Giáo án Lớp 1 - Tuần 12 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU

Giúp HS củng cố về:

 - Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.

 - Phép cộng một số với 0.

 - Phép trừ một số cho 0 và trừ hai số bằng nhau.

II. CHUẨN BỊ

 - GV: đồ dùng dạy học Toán

 - HS: SGK, vở BT Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 42 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 148Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 12 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: áo len, khen ngợiNhà Dế Mèn ở gần
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV.in, un
* Nhận diện vần
- Vần “in” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh en - in
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “pin”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
un ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh in- un
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc:
ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+Bạn HS đi học muộn phải nói thế nào với cô giáo?
+ Em nói lời xin lỗi vào những khi nào?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: áo len, khen ngợiNhà Dế Mèn ở gần
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: in, un
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Ghép vần in
- Âm i đứng trước âm n đứng sau.
- Giống n khác âm e – i
- Chú ý: i – n- in
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm p đứng trước vần in đứng sau
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
un(tương tự)
 Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Nói lời xin lỗi
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ cô giáo, lớp học
+ Phải nói lời xin lỗi.
+ HS tự trả lời
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 47 : PHéP TRừ TRONG PHạM VI 6
I.Mục tiêu
Giúp HS :
 -Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép +và phép -
	- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
	- Biết làm tính trừ trong phạm vi 6
II. Chuẩn bị
	-GV: vật thật, tranh minh hoạ, que tính
	- HS: que tính, vở bài toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.HĐ1: giới thiệu bảng trừ trong phạm vi 6
* Trò chơi giữa tiết
c. HĐ2:Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài 
- Nhận xét, sửa sai
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hướng dẫn HS phép trừ: 6 – 1= 5, 6 – 5 =1
- Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán
- Gợi ý HS cách trả lời 6 hình tam giác bớt một hình còn lại 5 hình. 6 bớt 1 còn 5.
- Giới thiệu phép trừ: 6 – 1 = 5
* Hướng dẫn HS phép trừ khác trong phạm vi 6 tương tự
- Cho HS ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
* Hát tự do
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán và cách làm.
- Cho HS làm bài, GV sửa sai
- Hướng dẫn HS làm tính trừ 
- GV sửa sai, nhận xét mối quan hệ giữa phép + và phép –
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán và cách làm.
- Cho HS làm bài, GV sửa sai
-Hướng dẫn quan sát tranh và nêu bài toán
- Hướng dẫn hình thành phép tính
- Cho HS đặt phép tính, GV sửa sai.
* Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cho HS đọc bảng trừ trong phạm vi 6
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
5 – 3 = 2 3 + 3 = 6
4 – 1 = 3 4 + 1 + 1= 6
- Nhắc lại tên bài
- Có 6 hình tam giác, bớt đi một hình, còn lại mấy hình?
- Nhắc lại:6 bớt 1 còn 5
- Đọc, viết : 6 - 1= 5
* Tương tự
- Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
* Hát, múa
- Điền kết quả vào phép tính : 2 – 1= 1
 3 – 1 = 2
- HS tự làm bài
5 + 1 = 6
6 - 1 = 5
6 – 5 = 1
- HS tính nhẩm, viết kết quả
- Nêu bài toán
6 – 1=5
6 – 2 = 4
* Các nhóm thi đua
- Cá nhân, đồng thanh
- Chú ý
Tự nhiên- xã hội
Bài 12 : NHà ở
I. Mục tiêu 
Giúp HS biết:
	- Nhà ở là nơi sống của mọi người trong gia đình.
	- Nhà ở có nhiều kiểu, loại khác nhau và đều có địa chỉ cụ thể.
	- HS biết địa chỉ nhà ở của mình và biết kể về ngôi nhà và các đồ dùng trong gia đình.
	- Yêu quý ngôi nhà và các đồ dùng trong nhà
II. Chuẩn bị
	- GV: Tranh minh hoạ
	- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
* Khởi động
HĐ: Thảo luận nhóm đôi
Mục tiêu: HS biết các loại nhà khác nhau
* Trò chơi giữa tiết
c.HĐ 3: Thảo luận nhóm 4
Mục tiêu: HS biết kể tên những đồ dùng trong gia đình
d.HĐ2: Vẽ tranh ngôi nhà
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Hãy kể về gia đình em?
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
- Cho HS hát 
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi:quan sát tranh và trả lời câu hỏi
+ Ngôi nhà này ở đâu?
+ Bạn thích ngôi nhà nào? Vì sao?
- Gọi các nhóm trình bày
- GV kết luận
* Tổ chức cho HS hát 
- Chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận
- Quan sát, hướng dẫn
- Gọi một số đại diện các nhóm trình bày.
- GV kết luận
- Cho HS hình dung và vẽ tranh về ngôi nhà của mình.
- Gọi HS kể về ngôi nhà mình vẽ
- GV kết luận:Nhà mỗi bạn rất khác nhau...
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời
- Chú ý, nhắc lại tên bài.
- Hát tập thể
- HS thảo luận nhóm đôi
+ ở nông thôn, thành phố
+ HS tự thảo luận và trả lời.
- Một số nhóm trình bày
* Hát tập thể
- Chia nhóm bốn, thảo luận kể tên những đồ dùng có trong hai bức tranh.
- Trình bày: ghế, giường, tủ, bếp
- Vẽ tranh về ngôi nhàmình đang ở.
+ HS tự trả lời
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe
Thứ ngày tháng năm 200
 Tiếng Việt
 Bài 49 : iên - yên
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :iên, yên, đèn điện, con yến
	- Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Biển cả.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: nhà in, xin lỗiủn à ủn ỉn
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV.iên, yên
* Nhận diện vần
- Vần “iên” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh en - iên
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “điện”. 
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.y
yên(tương tự)
- Lưu ý: so sánh iên- yên
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+Yêu cầu HS nói những điều em biết về biển.
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: nhà in, xin lỗiủn à ủn ỉn
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: iên, yên
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm iê đứng trước âm n đứng sau.
- Ghép vần iên
- Giống n khác âm e – iê
- Chú ý: iê – n-iên
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm đ đứng trước vần iên đứng sau, dấu nặng dưới âm ê
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
yên (tương tự)
 Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc :Biển cả.
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ cảnh ở biển
+ HS tự luyện nói
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 48 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6.
	- Viết phép tính thích hợp theo tranh.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai,hướng dẫn HS nêu kết luận: nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.
* Thi làm cho bằng nhau
-Hướng dẫn HS điền dấu thích hợp
- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
- Hướng dẫn HS cách tìm một số chưa biết trong phép tính từ 2 số đã cho.
- Cho HS làm bài
- GV sửa bài.
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh.
- Cho HS viết, đọc kết quả
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
 6- 4 = 2 6 - 1 = 5
6- 2 > 6- 3 5 – 5 <1
- Nhắc lại tên bài
- Tính và viết kết quả
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS tự làm bài
1 + 3 + 2 = 6
3 + 1 + 2 = 6
- Nhắc lại
* Thi làm cho bằng nhau
- HS thảo luận làm theo nhóm:
5- 3 = 2
- HS làm bài
- Quan sát tranh nêu bài toán.
4 + 2 = 6 2 + 4 = 6
6 – 2 = 4 6 – 4 = 2
* Thi đua giữa các nhóm
Thứ ngày tháng năm 200 
Tiếng Việt
Bài 50 : uôn - ươn
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai
	- Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: 
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GVuôn, ươn
* Nhận diện vần
- Vần “uôn” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh uôn-ôn
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “chuồn”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 ươn( tương tự)
- Lưu ý: so sánh uôn- ươn
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Các con này đều ăn gì?
+ Chúng đều sống ở đâu?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: uôn, ươn
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Ghép vần uôn
- Âm uô đứng trước âm n đứng sau.
- Giống n khác âm uô - ô
- Chú ý: uô- n- uôn
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm ch đứng trước vần uôn đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ô
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ươn(tương tự)
 Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ chuồn chuồn, châu chấu, cào cào 
+ Ăn cỏ
+ ở những bãi cỏ
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Thủ công
Bài 12 : ÔN Kỹ Thuật xé dán giấy
I. Mục tiêu
	- HS được củng cố kĩ năng xé, dán giấy
	- Chọn giấy màu, xé, dán được sản phẩm tương đối hoàn chỉnh.
II. Chuẩn bị
	- GV: các hình xé, dán mẫu
	- HS: giấy màu, hồ dán, vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng học tập
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.HĐ1: Ôn một số đồ dùng xé dán
c.HĐ 2: Ôn các bài đã học
* Trò chơi giữa tiết
d.HĐ3: Ôn kỹ thuật xé dán
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng thực hành của HS
- Nêu yêu cầu tiết học
- GV nêu yêu cầu.
- Để chuẩn bị làm 1 bài xé dán chúng ta cần chuẩn bị những đồ dùng gì?
- Cho HS nhận xét
- Từ đầu năm chúng ta học những bài xé dán nào?
* Hát, múa
- GV nêu yêu cầu ôn
- Khi xé dán 1 hình nào đó ta làm thế nào
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- Lấy đồ dùng thực hành
- Chú ý lắng nghe
- Lần lượt trả lời
- Giấy màu, hồ dán, giấy nền, bút chì màu, khăn lau tay
- HS thảo luận nhóm đôi
- Mời đại diện nhóm nêu ý kiến
Bài 1:Xé dán hình chữ nhật, hình tam giác
Bài 2:Xé dán hình vuông, hình tròn
Bài 3: Xé dán hình quả cam
Bài 4: Xé dán hình cây đơn giản
Bài 5: Xé dán hình con gà con
* Hát, múa
- HS thảo luận nhóm bàn
- Nêu thao tác xé dán hình
- Kỹ thuật xé: Tay trái giữ giấy tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ để xé dán theo quy định .
Thể dục
Bài 11 : THể DụC RèN LUYệN TTCB- TRò CHƠI
I. Mục tiêu
 Giúp HS:
- Thực hiện được động tác tương đối chính xác các tư thế đứng cơ bản đã học.
- Làm quen, thực hiện đúng tư thế đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông.
-Biết tham gia trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”.
II. Chuẩn bị- Vệ sinh sân tập, GV chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 - GV tập hợp HS ,phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ
* Trò chơi: Mèo đuổi chuột
II. Phần cơ bản
1.Động tác đưa một chân ra trước hai tay chống hông
- Nêu tên tư thế, làm mẫu và giải thích: 
+ Đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông nhịp 1,3. 
+ Nhịp 2, 4 về tư thế chuẩn bị.
+ 5, 6,7 ,8 như 1, 2,3, 4.
- Cho HS tập luyện theo lớp, tổ.
 - GV sửa sai
2. Trò chơi : Chuyền bóng tiếp sức
- GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cho hai HS chơi thử
- Tổ chức cho HS chơi
- GV tổng kết, nhận xét, tuyên dương.
III. Kết thúc
- Đứng- vỗ tay và hát; đi thường theo nhịp 1 – 2
* Trò chơi hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
- Dặn dò giao bài tập về nhà
- Nhận xét tiết học
1'
2'
1-2'
1-2'
1-2 lần
10- 12'
8- 10'
1-2'
2-3'
1-2'
1-2'
 ã
*************
*************
*************
*************
 ã
* * * *
* * * 
* * *
 * * *
* * * *
* * * *
* * * *
*************
************* 
************* ã
*************
*************
************* 
************* ã
*************
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 45: Luyện tập chung
 I. Mục tiêu
 - Củng cố phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
 - Luyện toán biểu thị biểu thị phép tính bằng hình vẽ.
II. Chuẩn bị :
 - Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học
 Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
 *Bài 1. Tính:
 - HS nêu yêu cầu của bài
+ HS làm miệng nối tiếp 
+ GV nhận xét và cho điểm
 * Bài 2: - GV nêu YC: Tính
 - GV hướng dẫn mẫu: 2 + 2 + 1.H.dẫn tính từ trái sang phải
 - HS làm bài theo nhóm tổ
 - Nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét
 - GV chốt kết quả đúng
 *Bài 3: GV nêu yêu cầu của bài
 - HS dựa vào bảng cộng để tìm số điền vào chỗ trống
 - Một HS lên bảmg làm. Dưới lớp làm vào vở
 - GV chữa bài
 * Bài 4: Điền dấu ( +, -)
 - GV nêu Yc.GV hướng dẫn mẫu: 3 + 1 = 4. Điền dấu + 
 - HS tính kết quả rồi điền dấu. 
 - GV nhận xét kết quả
 * Bài 5: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, ghép phép tính : 3 + 2= 5
 5 – 2 =3
 - GV nhận xét kết quả
IV Củng cố và dặn dò
 - Nhận xét giờ học
 Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 46
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa vần ôn, ơn .
 - Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học 
1. Bài ôn
 a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
 b.Ghép và đọc các từ: thợ sơn, mái tôn, lay ơn, mơn mởn, đơn ca
 2. Làm bài tập
 Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép được
 Bài 2: Điền vào chỗ trống ôn hay ơn
 - Với các tiếng cho sẵn, yc HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
 - GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành: 
 Đồ Sơn Sơn Tây 
 Côn Sơn 
 Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng lớn hay ồn.
- HĐ nhóm 2: HS thảo luận và nêu câu- GV ghi bảng
VD: Con lợn nhà em lớn nhanh như thổi.
 Bài 4: Chép : Nhớ ơn thầy cô dạy bảo khôn lớn.
 - GV hướng dẫn viết chữ N
 - HS viết vào vở theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò	
 - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng âm nhạc
ôn bài hát : tiếng chào theo em
I.Mục tiêu
- Hát đúng thuộc lời ca: Tiếng chào theo em 
- Biết hát kết hợp vài động tác phụ hoạ.
 - Tập biểu diễn bài hát.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi HS hát bài hát : Tiếng chào theo em 
 - GV nhận xét
 B .Ôn bài
 - GV ghi bảng tên bài hát. 
 - GV hát mẫu- HS nghe
* HĐ1:HS ôn theo lớp 
 - GV nêu yêu cầu
 - GV cho HS ôn toàn bộ bài hát theo tập thể lớp
 -HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách (2 lần), gõ theo tiết tấu
 + Chào ông chào bà cháu đi học về. 
 Gõ theo phách: * * *
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * *
* HĐ2: Ôn theo nhóm.
 - GV chia lớp thành 4 nhóm
 - HS ôn bài hát theo nhóm
 - Tổ chức thi hát giữa các nhóm
 - Các nhóm cử đại diện hát trước lớp 
 * Hát kết hợp với động tác phụ hoạ
 - GV hướng dẫn mẫu
 - HS làm theo
 - Gọi HS biểu diễn bài hát
 + nhóm - tổ - cá nhân
 - GV nhận xét
Chiều Bồi dưỡng Toán
Luyện tập : phép cộng trong phạm vi 6 
I. Mục tiêu
 - Củng cố cho HS về số phép cộng trong phạm vi 6.
 - Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động đạy và học
 HS làm các bài tập sau:
 Bài 1. Tính:
 - GV nêu Yc. HS nhớ lại các phép cộng để điền kết quả
+ HS quan sát phép tính đầu tiên
- Hỏi: Phép tính được đặt theo hàng ngang hay cột dọc( cột dọc)
- Khi viết kết quả của phép tính ta viết như thế nào?
+ HS làm bài. 1 HS làm bảng. GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Tính
- GV nêu YC. H. dẫn mẫu: 2 + 2 = 4
- HS làm bài theo nhóm. 
- GV nhận xét và chốt kết qủa đúng
 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
 - GV hướng dẫn mẫu: 3 + 2 + 1 =6. Viết số 6
 - HS lên bảng làm. HS làm vở
 Bài 4: Viết dấu > , < và khoanh vào số lớn nhất
 - GV nêu yêu cầu
 - H. dẫn HS làm bài toán. 
 - HS làm bài
 - GV nhận xét đánh giá .
 Bài 5: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, ghép phép tính : 4+ 2= 6
 5 + 1 =6
 - GV nhận xét kết quả
 III. Củng cố và dặn dò
 - Nhận xét giờ học
 Thực hành đạo đức
Ôn: Nghiêm trang khi chào cờ
I.Mục tiêu
 - HS hiểu mỗi HS là 1 công dân nhỏ tuổi của đất nước.
 - Chào cờ là thể hiện lòng yêu nước của mình
 - HS hiểu được khi chào cờ đứng thẳng , tay bó thẳng, mắt hướng về lá cờ. Không đùa nghịch, nói chuyện và làm việc riêng.
 - HS có thái độ tôn kính lá cờ Tổ quốc.
II.Hoạt động dạy học
 *HĐ1: HS tìm hiểu quốc kỳ, quốc ca.
 - GV treo Quốc kỳ ở giữa bảng 
 - Hỏi: Các em thấy lá cờ Tổ quốc ở đâu? Lá cờ có màu gì?
 - Ngôi sao ở giữa có màu gì?
 - GV cho cả lớp hát bài" quốc ca"
 - GV kết luận: Lá cờ Tổ quốc tượng trưng cho đất nước Việt Nam. Có nền đỏ ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa. Quốc ca là bài hát chính thức được hát khi chào cờ.
 * HĐ4: Hướng dẫn tư thế đứng chào cờ 
 - GV Y.c HS thảo luận theo nhóm bàn
 - Gợi ý: + Đầu buổi học thứ hai hàng tuần, nhà trường tổ chức cho Hs làm gì?
 - Khi chào cờ các em đứng như thế nào?
 - Mời đại diện các nhóm nêu ý kiến thảo luận
 - GV làm mẫu, HS làm theo.
 * Giáo dục: 
 - Đứng nghiêm trang khi chào cờ.
 - Tôn kính lá cờ Tổ quốc.
Hoạt động tập thể
Giáo dục môi trường
I.Mục tiêu:
 - HS hiểu được ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh, nhà ở nơi công cộng
 - Có ý thức giữ vệ sinh môi trường
II.Các hoạt động dạy học:
1.Bài cũ: Nêu một số quyền lợi và bổn phận của trẻ em của trẻ em?
2.Bài mới:
HĐ1: HS thảo luận nhóm đôi
 - GV nêu yêu cầu thảo luận: Hàng ngày , em làm gì để giữ vệ sinh nhà ở , trường học.
 - Mời một số em đại diện nhóm nêu trước lớp
 - HS khác bổ xung nhận xét
 - GV chốt ý: Để đảm bảo sức khoẻ cho con người , chúng ta mỗi thành viên trong xã hội đều có ý thức giữ vệ sinh môi trường.
 + Nhà ở phải quét dọn hàng ngày, đổ rác đúng nơi qui định , khơi thông cống rãnh
 + ở trường học , nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi, đi tiểu tiện đúng nơi qui định.
HĐ2: ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường
 - GV hỏi HS lần lượt trả lời
 + Nếu không quét dọn nhà cửa thường x

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12 moi.doc