Giáo án Lớp 1 - Tuần 13 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU : Giúp HS

 - Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

 - Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 7

 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 7

II. CHUẨN BỊ

 - GV: Bìa ghi các số, vật thật

 - HS: SGK, vở bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 43 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 13 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh ăng - ong
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “măng”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 âng ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh ăng – âng
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+Thế nào là vâng lời cha mẹ? 
+ Em có vâng lời cha mẹ không?
* Trò chơi: thi tìm tiếng có vần vừa học.
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: con ong, vòng tròn..Sóng nối sóng
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: ong, ông
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Ghép vần ăng
- Âm ă đứng trước âm ng đứng sau.
- Giống ng khác âm a- o
- Chú ý: ă – ng- ăng
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm m đứng trước vần ăng đứng sau
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
âng (tương tự)
* Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Vâng lời cha mẹ.
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ chị đang chơi với em
+ HS tự luyện nói
.
* Thi tìm tiếng có vần vừa học.
 - Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 51 : LUYệN TậP 
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7
	- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính tương ứng.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai.
* Thi làm cho bằng nhau
-Hướng dẫn HS điền số vào chỗ chấm
- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh.
- Cho HS viết, đọc kết quả
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
 7- 4 = 3 7- 1 = 6
 7- 2 > 7- 3 3 + 4 > 6
- Nhắc lại tên bài
- Viết kết quả vào phép tính theo cột dọc
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS tự làm bài
6 + 1 = 7 7 – 6 = 1 
* Thi làm cho bằng nhau
- HS thảo luận làm theo nhóm:
2 + 5 = 7
- HS làm bài :Điền dấu thích hợp vào ô trống
- Nêu bài toán : có 3 bạn
3 + 4 = 7 hoặc 4 + 3 =7
* Thi đua giữa các nhóm
Tự nhiên – xã hội
 Bài 12 : CÔNG VIệC ở NHà
I. Mục tiêu 
Giúp HS biết:
	- Mọi người trong gia đình ai cũng phải làm việc. Cần phải giúp đỡ gia đình ngoài giờ học .
	- Kể tên một số việc thường làm của mỗi người.
- Biết yêu lao động và tôn trọng thành quả lao động.
II. Chuẩn bị
	-GV: Tranh minh hoạ
	- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
* Khởi động
HĐ1: Quan sát tranh
Mục tiêu: HS biết kể tên một số công việc của những người trong gia đình
* Trò chơi giữa tiết
c.HĐ 3: Thảo luận nhóm đôi
Mục tiêu: HS biết kể tên những công việc của từng người trong gia đình mình
d.HĐ2: Quan sát tranh hai căn phòng
 4. Củng cố, dặn dò
-ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Hãy kể về ngôi nhà của em đang ở?
- GV nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
- Cho HS hát 
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi:quan sát tranh và trả lời câu hỏi
+ Công việc của từng người trong từng tranh ?
+ Tác dụng của công việc đó đối với đời sống?
- Gọi các nhóm trình bày
- GV kết luận
* Tổ chức cho HS hát 
- Chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận
+ ở nhà bạn thường làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
+ Kể tên những công việc của những người trong gia đình bạn?
- Gọi một số đại diện nhóm trìnhbày.
- GV kết luận
- Cho HS quan sát, so sánh hai căn phòng.
- GV kết luận
*Trò chơi: Vẽ ngôi nhà em yêu thích
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời
- Chú ý, nhắc lại tên bài.
- Hát tập thể
- HS thảo luận nhóm đôi
+ HS tự thảo luận và trả lời.
+ Những công việc đó giúp nhà cửa sạch sẽ,gọn gàng...
- Một số nhóm trình bày
* Hát tập thể
- Chia nhóm , thảo luận theo yêu cầu của GV.
+ HS tự trả lời
+ HS tự kể
- Trình bày
- HS quan sát, so sánh :căn phòng trên gọn gàng,sạch sẽ hơn.
- Vẽ tranh về ngôi nhà mình yêu thích.
 Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2007
Tiếng Việt
Bài 54 : ung ưng
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được : ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
	- Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Rừng, thung lũng, suối, đèo.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.HĐ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: rặng dừa, phẳng lặng
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GVung,ưng
* Nhận diện vần
- Vần “ung” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh ong - ung
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “súng”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 ưng ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh ung- ưng
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
 Không sơn mà đỏ
 Không gõ mà kêu
 Không khều mà rụng
 (Là những gì?)
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+Rừng có rất nhiều những gì?
+ Thung lũng có thể ở để làm ăn không?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: rặng dừa, phẳng lặng
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: ung, ưng
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Ghép vần ung
- Âm u đứng trước âm ng đứng sau.
- Giống ng khác âm o- u
- Chú ý: u – ng- ung
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm s đứng trước vần ung đứng sau và dấu sắc trên đầu âm u.
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ưng (tương tự)
 *Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Rừng, thung lũng, suối, đèo
 - Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ rừng, thung lũng, suối, đèo 
+ Nhiều cây cối, các loài động vật
+ HS tự trả lời
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
 Tiết 52 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 8
I. Mục tiêu : Giúp HS
	- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
	- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8
	- Biết làm tính cộng trong phạm vi 8
II. Chuẩn bị
	- GV: Bìa ghi các số, vật thật
	- HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 8
* Trò chơi giữa tiết
c.HĐ2: Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài tập: phép cộng trong phạm vi 7
- Gọi HS đọc bảng cộng trong phạm vi 7
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hướng dẫn phép cộng: 7 +1 = 8, 1 + 7 = 8
- Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán.
- Hướng dẫn HS trả lời: 7 thêm1 bằng 8
- Giới thiệu : 7 + 1 = 8
- Cho HS đọc, viết phép tính
- Hướng dẫn nêu phép cộng: 1 + 7= 8
*Hướng dẫn các phép cộng còn lại (tương tự)
- Hướng dẫn HS ghi nhớ bảng cộng 
* Nghỉ giữa tiết
- Hướng dẫn HS cách làm
- Cho HS làm và đọc kết quả, GV sửa 
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa bài
- HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài, GV sửa bài
- Hướng dẫn HS quan sát tranh và làm 
- GV nhận xét, sửa sai.
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 8
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
- HS làm bài
3 + 1 + 3 = 7
2 + 1 + 4 = 7
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh, nêu bài toán:có 7 hình tam giác thêm 1 hình tam giác. Có tất cả bao nhiêu hình tam giác?
- 7 thêm 1 bằng 8
- Đọc, viết : 7 +1= 8
- Nhận xét: 1+ 7 = 7+ 1= 8
- Đọc đồng thanh,cá nhân-
* Nghỉ giữa tiết
- Nêu cách đặt tính theo cột 
- Làm bài, đọc kết quả:
7+ 1 = 8
- Làm bài, đọc kết quả
- Làm bài: 7 + 1= 8
- HS làm mẫu:1 + 2 + 5 =8
- HS làm bài
- Quan sát tranh, viết phép tính: 6 + 2= 8 ; 4+ 4= 8
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 8
Thứ sáu ngày 7tháng 12 năm 2007
Tập viết
Bài tuần11 :nền nhà, nhà in, cá biển,yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp các chữ : nền nhà, nhà in, cá biển
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
HĐ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
HĐ2: Thực hành(15’)
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Nhận xét bài viết của HS tuần trước
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu , yêu cầu HS quan sát
- Gọi HS đọc các từ
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết.
- Hỏi:Điểm giống nhau của các từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* nền nhà 
+ Y. cầu HS đọc
+ Hỏi chữ nền được viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ nhà được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ nền đến chữ nhà là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp trong bàn mình.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS lắng nghe
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu, 
- HS đọc cá nhân
- Đọc đồng thanh: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây..
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằng n- ê-n - \
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc tư thế ngồi viết
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết trong vở Tập viết.
- HS chọn
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý
 Thủ công
 Bài 13 : CáC QUY ƯớC CƠ BảN Về GấP GIấY Và GấP HìNH
I. Mục tiêu
	- HS hiểu các kí hiệu, quy ước về gấp giấy.
	- HS biết gấp hình theo kí hiệu quy ước.
II. Chuẩn bị
	- GV: bài mẫu, quy trình hướng dẫn, giấy mầu lớn
	-HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công, bút chì...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng 
3.Bài mới
Giới thiệu bài
b. Hđ1: Hướng dẫn mẫu
Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Thực hành trên giấý nháp
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Kí hiệu đường giữa hình
- Cho HS quan sát, GV giới thiệu: Đường giữa hình là đường có nét gạch chấm.
- Yêu cầu HS vẽ vở
* Kí hiệu đường dấu gấp
- Cho HS quan sát, GV giới thiệu: Đường dấu gấp là đường có nét đứt
- Yêu cầu HS vẽ vở
* Kí hiệu đường dấu gấp vào
- Cho HS quan sát, GV giới thiệu:Trên đường dấu gấp có dấu mũi tên chỉ hướng gấp vào
- Yêu cầu HS vẽ vở.
* Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau
- Cho HS quan sát, GV giới thiệu:Đường dấu gấp có mũi tên cong.
- Yêu cầu HS vẽ vở.
* Hát tự do: Chú thỏ
- Yêu cầu HS lấy giấy nháp và thực hành
- GV quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn.
- Tuyên dương những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát hình và lắng nghe 
- HS vẽ vở: -.-.-.-.
- Quan sát hình và lắng nghe 
- HS vẽ vở: - - - - -
- Quan sát hình và lắng nghe 
- HS vẽ vở: - - - - - - 
- Quan sát hình và lắng nghe 
- HS vẽ vở: - - - - - -
* Hát
- HS thực hành xé trên giấy nháp.
- Chú ý quan sát, lắng nghe.
Tập viết
Bài tuần 12:con ong, cây thông,vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp chữ : con ong, cây thông...
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	 - HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
HĐ2: Thực hành(15’)
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Nhận xét bài viết của HS tuần trước
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu , yêu cầu HS quan sát
- Gọi HS đọc các từ
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết.
- Hỏi:Điểm giống nhau của các từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* con ong 
+ Y. cầu HS đọc
+ Hỏi chữ con được viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ ong được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ con đến chữ ong là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp trong bàn mình.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS lắng nghe
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu, 
- HS đọc cá nhân
- Đọc đồng thanh: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằng c- o-n - 
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc tư thế ngồi viết
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết trong vở Tập viết.
- HS chọn
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý
Thể dục
Bài 13 : THể DụC RèN LUYệN TTCB- TRò CHƠI
I.Mục tiêu 
Giúp HS:
- Thực hiện được động tác tương đối chính xác các tư thế đứng cơ bản đã học.
- Làm quen, thực hiện đúng tư thế đưa một chân sang ngang.
	- Tham gia chủ động trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”
II. Chuẩn bị
	- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung hoạt động
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bi
 - GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi: Diệt con vật có hại
II. Phần cơ bản
1.Ôn đứng một chân ra sau,2 tay giơ cao thẳng hướng
- Cho HS ôn tập theo lớp, tổ , GV nhận xét .
- Cho HS tập luyện
- Nhận xét, tuyên dương
2. Ôn phối hợp: đứng đưa1 chân ra trước, 2 tay chống hông và đứng đưa chân ra sau đưa 2 tay lên cao thẳng hướng 
- Cho HS ôn tập theo lớp, tổ , GV nhận xét
3.Đứng đưa chân ra sau hai tay chống hông
- Nêu tên tư thế, làm mẫu và giải thích:
- Nhịp 1: đưa chân trái ra sau hai tay chống hông
- Nhịp 2: Về TTĐCB
- Nhịp 3: đưa chân phải ra sau hai tay chống hông
- Nhịp 4: Về TTĐCB
 + 5, 6,7 ,8 như 1, 2,3, 4.
- Cho HS tập luyện, GV sửa sai
* Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
- Dặn dò, nhận xét tiết học
1'
2'
1-2'
1-2'
1-2 lần
5- 7'
8- 10'
8'
1-2'
1-2'
1-2'
 ã
*************
*************
*************
*************
 ã
* * * *
* * * 
* * *
 * * *
* * * *
* * * *
* * * *
*************
************* 
************* ã
*************
*************
************* 
************* ã
*************
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 49: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 7
 I. Mục tiêu
 - Củng cố phép cộng trong phạm vi 7.
 - Luyện toán biểu thị biểu thị phép tính bằng hình vẽ.
II. Chuẩn bị :
 - Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học
 Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
 *Bài 1. Tính:
 - HS nêu yêu cầu của bài
+ HS làm mẫu: 6+1=7
+ HS cả lớp làm bài theo cột dọc
+ Một HS lên bảng chữa bài 
+ GV nhận xét và cho điểm
 * Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài
 - HS dựa vào bảng cộng để tìm số điền vào chỗ trống
 - Một HS lên bảmg làm. Dưới lớp làm vào vở
 - GV chữa bài
 *Bài 3: - GV nêu YC: Tính
 - GV hướng dẫn mẫu: 2 + 2 + 3.H.dẫn tính từ trái sang phải: 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7. Viết 7
 - HS làm bài theo nhóm tổ
 - Nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét
 - GV chốt kết quả đúng
 * Bài 4: Điền số
 - GV nêu YC.GV hướng dẫn mẫu: 5 + 2 = 7. Điền dấu 7 
 - HS tính kết quả rồi điền số. - GV nhận xét kết quả
 * Bài 5: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, ghép phép tính : 3 + 4= 7
 6 + 1 =7
 - GV nhận xét kết quả
IV Củng cố và dặn dò - Nhận xét giờ học
 Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 51
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa n ở cuối .
 - Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học 
1. Bài ôn
 a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
 b.Ghép và đọc các từ: lợn con mái tôn thợ điện
 dế mèn bùn lầy lon ton 
 2. Làm bài tập
 Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép được
 Bài 2: Điền vào chỗ trống :
 - Với các tiếng cho sẵn, YC HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
 - GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành: 
 Hải âu bay lượn Mẹ con đàn gà 
 Bà đội khăn lặn sâu dưới biển
 Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng dẫn hay phần.
- HĐ nhóm 2: 
- HS thảo luận và nêu câu
- GV ghi bảng
VD: Cô giáo dẫn chúng em đi thăm ao cá Bác Hồ
3. Củng cố và dặn dò	
 - Nhận xét giờ học
 Bồi dưỡng âm nhạc
Học bài hát : cháu thương chú bộ đội
( Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến)
I.Mục tiêu
- Hát đúng thuộc lời ca: cháu thương chú bộ đội 
- Biết hát kết hợp vài động tác phụ hoạ.
 - Tập biểu diễn bài hát.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi HS hát bài hát : Tiếng chào theo em 
 - GV nhận xét
 B Học bài hát
 - GV ghi bảng tên bài hát. 
 - GV hát mẫu- HS nghe
* HĐ1:Học lời ca 
 - GV hát mẫu 1 lần
 - Bài hát có 1 đoạn gồm 4 câu
 - GV đọc chậm từng câu. HS nghe và đọc theo
 - HS đọc lời ca toàn bài. GV nhận xét
 - GV hát mẫu từng câu. HS hát theo
 - HS hát lời ca toàn bài theo lớp 2 lần. Theo dãy 1 lần
* HĐ2:- Tập gõ đệm
 - GV làm mẫu và hướng dẫn HS cách gõ
 - HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách (2 lần), gõ theo tiết tấu
 + Cháu thương chú bộ đội nơi rừng sâu biên giới. 
 Gõ theo phách: * * * * * * * *
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * * * *
 - Tổ chức thi hát giữa các nhóm
 - Các nhóm cử đại diện hát trước lớp 
 - GV nhận xét
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 50 : Luyện tập phép trừ trong phạm vi 7 
I. Mục tiêu
 - Củng cố cho HS về số phép trừ trong phạm vi 7.
 - Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động đạy và học
 HS làm các bài tập sau:
 Bài 1. Tính:
 - GV nêu Yc. HS nhớ lại các phép trừ để điền kết quả
+ HS quan sát phép tính đầu tiên
- Hỏi: Phép tính được đặt theo hàng ngang hay cột dọc( cột dọc)
- Khi viết kết quả của phép tính ta viết như thế nào?
+ HS làm bài. 1 HS làm bảng. GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Tính
- GV nêu YC. H. dẫn mẫu: 7 - 0 = 7
- HS làm bài vào vở. Một HS lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét và chốt kết qủa đúng
 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
 - GV hướng dẫn mẫu: 7 - 2 - 3 =2. Viết số 2
 - HS làm bài theo nhóm.Nhóm chữa bài
 - GV nhận xét đánh giá
 Bài 4: Viết dấu > , < , =
 - GV nêu yêu cầu
 - H. dẫn HS nhẩm kết quả và điền dấu. 
 - HS làm bài
 - GV nhận xét đánh giá .
 Bài 5: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, ghép phép tính :
 7 - 2= 5 4 + 3 = 7 
 7 - 3 =4 2 + 5 = 7
 - GV nhận xét kết quả
III. Củng cố và dặn dò- Nhận xét giờ học
Thực hành đạo đức
Ôn: Nghiêm trang khi chào cờ
I.Mục tiêu
 - HS ôn lại tư thế đứng chào cờ.
 - Biết hát và hát đúng bài hát: Lá cờ Việt Nam.
 - HS có thái độ tôn kính lá cờ Tổ quốc.
II.Hoạt động dạy học
 *HĐ1: .HS ôn lại tư thế đứng chào cờ 
 - GV Y.c HS thảo luận theo nhóm bàn
 - Gợi ý: + Đầu buổi học thứ hai hàng tuần, nhà trường tổ chức cho Hs làm gì?
 - Khi chào cờ các em đứng như thế nào?
 - Mời đại diện các nhóm nêu ý kiến thảo luận: Người đứng thẳng, tay buông thẳng với thân người, mắt nhìn hướng vào quốc kỳ, không nói chuyện, không làm việc riêng.
 - HS làm theo.
 * HĐ2:Hát bài hát Lá cờ Việt Nam 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 13.doc