Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 đến Tuần 22 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng

I. Mục tiêu :

- Giúp HS củng cố về cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10.

- Biết viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại .

- Xem tranh , tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải toán .

- GD HS có ý thức học tập.

II. Đồ dùng dạy học :

 1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .

 2. HS : Bộ TH toán 1 .

III. Các HĐ dạy học chủ yếu :

 

doc 213 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 449Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 16 đến Tuần 22 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
báo hiệu cho mọi người thức dậy sớm ?
- Bức tranh vẽ cảnh nông thôn hay thành phố ? 
d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) 
- HS đánh vần , đọc trơn , phân tích vần uc có : âm u đứng trước , âm c đứng sau
- HS viết uc vào bảng con.
- HS viết thêm vào vần uc chữ tr và dấu nặng để tạo thành tiếng mới : trục 
- HS đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng trục . 
- HS quan sát cần trục 
- HS đọc trơn : uc , trục , cần trục .
* HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : 
vần ưc ( có âm ư đứng trước âm c đứng sau )
- HS viết ưc vào bảng con 
- HS so sánh uc với ưc
* giống nhau : kết thúc bằng c
* khác nhau : uc bắt đầu = u còn ưc bắt đầu = ư
- HS viết thêm vào vần ưc chữ l và dấu nặng để được tiếng lực 
- HS đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng lực .
- HS quan sát tranh 
- HS đọc trơn : ưc , lực , lực sĩ . 
- HS đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng .
- HS đọc trơn tiếng , trơn từ .
- HS nêu - nhận xét 
- HS đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới : thức . 
- HS đọc trơn câu ƯD
- Đọc toàn bài trong SGK
- HS viết bảng con - sửa lỗi 
- HS viết vào vở tập viết
- HS quan sát tranh 
- HS trả lời câu hỏi 
- HS thực hiện ( nếu có )
3.Củng cố
5’
nhận xét giờ
Toán
Tiết 74: Mười ba, mười bốn, mười lăm.
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS : - nhận biết 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị .
	- 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị .
	- 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị .
	- Biết đọc và viết các số . Bước đầu nhận biết số có 2 chữ số .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Thước , que tính , bảng phụ 
	2. HS : Thước , bút chì , que tính 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- Cho HS viết bảng con số 11 , 12 
Gv nhận xét ,cho điểm
2.Bài mới
30’
GTB -GB
3. Bài mới : 
a. HĐ1 : GV giới thiệu số 13 
- cho HS lấy 1 chục que tính và 3 que tính rời .
- Có tất cả bao nhiêu que tính ?
- Ghi bảng : 13 đọc là ( mười ba )
- Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị .
- Số 13 gồm 2 chữ số viết liền nhau .
- Cho HS viết bảng con .
b. HĐ2 : Giới thiệu số 14 , 15 
- GV giới thiệu số 14 , 15( thực hiện như với số 13 )
- Số 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị 
- Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị 
( số 15 : chữ số 1 viết trước , chữ số 5 viết sau )
- HS nhắc lại. 
 c. HĐ 3 : Thực hành .
* Bài 1 , 2, 3 , 4 ( 103 - 104 ) - SGK .
- HS nêu yêu cầu bài toán .
- cho HS làm bài vào SGK .
- nhận xét . 
- lấy 1 chục que tính và 3 que tính rời 
- Có 13 que tính .
- Đọc : mười ba 
- Nhắc lại: 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị 
- Viết bảng con : 13
- Thao tác như với số 13
- HS nêu cách đọc và cách viết số 14 , 15
- Nêu và viết trên bảng con : 14 , 15
- Làm bài vào SGK
- Nêu yêu cầu bài toán 
- Đổi vở chữa bài cho nhau – nhận xét 
3.Củng cố
5’
nhận xét giờ
	Thể dục
Bài thể dục - trò chơi vận động
I. Mục tiêu: 
- Tiếp tục : Ôn trò chơi nhảy tiếp sức . 
	- Yêu cầu học sinh tập ở mức độ chính xác .
- Làm quen với 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục . 
- Yêu cầu biết tập ở mức cơ bản đúng .
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi, 
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài .
- Trò chơi : diệt con vật có hại .
2. Phần cơ bản 
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Ôn động tác vươn thở và động tác tay
- Chơi trò chơi : Nhảy ô tiếp sức .
3.Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp quanh sân tập
- Hệ thống bài .
7’
25’
5’
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Hướng dẫn học sinh thực hiện 
* Hướng dẫn động tác vươn thở
- Học động tác : tay
Nhịp 1 : chân trái sang ngang 2 tay vỗ vào nhau 
Nhịp 2 : hai tay dang ngang
Nhịp 3 : giống nhịp 2
Nhịp 4 : Về TTCB
- HD từng động tác 
- Quan sát giúp em chưa thực hiện chính xác
*Ôn phối hợp 2 động tác trên .
- GT tên trò chơi , cách chơi , luật chơi 
- Hướng dẫn học sinh chơi .
* Nhận xét giờ
- Hệ thống bài 
- Giao việc về nhà.
- Lắng nghe
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài 
- Chơi trò chơi.
- Thực hiện theo tổ dưới sự điều khiển của GV 2 lần 8 nhịp. 
- Lớp thực hiện theo nhóm – cá nhân dưới sự điều khiển của GV 2 lần 8 nhịp 
- Nêu tên trò chơi 
- Chuyển lớp thành đội hình 2 hàng dọc .
- Thực hiện chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
	Thể dục(tăng)
 Ôn : Bài thể dục - trò chơi 
I. Mục tiêu: 
- Tiếp tục : Ôn trò chơi nhảy tiếp sức . 
- Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục . 
- Yêu cầu biết tập ở mức cơ bản đúng .
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi, 
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài .
- Trò chơi : diệt con vật có hại .
2. Phần cơ bản 
- Ôn : động tác vươn thở
- Ôn : động tác tay
- Ôn kết hợp hai động tác vươn thở , động tác tay
- Chơi trò chơi : Nhảy ô tiếp sức .
3.Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp quanh sân tập
- Hệ thống bài .
- Dặn dò
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Hướng dẫn học sinh thực hiện 
* Hướng dẫn ôn động tác vươn thở
Nhịp 1 : đứng hai tay lên cao chân trái bước sang ngang rộng bằng vai
Nhịp 2: đưa 2 tay xuống trước bụng , tay trái đặt trên tay phải .
Nhịp 3 : giống nhịp 2 
Nhịp 4 : Về TTCB
- Học động tác : tay
Nhịp 1 : chân trái sang ngang 2 tay vỗ vào nhau 
Nhịp 2 : hai tay dang ngang
Nhịp 3 : giống nhịp 2
Nhịp 4 : Về TTCB
- Quan sát giúp em chưa thực hiện chính xác
*Ôn phối hợp 2 động tác trên .
- Nêu lại tên trò chơi , cách chơi , luật chơi 
- Hướng dẫn học sinh chơi .
* Nhận xét giờ
- Hệ thống bài 
- Giao việc về nhà.
- Lắng nghe
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài 
- Chơi trò chơi.
- Thực hiện theo tổ dưới sự điều khiển của GV 2 lần 8 nhịp. 
- Lớp thực hiện theo nhóm – cá nhân dưới sự điều khiển của cán sự 2 lần 8 nhịp 
- Cả lớp thực hiện 
- Nêu tên trò chơi 
- Chuyển lớp thành đội hình 2 hàng dọc .
- Thực hiện chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
Hoạt động tập thể
Vui văn nghệ : thi hát các bài hát về Bác Hồ
I. Mục tiêu:
- Học sinh sinh hoạt văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương và Bác Hồ vĩ đại.
- Rèn kỹ năng hoạt động giao tiếp
- Giáo dục học sinh lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, xứ sở.
II. Cách tiến hành:
1. Tổ chức: Hát
2. Chuẩn bị: 	Trang phục biểu diễn văn nghệ của các đội
1 học sinh dẫn chương trình
3. Tổ chức biểu diễn văn nghệ.
- Giáo viên duyệt trước chương trình văn nghệ và thống nhất với cán bộ lớp nội dung biểu diễn.
- Cán bộ lớp tự điều khiển chương trình (Giới thiệu ý nghĩa, người dự, người dẫn chương trình
- Thực hiện nội dung đã chuẩn bị
Khi người dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục nào thì nhóm học sinh đã chuẩn bị lên biểu diễn tiết mục đó.
Giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh nội dung
+ Nêu chủ đề buổi văn nghệ
+ Giới thiệu người dự
+ Giới thiệu từng tiết mục
+ Mở đầu là đơn ca nữ bạn. hát bài: Em là mầm non của Đảng
- Tiếp sau đây là tiết mục đọc thơ bạn. với bài: Cháu nhớ Bác Hồ.
+ Tốp nam, nữ với bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
+ Đơn ca bạn. với bài hát về mái trườn Tiên Cát thân yêu.
Lời kết, lời chào và cảm ơn
Củng cố, dặn dò: Giáo viên nhận xét:	
+ Việc chuẩn bị của học sinh
+ Kết quả buổi văn nghệ
Tự ôn luyện thêm chuẩn bị cho buổi trực tuần.
..
Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008
 Học vần
Bài 79: ôc - uôc 
I.Mục tiêu: 
- HS viết được : ôc uôc , thợ mộc , ngọn đuốc . 
- Đọc được từ và các câu ứng dụng : SGK
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : tiêm chủng , uống thuốc .
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói .
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
10’
10’
10’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
 b. Dạy vần 
 ÔC:
+ GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần ôc . 
- GV viết bảng : mộc 
- GV cho HS xem hình ảnh về công việc của bác thợ mộc . 
- GV viết bảng : thợ mộc 
 UÔC
- GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : uôc
- GV nhận xét 
- GV cho HS so sánh vần ôc với uôc 
- GV nêu yêu cầu 
GV viết bảng : đuốc 
- GV cho HS quan sát tranh về ngọn đuốc . 
- GV viết bảng : ngọn đuốc 
- Dạy từ và câu ứng dụng 
- GV viết 4 từ mới lên bảng 
 con ốc đôi guốc 
 gốc cây thuộc bài 
* Tiết 2 : Luyện tập .
a . Luyện đọc SGK
- GV cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, 3, vẽ gì ? 
b. HD viết : ôc uôc 
- GV viết mẫu trên bảng lớp ( lưu ý nét nối từ ô sang c và uô sang c ) 
- HD viết từ : thợ mộc , ngọn đuốc . 
c . Luyện nói theo chủ đề : tiêm chủng , uống thuốc.
- Bạn trai trong bức tranh đang làm gì? 
- Em thấy thái độ của bạn như thế nào 
- Khi nào chúng ta phải uống thuốc ?
- Em hãy kể cho các bạn nghe mình đã tiêm chủng và uống thuốc giỏi như thế nào ?
d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) 
- HS đánh vần , đọc trơn , phân tích vần ôc có : âm ô đứng trước , âm c đứng sau
- HS viết ôc vào bảng con.
- HS viết thêm vào vần ôc chữ m và dấu nặng để tạo thành tiếng mới : mộc 
- HS đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng mộc . 
- HS quan sát tranh 
- HS đọc trơn : ôc , mộc , thợ mộc .
* HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : 
vần uôc ( có âm đôi uô đứng trước âm c đứng sau )
- HS viết uôc vào bảng con 
- HS so sánh ôc với uôc
* giống nhau : kết thúc bằng c
* khác nhau : ôc bắt đầu = ô còn uôc bắt đầu = uô
- HS viết thêm vào vần uôc chữ đ và dấu sắc để được tiếng đuốc 
- HS đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng đuốc .
- HS quan sát tranh 
- HS đọc trơn : uôc , đuốc , ngọn đuốc . 
- HS đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng .
- HS đọc trơn tiếng , trơn từ .
- HS nêu - nhận xét 
- HS đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới : ốc. 
- HS đọc trơn câu thơ ƯD
- Đọc toàn bài trong SGK
- HS viết bảng con - sửa lỗi 
- HS viết vào vở tập viết
- HS quan sát tranh 
- HS trả lời câu hỏi 
- HS thực hiện ( nếu có )
3.Củng cố
5’
nhận xét giờ
Toán
Tiết 75: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín 
I. Mục tiêu : - Giúp HS : 
- Nhận biết 16 , 17, 18 , 19 gồm 1 chục và 1 số đơn vị ( 6, 7, 8, 9) 
 - Biết đọc và viết các số .Nhận biết số có 2 chữ số .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Thước , que tính , bảng phụ 
	2. HS : Thước , bút chì , que tính 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- GV cho HS viết bảng con số 14 , 15 
Gv nhận xét ,cho điểm
2.Bài mới
30’
GTB -GB
a. HĐ1 : GV giới thiệu số 16 
- GV cho HS lấy 1 chục que tính và 6 que tính rời .
- Có tất cả bao nhiêu que tính ?
- GV ghi bảng : 16 đọc là ( mười saú )
- Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị .
- Số 16 gồm 2 chữ số viết liền nhau .
- HS nhắc lại .
- GV cho HS viết bảng con .
b. HĐ2 : Giới thiệu số 17 , 18 , 19. 
- GV giới thiệu số 17 , 18 , 19( thực hiện như với số 16 )
- Số 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị 
- Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị .
- Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị .
( số 11 , 18 , 19 : chữ số 1 viết trước , chữ số 7 , 8 ,9 viết sau )
- HS nhắc lại. 
c. HĐ 3 : Thực hành .
* Bài 1 , 2, 3 , 4 ( 105 - 106 ) - SGK - HS nêu yêu cầu bài toán .
- cho HS làm bài vào SGK .
- nhận xét . 
- Lấy 1 chục que tính và 6 que tính rời . 
- Đếm và nêu : có 16 que tính .
- Đọc : mười sáu .
- Nhắc lại: 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị 
- Nêu cách viết : số 1 viết trước , số 6 viết sau .
- Viết bảng con : 16 
- Thao tác tương tự như số 16
- Nêu và viết trên bảng con : 17 , 18 , 19
- Nêu : 17 viết số 1 trước và số 2 sau 
( nêu tương tự như vậy với số 18 , 19 )
- HS nêu yêu cầu 
- Làm bài vào SGK 
- Đổi vở chữa bài – nhận xét 
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
	Thủ công
Bài 19: Gấp mũ ca lô
I - Mục tiêu : - Học sinh thực hành gấp mũ ca lô bằng giấy.
- Rèn cho học sinh kỹ năng gấp mũ ca lô bằng giấy đẹp , phẳng có thể sử dụng được . 
- Giáo dục học sinh có ý thức lao động tự phục vụ.
II -Thiết bị dạy học : 
1.GV : mũ ca lô mẫu bằng giấy .
2. HS : 1 tờ giấy màu to , giấy A4.
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
 Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh
- HS mở sự chuẩn bị của mình 
2.Bài mới
30’
GTB -GB
 Thực hành gấp mũ ca lô.
- GV cho học sinh thực hành gấp mũ ca lô 
- GV đưa ra mũ ca lô mẫu 
 - Học sinh quan sát chiếc mũ mẫu
* GV cho học sinh quan sát các bước 
gấp mũ ca lô
- HS nhắc lại :
* Bước 1: gấp chéo hình chữ nhật – miết mép giấy 
* Bước 2: Gấp tạo thành hình vuông
* Bước 3: Lấy đường dấu giữa – Gấp theo đường chéo . 
* Bước 4 : Thao tác gấp các góc 
- Giúp HS nhớ các bước gấp mũ ca lô 
- HS nhận xét – thực hành gấp ví
3.Củng cố
2’
nhận xét giờ
Học vần (tăng)
	 Ôn bài 78 : uc – ưc 
I. Mục tiêu : 
- Học sinh đọc và viết được: uc – ưc.
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK.
- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
II. Đồ dùng dạy học : 
1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : uc – ưc
2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : uc , ưc 
a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài 
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- Cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- HD HS đọc tiếp sức .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- Cho HS viết vào bảng con :
uc – ưc 
- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .
- HD HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3:viết 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- HD HS viết 1 dòng : máy xúc , nóng nực 
- HS hát 1 bài
- Đọc : ưc – ưc 
- Mở SGK 
- Đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Thi đọc cá nhân – nhận xét .
- Thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- Viết vào bảng con : uc – ưc
- Nhận xét bài của nhau .
- Nêu yêu cầu 
- Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- Nêu kết quả : bố treo bức tranh lên tường , cô đứng trên bục giảng bài , mẹ mua xúc xắc cho bé 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- Nêu kết quả : trâu húc nhau, một chục trứng , lọ mực
- Nêu yêu cầu
- Thực hiện viết 1 dòng : máy xúc , nóng nực 
3. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ .
	 - Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
 Thủ công( tăng )
	 Ôn : Gấp mũ ca lô
 I - Mục tiêu : 
- Học sinh nêu lại các bước gấp 1 cái mũ ca lô bằng giấy .
- Rèn cho học sinh KN gấp mũ ca lô bằng giấy đẹp có thể sử dụng được .
- Giáo dục HS có ý thức khi học tập tự làm được đồ chơi cho chính mình 
II -Thiết bị dạy học : 
GV : mũ ca lô mẫu 
2. HS : Giấy màu.
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh
- HS mở sự chuẩn bị của mình 
3.Ôn : gấp mũ ca lô 
* GV nêu yêu cầu giờ học
* GV cho học sinh nêu lại quy trình gấp mũ ca lô
- HS nêu lại quy trình gấp mũ ca lô
- GV nhận xét .
- HS nhận xét 
- GV cho HS thực hiện từng bước :
- HS mở đồ dùng học tập 
- HS thực hành gấp mũ ca lô theo các bước ở tiết 1
- GV quan sát giúp đỡ em yếu 
- HS tiến hành gấp mũ ca lô 
- Nhận xét 
4 Hoạt động nối tiếp :
- Giáo viên nhận xét giờ học . Tuyên dương em có ý thức học tập tốt 
- Đánh giá sản phẩm có kết quả cao
- Dặn dò : chuẩn bị giấy màu cho bài sau.
.
Thứ năm ngày 1 tháng 1 năm 2009
Học vần
Bài 80 :iêc , ươc 
I.Mục tiêu: 
- HS viết được : iêc , ươc , xem xiếc , rước đèn.
- Đọc được từ và các câu ứng dụng : SGK
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : xiếc , múa rối ,ca nhạc .
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói .
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
10’
10’
10’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
 b. Dạy vần 
 IÊC:
+ GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần iêc . 
- GV viết bảng : xiếc 
- GV cho HS xem hình ảnh về biểu diễn xiếc . 
- GV viết bảng : xem xiếc 
ƯƠC
- GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng : ươc
- GV nhận xét 
- GV cho HS so sánh vần iêc với ươc 
- GV nêu yêu cầu 
GV viết bảng : rước 
- GV cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ gì ?. 
- GV viết bảng : rước đèn 
- Dạy từ và câu ứng dụng 
- GV viết 4 từ mới lên bảng 
 cá diếc cái lược 
 công việc thước kẻ 
*Tiết 2 : Luyện tập .
a . Luyện đọc SGK
- GV cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, 3, vẽ gì ? 
b. HD viết : iêc , ươc 
- GV viết mẫu trên bảng lớp ( lưu ý nét nối từ ô sang i và ê sang và các nét nối trong vần ươc ) 
- HD viết từ :xem xiếc , rước đèn . 
c . Luyện nói theo chủ đề : xiếc , múa rối , ca nhạc .
 GV chia lớp thành 3 nhóm .
- GV nêu yêu cầu .
d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) 
- HS đánh vần , đọc trơn , phân tích vần iêc có : âm đôi iê đứng trước , âm c đứng sau
- HS viết iêc vào bảng con.
- HS viết thêm vào vần iêc chữ x và dấu sắc để tạo thành tiếng mới : xiếc 
- HS đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng xiếc . 
- HS quan sát tranh 
- HS đọc trơn : iêc , xiếc , xem xiếc .
* HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : 
vần ươc ( có âm đôi ươ đứng trước âm c đứng sau )
- HS viết ươc vào bảng con 
- HS so sánh iêc với ươc
* giống nhau : kết thúc bằng c
* khác nhau : iêc bắt đầu = iê còn ươc bắt đầu = ươ
- HS viết thêm vào vần ươc chữ r và dấu sắc để được tiếng rước 
- HS đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng rước .
- HS quan sát tranh - tranh vẽ rước đèn 
- HS đọc trơn : ứo , rước , rước đèn 
- HS đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng .
- HS đọc trơn tiếng , trơn từ .
- HS nêu - nhận xét 
- HS đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới : biếc , nước . 
- HS đọc trơn câu thơ ƯD
- Đọc toàn bài trong SGK
- HS viết bảng con - sửa lỗi 
- HS viết vào vở tập viết
- Mỗi nhóm quan sát 1 bức tranh 
- HS quan sát tranh 
- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp 
3.Củng cố
5’
nhận xét giờ
Toán
Tiết 76 : Hai mươi , hai chục
I. Mục tiêu :
- Giúp HS : - nhận biết số lượng 20 , 20 còn gọi là 2 chục .
- Biết đọc và viết số đó .Nhận biết số có 2 chữ số .
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Thước , que tính , bảng phụ 
	2. HS : Thước , bút chì , que tính 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- GV cho HS viết bảng con số 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19
Gv nhận xét ,cho điểm
2.Bài mới
30’
GTB -GB
a. HĐ1 : GV giới thiệu số 20 
- GV cho HS lấy 1 bó chục que tính và 1 bó chục que tính nữa .
- Có tất cả bao nhiêu que tính ?
- 1 chục que tính và 1 chục que tính nữa là 2 chục que tính .
- 20 còn gọi là 2 chục 
- GV ghi bảng : đọc là (hai mươi)
- Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị .
- Số 20 gồm 2 chữ số viết liền nhau .
- Cho HS nhắc lại .
- GV cho HS viết bảng con .
c. HĐ 3 : Thực hành .
* Bài 1 , 2, 3 , 4 (107) - SGK .
- HS nêu yêu cầu bài toán .
- Cho HS làm bài vào SGK .
- Nhận xét . 
- Lấy 1 bó chục và 1 bó chục nữa. 
- Nêu : hai mươi que tính .
- Có tất cả 2 chục que tính 
- Nhắc lại: hai chục 
- Viết bảng con : 20
- Số 20 : viết số 2 trước , số 0 viết sau và viết liền nhau .
- Nêu và viết trên bảng con : 20
- Nêu yêu cầu SGK 
- Làm lần lượt vào SGK - đổi vở chữa bài – nhận xét 
3.Củng cố
5’
nhận xét giờ
Tự nhiên và xã hội
Cuộc sống xung quanh (tiếp )
I. Mục tiêu : 
*Giúp học sinh biết :
	- Quan sát và nói một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương . 
	- Có ý thức gắn bó , yêu mến quê hương 
II. Đồ dùng dạy học : 
1.Giáo viên : Hình trang 18 – 19 SGK
2.Học sinh : Sách TN - XH
III. các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- Em đã làm gì để lớp học sạch đẹp? 
Gv nhận xét ,cho điểm
2.Bài mới
30’
GTB -GB
a. Hoạt động 1:Tham quan hoạt động sinh sống của nhân dân khu vực xung quanh trường . 
- Mục tiêu : HS tập quan sát thực tế đường sá , nhà cửa , cửa hàng , các cơ sở sản xuất ở khu vực xung quanh trường .
- Bước 1: GV cho HS quan sát thực tế đường sá , nhà cửa , cửa hàng có người , xe cộ qua lại như thế nào ? 
- Cho HS quan sát quang cảnh hai bên đường .
- Phổ biến ND đi tham quan 
Bước 2 : Đưa học sinh đi tham quan .
- Quyết định điểm dừng cho học sinh quan sát .
Bước 3 : đưa học sinh về lớp 
* KL : SGV
b. Hoạt động 2: Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhân dân 
- Mục tiêu : 
HS nói được những nét nổi bật về các công việc sản xuất , buôn bán của nhân dân địa phương .
* B2 : thảo luận cả lớp .
- Nêu yêu cầu thảo luận 
- Ra sân đi theo hàng dưới sự điều khiển của cô giáo .
- Quan sát nhà cửa , khu vực bán hàng , xe cộ qua lại như thế nào ?
- Tiến hành quan sát 
- Dừng lại ở khu dân sống ở gần cổng trường 
- Về lớp .
- Thảo luận những điều mà mình đã quan sát đựơc .
- Liên hệ tới công việc bố mẹ , hoạt động nơi em đang ở .
3.Củng cố
5’
nhận xét giờ
Học vần
Ôn bài 79 
I. Mục tiêu : 
- Học sinh đọc và viết được: uc , uôc .
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng .
- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
- Giáo dục học sinh có ý thức học tập bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học : 
1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : uc , uôc 
2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Hoạt động
Tg
 Hoạt độngcủa thầy 
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét ,cho điểm
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD 
- HS nhận xét .
2.Bài mới
30’
GTB -GB
Ôn : uc , uôc
a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài 
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho cả

Tài liệu đính kèm:

  • doc16,17,18,19,20,21,22.doc