Giáo án Lớp 1 - Tuần 11 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai

I. MỤC TIÊU

Giúp HS củng cố về:

 -Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.

 - Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

 - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính tương ứng.

II. CHUẨN BỊ

 - GV: đồ dùng dạy học Toán

 - HS: SGK, vở bt Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 41 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 473Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 11 - Lê Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học Minh Khai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc viết từ ứng dụng Đọc câu ứng dụng bài 43
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV on,an
- GV giới thiệu vần “on” và ghi bảng
- Yêu cầu HS phân tích vần “on”.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn
- Cho HS thêm âm để tạo thành tiếng “con”
- Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “con”.
- Giới thiệu từ “ mẹ con”
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 an( tương tự)
- Lưu ý: so sánh on - an
* Hát tự do
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi HS tìm từ, GV ghi bảng
- Yêu cầu HS tìm vần mới học
- Gọi HS đọc trơn tiếng và từ.
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, h. dẫn quy trình viết: on, an, mẹ con, nhà sàn .
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
-Y.cầu HS đọc bài tiết1
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc thầm đoạn vănvà tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu HS đọc trơn đoạn văn
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc toàn bài
.* Tổ chức cho HS thi tìm tiếng có vần mới tìm từ, câu có chứa vần mới.
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Các bạn trong tranh chơi với nhau như thế nào?
+ Em thường chơi trò chơi gì với bạn?
+ Hãy kể về một bạn thân của em ở trường hay ở lớp?
+ Yêu cầu HS luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng
- Đọc theo GV: on, an
- Ghép vần on
- Âm o đứng trước âm n đứng sau
- Đánh vần và đọc trơn vần “on”
- Ghép thêm âm “c” trước vần“on” 
- Cá nhân – nhóm-lớp 
-Âm “c” trướcvần“on” , 
- HS đọc
an ( tương tự)
* Hát
- HS khá, giỏi tìm từ 
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ HS đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- Lớp, nhóm, cá nhân
 *Thi tìm tiếng có vần mới học
- Thực hành viết vở
- Đọc : Bé và bạn bè
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ các bạn
+ HS luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 43 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	-Phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số với 0
	- Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học
	- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính tương ứng.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai.
* Thi làm cho bằng nhau
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- Hướng dẫn HS nhận xét
-Hướng dẫn HS điền số thích hợp
- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh.
- Cho HS viết, đọc kết quả
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
 4- 4 = 0 5- 1 = 4
 5- 2 > 5- 3 5 – 4 = 1
- Nhắc lại tên bài
- Viết kết quả vào phép tính 
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS tự làm bài: viết kết quả phép tính theo cột dọc
* Thi làm cho bằng nhau
- HS thảo luận làm theo nhóm:
5- 3-1 = 1
- HS làm bài :Điền số thích hợp vào ô trống
5 – 1= 4 +0
- HS làm bài :
4 – 4= 0
3 – 3 = 0
* Thi đua giữa các nhóm
Tự nhiên và xã hội
 Bài 11 : GIA ĐìNH
I. Mục tiêu 
 Giúp HS biết :
	- Gia đình là tổ ấm của em
	- Bố mẹ, ông bà, anh chị emlà những người thân yêu nhất của em
	- Kể được về gia đình mình và biết yêu quý người thân.
II. Chuẩn bị
	- GV: Tranh minh hoạ
	- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
* Khởi động
Hđ1: Thảo luận nhóm đôi
Mục tiêu: HS biết gia đình là tổ ấm của em
* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ2: Vẽ tranh về gia đình em
d.Hđ 3: Hoạt động cả lớp
Mục tiêu: Kể được về gia đình và chia sẻ với các bạn về gia đình 
 4. Củng cố, dặn dò
-ổn định lớp
- Hỏi : Em đã làm gì hàng ngày để giữ vệ sinh cá nhân ?
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
- Cho HS hát bài “ Cả nhà thương nhau”
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi : quan sát tranh và trả lời câu hỏi 
+ Gia đình Lan gồm những ai ?
+ Lan và những người trong gia đình đang làm gì ?
- Gọi các nhóm trình bày
- GV kết luận
* Tổ chức cho HS hát 
- Cho HS hình dung và vẽ tranh về các thành viên trong gia đình.
- Gọi HS kể về gia đình mình
- GV kết luận : gia đình là tổ ấm.
- Khuyến khích HS nhìn vào tranh vẽ kể về gia đình mình:
+ Gia đình gồm những ai ?
+ Em muốn thể hiện điều gì qua bức tranh?
- GV kết luận
* Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS tự trả lời
- Chú ý, nhắc lại tên bài.
- Hát tập thể
- HS thảo luận nhóm đôi
+ Gia đình Lan gồm : bố mẹ Lan, Lan và em cuả Lan.
+ Lan và mọi người trong gia đình đang ăn cơm
- Một số nhóm trình bày
* Hát tập thể
- Hình dung và vẽ tranh về gia đình mình trong vở bài tập
- Kể về gia đình của mình dựa theo tranh
- HS tự trả lời
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe
 Thứ ngày tháng năm 200 
 Tiếng Việt
Bài 45 : ân – ă ăn
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được : ân, ă, ăn, cái cân, con trăn
	- Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nặn đồ chơi.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc viết từ và đọc câu ứng dụng bài on, an
- Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV ân,ăn
- GV giới thiệu vần “ân” và ghi bảng
- Y.cầu HS phân tích vần “ân”.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn.
- Cho HS thêm âm để tạo thành tiếng “cân”
- Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “cân”.
- Giới thiệu từ “ cái cân”
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa
ă
- Hướng dẫn HS nhận diện và phát âm
 ăn( tương tự)
- Lưu ý: so sánh ân - ăn
* Tổ chức cho HS thi tìm tiếng có vần mới 
+ HS khá, giỏi tìm từ, câu
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi HS tìm từ, GV ghi bảng
- Yêu cầu HS tìm vần mới học
- Gọi HS đọc trơn tiếng và từ.
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
-Y.cầu HS đọc từ khóa, từ ứng dụng
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc thầm câu ứng dụng và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu HS đọc trơn câu
 Giúp đỡ nhóm yếu
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc toàn bài.
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Y.cầu HS đọc tên bài luyệnnói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
- Tranh vẽ gì?
- Mỗi bạn nặn đồ chơi gì?- đồ chơi thường nặn bằng gì?
- Em đã bao giờ nặn đồ chơi chưa?
- Em thích nhất đồ chơi nào?...
+ Yêu cầu HS luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ GV và HS nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV: ân, ă - ăn
- HS ghép vần ân
- Âm â đứng trước âm n đứng sau.
- Đánh vần và đọc trơn vần “ân”
- Ghép thêm âm “c” trước vần”ân” 
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
 - Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
- Nhận diện và phát âm âm ă
ăn ( tương tự)
 *Thi tìm tiếng có vần mới học
- HS tìm từ 
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ HS đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Nặn đồ chơi
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ HS luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 44 : LUYệN TậP CHUNG
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
	- Phép cộng một số với 0.
	- Phép trừ một số cho 0 và trừ hai số bằng nhau.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở bt Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai,hướng dẫn HS nêu kết luận: nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.
* Hát
-Hướng dẫn HS điền dấu thích hợp
- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh.
- Cho HS viết, đọc kết quả
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
 5- 4 = 1 5- 1 = 4
 5- 2 > 5- 3 5 – 4 = 1
- Nhắc lại tên bài
- Viết kết quả vào phép tính theo cột dọc
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS tự làm bài
 2+3=5 3+2=5
- Nhắc lại
* Hát
- HS thảo luận làm theo nhóm:
4 + 1 > 4
- HS làm bài
- Viết: 3+2=5 5-2=3
* Thi đua giữa các nhóm
 Thứ ngày tháng năm 200 
 Tập viết
Bài tuần 9 : cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp : cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài.
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	 - HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Thực hành
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Nhận xét bài viết của HS tuần trước
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu , yêu cầu HS quan sát
- Gọi HS đọc các từ
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết.
- Hỏi:Điểm giống nhau của các từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* cái kéo: 
+ Y. cầu HS đọc
+ Hỏi chữ cái được viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ kéo được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ cái đến chữ kéo là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Y. cầu HS bình chọn bài viết đẹp trong bàn mình.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS lắng nghe
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu, 
- HS đọc cá nhân
- Đọc đồng thanh: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài.
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằngc- a-i- /
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- HS nhắc tư thế ngồi viết
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết trong vở Tập viết.
- HS chọn
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý
Thủ công
 Tiết 10: Xé , DáN HìNH CON Gà CON ( T 2)
I. Mục tiêu
 - HS xé, dán được hình con gà con theo hướng dẫn.
	- Rèn đôi tay khéo léo
II. Chuẩn bị
	- GV: bài mẫu, quy trình hướng dẫn, giấy mầu lớn
	- HS: giấy màu, hồ dán, vở thủ công..
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng 
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài
b. Hđ2: Hướng dẫn mẫu
Mt: Biết quy trình xé, dán hình con gà con
Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Kiểm tra đồ dùng học tập
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- GV nhắc lại các bước xé
*Xé hình thân gà
- Xé hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng tuỳ ý
- Chỉnh sửa thành hình thân gà.
 * Xé hình đầu gà
- Hướng dẫn xé hình vuông có cạnh dài tuỳ ý
- GV hướng dẫn HS chỉnh sửa thành hình đầu gà.
* Xé hình đuôi gà
- Hướng dẫn HS xé hình vuông có cạnh dài tuỳ ý Từ đó, chỉnh sửa thành hình đuôi gà.
* Hướng dẫn HS xé mắt , mỏ
- Riêng mắt gà nhỏ có thể dùng bút màu để tô.Đây là các chi tiết nhỏ, khó xé , GV nên h. dẫn trực tiếp cho những em còn lúng túng
* Hát tự do: Chú thỏ
* Dán hình: Quết đều hồ dán, đặt ngay ngắn và dán.
- Yêu cầu HS thực hành xé
- GV quan sát, nhắc nhở, h. dẫn.
- Tuyên dương những bài đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định
- Lấy đồ dùng học tập
- HS ghi nhớ
- Quan sát
- Chú ý 
* Hát , múa tập thể
- Vẽ và xé trên giấy theo GV
- HS chọn những bài xé đẹp
- Chú ý 
- Chú ý
Tập viết
Bài tuần 10 :chú cừu, rau non, thợ hàn ,dặn dò , khôn lớn, cơn mưa
I.Mục tiêu
 - HS viết đúng và đẹp các chữ : chú cừu, rau non, thợ hàn
- Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 - GV: chữ mẫu
	- HS: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Hướng dẫn HS quy trình viết
* Trò chơi giữa tiết
c.Hđ2: Thực hành
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi 2 HS viết các chữ :trái đào, hiểu bài
 - Nhận xét, ghi điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- Treo chữ mẫu, HS quan sát
 - Gọi HS đọc các từ
- Cho HS đọc đồng thanh một lần các chữ cần viết.
- Hỏi:Điểm giống nhau của các từ?
- Độ cao của các con chữ?
+ Chữ cao 5 li, 4 li
- GV lần lượt hướng dẫn quy trình viết các chữ
* chú cừu: 
+ Y. cầu HS đọc
+ Hỏi chữ chú được viết bằng những con chữ nào?
+ Chữ cừu được viết bằng những con chữ nào?
+ GV hướng dẫn viết
+ Hỏi khoảng cách giữa chữ chú đến chữ cừu là bao nhiêu?
* Các chữ còn lại H.dẫn tương tự
 - Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
* Cho HS tập bài thể dục 1 phút chống mệt mỏi .
- GV nhắc nhở HS tư thế cầm bút, tư thế ngồi, cách viết liền nét
- Cho HS thực hành viết trong vở Tập viết.
- GV quan sát, nhắc nhở.
- Chấm một số bài.
- Tuyên dương một số bài đẹp
- Trưng bày bài viết đẹp.
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS viết : trái đào, hiểu bài
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát chữ mẫu
- HS đọc cá nhân
- Đọc đồng thanh:chú cừu, rau non, thợ hàn 
- Đều viết bằng 2 chữ
- HS nêu
- HS nêu:viết bằng 3 con chữ
- HS nêu
- Bằng một con chữ o
- Lắng nghe, quan sát
- Viết bảng con theo hướng dẫn của GV.
* Tập thể dục 1 phút
- Chỉnh sửa tư thế ngồi, cầm bút
- Thực hành viết chữ trong vở Tập viết.
- Quan sát, nhận xét.
- Chú ý
Chiều Bồi dưỡng Toán
Tiết 41: Luyện tập 
 I. Mục tiêu
 - Củng cố về phép trừ trong phạm vi 5.
 - Làm một số bài tập về phép trừ trong phạm vi 5.
II. Chuẩn bị :
 - Vở bài tập toán
II. các hoạt động đạy và học
 Hướng dẫn HS làm các bài tập trong vở EHT :
 *Bài 1. Tính:
 - GV nêu Yc. HS nhớ lại các phép trừ để điền kết quả
+ HS quan sát phép tính đầu tiên
- Hỏi: Phép tính được đặt theo hàng ngang hay cột dọc( cột dọc)
- Khi viết kết quả của phép tính ta viết như thế nào?
+ HS làm bài. 1 HS làm bảng. GV nhận xét và cho điểm
 * Bài 2: - GV nêu YC: Viết số thích hợp vào ô trống
 - HS làm bài theo nhóm tổ
 - Nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét, GV chốt kết quả đúng
 *Bài 3: Điền dấu ( , =)
 - GV nêu Yc.GV hướng dẫn mẫu: 5- 2 = 3. Điền dấu = 
 - HS tính kết quả rồi điền dấu. GV nhận xét kết quả
 - GV nhận xét kết quả
 * Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài toán: Ghi Đ bên cạnh phép tính đúng, Scạnh phép tính sai
 - GV h. dẫn mẫu 5- 2 =3 Ghi Đ
 - HS làm bài
 - HS đổi vở chữa bài cho bạn
 * Bài 5: - GV nêu YC. HS quan sát tranh, ghép phép tính :5 – 2 = 3
 - GV nhận xét kết quả
IV Củng cố và dặn dò
 - Nhận xét giờ học
 Bồi dưỡng Tiếng việt
Làm bài tập tiếng việt: bài 42
I. Mục tiêu 
 - Củng cố và luyện cho học sinh cách đọc, viết các vần tiếng, từ chứa vần ưu, ươu .
 - Vận dụng làm bài tập.
II. Các hđ dạy và học 
1. Bài ôn
 a. HS đọc bài trong SGK theo nhóm, cá nhân kết hợp với phân tích
 b.Ghép và đọc các từ: hươu sao, mưu trí, con khướu, bầu rượu
 2. Làm bài tập
 Bài 1: Ghép chữ
- HS ghép tạo thành tiếng rồi ghi vào vở
- Yêu cầu HS đọc lại các tiếng ghép được
 Bài 2: Điền vào chỗ trống ưu hay ươu
 - Với các tiếng cho sẵn, yc HS thêm vần thích hợp để tạo từ mới
 - GV cho HS đọc lại các tiếng và tạo thành: 
 trái lựu dạy khướu 
 hươu sao cứu đuối
 Bài 3: Nói theo tranh
- Yc HS nói 1 câu có tiếng cứu hay hươu.
- HĐ nhóm 2: HS thảo luận và nêu câu- GV ghi bảng
VD: Chiều chiều, Hươu và Cừu ra suối bơi lội.
 Bài 4: Chép Đuổi hươu leo núi cao.
 - GV hướng dẫn viết chữ Đ
 - HS viết vào vở theo mẫu
3. Củng cố và dặn dò	
 - Nhận xét giờ học
Bồi dưỡng âm nhạc
học bài hát tự chọn
I.Mục tiêu
- Hát đúng giai điệu lời ca: Tiếng chào theo em . Nhạc và lời: Hà Hải
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca, theo phách.
 - Tập biểu diễn bài hát.
II.Hoạt Động dạy và học
 A. Bài cũ: 
 - Gọi HS hát bài hát : Bông hồng tặng cô
 - GV nhận xét
 b.Dạy bài hát
 - GV ghi bảng tên bài hát. Giới thiệu tác giả của bài
 - GV hát mẫu- HS nghe
* Dạy bài mới
 - GV hát mẫu 1 lần
 - GV đọc lời ca từng câu- HS đọc theo
 - HS đọc lời ca toàn bài.
 - GV hát mẫu từng câu- HS hát theo GV
 - HS hát lời 1- GV nhận xét
 - HS ôn theo nhóm.
 * Tập gõ đệm
 - GV hướng dẫn gõ đệm theo phách, tiết tấu
 - GV làm mẫu- HS làm theo
 -HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách (2 lần), gõ theo tiết tấu
 + Chào ông chào bà cháu đi học về. 
 Gõ theo phách: * * *
 Gõ đệm theo tiết tấu: * * * * * * * *
 - Gọi HS biểu diễn bài hát
 + nhóm - tổ - cá nhân
 - GV nhận xét
Chiều Bồi dưỡng Toán
Luyện tập : Số 0 trong Phép trừ 
I. Mục tiêu
 - Củng cố cho HS về số 0 trong phép trừ.
 - Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động đạy và học
 HS làm các bài tập sau:
 Bài 1. Tính:
 - GV nêu Yc. HS nhớ lại các phép trừ để điền kết quả
+ HS quan sát phép tính đầu tiên
- Hỏi: Phép tính được đặt theo hàng ngang hay cột dọc( hàng ngang)
- Khi viết kết quả của phép tính ta viết như thế nào?
+ HS làm bài. 1 HS làm bảng. GV nhận xét và cho điểm
Bài 2: Tính
- GV nêu YC. H. dẫn mẫu: 2 + 0 = 2 
- HS làm bài theo nhóm. 
- GV nhận xét và chốt kết qủa đúng
 Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
 - GV hướng dẫn mẫu: 2 - 2 = 0. Viết số 0 
 - HS lên bảng làm. HS làm vở
 Bài 4: Viết phép tính thích hợp
 - GV nêu yêu cầu
 - H. dẫn HS nêu bài toán. 
 - HS ghép phép tính vào bảng: 5 - 0 = 5 5 - 5 = 0
 - GV nhận xét đánh giá .
 III. Củng cố và dặn dò
 - Nhận xét giờ học
Thực hành đạo đức
Thực hành kỹ năng giữa học kỳ I
I.Mục tiêu
 - HS được ôn luyện một số kỹ năng đạo đức đã học từ đầu năm.
 - HS biết vận dụng những kỹ năng đã học trong cuộc sống.
II.Hoạt động dạy học
 *HĐ3: HS thựchành tiếp tiết buổi sáng.
 HĐ nhóm bàn:
 - GV nêu yêu cầu: Hãy kể về gia đình mình
 + Kể về các thành viên trong gia đình mình
 + Kể về anh chị của mình
 - GV tổ chức cho HS vẽ tranh theo chủ đề gia đình em
 - Mời HS treo tranh trước lớp.
 - HS chọn bài vẽ đẹp
 - GV khen một số em đã thực hiện tốt yêu cầu trên.
 * HĐ4: GV đưa ra một số tình huống Đ, S . HS giơ thẻ 
 1. Đến giờ đi học Nam khoanh tay chào ông, bà , bố mẹ , anh chị rồi cùng bạn đến trường.
 2. Mẹ đi chợ về mua 2 quả táo. Hà là chị giành ngay lấy quả to hơn chạy vào nhà ăn .
 3. Bố mua tặng hai anh em Minh 1 chiếc ô tô. Minh giằng ngay lấy ngay từ tay em chơi một mình.
 4. Cả nhà đang ngồi chơi ở bàn uống nước . Nam đi học về vào thẳng nhà quăng cặp vào bàn học rồi chạy đi tìm đồ ăn.
 Sau mỗi tình huống GV nêu kết luận nhận xét Đ, S.
 * Giáo dục: 
 - Cần vâng lời ông ,bà, cha mẹ.
 - Anh, chị em cần quan tâm , nhường nhịn nhau.
 - Làm việc tốt để cha mẹ vui lòng.
Hoạt động tập thể
Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em
I.Mục tiêu:
 - HS nêu được một số quyền của trẻ em
 - Hiểu về một số quyền trẻ em
II.Các hoạt động dạy học:
1.Bài cũ: Chúng ta đã biết về quyền của trẻ em qua bài học nào?
 Nêu một số quyền lợi của trẻ em.
2.Bài mới:
HĐ1: HS thảo luận nhóm đôi
 - GV nêu yêu cầu thảo luận: Hãy nêu quyền của trẻ em.
 - Mời một số em đại diện nhóm nêu trước lớp:Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền có gia đình , có quyền được đi học
 - HS khác bổ xung nhận xét
 - GV chốt ý:Trẻ em có quyền được khai sinh, có quyền được đi học, có quyền được nuôi dưỡng , bảo vệ..
HĐ2: HS thảo luận nhóm bàn(4)
+Nêu bổn phận của trẻ em
- GV hỏi: Trẻ em có những bổn phận gì?
- HS thảo luận 
- Mời một số nhóm trình bày
- HS nhận xét bổ xung
- GV : Trẻ em có bổn phận vâng lời ông bà, cha mẹ , lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ.
 Trẻ em có nhiệm vụ học tập chăm chỉ.
 Giúp đỡ gia đình những công việc nhỏ vừa sức với mình.
Chiều Bồi dưỡngToán
 Tiết 43: Luyện tập 
I. Mục tiêu
 - Củng cố cho HS về bảng trừ, làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
 - Thực hành làm bài tập.
II. các hoạt động dạy và học
 HS làm các bài tập sau:
 Bài 1. Tính:
- GV nêu YC. HS quan sát phép tính đ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 11.doc