Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU

Giúp HS củng cố về:

 - Phép trừ trong phạm vi 10. Biết làm tính trừ trong phạm vi 10.

 - Biết làm tính theo tranh

II. CHUẨN BỊ

 - GV: đồ dùng dạy học Toán

 - HS: SGK, vở BT Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 38 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùng Ban giám khảo cho điểm, nhận xét, tuyên dương.
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS tự trả lời
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Hát
- HS lắng nghe yêu cầu thảo luận
+ Các bạn đang xếp hàng ra vào lớp 
- Thảo luận, trình bày
- Thảo luận cả lớp
+ HS tự trả lời
+ HS tự xử lí
* Hát
- Chia nhóm lớn, cử Ban giám khảo
- Thảo luận
-Trình bày trước lớp
- Chú ý
- Liên hệ thực tế
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007
 Tiếng Việt
Bài 66 : uôm - ươm
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
	- Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Ong, bướm, chim, cá cảnh.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi.
+ Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV:uôm, ươm
* Nhận diện vần
- Vần “uôm” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh ôm - uôm
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “buồm”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 ươm ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh uôm- ươm
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc 
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Người ta nuôi các con này làm gì?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi.
+ Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: uôm, ươm
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm uô và m , âm uô đứng trước âm m đứng sau.
- Ghép vần: uôm
- Giống âm m khác âm ô- uo
- Chú ý: uô- m- uôm
- Cá nhân, nhóm, lớp
- Ghép âm b đứng trước vần uôm đứng sau và dấu huyền trên đầu âm ô.
- Cá nhân, nhóm, lớp
uôm( tương tự)
 *Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân, nhóm, lớp
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Ong, bướm, chim, cá cảnh
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ con ong, con bướm, con chim, cá cảnh
+ Làm cảnh cho đẹp
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 63 : LUYệN TậP 
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Củng cố và rèn luyện kĩ năng tính cộng , tính trừ trong phạm vi 10.
	- Tiếp tục củng cố kĩ năng tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải toán.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai
* Hát, múa tự do
- Yêu cầu HS nêu cách điền dấu vào ô trống
- Cho HS làm bài
- GV nhận xét, sửa sai.
- Hướng dẫn HS đọc tóm tắt nêu bài toán tương ứng .
- Cho HS viết, đọc kết quả. 
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm toán tiếp sức
- GV hướng dẫn cách làm
- Chia nhóm cho HS thi đua 
- Tổng kết, nhận xét.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 10 - 2 < 5 + 5 
9 – 5 > 1...
- Nhắc lại tên bài
- Tính nhẩm và viết kết quả vào phép tính 
- HS làm bài, đọc kết qủa
- HS thảo luận làm theo nhóm đôi
- HS hỏi yêu cầu bạn trả lời kết quả.
* Hát, múa tự do
- HS chú ý
- HS tự làm bài
- Nêu bài toán
a. Tân có 6 cái thuyền, Mỹ có 4 cái thuyền. Cả hai bạn có tất cả mấy cái thuyền?
6 + 4 = 10
b. Tương tự :8 – 3 = 5
* Thi đua giữa các nhóm
- Thi làm toán tiếp sức
- Chú ý
Tự nhiên- xã hội
Bài 16 : HOạT ĐộNG ở LớP
I. Mục tiêu 
Giúp HS biết:
- Các hoạt động học tập ở lớp
- Mối quan hệ giữa GVvà HS, HS và HS trong từng hoạt động.
- Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp.
- Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ cùng với các bạn ở lớp.
II. Chuẩn bị
	- GV: Tranh minh hoạ
	- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổchức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Quan sát tranh
Mục tiêu: HS biết các hđ ở lớp và mối quan hệ giữa GV – HS, HS- HS.
* Trò chơi giữa tiết
d.Hđ 3: Thảo luận nhóm đôi 
Mục tiêu: HS biết kể về các hđ ởlớp học của mình
 4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+Trong lớp gồm những ai và có những đồ dùng dạy – học nào?
- GV nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi:quan sát tranh và nói với bạn về những hoạt động thể hiện trong tranh.
- Cho HS thảo luận, GV quan sát
hướng dẫn.
- Gọi các nhóm trình bày.
- GV đặt câu hỏi cho cả lớp:
+ Trong từng HĐ, GV làm gì, HS làm gì?
+ Trong các HĐ trên, HĐ nào được tổ chức trong lớp, HĐ nào được tổ chức ngoài sân?
- GV kết luận
* Tổ chức cho HS hát 
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: kể về: những HĐ có trong lớp học của mình, những HĐ mà trong SGK không có, HĐ mà mình thích nhất, làm gì để giúp các bạn học tốt...
- Cho HS thảo luận 
- Gọi một số nhóm trình bày.
- Gọi HS nhận xét. GV kết luận
* Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời
- Chú ý, nhắc lại tên bài.
- HS thảo luận nhóm đôi
- HS tự thảo luận và trả lời
+ HS tự trả lời
- Một số nhóm trình bày
+ GV dạy, HS học
+ HS chỉ tranh và trả lời câu hỏi
- Lắng nghe
* Hát tập thể
- Chia nhóm , thảo luận theo yêu cầu của GV
+ HS tự trả lời
- HS tự trả lời
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe
Thứ năm ngày27 tháng 12 năm 2007
Tiếng Việt
Bài 67 : ÔN TậP
I. Mục tiêu
	- HS đọc, viết chắc chắn các vần có kết thúc bằng “m”.	
- Đọc đúng từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng
- Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số chi tiết quan trọng trong truyện kể: Đi tìm bạn.
 II. Chuẩn bị
	- GV: bảng ôn, tranh minh hoạ
	- HS: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
TIếT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Ôn tập
*Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ2: Luyện tập 
*Trò chơi giữa tiết
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS đọc, viết một số từ, câu ứng dụng.
- Nhận xét, ghi điểm
- GV cho HS thảo luận tìm những vần đã học có kết thúc bằng “m” .
- Treo bảng ôn cho HS quan sát, bổ sung.
* Ôn các vần vừa học
- Yêu cầu HS chỉ các vần, GV đọc
- Cho HS tự chỉ các chữ ở bảng ôn và đọc
- Cho HS ghép chữ thành vần, cho HS luyện đọc.
- GV hướng dẫn, sửa sai.
* Thi ghép vần đúng
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV giới thiệu từ, giải thích nghĩa 
- Cho HS đọc
- GV chỉnh sửa, đọc mẫu
- Gọi 2-3 HS đọc lại
* Tập viết từ ngữ ứng dụng
- GV yêu cầu HS viết các chữ, tiếng, từ đã học.
-Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Cho HS đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng dụng 
- GV chỉnh sửa
* Đọc câu ứng dụng
- GV giới thiệu câu ứng dụng
- Cho HS đọc câu ứng dụng, GV chỉnh sửa.
- GV đọc mẫu
- Cho 2-3 HS đọc lại
* Luyện viết và làm bài tập ( nếu có thời gian)
- Cho HS viết vở tập viết
* Tổ chức cho HS tìm vần
* Kể chuyện
- GV giới thiệu câu chuyện : Đi tìm bạn
- GV kể lần 1, lần 2 có tranh minh hoạ
- Cho HS thi kể theo nhóm
- GV tổng kết, nêu ý nghĩa của câu truyện.
- GV cho HS đọc lại toàn bài
- Trò chơi: tìm các tiếng có chứa các vần vừa ôn
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
- Đọc và viết : ao chuôm, nhuộm vải,vườn ươm
+ Những bông cải nở rộ
- HS kể các vần đã học có kết thúc bằng “m”: um, am, ăm, âm, im, om, em, êm
- Quan sát, bổ sung
- Chỉ vần
- Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
- Ghép chữ thành vần 
- Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
* Thi ghép vần giữa các nhóm
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lắng nghe
- 2 -3 HS đọc
- Chú ý viết các từ: lưỡi liềm, xâu kim
- Thực hành viết bảng con:
Nghỉ giữa tiết
- Cá nhân, nhóm, lớp
- Chú ý
- Đọc câu ứng dụng
- Lắng nghe
- Viết trong vở tập viết: lưỡi liềm, xâu kim
* Thi tìm vần
- Lắng nghe
+Tranh 1: Sóc và Nhím là đôi bạn
- Thảo luận, thi kể 
- Lắng nghe
- Đọc lại cả bài
- Thi tìm tiếng có chứa các vần vừa học
- Chú ý
 Toán 
Tiết 64 : LUYệN TậP CHUNG
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10
	- Thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10, đếm trong phạm vi 10.
	- Kĩ năng thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 10. 
- Kĩ năng ban đầu của việc giải toán có lời văn.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Cho HS thi đếm từ 0 đến 10, 10 đến 0
- GV sửa sai
* Hát, múa tự do
- Yêu cầu HS làm tính theo cột dọc
- Cho HS làm bài
- GV nhận xét, sửa sai.
- Yêu cầu HS nêu lệnh của bài toán
- Cho HS làm bài, GV sửa bài
- Hướng dẫn HS đọc tóm tắt nêu bài toán tương ứng .
- Cho HS viết, đọc kết quả. 
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm toán tiếp sức
- GV hướng dẫn cách làm
- Chia nhóm cho HS thi đua 
- Tổng kết, nhận xét.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
10- 6 + 2 = 6 7 + 3- 5 = 5 10 - 2 1...
- Nhắc lại tên bài
- Viết các số tương ứng
- HS làm bài, đọc kết qủa
- HS hỏi yêu cầu bạn trả lời kết quả.
* Hát, múa tự do
- HS chú ý
- HS tự làm bài
- HS tự làm bài
- Nêu bài toán
a.Có 5 cái thuyền, thêm 3 cái thuyền. Có tất cả mấy cái thuyền?
5 + 3 = 8
b. Tương tự :7 – 3 = 4
* Thi đua giữa các nhóm
- Thi làm toán tiếp sức
- Chú ý
Thứ sáu ngày28 tháng 12 năm 2007
Tiếng Việt
Bài 68: ot - at
***
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được : ot, at, tiếng hót, ca, hát.
	- Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Gà gáy, chim, hót, chúng em ca hát.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.HĐ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV: ot, at
- GV giới thiệu vần “ot” và ghi bảng
- Cho HS đánh vần, đọc trơn.
- Yêu cầu HS phân tích vần “ot”.
- Cho HS thêm âm và dấu để tạo thành tiếng “hót”
- Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “ hót”.
- Giới thiệu từ “ rửa mặt”
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 at ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh ot - at
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi HS tìm từ, GV ghi bảng
- Yêu cầu HS tìm vần mới học
- Gọi HS đọc trơn tiếng và từ.
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
-Yêu cầu HS đọc từ khóa,từ ứng dụng
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc thầm đoạn thơ và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu HS đọc trơn đoạn thơ
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc toàn bài.
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Gà gáy như thế nào?
+Chim hót như thế nào?...
+ Yêu cầu HS luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- HS đọc
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV: 
- HS ghép vần ot
- Đánh vần và đọc trơn vần “ot”
- Âm o và t , âm o đứng trước âm t đứng sau.
- Thêm âm “h” trước vần “ot” và dấu sắc trên âm o
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
-Âm h đứng trước vần ot đứng sau và dấu sắc trên âm o.
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 4 nhóm
 Lớp:2 lần
at( tương tự)
 *Thi tìm vần
- HS tìm từ: bánh ngọt
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ HS đọc thầm và tìm tiếng mới: hót, hát.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc: Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ gà, chim, HS
+ HS luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
- Cá nhân, đồng thanh
Thủ công
Bài: Gấp cái quạt (T2)
I - Mục tiêu: 
- Học sinh biết gấp cái quạt đúng qui cách
- Hoàn thành sản phẩm
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài mẫu
- Đồ dùng môn học 
III. hoạt động dạy chủ yếu: 
Nội dung dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I- Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh phục vụ cho bài học 
-Nhận xét 
-01 học sinh
II- Bài mới:
1- Giới thiệu bài .
- Giáo viên ghi tên bài lên bảng
-2 học sinh nhắc lại 
2-Nội dung :
*Thực hành :
- Giáo viên nhắc lại quy trình gấp quạt 
-2 học sinh nhắc lại 
- Cho học sinh quan sát lại bài mẫu
-Giáo viên quan sát, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng 
- Học sinh thực hành gấp quạt và dán vào vở.
-Lưu ý học sinh :Phải miết kỹ các nếp gấp ,buộc dây chắc chắn ,bôi hồ mỏng .
*Trình bày sản phẩm :
-Giáo viên chọn những bài đẹp để tuyên dương trước lớp 
3-Củng cố- dặn dò :
-Nhận xét về tinh thần ,thái độ, sự chuẩn bị của học sinh
-Nhận xét về các thao tác gấp của học sinh .
-Chuẩn bị bài sau : Gấp cái ví
 Thể dục
 Bài 16 : THể DụC RèN LUYệN TTCB
I. Mục tiêu ;
 	Kiểm tra các động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Yêu cầu thựuc hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.
II. Chuẩn bị
	- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 - GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi: Diệt con vật có hại
II. Phần cơ bản
1.Ôn tập : 
* Động tác đưa hai tay ra trước; hai tay chống hông đưa chân ra trước
- Cho HS ôn tập theo lớp, tổ , GV nhận xét .
- Cho HS tập luyện
- Nhận xét, tuyên dương
2. Kiểm tra
Nội dung dạy học kiểm tra: mỗi HS thực hiện hai trong 10 động tác đã học
Kiểm tra theo đợt : mỗi đợt 5 HS, GV nêu tên động tác, hô cho HS tập theo nhịp.
GV đánh giá, nhận xét, cho kiểm tra lại những HS không đạt yêu cầu.
III. Kết thúc
- Đi thường theo nhịp
- Đứng- vỗ tay và hát
- Trò chơi hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
- Nhận xét, công bố kết quả kiểm tra
- Giao bài tập về nhà.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
1'
2'
1-2'
1-2'
1-2 lần
1 lần 8 nhịp
15'- 18'
1-2'
1- 2'
1-2'
1-2'
1-2'
1-2'
1-2'
 ã
*************
*************
*************
*************
* * * *
* * * 
* * *
 * * *
 ã
* * * * * 
*************
************* 
************* ã
*************
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 61: Luyện tập 
 I. Mục tiêu
 - Củng cố phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
 - So sánh các số trong phạm vi 10, luyện toán biểu thị phép tính bằng hình vẽ.
II. Chuẩn bị :
 - Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học
 *HĐ1: Ôn bảng cộng trừ 10
 - Gọi 1HS đọc bảng cộng , 1HS đọc bảng trừ
 - HS nhận xét. GV nhận xét cho điểm
 *HĐ2:Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT 
 *Bài 1. Tính:
 - HS nêu yêu cầu của bài
+ HS làm mẫu: 10 - 1=9, 10 – 2= 8
+ HS cả lớp làm bài theo hàng ngang, theo cột dọc
+ Một HS lên bảng chữa bài 
+ GV nhận xét, nêu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ và cho điểm
 * Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài
 - HS dựa vào bảng cộng, trừ để tìm số điền vào chỗ trống: 10 = 8 =
 - Một HS lên bảng làm. Dưới lớp làm vào vở
 - GV chữa bài. 
 *Bài 3: - GV nêu YC: Điền dấu vào chỗ chấm
 - GV hướng dẫn mẫu: 6 + 4 = 10. Điền dấu =; 9 – 2 = 7.Điền 9 – 2 >6
 - HS làm bài theo nhóm tổ
 - Nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét
 - GV chốt kết quả đúng
 * Bài 4: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, ghép phép tính : 
 10– 3 = 7 7 – 3 = 4 
 - GV nhận xét kết quả
IV Củng cố và dặn dò 
 - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 64
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứavần im, um .
 - Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học 
1. Bài ôn
 a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
 b.Ghép và đọc các từ chìm nghỉm lùm cây 
 mũm mĩm xum vầy
2. Làm bài tập
 Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép được: phim, mỉm, cúm, chùm, trùm...
 Bài 2: Điền vào chỗ trống :
 - Với các tiếng cho sẵn, YC HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
 - GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành: 
 Chùm nho nhím xù lông 
 bé trùm khăn xâu kim cho bà
 Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng chào hay hỏi.
- HĐ nhóm 2: 
- HS thảo luận và nêu câu
- GV ghi bảng
VD: Bé lễ phép chào cô.
 Bài 4:Chép: Chim sáo, đầu xóm.
 - GV H.dẫn HS viết chữ hoa Đ
 - HS viết theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng âm nhạc
học bài hát : chú bộ đội( tiết 2)
( Nhạc và lời: Hoàng Hà)
I.Mục tiêu
- HS thuộc và hát đúng lời ca, giai điệu của bài: chú bộ đội 
- Học tập tác phongcủa chú bộ đội: qua bài hát HS hiểu và càng biết ơn chú bộ đội.
 - Tập biểu diễn bài hát với một số động tác phụ hoạ đơn giản.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi 2HS hát bài hát : Cháu thương chú bộ đội 
 B Học bài hát - GV ghi bảng tên bài hát. 
 * HĐ1: Nghe và nhận xét 
 - GV hát mẫu- HS nghe
 - Bài hát có 2 lời ca. Mỗi lời ca có 4 câu.Nhịp 2/4
 * HĐ2: Học lời ca( lời 2) 
 - GV đọc từng câu- HS nhắc lại
 + HS đọc lời ca- Nhận xét
 + Mời một số HS đọc lời ca
 - GV hát mẫu từng câu
 - HS lắng nghe và hát theo 
 - HS hát toàn bài.GV nghe và sửa sai cho HS
 - GV cho HS hát theo từng dãy. Cả lớp hát 1 lần
 *HĐ3: - Hát + gõ đệm trước lớp
 - GV vừa hát vừa gõ đệm mẫu
 - HS hát + gõ đệm theo phách
 Canh giữ biên giới giữ trời xanh xanh của ta. 
 Gõ theo phách: * * * * * * * 
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * * * *
 - GV nhận xét
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 62 : luyện tập bảng cộng trừ trong phạm vi 10 
I. Mục tiêu
 - Củng cố cho HS về bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
 - Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động đạy và học
 HS làm các bài tập sau:
- Bài 1. Tính:
- GV nêu YC. HS quan sát phép tính đầu tiên: 7 +2 = 
- Hỏi: Phép tính được đặt theo hàng ngang hay cột dọc( cột dọc)
- Khi viết kết quả của phép tính ta viết như thế nào?
- HS làm bài. 1 HS làm bảng. GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Số:
 - GV nêu YC. 
 - HS làm mẫu: 10 = 9 + 1 10 = 2 + 8 
 - HS làm vở. 
 - GV nhận xét kết quả
 - GV quan sát, giúp đỡ thêm HS.
 Bài3:Tính
 - GV hướng dẫn mẫu: 6 + 4 – 2=. HS tính từ trái sang phải 
 - HS làm bài theo nhóm đôi.
 - Nhóm chữa bài
 - GV nhận xét đánh giá
 Bài 4: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, nêu bài toán, ghép phép tính :
 5 + 2 = 7 10 - 4 = 6 
 III. Củng cố và dặn dò
 - Nhận xét giờ học
Thực hành đạo đức
Ôn: Trật tự trong trường học( tiết1)
I.Mục tiêu
 - HS hiểu cần giữ trật tự trong trường học, và khi ra vào lớp.
 - Giữ trật tự trong trường học là để thực hiện tốt quyền được học tập, đảm bảo an toàn cho trẻ em. 
 - Có ý thức thực hành bài học
II.Hoạt động dạy học
 *HĐ1: HS tự liên hệ
 - GV Y.C HS thảo luận 
 1. Khi ra vào lớp cũng như trong giờ học cần phải giữ nề nếp gì?
 2. Em hãy kể rõ việc thực hiện nề nếp xếp hàng ra vào lớp của mình?
 3. Em hãy nêu việc giữ trật tự của mình trong giờ học của mình?
 - HS nêu ý kiến thảo luận
 - GV nhận xét khen những bạn thực hiện tốt việc ra vào lớp, giữ trật tự trong giờ học.
 * HĐ2: Thi đua xếp hàng vào lớp giữa các tổ 
 - GV và cán bộ lớp làm ban giám khảo
 - GV nêu yêu cầu cuộc thi. Tổ trưởng điều khiển.
 - Các tổ tiến hành dự thi .
 - Ban giám khảo nhận xét cho điểm, công bố kết quả và khen thưởng tổ nào thực hiện tốt nhất.
 * Giáo dục: 
 - Thực hiện tốt việc giữ trật tự trong trường học.
III. Củng cố dặn dò: 
 - Nhận xét giờ học
Hoạt động tập thể
Giáo dục môi trường
I.Mục tiêu:
 - HS hiểu được ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, trường học nơi công cộng.
 - Có ý thức giữ vệ sinh môi trường.
II.Các hoạt động dạy học:
1.Bài cũ: HS nêu cảnh đẹp quê hương?
 "Quán Giá- Cảnh đẹp của quê hương"
2.Bài mới: 
HĐ1:HS thảo luận theo nhóm
 - Hỏi: +Hàng ngày em làm gì để giữ vệ sinh nhà ở?
 + Em cần làm gì để giữ vệ sinh trường học?
 - HS thảo

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 16.doc