bài.
 5+ =10 - 2 =6 
 8 - = 1 + 0 =10 
 - Nhận xét
- Theo dõi.
- 3 hs lên bảng làm bài.
5+4 9 6 5+3 9-0 8
9-2 8 9 5+1 4+5 5+4
- Nhận xét.	
- Theo dõi.
- Quan sát tranh và nêu bài toán: 
a. có 7 con vịt dưới ao có thêm 3 con nữa.
b. có 10 quả cam trên cành, rơi đi 2 quả.
- 2hs lên bảng làm bài:
7
+
3
=
10
10
-
2
=
8
- Nhận xét.
-Hs nhắc lại đề bài .
- Làm bài ở nhà.
 . .
Tiếng Việt: Bài 65: VẦN IÊM - YÊM.
 Thời gian: 70 phút
I. Mục tiêu:
 - Nắm được cấu tạo, đọc, viết được iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
 - Nhận biết được tiếng mới, đọc được từ và câu ứng dụng: thanh kiếm, âu yếm, quí kiếm, yếm dãi; Ban ngày, sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
 - Tập nói được những câu hoàn chỉnh về chủ đề “ Điểm mười.
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh minh hoạ trong sgk.
 -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định ( 1p)
2. Bài cũ( 5p)-Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới:
 a. Giới thiệu bài (1p) Hôm nay chúng ta sẽ học Bài iêm- yêm . Gv ghi bảng mục bài .
b. Hoạt động 1(12p) Dạy vần.
* Cách tiến hành:
 - Dạy vần iêm:
 +Nhận diện vần:
 . Gắn và viết lên bảng vần iêm
 . Y/c:
 +Phát âm và đánh vần:
 . Phát âm mẫu: iêm.
 . Hd đánh vần:iê- m -iêm
 .Muốn có tiếng xiêm ta thêm âm gì?
 . Y/c:
 . Nhận xét ghi bảng xiêm
 . Hd đánh vần: x - iêm–xiêm.
 .Giới thiệu từ khóa: dừa xiêm
 . Chỉnh sửa và giúp đỡ hs yếu phát âm cho chính xác.
- Dạy vần yêm: ( Hd tương tự iêm)
 + Y/c:
- Theo dõi sửa sai.
c. Hoạt động 2: Hd viết .( 9p)
* Cách tiến hành
- Hd viết iêm, yêm ,dừa xiêm, cái yếm.
 -Viết mẫu lên bảng và Hd cách viết: 
iêm yêm dừa xiêm cái yếm 
-Nhận xét.
d. Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng.( 7p)
* Cách tiến hành:
 -Ghi từ ứng dụng lên bảng:
- Giải nghĩa từ. 
 thanh kiếm âu yếm
 quý hiếm yếm dãi.
 - Theo dõi sửa sai.
 TIẾT 2
 a. Hoạt động 1:Luyện đọc .( 15p)
*Cách tiến hành:
 + Y/c:
 + Theo dõi sửa cách phát âm cho Hs
 + Đọc câu ứng dụng:
 . Y/c:
 . Giới thiệu câu ứng dụng:
 Ban ngày, sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
 .-Đọc mẫu và hd cách đọc.
+ Nhận xét.
+ Đọc bài trong sgk.
 . Y/c:
 . Theo dõi và giúp đỡ thêm cho hs yếu.
b. Hoạt động 2: Luyện viết (7p)
+Y/c:
 +Theo dõi và giúp đỡ thêm cho Hs yếu.
c. Hoạt động 3: Luyện nói: ( 8p)
+Y/c:
 +Nêu câu hỏi gợi ý:
 Tranh vẽ gì?
 Bạn hs vui hay buồn khi cô giáo cho điểm mười?
 Khi được điểm mười em thường khoe với ai đàu tiên?
 + Hd Hs tập nói thành những câu hoàn chỉnh.
4. Củng cố, dặn do:ø (5p)
 -Y/c:
- Gv nhận xét tiết học. 
- 3 Hs đọc bài 64 im, um.
- Lớp viết bảng con con nhím, trốn tìm.
 -Nhận xét
-Theo dõi.
-Theo dõi.
-Tìm ghép và phân tích vần iêm.
-Phát âm cn- nhóm- lớp.
- Đánh vần cn- nhóm – lớp.
- Aâm x . 
- Ghép tiếng xiêm.
- Phân tích: xiêm gồm x ghép với iêm.
- Đánh vần cn-nhóm- lớp.
- Đọc trơn cn- nhóm- lớp.
- Ghép và phân tích yêm, yếm, cái yếm.
- Đánh vần, đọc trơn yêm, yếm, cái yếm, cn- nhóm- lớp
- So sánh iêm với yêm.
Hs đọc trơn CN- ĐT
-Theo dõi.
-Nhắc lại quy trình viết .
-Viết vào bảng con iêm, yêm
 -Nhận xét.
- Theo dõi
- Tìm tiếng chứa âm mới học.
- Đọc từ ứng dụng cn-nhóm- lớp.
-Nhìn bảng đọc bài cn- nhóm- lớp.
- Đọc các từ ứng dụng cn- nhóm- lớp.
- Quan sát tranh và nêu nd tranh.
- Tìm tiếng chứa âm mới kiếm, yếm.
- Đọc câu ứng dụng cn- nhóm- lớp.
-Hs yếu và Hs dân tộc đọc nhiều hơn.
-Nhận xét.
- Mở sgk và đọc bài trong nhóm 2.
- Một số nhóm thi đọc trước lớp.
- Nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt.
-Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
-Quan sát tranh trong sgk
-Suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
-Hs tiến hành luyện nói.
-Đọc lại bài trên bảng
-Học bài ở nhàvà làm bài tập 
Tự nhiên-xã hội: HOẠT ĐỘNG Ở LỚP.
 Thời gian: 35’
I. Mục tiêu: * Sau bài học sinh biết:
 - Kể được một số hoạt động ở lớp.
 - Mối quan hệ giữa Gv và hs trong hoạt động học tập.
 - Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.
 - Giúp đỡ, chia sẻ với bạn trong lớp.
II. Phương tiện dạy học:
 -Các hình trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ôån định( 1p)
2. Bài cũ: ( 3p)Y/c:
 Hãy kể tên các đồ dùng có trong lớp học?
 Nhận xét.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài( 1p) Hôm nay chúng ta sẽ học bài Hoạt động ở lớp . Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: ( 13p)Thảo luận.
* Cách tiến hành:
 -Bước 1: Hd và y/c:
 + Theo dõi và giúp đỡ thêm.
 -Bước 2: Hoạt động cả lớp
* Kết luận: Ở lớp học có rất nhiều hoạt động khác nhau: Đọc, viết, múa, hát
. Hoạt động 2: ( 15p)Nói về các hoạt động ở lớp.
* Cách tiến hành:
 -Bước 1: Làm việc theo cặp
 + Nói trước lớp những hoạt động ở lớp và hoạt động mà mình thích.
* Kết luận: Mỗi hoạt động đều có những mới lạ chúng ta cần tham gia đầy đủ các hoạt động ở lớp.
4. Củng cố, dặn dò( 1p)
- Y/C: 
- Dặn chuẩn bị bài sau. 
- Nhận xét tiết học
-Trả lờp câu hỏi.
-Theo dõi
- Quan sát tranh và thảo luận theo cặp về các hoạt động được thể hiện trong từng tranh.
-Một số cặp lên trình bày
-Nhận xét bổ sung.
- Từng cặp kể về các hoạt động ở lớp và nói với bạn những hoạt động mà mình thích.
-Một số cặp trình bày nd thảo luận.
-Nhận xét.
- 3 Hs nhắc lại đề bài .
 . .
Ngày dạy: Thứ tư 7 /12/2011
Tiếng Việt: Bài 66: UÔM- ƯƠM.
 Thời gian: 70 phút
I. Mục tiêu:
 - Nắm được cấu tạo, đọc, viết được uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
 - Nhận biết được tiếng mới, đọc được từ và câu ứng dụng: ao chuôm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm; những bông cải bay lượn từng đàn.
 - Tập nói được những câu hoàn chỉnh về chủ đề “ Ong, bướm, chim, cá cảnh.
II. Phương tiện dạy học:
 -Tranh minh hoạ trong sgk.
 -Sách Tiếng Việt, vở tập viết, bộ chữ cái.
III. Các hoạt động dạy học: TIẾT 1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định :(1p)
2. Bài cũ: ( 5p)
 -Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới:
 a. Giới thiệu bài (1p) Hôm nay chúng ta sẽ học bài Uôm- ươm . GV ghi bảng mục bài .
b. Hoạt động 1: ( 12p)Dạy vần.
* Cách tiến hành:
 - Dạy vần uôm:
 +Nhận diện vần:
 . Gắn và viết lên bảng vần uôm
 . Y/c:
 +Phát âm và đánh vần:
 . Phát âm mẫu: uôm.
 . Hd đánh vần:uô- m –uôm. 
 .Muốn có tiếng buồm ta thêm âm, dấu gì?
 . Y/c:
. Nhận xét ghi bảng buồm
 . Hd đánh vần: b- uôm – buôm- huyền – buồm.
 .Giới thiệu từ khóa: cánh buồm
 . Chỉnh sửa và giúp đỡ hs yếu phát âm cho chính xác.
- Dạy vần ươm: ( Hd tương tự uôm)
 + Y/c:
- Theo dõi sửa sai.
c. Hoạt động 2: ( 9p) Hd viết .
* Cách tiến hành:
 - Hd viết uôm, ươm ,cánh buồm, đàn bướm.
 -Viết mẫu lên bảng và Hd cách viết: 
uơm ươm cánh buồm đàn bướm
-Nhận xét.
d. Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng.( 7p)
* Cách tiến hành:
 -Ghi từ ứng dụng lên bảng:
 - Giải nghĩa từ.
ao chuôm vườn ươm
 nhuộm vải cháy đượm.
- Theo dõi sửa sai.
 TIẾT 2
 a.Hoạt động 1:Luyện đọc ( 15p).
*Cách tiến hành:
+ Y/c:
 + Theo dõi sửa cách phát âm cho Hs
 + Đọc câu ứng dụng:
 . Y/c:
 . Giới thiệu câu ứng dụng:
 Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời bướm bay lượn từng đàn.
 . Đọc mẫu và hd cách đọc.
+ Nhận xét.
+ Đọc bài trong sgk.
 . Y/c:
 . Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
b. Hoạt động 2: Luyện viết( 7p)
 +Y/c:
 +Theo dõi và giúp đỡ thêm cho Hs yếu.
c. Hoạt động 3: Luyện nói( 8p)
+Y/c:
 +Nêu câu hỏi gợi ý:
 Tranh vẽ gì?
 Những con vật này có lợi hay có hại?
 Ong giúp người làm gì?
 Bướm, chim, cá giúp người làm gì?
 Em thích con vật nào nhất?
+ Hd Hs tập nói thành những câu hoàn chỉnh.
4. Củng cố, dặn dò: ( 5p)
 -Y/c:
- Gv ghi bảng mục bài .
- 3 Hs đọc bài 65 iêm, yêm.
- Lớp viết bảng con quý hiếm, âu yếm, yếm dãi. 
 -Nhận xét
-Theo dõi.
-Theo dõi.
-Tìm ghép và phân tích vần uôm.
-Phát âm cn- nhóm- lớp.
- Đánh vần cn- nhóm-lớp.
- Aâm b, dấu huyền tren đầu chữ ô . 
- Ghép tiếng buồm.
- Phân tích: buồm gồm b ghép với uôm dấu huyền trên đầu chữ ô.
- Đánh vần cn-nhóm- lớp.
- Đọc trơn cn- nhóm- lớp.
- Ghép và phân tíchươm, bướm, đàn bướm.
- Đánh vần, ươm, bướm, đàn bướm, cn- nhóm- lớp
- So sánh uôm với ươm 
- Hs đọc trơn CN- ĐT
-Theo dõi.
-Nhắc lại quy trình viết .
-Viết vào bảng con uôm, ươm.
-Nhận xét.
- Theo dõi
- Tìm tiếng chứa âm mới học.
- Đọc từ ứng dụng cn-nhóm- lớp.
-Nhìn bảng đọc bài cn- nhóm- lớp.
- Đọc các từ ứng dụng cn- nhóm- lớp..
- Quan sát tranh và nêu nd tranh.
- Tìm tiếng chứa âm mới nhuộm, bướm.
- Đọc câu ứng dụng cn- nhóm- lớp.
-Hs yếu và Hs dân tộc đọc nhiều hơn.
-Nhận xét.
- Mở sgk và đọc bài trong nhóm 3.
- Một số nhóm thi đọc trước lớp.
- Nhận xét, bình chon nhóm đọc tốt.
-Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
-Quan sát tranh trong sgk
-Suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
-Hs tiến hành luyện nói.
-Đọc lại bài trên bảng
-Học bài ở nhàvà làm bài tập .
 . .
 Toán: 
 BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
 Thời gian: 37phút
I. Mục tiêu: Giúp Hs:
 -Thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. B iết làm tính cộng và trừ trong phạm vi 10.
 - Củng cố, nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
 -Làm quen với tóm tắt và viết được phép tính với hình vẽ.
II. Phương tiện dạy học:
 - Bộ đồ dùng dạy- học toán.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định (1p)
2 Bài cũ: ( 3p)Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1p) Hôm nay chúng ta sẽ học Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vị 10. Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: ( 12p)Oân bảng cộng và bảng trừ
* Cách tiến hành:
- Y/c:
 - Ghi bảng và hd hs sắp xếp qui luật của các phép tính.
- Hd ghi nhớ bảng cộng và bảng trừ
 + Y/c:
 + Xóa dần kết quả.
c.Hoạt động 2: ( 17p)Luyện tập
* Cách tiến hành:
 Bài 1: Nêu y/c bài tập trong sgk.
 - Y/c:
- Lưu ý hs viết số cho thẳng cột.
- Nhận xét.
Bài 2: Nêu y/c bài tập 2 trong sgk.
- Hd: Lấy 10 trừ đi số nằm trong các ô được kết quả ghi vào ô bên cạnh.
- Nhận xét
 Bài 3: Nêu y/c bài tập 3.
- Y/c:
Làm tính gì?
b. Y/c:
 Có: 10 quả bóng.
 Cho: 3 quả bóng.
 Còn: quả bóng?
-Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò( 1p)
 Y/c :
_Gv nhận xét tiết học 
- 2 hs đọc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.
- Theo dõi.
- Nhắc lại bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.
- Hs nêu: 9+1=10 1+9=10
 10-9=1 10-1=9
- Đọc lại các phép tính trên bảng.
- Đọc thuộc bảng cộng và bảng trừ.
- Theo dõi.
a. Làm bài và nêu kết quả
 3+7=10 4+5=9 7-2=5 8-1=7
 6+3=9 10-5=5 6+4=10 9-4=5
b. Làm bài vào bảng con:
+ + + 
- Nhận xét.
- Theo dõi.
-4 hs lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
- Theo dõi.
- Quan sát tranh và nêu bài toán: 
a. Hàng trên có 4 chiếc thuyền, hàng dưới có 3 chiếc thuyền.
- Làm tính cộng.
- 1 hs lên bảng viết phép tính.
4
+
3
=
7
- 1 hs dựa vào tóm tắt đọc đề toán.
- 1 em lên bảng ghi phép tính.
10
-
3
=
7
- Nhận xét.
-Hs đọc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
- Làm bài ở nhà vào vở bài tập.
 . .
 CHỦ ĐỀ 1: VỆ SINH CÁ NHÂN
BÀI 2: ĂN UỐNG SẠCH SẼ 
I/ MỤC TIÊU 
 * 1.Kiến thức 
 -Nêu được những việc làm để ăn uống sạch sẽ 
 * 2. Kỹ năng 
 -Thực hiện ăn uống sạch 
* 3 Thái độ 
 -Có ý thức giữ vệ sinh ăn uống 
 -Có thói quen rửa tay sạch trứoc khi ăn 
II/ CHUẨN BỊ -Bộ tranh minh hoạ VSCN số 3 	
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Hoạt động GV 
 Hoạt động HS 
HOẠT ĐỘNG 1: Những việc cần làm để ăn sạch 
Cách tiến hành 
GV phát cho mỗi nhóm bộ tranh VSCN số 3 avf yêu cầu HS quan sát từng tranh và trả lời câu hỏi 
HS quan sát tranh 
? Bức tranh vẽ gì 
? Việc làm đó có tác dụng gì ? 
Bứoc 2: Nhóm trưởng điều khiển cá bạn trong nhóm làm theo hướng dẫn của giáo viên 
Bước 3: GV mới đại diện mỗi nhóm lên trình bày 
Đại diện nhóm lên trình bày 
GV cùng các nhóm nhận xét bổ sung 
GVKL ; Để ăn uống sạch chúng ta phải 
Rửa tay trước khi ăn , trước khi dọn mân bát hoặc nấu nướng chế biến thức ăn ,..
Rửa sạch rau quả . Đối với một số loại quả cần gọt vỏ trước khi ăn 
Thức ăn phải đạy cẩn thận không để ruồi , gián , chuột ..bò hay đậu vào 
Bát đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ 
HOẠT ĐỘNG 2: Những việc cvần làm để ăn uống sạch
Cách tiến hành 
Bước 1: GV yêu cầu HS kể tên những đồ uống các em dùng hàng ngày 
HS lên bảng kể 
GV ghi lại những đồ ăn mà học sinh kể 
? Theo em các loại đồ uống nào nên uống , loại nào không nên uống ? Vì sao ? 
HS trả lời 
Nước đá như thế nào là sạch , như thế nào là không sạch ? 
HS trả lời 
Kem , nước mìa như thế nào là hợp vệ sihnh ? 
Bước 2 : GV chia nhóm phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh thảo luận 
HS thảo luận 
GV mói đại diện các nhóm lên trình bày 
Địa diện các nhóm lên trình bày 
GV và các nhóm còn lại nhận xét bổ sung 
GVKL: Nước uống trong mỗi gia đình cần đựoc lấy từ nguồn nứoc sạch không bị ô nhiễm , đun sôi để nguội . Trong trường hợp nước bị đục các gia đình cần nghỉ lọc theo hướng dẫn của y tế và nhất thiết phải đun sôi trứoc khi uống 
HOẠT ĐỘNG 3: Lợi ích của ăn uống sạch sẽ
Cách tiến hành 
GV nêu câu hỏi : 
Tại sao chúng ta phải ăn uống sạch sẽ ? 
HS trả lời 
GV nhận xét bổ sung 
GVKL : ăn uống sạch sẽ giúp chúng ta đề phòng được một số bệnh đường ruột như tiêu chảy , giun sán .
 ___________________________________________
 Ngày dạy: Thứ năm 8 /12/2011.
Toán: LUYỆN TẬP.
Thời gian: 35’
I. Mục tiêu:Giúp hs:
 -Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với bài toán.
 - So sánh các số đã học.
 II. Phương tiện dạy học:
 - Bảng lớp ghi nd bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. ổn định:(1p)
2. Bài cũ: ( 3p)Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 1p)Hôm nay chúng ta sẽ học bài Luyện tập . Ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động 1( 29p) Luyện tập.
* Cách tiến hành:
* Bài 1: Nêu y/c bài tập trong sgk.
 -Hd: Hd cho hs thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
b. Hd: Đặt số thứ hai cho thẳng với số đơn vị.
- Nhận xét.
* Bài 2: Nêu y/c bài tập 2.
- Hd: Lấy số trong hình tròn thứ nhất trừ hoặc cộng được kết quả ghi vào hình tròn tiếp theo.
- Nhận xét
* Bài 3:Nêu y/c bài tập 3.
- Hd: Tính kết quả rồi so sánh.
- Y/c:
- Nhận xét.
* Bài 4: Nêu y/c bài tập 4.
- Y/c:
-Làm phép tính gì?
- Nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò(1p)
 - Y/c:
- Gv nhận xét tiết học 
- 3 hs lên bảng làm bài:
1+9= 3+7= 4+6=
9+1= 7+3= 6+4=
10-1= 10-3= 10-4=
- Theo dõi.
-Theo dõi.
- hs làm bài sau đó nêu kết quả từng cột.
1+9=10 2+8=10 
10-1=9 10-2=8 
6+4=10 7+3=10 
10-6=4 10-7=3 
 -Nhận xét.
- Theo dõi.
- 1 hs lên bảng làm bài.
 -7 +2 -3 +8
10 
- Nhận xét
- Theo dõi.
- 3 hs lên bảng làm bài.
10 3+4 8 2+7 7 7
- Nhận xét.	
- Theo dõi.
- Dựa vào tóm tắt và đọc đề toán: Tổ 1 có 6 bạn, tổ 2 có 4 bạn. Hỏi cả 2 tổ có tất cả bao nhiêu bạn?
- 1hs lên bảng làm bài.
6
+
4
=
10
- Nhận xét.
- Hs đọc ĐT bài tập 1
- Làm bài ở nhà.
 . .
 Tiếng Việt : Bài 67: ÔN TẬP.
 Thời gian: 70’
I. Mục tiêu:
 - Hs đọc, viết chắc chắn các vần ,các từ ngữ đã học có m ở cuối.Đọc được các câu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67.
 - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng: lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa; Trong vòm lá mới chồi non chờ con phần cháu bà chưa trẩy vào.
 - Nghe, hiểu và kể lại một đoạn theo tranh truyện kể “ Đi tìm bạn”.
II. Phương tiện dạy học:
 - Bảng ôn - Tranh minh hoạ trong sgk.
III. Các hoạt động dạy học: 
 TIẾT1
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oån định : ( 1p)
2. Bài cũ: ( 5p)Y/c:
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 1p) Hôm nay chúng ta sẽ học bài Oân Tập . Ghi đề bài lên bảng.
b. Hoạt động 1 (12p) Oân tập.
* Cách tiến hành:
- Oân các âm đã học:
+ Kẻ bảng ôn lên bảng.
m
a
am
ă
â
o
+ Gv đọc âm.
- Ghép chữ thành vần:
+ Ghép mẫu một vần am
+ Y/c:
+ Theo dõi chỉnh sửa cho hs.
+Theo dõi, sửa sai.
c. Hoạt động 2: (7p) Đọc từ ứng dụng:
* Cách tiến hành:
+ Ghi các từ ứng dụng lên bảng
+ Giải nghĩa từ.
lưỡi liềm xâu kim nhóm lửa
+ Gv theo dõi sữa sai.
d. Hoạt động 3 : ( 9P)Tập viết từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- Viết mẫu lên bảng và hd cách viết. Lưu ý khoảng cách giữa các tiếng trong từ, vị trí dấu thanh.
xâu kim lưỡi liềm
- Nhận xét.
TIẾT 2
 a. Hoạt động 1: Luyện đọc .( 15p)
* Cách tiến hành:
+ Chỉ bảng ôn .
+ Gv chỉnh sửa cho hs đặc biệt lưu ý hs yếu và hs dân tộc.
+ Đọc câu ứng dụng:
. Y/c:
. Nhận xét ghi bảng:
Trong vòm lá mới chồi non
Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
Quả ngon giành tận cuối mùa
Chờ con phần cháu bà chưa trảy vào.
. Đọc mẫu.
. Y/c:
. Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
b. Hoạt động 2: Luyện viết( 7p)
+ Y/c:
+ Theo dõi giúp đỡ hs yếu.
c. Hoạt động 3: Kể chuyện( 8p)
+ Gv kể chuyện “ Đi tìm bạn”
. Lần 1 kể diễn cảm.
. Lần 2 kể kết hợp tranh minh hoạ.
+ Hd hs kể:
. Y/c:
. Theo dõi giúp đỡ các nhóm.
. Y/c: 
. Giúp đỡ hs sắp xếp ý và các câu cho phù hợp với từng tranh
+ Nêu ý nghĩa nd chuyện: chuyện đề cao tình bạn giữa đôi bạn nhím và sóc. Chuyện khuyên chúng ta phải biết quý trọng tình bạn.
. Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò.( 5p)
- Y/c:
-Gv nhận xét tiết học .
- Hs đọc bài 66 uôm, ươm
- Hs viết BC: ao chuôm, cháy đượm, lượm lúa .
- Theo dõi.
- Lên bảng chỉ và đọc các chữ ở bảng ôn.
- Đọc cn- nhóm- lớp.
- Chỉ chữ.
- Theo dõi.
- Ghép các vần còn lại
- Đọc các vần ghép được cn- nhóm-lớp.
- Theo dõi.
- Tìm tiếng chứa vần trong bảng ôn.
- Đọc các từ ứng dụng. Cn- nhóm lớp.
- Theo dõi.
- Tập viết vào bảng con.
- Nhận xét.
- Đọc bài ở hai bảng ôn cn- nhóm-lớp.
- Đọc các từ ứng dụng cn- nhóm –lớp.
- Quan sát tranh và nêu nd tranh
- Tìm tiếng chứa âm cótrong bảng ôn.
- Đọc câu ứng dụng cn-nhóm-lớp .
- Mở sgk.
- Đọc bài theo nhóm 2.
- Một số nhóm thi đọc trước lớp.
- Nhận xét bình chọn nhóm đọc tốt.
- Mở vở tập viết và viết bài vào vở.
- Theo dõi.
- Quan sát từng tranh trong sgk.
- Nêu ndtừng tranh.
- Hs tập kể trong nhóm 4.
- Một số nhóm kể nối tiếp trước lớp.
- Một hs khá kể lại toàn bộ truyện.
- Nhận xét.
- Đọc lại bài trong sgk.
- Học bài ở nhàvà làm bài tập 
 . .
Thủ công: GẤP CÁI QUẠT
Thời gian: 35 phút 
I. Mục tiêu: 
 - Hs biết đặc điểm, cấu tạo của cái quạt.
 - Biết cách gấp cái quạt.
 - Gấp và dán được cái quạt bằng giấy (các nếp gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ).
II. Phương tiện dạy học:
 - Gv: Quạt mẫu, giấy hcn, bút chì, hồ dán.
 - Hs: Giây màu , hồ dán, len, vở thủ công
 III. Các hoạt động dạy học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Oâån định ( 1p)
2. Bài cũ: ( 2p)Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài( 1p)Hôm nay học bài Gấp cái quạt .
 Ghi đề bài lên bảng
b. Hoạt động 1: ( 6p) Oân bài tiết 1
 *Cách tiến hành:
 - Y/c:
 - Nhận xét, chốt lại.
c. Hoạt động 2: ( 15p)Thực hành
* Cách tiến hành:
- Y/c:
- Theo dõi giúp đỡ thêm cho hs.
d. Hoạt động 3( 8p) Nhận xét đánh giá.
* Cách tiến hành.
- Y/c: 
- Nhận xét, đánh giá chung.
4. Củng cố, dặn dò: ( 2p)
.Y/C: 
 - Dặn chuẩn bị cho tiết sau.
- Nhận xét tiết học
-Hs lấy đồ dùng ra kiểm tra 
- Nhắc lại các bước ggấp cái quạt đã hd ở tiết trước.
- Lấy giấy màu và dụng cụ ra để thực hành gấp cái quạt theo các bước đã hd.
- Trưng bày sản phẩm.
- Lớp bình chọn sản phẩm mà mình thích.
-3 Hs nhắc lại đề bài .
-Chuẩn bị đồ dùng tiết sau.
 ____________________________________________
Ngày dạy: Thứ sáu 9/12/2011
Tiếng Việt: Bài 68: VẦN OT -

Tài liệu đính kèm:

 • docTuan 16.doc