Giáo án Lớp 1 - Tuần 10 + Tuần 11

I. MỤC TIÊU :

 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.

 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trư.

 - Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng 1 phép trư.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Bộ thực hành toán 1 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

+ Học sinh lên bảng :

 3 – 1 = 2 + 1 =

 3 – 2 = 3 – 1 =

 2 – 1 = 3 – 2 =

+ Học sinh nhận xét , sửa bài trên bảng. Giáo viên nhận xét chốt quan hệ cộng trừ

+ Nhận xét bài cũ

 2. Bài mới :

 

doc 43 trang Người đăng honganh Ngày đăng 26/12/2015 Lượt xem 440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 10 + Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*****************************************************************
Thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2011
Häc vÇn
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
Nội dung kiểm tra do tổ chuyên môn thống nhất.
*****************************
TOÁN
Tiết 40 : Phép trừ trong phạm vi 5 ( Trang 58)
I. MỤC TIÊU : 
 -Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.
 - Biết mối quan hệ giữa phép cộngvà phép trừ. 
 - Nâng cao chất lượng học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Tranh như SGK
 + Bộ thực hành 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi 4 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 3 ,4
+ 3 học sinh lên bảng :
 3 + 1 = 4 – 1 = 4 - 3 = 
+ GV nhận xét, ghi điểm 
Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 5
- Giáo viên lần lượt treo các bức tranh để cho học sinh tự nêu bài toán và phép tính
- Giáo viên ghi lần lượt các phép tính và cho học sinh lặp lại .
 5 – 1 = 4 
 5 – 2 = 3 
 5 – 3 = 2 
 5 – 4 = 1 
- Gọi học sinh đọc lại các công thức 
- Cho học thuộc bằng phương pháp xoá dần 
- Giáo viên hỏi miệng :
 5 – 1 = ? ; 5 – 2 = ? ; 5 – 4 = ?
 5 - ? = 3 ; 5 - ? = 1 
- Gọi 5 em đọc thuộc công thức 
 Hoạt động 2 : Hình thành công thức cộng và trừ 5
- Treo tranh các chấm tròn, yêu cầu học sinh nêu bài toán và các phép tính 
- Cho học sinh nhận xét để thấy mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 
Hoạt động 3 : Thực hành bài 1, 2(1,3), 3(1,3), 4.
Bài 1 : Tính
- Học sinh nêu cách làm và tự làm bài chữa bài 
Bài 2 : Tính .
- Cho học sinh nêu cách làm .
- Giáo viên nhận xét, sửa sai 
Bài 3 : Tính theo cột dọc 
- Chú ý viết số thẳng cột dọc .
Bài 4 : Quan sát tranh nêu bài toán và ghi phép tính 
- Gọi học sinh làm bài miệng
-Với bài 4 b) giáo viên gợi ý cho học sinh có thể nêu 4 bài tính khác nhau và 4 phép tính phù hợp với bài tính đã nêu 
- Có 5 quả bưởi. Hái đi 1 quả bưởi .Hỏi còn mấy quả bưởi ? 
 5 – 1 = 4 
- Có 5 quả bưởi. Hái đi 2 quả bưởi .Hỏi còn mấy quả bưởi ? 
 5 – 2 = 3 
- Có 5 quả bưởi. Hái đi 3 quả bưởi .Hỏi còn mấy quả bưởi ? 
 5 – 3 = 2 
- 5 em đọc lại.
- Học sinh đọc đt nhiều lần 
- Học sinh trả lời nhanh 
4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 
1 + 4 = 5 2 +3 = 5 
5 – 1 = 4 5 – 2 = 3 
5 – 4 = 1 5 – 3 = 2 
- 2 số bé cộng lại ta được 1 số lớn. Nếu lấy số lớn trừ số bé này thì kết quả là số bé còn lại 
- Phép trừ là phép tính ngược lại với phép tính cộng 
- Học sinh làm miệng 
- Học sinh tự làm bài ( miệng ) 
- Nhận xét cột 2 , 3 để Củng cố quan hệ giữa cộng trừ 
- Học sinh làm bài vào bảng. 
 a) Trên cây có 5 quả cam . Hải hái 2 quả . Hỏi trên cây còn mấy quả ?
 5 – 2 = 3 
b) Lan vẽ 5 bức tranh. Lan đã tô màu 1 bức tranh . Hỏi còn mấy bức tranh chưa tô màu ?
 5 – 1 = 
 4.Củng cố dặn dò : 
- Hôm nay em học bài gì ? 2 em đọc lại phép trừ phạm vi 5 
- Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh về ôn lại bài và chuẩn bị bài hôm sau.
*****************************
THỦ CÔNG
Xé- Dán hình con gà con( Tiết 1)
MỤC TIÊU :
 - Học sinh biết cách xé dán hình con gà con .
 - Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán có thể tương đối phẳng. Mỏ chân, mắt có thể dùng bút màu để vẽ.
 - Yêu thích môn học.
 Kiểm tra chứng cứ 2,3 của nhận xét 2
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình con gà con có trang trí.
 Giấy màu,hồ,khăn lau.
- HS : Giấy màu,giấy nháp,bút chì,bút màu,hồ dán,khăn,vở.
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
 Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
GV nhận xét, ghi điểm 
3.Bài mới :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Ÿ Hoạt động 1: Giới thiệu hình dáng con gà 
 - Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và hỏi : “Nêu các bộ phận của con gà con? Toàn thân con gà con có màu gì? Gà con có gì khác so với gà lớn?”.
Ÿ Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách xé dán 
 - Giáo viên hướng dẫn mẫu.
 Ø Thân gà : Lấy giấy màu vàng,lật mặt sau vẽ hình chữ nhật 10x8 ô,xé 4 góc của hình chữ nhật.Tiếp tục xé chỉnh sửa cho giống hình thân con gà.Lật mặt màu để học sinh quans át.
 Ø Đầu gà : Vẽ.xé hình vuông canïh 5 ô,vẽ và xé 4 góc của hình vuông,chỉnh sửa cho gần tròn,cho giống hình đầu gà.Lật mặt màu để học sinh quan sát.
 Ø Đuôi gà : Vẽ,xé hình vuông,cạnh 4 ô,vẽ hình tam giác từ hình vuông và xé (đỉnh tam giác từ điểm giữa của 1 cạnh hình vuông nối với 2 đầu của cạnh đối diện).
 Ø Mỏ,chân,mắt gà : Dùng giấy khác màu để xé ước lượng,lưu ý học sinh mắt có thể vẽ bằng bút chì màu.
 Ø Dán hình : Giáo viên hướng dẫn thao tác bôi hồ và lần luợt dán theo thứ tự : thân gà,đầu gà,mỏ gà,mắt,chân,đuôi lên giấy nền. 
 Học sinh quan sát,nhận xét,trả lời.
 Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu,ghi nhớ quy trình.
Học sinh lấy giấy nháp tập xé hình thân gà.
 Học sinh lấy giấy nháp xé hình đầu gà.
 Học sinh quan sát và ghi nhớ.
 Học sinh lấy giấy nháp tập vẽ,xé hình đuôi,chân,mỏ, mắt gà.
 Học sinh quan sát và ghi nhớ quy trình dán.
 Quan sát hình con gà hoàn chỉnh.
 4. Củng cố :
 Tiết 2 chuẩn bị giấy màu,hồ dán,vở thủ công để thực hành.
 5. Nhận xét – Dặn dò :
 - Tinh thần,thái độ học tập.
 - Chuẩn bị đồ dùng học tập.
 - Vệ sinh an toàn lao động.
****************************************************************
Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2011
Häc vÇn
Bµi 41: iêu, yêu
 I. mơc tiªu:
 - Häc sinh ®äc, viÕt ®­ỵc vÇn iªu, yªu, diỊu s¸o, yªu quý
 - §äc ®­ỵc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 
 - LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị: BÐ tù giíi thiƯu
 - Yªu thÝch m«n häc vµ ch¨m ®äc s¸ch.
 II. §å dïng d¹y - häc:
 S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc c©u øng dơng cđa bµi 40
ViÕt: iu, ªu, l­ìi r×u, c¸i phƠu
 GV nhận xét, ghi điểm 
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
+ I£U
 * NhËn diƯn vÇn 
 VÇn iªu ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn iªu vµ vÇn ªu gièng, kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn iªu
 *§¸nh vÇn
 ChØ b¶ng, chØnh sưa c¸ch ph¸t ©m
 Cã vÇn iªu råi muèn ®­ỵc tiÕng diỊu cÇn ghÐp thªm g×?
 C¸c con ghÐp cho c« tiÕng diỊu?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
 + Y£U ‘quy tr×nh t­¬ng tù
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng:
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
* LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu. 
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 * §äc SGK 
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi
- Trong tranh vÏ nh÷ng g×?
- C¸c con cã biÕt c¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g× kh«ng?
- Ai ®ang tù giíi thiƯu vỊ m×nh nhØ?
- Con h·y tù giíi thiƯu vỊ m×nh cho c¸c b¹n cïng nghe?
- Khi nµo chĩng ta giíi thiƯu vỊ m×nh?
- Khi giíi thiƯu chĩng ta cÇn nãi g× nhØ?
- h·y tù tr¶ lêi c©u hái cđa c«:’ Con tªn llµ g×, bao nhiªu tuỉi? Häc líp mÊy? Co gi¸o nµo d¹y con? Nhµ con ë ®©u?...
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m iª ®øng tr­íc ©m u ®øng sau
gièng ©m cuèi kh¸c ©m ®Çu.
CN- §T ®äc
HS ghÐp
CN- §T ®äc
 ©m d ®øng tr­ícthanh huyỊn trªn ®Çu ©m ª
HS ghÐp
TiÕng diỊu
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc.
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: BÐ tù giíi thiƯu
Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái
3, 4 HS ®äc
2 ®«Þ ch¬i tiÕp søc.
*****************************
SINH HOẠT 
Sơ kết tuần 10
Phương hướng tuần 11
Nội dung ghi sổ sinh hoạt
 Kiểm tra, ngày tháng năm 2011
 Hiệu phó:
Phạm Thị Mai
TUẦN 11
Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2010
CHÀO CỜ
*****************************
TOÁN
Tiết 41: Luyện tập ( Trang 60 )
I. MỤC TIÊU : 
 - Làm được các phép tính trừ trong phạm vi các số đã học. 
 - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.
 - Nâng cao chất lượng môn toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Bộ thực hành, các bức tranh SGK bài tập 4/60
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :
+ 4 em đọc lại phép tính trừ trong phạm vi 5. 
+ 3 học sinh lên bảng : 
5 5 5
2 3 1
 5 - 2 - 1 = 
 	5 - 2 - 2 = 
 	5 - 1 - 3 = 
+ Học sinh dưới lớp làm bảng con 
+ GV nhận xét, ghi điểm 
2. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Củng cố bảng trừ trong phạm vi từ 3®5 .
- Đọc lại phép trừ trong phạm vi 5 
Hoạt động 2 : Thực hành bài 1,2(1,3), 3(1,3),4
Bài 1 : Tính theo cột dọc 
- Cho học sinh làm bài vào bảng. 
 - Lưu ý viết số thẳng cột.
Bài 2: Tính
- Nêu yêu cầu bài tính
- Nêu cách làm
- Cho học sinh tự làm bài và chữa bài 
Bài 3 : So sánh phép tính 
- Yêu cầu học sinh nêu cách làm 
- Giáo viên sửa bài trên bảng 
Bài 4 : Có 2 bài tập 4a, 4b
- Cho học sinh nêu bài toán và ghi phép tính phù hợp.
- Cho học sinh giải miệng. 
-Học sinh lặp lại đầu bài 
-5 em đọc - đt 1 lần
-Học sinh làm bảng con.
-HS nêu cách làm,rồi làm bài và chữa bài .
-Tính kết quả phép tính thứ nhất,lấy kết quả cộng (hay trừ) với số còn lại
-Vd: 5 trừ 2 bằng 3 .Lấy 3 trừ 1 bằng 2
 5 – 2 – 1 = 2
- Tìm kết quả của phép tính , lấy kết quả vừa tìm được so sánh với số
 đã cho
- HS làm bài vào bảng con.
- Mỗi dãy bàn làm 2 phép tính 
-4a)Có 5 con chim.Bay đi hết 2 con chim.Hỏi còn lại mấy con chim?
 5 – 2 = 3
-4b)Trên bến xe có 5 chiếc ô tô.1 ô tô rời khỏi bến.Hỏi bến xe còn mấy ô tô?
 5 – 1 = 4
 4.Củng cố dặn dò : 
- Em vừa học bài gì ? đọc lại bảng trừ phạm vi 5.
- Dặn học sinh về ôn lại bài ,học thuộc bảng cộng trừ phạm vi 5
-Chuẩn bị bài hôm sau
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
*****************************
Häc vÇn
Bµi 42: ­u. ­¬u
 I. mơc tiªu:
 - §äc, viÕt ®­ỵc vÇn ­u, ­¬u, tr¸i lùu, h­¬u sao.
 - §äc ®­ỵc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 
 - Nãi tõ 2-4 c©u theo theo chđ ®Ị: Hỉ, b¸o, gÊu, h­¬u, nai, voi.
BVMT:Gi¸o dơc HS b¶o vƯ c¸c ®éng vËt hoang d·.
II. §å dïng d¹y - häc:
 S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc c©u øng dơng cđa bµi 41
ViÕt: iªu, yªu, diỊu s¸o, yªu quý
 GV nhận xét, ghi điểm 
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
+ ¦U
 * NhËn diƯn vÇn 
 VÇn ­u ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn ­u vµ vÇn ªu gièng, kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn ­u
 *§¸nh vÇn
 ChØ b¶ng, chØnh sưa c¸ch ph¸t ©m
 Cã vÇn ­u råi muèn ®­ỵc tiÕng lùu cÇn ghÐp thªm g×?
 C¸c con ghÐp cho c« tiÕng lùu?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
+ ­¬u quy tr×nh t­¬ng tù
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng:
 GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
* LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu. 
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 * §äc SGK 
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi
- Trong tranh vÏ nh÷ng g×?
- Nh÷ng con vËt nµy sèng ë ®©u?
- Trong nh÷ng con vËt nµy con nµo ¨n cá, con nµo ¨n thÞt?
- con nµo thÝch ¨n mËt ong?
- Con nµo hiỊn lµnh nhÊt?
- Con ®· d­ỵc tËn m¾t nh×n nh÷ng con vËt nµo? ë ®©u?
- Nh÷ng con vËt trong tranh sèng ë ®©u?
- Con cßn biÕt nh÷ng con vËt nµo sèng trong rõng?
- Trong nh÷ng con vËt ®ã con thÝch con vËt nµo?
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m ­ ®øng tr­íc ©m u ®øng sau
gièng ©m cuèi kh¸c ©m ®Çu.
CN- §T ®äc
HS ghÐp
CN- §T ®äc
 ©m l ®øng tr­ícthanh nỈng d­íi ch©n ©m ­
HS ghÐp
TiÕng lùu
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc.
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
 3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: Hỉ, b¸o, h­¬u, nai.
Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái
HS viÕt bµi
2 ®«Þ ch¬i tiÕp søc.
*****************************
THỂ DỤC
Bài 11: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản- Trò chơi.
I. MỤC TIÊU:
 Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai taylên cao chếch chữ V.
 Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông
 Bước đầu làm quen với trò chơi.
 Kiểm tra chứng cứ 2, 3 của nhận xét 2.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
_ Trên sân trường. dọn vệ sinh nơi tập.
_ GV chuẩn bị 1 còi
III. NỘI DUNG: 
NỘI DUNG
Đ L
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
1/ Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
-Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
-Khởi động:
 +Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường 
 + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”
2/ Phần cơ bản: 
a) Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
_ GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác:
“ Từ TTĐCB đưa chân trái ra trước lên cao thẳng hướng, chân và mũi chân thẳng chếch xuống đất, đồng thời hai tay chống hông, chân phải và thân người thẳng, mắt nhìn theo mũi chân trái. Lần tập tiếp theo, đổi chân, mắt nhìn vào mũi chân phải.”
_ Cho HS tập theo 4 nhịp sau:
_ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai tay chống hông.
_ Nhịp 2: Về TTĐCB.
_ Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai tay chống hông.
_ Nhịp 4: Về TTĐCB.
Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS.
b) Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức” 
_ Chuẩn bị:
 + Sân, đội hình:
 + Dụng cụ chơi:
_ Cách chơi: GV nêu tên trò chơi, làm mẫu cách chuyển bóng, sau đó dùng lời hướng dẫn cho một tổ chơi thử. GV tiếp tục giải thích cách chơi. Cho cả lớp chơi thử một số lần. Khi thấy cả lớp biết cách chơi, mới cho chơi chính thức có phân thắng thua.
@ Trường hợp phạm quy:
 Chuyển bóng không lần lượt mà cách quãng.
3/ Phần kết thúc:
_ Thả lỏng.
_ Củng cố.
_ Nhận xét.
_ Giao việc về nhà.
1-2 phút
1 phút
1 phút
30-50m
1 phút
1 phút
4-5 lần
10-12 phút
2ph
1-2 phút
1-2 phút
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc.
- Ôn và học một số động tác thể dục RLTTCB.
Đội hình hàng dọc à vòng tròn
- Tập hợp thành 2-4 hàng dọc, hàng nọ cách hàng kia tối thiểu 1m, trong mỗi hàng, em nọ cách em kia một cánh tay tổ trưởng đứng trên cùng hai tay cầm quả bóng giơ lên cao ở trên đầu.
- 2-4 quả bóng nhỡ (bằng nhựa, cao su hoặc bằng da)
- Khi có lệnh, các em tổ trưởng đồng loạt quay người sang trái ra sau trao bóng cho bạn số 2. Số 2 nhận bóng, sau đó quay người qua trái ra sau trao bóng cho số 3. Bóng được tiếp tục chuyển như vậy cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng đưa bóng qua phải cho người phía trước và lần lượt chuyển bóng lên đến tổ trưởng. Tổ trưởng cầm bóng bằng hai tay, giơ lên cao và nói to “ Báo cáo Xong!”. Đó là căn cứ để xác định tổ nào nhanh nhất, nếu ít phạm quy, tổ đó thắng cuộc.
Trong khi chuyển bóng, nếu ai để bóng rơi, người đó nhanh chóng nhặt bóng và tiếp tục cuộc chơi.
 Đội hình hàng dọc
- HS đi thường nhịp 2-4 hàng dọc và hát. 
-GV thổi còi hoặc đếm 1-2, 1-2,  để tạo nhịp. Sau đó cho HS đứng lại,thành4 hàng ngang. 
HS hệ thống bài.
Tập lại các động tác đã học.
*****************************************************************
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011
TOÁN
Tiết 42: Số 0 trong phép trừ ( Trang 61)
I. MỤC TIÊU : 
 Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ:
 - 0 là kết quả của phép tính trừ có 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó.
 - Biết thực hiện phép trừ có số 0. 
 - Viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 Tranh SGK / 61 – Bộ thực hành toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
 1. Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi 3 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 
+ Sửa bài tập 3 trên bảng lớp. ( 3 học sinh lên bảng )
+ GV nhận xét, ghi điểm 
2. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu số 0 trong phép trừ.
- Giáo viên giới thiệu bài – ghi đầu bài lên bảng .
* Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ đi chính nó”
a) Giới thiệu phép trừ : 1- 1 =0
- Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ và nêu bài toán 
- Gợi ý để học sinh nêu : 
- Giáo viên viết bảng : 1 – 1 = 0 
- Gọi học sinh đọc lại 
b) Giới thiệu phép trừ : 3 – 3 = 0 
- Tiến hành tương tự như trên .
- Cho học sinh nhận xét 2 phép tính 
 1 – 1 = 0 
 3 – 3 = 0 
* Giới thiệu phép trừ ” Một số trừ đi 0 “
 a) Giới thiệu phép trừ 4 – 0 = 4 
- Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ và nêu vấn đề 
- Giáo viên nêu : “ 0 bớt hình nào là bớt 0 hình vuông “
- Giáo viên gợi ý để học sinh nêu 
- Giáo viên ghi : 4 – 0 = 4 Gọi học sinh đọc lại 
b)Giới thiệu phép trừ : 5 – 0 = 5
 (Tiến hành như trên )
- Cho học sinh nhận xét : 4 - 0 = 4 
 5 - 0 = 5 
- Giáo viên nêu thêm 1 số bài tính : 
 2 – 0 = ? 3 – 0 = ? 1 – 0 =? 
Hoạt động 2 : Thực hành bài 1,2(1,2)3. 
- Cho học sinh mở SGK giáo viên nhắc lại phần bài học.
Bài 1 : Tính – học sinh tự tính và sửa bài 
-Giáo viên nhận xét , sửa sai 
Bài 2 : Củng cố quan hệ cộng trừ 
- Cho học sinh nêu cách làm 
- Học sinh làm tính miệng 
Bài 3 : Điền phép tính thích hợp vào ô trống
- Nêu yêu cầu bài 
- Cho học sinh quan sát tranh nêu bài toán và phép tính phù hợp 
- Lưu ý học sinh đặt phép tính phải phù hợp với bài toán nêu ra 
- Cho học sinh giải vào bảng con
-Học sinh lặp lại đầu bài 
-Trong chuồng có 1 con vịt , 1 con vịt chạy ra khỏi chuồng . Hỏi trong chuồng còn mấy con vịt ?
- 1 con vịt bớt 1 con vịt còn 0 con vịt 
- 1 – 1 = 0 
- 10 em - Đt 
-Hai số giống nhau mà trừ nhau thì kết quả bằng 0 
-Một số trừ đi số đó thì bằng 0 
- Tất cả có 4 hình vuông, không bớt đi hình nào. Hỏi còn lại mấy hình vuông ?
- 4 Hình vuông bớt 0 hình vuông còn 4 hình vuông : 4- 0 = 4 
-5 em đọc - đt 
- Số nào trừ đi 0 thì bằng chính số đó 
- Học sinh mở SGK
- Học sinh làm tính miệng
- Học sinh tự làm bài và chữa bài. Nhận xét để thấy mối quan hệ giữa phép cộng , trừ .
-Trong chuồng có 3 con ngựa. Có 3 con ngựa ra khỏi chuồng. Hỏi trong chuồng còn lại mấy con ngựa?
 3 – 3 = 0 
- Trong bể có 2 con cá . Người ta vớt ra khỏi bể 2 con cá , Hỏi trong bể còn lại mấy con cá ?
 2 – 2 = 0
 4.Củng cố dặn dò : 
- Hôm nay em vừa học bài gì ?
- 2 số giống nhau mà trừ nhau thì kết quả như thế nào ?
- Một số trừ đi 0 thì kết quả như thế nào ?
*****************************
Häc vÇn
Bµi 43: ¤n tËp
 I. mơc tiªu:
 - Häc sinh ®äc viÕt mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸c vÇn cã kÕt thĩc b»ng u hay o, ­a võa häc trong tuÇn
 - §äc ®­ỵc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 43. 
 - ViÕt ®­¬c vÇn, tõ øng dơng tõ bµi 38 – 43.
 - Nghe, hiĨu vµ kĨ l¹i mét ®o¹n trong truyƯn: Sãi vµ cõu
II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , b¶ng «n tËp
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 42
 ViÕt: chĩ cõu, m­u trÝ, bÇu r­ỵu
 NhËn xÐt cho ®iĨm
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: 
- C¸c con quan s¸t khung ®Çu bµi trong s¸ch vµ cho biÕt tranh g×?
- C¸c vÇn cã kÕt thĩc b»ng u hay o ®· häc.
 Ngoµi c¸c vÇn trªn con h·y 

Tài liệu đính kèm:

  • docGa tuan 1011 CKTKN va giam tai.doc