Giáo án Lớp 1 - Tuần 1 - Hồ Thị Xuân Hương

I. Mục tiêu: Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học

- Biết tên trường tên lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp

-Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp

II. Đồ dùng: 1. GV: Đọc, tìm hiểu điều 7, 28 Công ước quốc tế về quyền trẻ em

- Trò chơi vòng tròn gọi tên

2. HS: Ôn các bài hát : “đi học” “ em yêu trường em “ “cả nhà thương nhau”

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 17 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 390Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 1 - Hồ Thị Xuân Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, những điều mình thích trước lớpø
II. Đồ dùng: 1. GV: Đọc, tìm hiểu điều 7, 28 Công ước quốc tế về quyền trẻ em
- Trò chơi vòng tròn gọi tên
2. HS: Ôn các bài hát : “đi học” “ em yêu trường em “ “cả nhà thương nhau”
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: Kiểm tra vở bài tập đạo đức
II. Bài mới: Giới thiệu bài 
Treo tranh “Mẹ dắt bé đi học” Trong tranh vẽ những gì? Nét mặt của các bạn trong tranh như thế nào?
HĐ1: Vòng tròn giới thiệu tên
Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm 6 em
Phổ biến ND: Mỗi nhóm đứng thành vòng tròn, điểm số từ 1 đến hết
- Cách chơi: Đầu tiên giới thiệu tên mình. em thứ hai giới thiệu lại tên bạn thứ nhất và tên mình. em thứ ba giới thiệu lại tên bạn thứ nhất, thứ hai, tên mình. tuần tự cho đến người sau cùng :
- Yêu cầu một nhóm thực hiện mẫu
Trò chơi giúp em điều gì? Em cảm thấy như thế nào khi giới thiệu tên mình với các bạn? Em thấy như thế nào khi được biết tên các bạn trong lớp?
GV Kết luận: 
HĐ2: Kể về ngày đầu tiên đi học
- Bố mẹ đã chuẩn bị những gì cho các em đi học?
- Ngày đầu tiên đến trường em gặp những ai?
- Kể lại niềm vui ngày dự lễ khai giảng
- Cảnh vật xung quanh thế nào?
- Các bạn học sinh lớp 1 có gì đẹp?
- Thầy cô và anh chị đón chào em như thế nào?
- Em có thích không?
à Các em phải biết tự hào và yêu quý những tình cảm đó là Quyền được đi học, Quyền có mái ấm gia đình, tự hào là học sinh 
- Em hãy kể những việc làm để trở thành con ngoan trò giỏi?
III. Củng cố: Hỏi : Trò chơi vòng tròn giúp em điều gì?Kể lại cho lớp nghe những quyền mà cô đã dạy?
Để cha mẹ, thầy cô vui lòng em phải làm gì?
Chuẩn bị bài sau
Mẹ và các bạn
Vui vẻ phấn khởi
Hình thức: Học theo nhóm, lớp
Chia nhóm, kết bạn theo yêu cầu
Lắng nghe
Hướng dẫn nội dung chơi
Quan sát nhóm làm mẫu
Cả lớp cùng thực hiện
 Giới thiệu tên mình, bạn
Thích thú vì được các bạn biết tên mình
Vui thích vì có thêm nhiều bạn mới
- Giơ tay phát biểu. Nêu những cảm nghỉ, cảm xúc của mình qua câu hỏi gợi ý
Tham gia xung phong, kết bạn để hát, hát đồng thanh
- Giới thiệu tên mình, biết tên bạn
- Quyền có họ tên, quyền đi học
Chăm ngoan, học giỏi vậng lời
LuyƯn TiÕng ViƯt: ỉn ®Þnh tỉ chøc.
Néi dung:
- KiĨm tra ®å dïng, s¸ch vë cđa HS.
- S¾p xÕp chç ngåi cho HS.
- Chia tỉ.
- Ph©n c«ng c¸n sù líp, tỉ.
- Phỉ biÕn néi qui, qui ®Þnh líp.
LuyƯn To¸n: Giíi thiƯu bé ®å dïng häc to¸n
I. h­íng dÉn HS c¸ch sư dơng ®å dïng häc to¸n:
- C¸ch më bé häc sè
- C¸ch g¾n c¸c con sè
- C¸ch gi¬ b¶ng
- C¸ch s¾p xÕp s¸ch, vë, b¶ng, ®å dïng tr­íc lĩc vµo häc vµ hÕt tiÕt häc
 II. Häc sinh thùc hµnh: 
 	- Cho HS thùc hµnh nhiỊu lÇn 
- GV chØnh sưa 
Tự nhiên xã hội : CƠ THỂ CHÚNG TA
I. Mục tiêu : HS kể được các bộ phận chính của cơ thể . Giúp học sinh cĩ thĩi quên rèn luyện để cơ thể phát triển tốt 
II. Hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trị 
Hoạt động 1 : 
- Gọi học sinhnhắc lại tên bài đã học ?
- GV cho học sinh mở SGK - Bài tập TNXH 
- + Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 trong vở 
+ Kể tên các bộ phận bên ngồi của cơ thể ?
- GV phĩng to bài tập 1 treo trên bảng - Gọi
 học sinh lên điền đúng tên các bộ phận theo
 mũi tên chỉ 
- Nhận xét 
Hoạt động nối tiếp : 
GV đặt một số câu hỏi - Yêu cầu HS trả lời 
+ Cơ thể người gồm cĩ mấy phần ? 
+ Các phần trên cơ thể cĩ nhiệm vụ gì ?
GV cho mỗi tổ cử hai đại diện lên bảng thực 
hiện từng hoạt động như : Cúi đầu, gập mình, 
đá chân.
GV : Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh chúng ta 
cần tập thể dục hằng ngày . 
Dặn dị : 
- Hằng ngày các em hãy siêng năng tập thể 
dục để cho cơ thể khoẻ mạnh 
- Xem trước bài tiếp theo . 
- Cơ thể chúng ta 
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của
 GV 
- Làm bài tâp trong vở 
- HS lên bảng điền 
- Cơ thể người cĩ 3 phần : Đầu ,
 mình và tay chân 
- HS kể 
-HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
- Nhận xét 
Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 2010
Thủ công: Giới thiệu một số loại giấy
I. Mục tiêu: Biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ(thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công.
HS khá: Biết một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: Giấy báo, hoạ báo, giấy vở HS, lá cây...
II. Đồ dùng: các loại giấy màu, bìa và dụng cụ học thủ công
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra:
II. Bài mới: Giới thiệu bài...
HĐ1: Giới thiệu giấy bìa
Cho HS quan sát tờ giấy hsinh và một số tờ giấy màu có kẻ ô phía sau.
- Tờ giấy này có dùng để viết không? vậy dùng để làm gì?
Cho HS quan sát tấm bìa và nói đây là tấm bìa. 
- Bìa cứng hay mềm? Bìa dùng đẻ làm gì?
HĐ2: Giới thiệu dụng cụ học thủ công
GV đưa lần lượt từng dụng cụ để giới thiệu
+ Thước kẻ được làm bằng gỗ hoặc nhựa dùng để đo chiều dài, kẻ.
+ Bút chì dùng để kẻ đường thẳng.
+ Kéo dùng để cắt giấy, bìa.
+ Hồ dán dùng để dán sản phẩm...
HĐ3: Thực hành:
- HS nêu tên đồ dùng và lấy đúng đồ dùng, gọi tên đồ dùng đó.
III. Củng cố dặn dò:
Hôm nay các con học bài gì? 
Chuẩn bị bài 2
HS lắng nghe
HS quan sát và trả lời câu hỏi
HS chú ý lắng nghe
HS thực hành theo yêu cầu.
chuẩn bị bài sau
TiÕng viƯt: C¸c nÐt c¬ b¶n ( 2 tiÕt )
I. Yªu cÇu:
- HS nhËn biÕt ®­ỵc c¸c nÐt c¬ b¶n.
- RÌn luyƯn c¸c thao t¸c, kü thuËt viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n.
II. Néi dung:
 1. Giíi thiƯu tªn c¸c nÐt c¬ b¶n (vËt mÉu).
- NÐt ngang - - NÐt cong hë ph¶i C
- NÐt sỉ | - NÐt cong hë tr¸i 
- NÐt xiªn ph¶i / - NÐt cong kÝn O
- NÐt xiªn tr¸i \ - NÐt khuyÕt trªn 
- NÐt mãc xu«i  - NÐt khuyÕt d­íi 
- NÐt mãc ng­ỵc  - NÐt th¾t 
- NÐt mãc hai ®Çu 
 2. H­íng dÉn HS gäi tªn c¸c nÐt:
- HS th¶o luËn c¸c nÐt c¬ b¶n gièng vËt g×?, c¸i g×? ch÷ g×?
 3. H­íng dÉn HS t« c¸c nÐt c¬ b¶n (vë tËp viÕt).
* L­u ý: T« trïng lªn nÐt mÉu.	.
To¸n: TiÕt häc ®Çu tiªn.
I. Mơc tiªu: Giĩp HS
- T¹o kh«ng khÝ vui vỴ trong líp , HS tù giíi thiƯu vỊ m×nh . 
- B­íc ®Çu lµm quen víi SGK, §å dïng häc to¸n ,c¸c H§ häc tËp trong giê häc to¸n. 
II. §å dïng:
- SGK to¸n1, VBT to¸n 1, bé ®å dïng häc to¸n1,
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
1. H­íng dÉn HS sư dơng s¸ch, VBT to¸n 1.
2. H­íng dÉn HS lµm quen víi mét sè ho¹t ®éng.
3. C¸c yªu cÇu cÇn ®¹t ®­ỵc sau khi häc to¸n 1.
- §äc, ®Õm sè, viÕt sè, so s¸nh sè.
- Lµm tÝnh céng, trõ (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 100.
- NhËn biÕt c¸c h×nh (h×nh vu«ng, h×nh trßn, h×nh tam gi¸c).
- Nh×n h×nh vÏ nªu bµi to¸n, råi nªu phÐp tÝnh, viÕt lêi gi¶i.
- BiÕt ®o ®é dµi, xem giêi ®ĩng trªn ®ång hå.
4. Giíi thiƯu vµ c¸ch sư dơng bé ®å dïng häc to¸n 1:
- Nªu tªn gäi cđa ®å dïng, vµ c¸ch sư dơng.
- C¸ch b¶o qu¶n ®å dïng.
Thø 4 ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2010
To¸n: NhiỊu h¬n - Ýt h¬n.
I. Mơc tiªu: Giĩp HS
- BiÕt so s¸nh sè l­ỵng cđa hai nhãm ®å vËt.
- BiÕt sư dơng c¸c tõ “nhiỊu h¬n”, “Ýt h¬n” ®Ĩ so s¸nh c¸c nhãm ®å vËt.
II. §å dïng:
- Sư dơng bé ®å dïng häc to¸n 1.
- Sư dơng vËt mÉu.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
I. KiĨm tra:
Nªu c¸c vËt dơng cÇn thiÕt ®Ĩ häc to¸n
II. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi...
H§1: So s¸nh
1. So s¸nh:
- LÊy ba c¸i mị vµ gäi bèn HS lªn b¶ng.
- Yªu cÇu mçi em ®éi 1 mị.
? Cã mÊy b¹n ch­a cã mị.
- VËy khi mçi em ®éi mét mị th× thõa mét em ch­a cã mị, ta thÊy sè mị “Ýt h¬n” sè b¹n.
- Ng­ỵc l¹i ta thÊy sè b¹n so víi sè mị nh­ thÕ nµo?
à Sau khi quan s¸t c¸c em thÊy t¹i sao nãi
* T­¬ng tù: G¾n mét sè nhãm ®å vËt lªn b¶ng.
2. Trß ch¬i: NhiỊu h¬n - Ýt h¬n.
- §­a ra mét sè nhãm vËt mÉu cã sè l­ỵng kh¸c nhau. tỉ chøc häc sinh thi ®ua g¾n sè l­ỵng c¸c nhãm mÉu vËt nhiỊu h¬n, Ýt h¬n
- So s¸nh nhãm nµo nhiỊu h¬n, Ýt h¬n
3. Cđng cè - dỈn dß:
- HS lªn mçi em ®éi mét mị.
- Mét b¹n ch­a cã mị.
- Sè mị “Ýt h¬n” sè b¹n
- Sè b¹n “nhiỊu h¬n” sè mị
- Quan s¸t vµ so s¸nh. 
- Thi ®ua nªu nhanh nhãm nµo cã sè l­ỵng nhiỊu h¬n, Ýt h¬n. 
TiÕng ViƯt: Bµi 1 : e 
I. Mơc tiªu:
- Häc sinh nhËn biÕt ®­ỵc ch÷ vµ ©m e.
- Tr¶ lêi hai ®Õn ba c©u hái ®¬n gi¶n vỊ c¸c bøc tranh trong SGK .
- HSkh¸ giái luyƯn nãi 4 ®Õn 5 c©u xoay quanh chđ ®Ị häc tËp qua c¸c bøc tranh trong SGK .
II. §å dïng:
- §å dïng tiÕng viƯt 1, VBT.
- Sư dơng tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng:
Ho¹t ®éng cđa GV
1. Giíi thiƯu ch÷ e.
- Gåm mét nÐt th¾t.
? Ch÷ e gièng c¸i g×?
- Cho häc sinh lªn thĨ hiƯn.
- Ph¸t ©m mÉu e.
- Sưa lçi ph¸t ©m cho häc sinh
2. H­íng dÉn viÕt mÉu e.
- H­íng dÉn qui tr×nh viÕt.
- NhËn xÐt sưa lçi cho HS
Gi¶i lao chuyĨn tiÕt 2:
3. LuyƯn tËp:
a. LyƯn ®äc
b. LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn t« ch÷ e.
c. LuyƯn nãi: HSKG
- HdÉn HS QS tranh, luyƯn nãi.
4. Cđng cè - dỈn dß:
- H­íng dÉn bµi häc ë nhµ.
- §äc vµ xem bµi ©m e chuÈn bÞ bµi ©m
b cho ngµy mai.
Ho¹t ®éng cđa HS
- Quan s¸t ch÷ e. 
- Th¶o luËn nhãm ®«i tr¶ lêi c©u hái (ch÷ e gièng sỵi d©y b¾t chÐo).
- Lªn thĨ hiƯn.
- Ph¸t ©m.
- Quan s¸t.
- ViÕt trªn kh«ng trung.
- ViÕt vµo b¶ng con.
- ThĨ dơc chèng mƯt mái.
- §äc trªn b¶ng, trong s¸ch gi¸o khoa.
- T« ch÷ e (VTV).
* L­u ý: T« trïng lªn ch÷ mÉu.
- HS kh¸ giái QS tranh trong SGK luyƯn nãi thµnh c©u theo chđ ®Ị. 
HS ®äc l¹i bµi trong SGK
- VỊ nhµ luyƯn viÕt thªm con ch÷ e vµo vë tiÕng viƯt ë nhµ
LuyệnThủ công: Ôn giới thiệu một số loại giấy
I. Mục tiêu: giúp học sinh ôn tập củng cố nhận biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ(thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công.
HS khá: Biết một số vật liệu khác có thể thay thế giấy, bìa để làm thủ công như: Giấy báo, hoạ báo, giấy vở HS, lá cây...
II. Đồ dùng: các loại giấy màu, bìa và dụng cụ học thủ công
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra:
II. Bài mới: Giới thiệu bài...
HĐ1: Ôn giấy bìa, dụng cụ học thủ công
GV đưa cho HS quan sát một số loại giấy học sinh, giấy màu có kẻ ô phía sau, bìa, thước kẻ...
Chia nhóm mỗi nhóm cử đại diện lên bảng lấy và nêu tên đồ dùng, gọi tên đồ dùng đó.
GV kết luận và nhận xét
- Tờ giấy này có dùng để viết không? vậy dùng để làm gì?
- Bìa cứng hay mềm? Bìa dùng đẻ làm gì?
GV đưa lần lượt từng dụng cụ để giới thiệu
+ Thước kẻ được làm bằng gỗ hoặc nhựa dùng để đo chiều dài, kẻ.
+ Bút chì dùng để kẻ đường thẳng.
+ Kéo dùng để cắt giấy, bìa.
+ Hồ dán dùng để dán sản phẩm...
HĐ2: Thực hành:
- HS nêu tên đồ dùng và lấy đúng đồ dùng, gọi tên đồ dùng đó.
III. Củng cố dặn dò:
Hôm nay các con học bài gì? 
Chuẩn bị bài 2
HS lắng nghe
HS quan sát và trả lời câu hỏi
HS chú ý lắng nghe
HS thực hành theo yêu cầu.
chuẩn bị bài sau
Luyện tốn: Ơn: Nhiều hơn – ít hơn
 I. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh biết so sánh số lượng của hai nhĩm đồ vật 
-Biết sử dụng từ “ nhiều hơn, ít hơn “ khi so sánh 
II. Hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra:
II. Bài mới: Giới thiệu bài : Tiết học trước các em đã học
bài “ nhiều hơn, ít hơn “khi so sánh số lượng 
của hai nhĩm đồ vật . Tiết luyện hơm nay cơ sẽ hướng 
 dẫn các em nắm kĩ hơn về cách so sánh hai nhĩm đồ 
vật đĩ . 
 Hoạt động 1 : So sánh số lượng của hai
 nhĩm đồ vật 
- GV : Để lên bàn 5 cái cốc , GV cầm 4 cái thìa trên tay 
- Gọi HS lên để thìa lên cốc 
-Gọi HS nêu so sánh 
+ Tương tự GV đặt trên bàn mọt số vở và bút 
( Vở 4 quyển , bút 5 cây ) 
- Gọi học sinh nêu so sánh 
Hoạt động 2 : Học sinh tìm xem trong lớp số lượng hai
 nhĩm đồ vật để so sánh với nhau 
 Trị chơi : So sánh nhanh số lượng hai nhĩm đồ vật 
GV đưa hai nhĩm đối tượng cĩ số lượng khác nhau
- Khi GV đưa lên HS nĩi nhanh cách so sánh 
- Nhận xét -tuyên dương 
III. Dặn dị: 
- về nhà tập so sánh các đối tượng đồ vật cĩ trong gia 
đình em 
- xem trướcbài tiếp theo chuẩn bị cho tiết tốn ngày mai
- HS lắng nghe 
- Học sinh xung phong lên để 
thìa vào cốc
- HS nêu : Số cốc nhiều hơn số
 thìa , số thìa ít hơn số cốc 
- Nhiều học sinh nêu lại cách so 
sánh
- Nêu : Số bút nhiều hơn số vở , 
số vở ít hơn số bút 
- Nhiếu HS nhắc lại cách so sánh 
- Số bàn ghế HS nhiều hơn số 
bàn ghế GV
 Số bàn ghế GV ít hơn số 
bàn ghế HS 
- Số bảng con của HS nhiều hơn 
số bảng của cơ . Số bảng của cơ 
ít hơn số bảng HS 
-HS thagia trị chơi 
Luyện tiếng việt: Ơn bài 1: e
 I. Mục tiêu: HS đọc và viết được âm b - Nắm được cấu tạo các nét chữ b 
 - Tìm được âm b trong các tiếng , từ trên báo , sách, ....
 - Làm tốt vở bài tập tiếng việt
 II. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra:
II. Bài mới: Giới thiệu bài ....
Hoạt động 1: Đọc bài trong SGK 
- Gọi học sinh nhắc lại tên bài đã học 
GV cho học sinh mở SGK trang 4 
 - GV ghi bảng : ve, vé, và, vú, vẻ. 
Cho học sinh tìm âm e trong các tiếng trên 
GV đọc cho HS viết bảng con : e 
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm vở bài tập
Bài 1 : GV treo tranh bài tập 1 - gọi HS nêu y/cầu 
- Gọi HS lên bảng nối . Nhận xét 
Bài 2 : - Gọi HS nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn học sinh viết vào vở 
- GV theo dõi giúp đỡ những HS cịn viết yếu
Chấm bài -nhận xét 
III. Dặn dị : Đọc viết bài vừa học 
- Về nhà luyện viết 1 trang âm e 
- Xem trước bài sau: b
- HS mở SGK 
-Đọc cá nhân , nhĩm đơi , tổ , 
đồng thanh .
- Học sinh xung phong lên bảng 
tìm gạch chân dưới âm e 
-Nhận xét 
- Cả lớp viết bảng con 
- Nối tranh tiếng cĩ âm e 
- 1 HS thực hiện trên bảng lớp
 - Cả lớp làm trong vở 
- B.... Bí, bị, búa. 
- Viết e 
-HS cả lớp viết vào vở 
Âm nhạc: Quê hương tươi đẹp
I. Mục tiêu: Giúp học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II. Đồ dùng: Nhạc cụ gõ , máy nghe
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: 
II. Bài mới: Giới thiệu bài ....
HĐ1: Hát lời ca
GV hát mẫu. Cho HS đọc lại lời ca
Tập học sinh hát từng câu cho đến hết bài
Quê hương em biết bao tươi đẹp. Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây. Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. Ngàn lời ca vui mừng chào đón. Thiết tha tình quê hương. 
-Cho hs luyện hát nhiều lần cho thuộc .
-Gọi hs trình bày
-GV theo dõi sửa chữa 
III. Củng cố – dặn dò: Cho cả lớp hát
Nhận xét tiết học 
Dặn hs về luyện hát cho thuộc 
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu 
Luyện tập theo nhóm , cả lớp
Lắng nghe
Thø 5 ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕng viƯt: 	Bµi 2: b (2 tiÕt)
I. Mơc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­ỵc ch÷ vµ ©m b. §äc ®­ỵc: be. Tr¶ lêi 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vỊ c¸c bøc tranh trong SGk
II. §å dïng: Sư dơng bé ch÷ häc vÇn. Sư dơng tranh minh ho¹ trong s¸ch gi¸o khoa.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
I. KiĨm tra: Bµi 1
NhËn xÐt ghi ®iĨm.
II. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi ....
- Ghi b¶ng b. 
- Ph¸t ©m mÉu b. GhÐp ch÷ be. 
Y/cÇu HS chØ vÞ trÝ cđa b vµ e trong tiÕng be. 
- §¸nh vÇn Bê - e - be. 
- H­íng dÉn viÕt mÉu: 
- Quan s¸t HS, uèn n¾n viÕt ®ĩng.
 Gi¶i lao chuyĨn tiÕt 2.
TiÕt 2: LuyƯn tËp.
a. LuyƯn ®äc. 
b. LuyƯn viÕt.
- H­íng dÉn HS t« ch÷ b. 
* L­u ý: T« trïng vµo ch÷ mÉu.
c. LuyƯn nãi: HS KG 
- GV hái mét sè c©u ®¬n gi¶n theo tranh , ch¼ng h¹n: Trong tranh vÏ g× ? Ai ®ang häc bµi? Ai ®ang tËp viÕt ch÷ e? B¹n voi ®ang lµm g×? 
- Gäi mét sè cỈp lªn tr×nh bµy. 
HSKG: C¸c b¹n trong tranh cã g× gièng nhau?
4. Cđng cè dỈn dß vỊ nhµ.
- §äc, viÕt e.
- Quan s¸t
- Ph¸t ©m c¸ nh©n tỉ, líp.
- GhÐp be.
- ¢m b tr­íc , e sau
- GhÐp ch÷ be
- Quan s¸t
- ViÕt
ThĨ dơc chèng mƯt mái.
- §äc bµi trªn b¶ng - trong sgk.
- T« ch÷ b vµo vë tv.
- Tuú vµo tranh ®Ĩ tr¶ lêi 
- Mét sè cỈp lªn tr×nh bµy.
- Quan s¸t tranh hái ®¸p theo cỈp.
To¸n: 	 H×nh vu«ng - H×nh trßn.
I. Mơc tiªu: NhËn biÕt ®­ỵc h×nh vu«ng, h×nh trßn , nãi ®ĩng tªn h×nh .
Bµi tËp cÇn lµm : bµi 1 , bµi 2, bµi 3 
II. §å dïng: Sư dơng h×nh vu«ng, h×nh trßn (§å dïng to¸n 1). Sư dơng vËt thËt.
III. C¸c ho¹t đéng:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®«ng cđa häc sinh
I. KiĨm tra:
II. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi ...
H§1: Giíi thiƯu h×nh vu«ng , h×nh trßn.
- LƯnh HS më ®å dïng to¸n 1. 
- Yªu cÇu HS lÊy tÊt c¶ h×nh vu«ng
- H­íng dÉn HS th¶o luËn nhãm ®«i
- Nªu tªn c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng.
- Giíi thiƯu h×nh trßn (TiÕn hµnh t­¬ng tù h×nh vu«ng).
H§2: Thùc hµnh:
Bµi 1: H­íng dÉn häc sinh dïng bĩt mµu t« h×nh vu«ng.
 Bµi 2: TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 1
Bµi 3 : Cho HS dïng bĩt chi mµu kh¸c nhau ®Ĩ t« mµu ( H×nh vu«ng vµ h×nh trßn ®­ỵc t« mµu kh¸c nhau )
III. Cđng cè: T×m c¸c vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn.
T×m c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh trßn:
ChuÈn bÞ bµi sau
- Xem tr­íc bµi h×nh tam gi¸c.
- Më ®å dïng.
- LÊy h×nh vu«ng ®Ỉt trªn bµn
- Th¶o luËn nhãm ®«i nªu tªn c¸c vËt cã d¹ng h×nh vu«ng.
- Lµm vë BT 
- T« mµu h×nh vu«ng
- T« mµu h×nh trßn 
- HS t« 
HS t×m c¸c vËt cã d¹ng h×nh trßn
LuyƯn TiÕng ViƯt: LuyƯn viÕt bµi 2: b
I. Mơc tiªu:
 - Häc sinh n¾m ®­ỵc cÊu t¹o vµ kÝch cì ch÷ b
 - ViÕt ®ĩng vµ ®Đp ch÷ b
II. H­íng dÉn viÕt:
H­íng dÉn viÕt vµo b¶ng con
Gi¸o viªn h­íng dÉn viÕt mÉu lªn b¶ng
Yªu cÇu Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt vỊ kÝch th­íc con ch÷ b
H­íng dÉn häc sinh viÕt trªn kh«ng trung
Yªu cÇu viÕt vµo b¶ng con 
NhËn xÐt sưa sai cho HS
H­íng dÉn viÕt vµo vë « li
*L­u ý: §iĨm b¾t ®Çu vµ ®iĨm kÕt thĩc, nÐt th¾t cđa con ch÷.
Luyện TNXH: Ơn: Cơ thể chúng ta
 I. Mục tiêu: HS kể được các bộ phận chính của cơ thể 
 - Giúp học sinh cĩ thĩi quên rèn luyện để cơ thể phát triển tốt 
 II. Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra:
II. Bài mới: Giới thiệu bài....
Hoạt động 1: 
- Gọi học sinhnhắc lại tên bài đã học ?
- GV cho học sinh mở SGK - Bài tập TNXH 
+ Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 trong vở 
+ Kể tên các bộ phận bên ngồi của cơ thể ?
- GV phĩng to bài tập 1 treo trên bảng - Gọi học sinh lên
 điền đúng tên các bộ phận theo mũi tên chỉ 
- Nhận xét 
Hoạt động 2: GV đặt một số câu hỏi - Yêu cầu HS trả lời 
+ Cơ thể người gồm cĩ mấy phần ? 
+ Các phần trên cơ thể cĩ nhiệm vụ gì ?
GV cho mỗi tổ cử hai đại diện lên bảng thực hiện từng 
hoạt động như : Cúi đầu, gập mình, đá chân.
GV : Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh chúng ta 
cần tập thể dục hằng ngày . 
III. Dặn dị : Hằng ngày các em hãy siêng năng tập thể 
dục để cho cơ thể khoẻ mạnh 
- Xem trước bài tiếp theo. 
- Cơ thể chúng ta 
- Học sinh thực hiện theo yêu 
cầu của GV 
- Làm bài tâp trong vở 
- HS lên bảng điền 
- Cơ thể người cĩ 3 phần : Đầu ,
 mình và tay chân 
- HS kể 
-HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
- Nhận xét 
Luyện âm nhạc: Quê hương tươi đẹp
I. Mục tiêu: Giúp học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. HS biết vỗ tay và gõ đệm theo phách.
II. Đồ dùng: Nhạc cụ gõ , máy nghe
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: 
II. Bài mới: Giới thiệu bài ....
HĐ1: Ôn lời ca
GV hát mẫu. Cho HS đọc lại lời ca
Tập học sinh hát từng câu cho đến hết bài
Quê hương em biết bao tươi đẹp. Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây. Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. Ngàn lời ca vui mừng chào đón. Thiết tha tình quê hương. 
-Cho hs luyện hát nhiều lần cho thuộc .
-Gọi hs trình bày
-GV theo dõi sửa chữa 
III. Củng cố – dặn dò: Cho cả lớp hát
Nhận xét tiết học 
Dặn hs về luyện hát cho thuộc 
Tập đọc lời ca
Tập hát từng câu 
Luyện tập theo nhóm , cả lớp
Lắng nghe
 Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕng viƯt: Bµi 3: DÊu s¾c (2 tiÕt)
I. Mơc tiªu: Häc sinh nhËn biÕt ®­ỵc dÊu s¾c vµ thanh s¾c. §äc ®­ỵc: bÐ.
Tr¶ lêi 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vỊ c¸c bøc tranh trong SGK. HSkh¸ giái luyƯn nãi 4 ®Õn 5 c©u xoay quanh chđ ®Ị häc tËp qua c¸c bøc tranh trong SGK .
II. §å dïng: Sư dơng bé ch÷ häc vÇn 1. Tranh minh ho¹ (SGK).
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
I. KiĨm tra:
II. Bµi míi:
H§1: Giíi thiƯu dÊu s¾c (/ ) gåm mét nÐt xiªn ph¶i. DÊu s¾c gièng h×nh c¸i g×? 
H§2: GhÐp ch÷ vµ ph¸t ©m.
- Ghi b¶ng bÐ. 
DÊu s¾c n»m vÞ trÝ nµo trong ch÷ bÐ. 
- GhÐp mÉu bÐ. Ph¸t ©m mÉu. 
H§3: H­íng dÉn viÕt: GV hdÉn viÕt mÉu sau ®ã cho HS viÕt. Quan s¸t theo dâi giĩp HS yÕu. 
- NhËn xÐt sưa lçi / bÐ.
Gi¶i lao gi÷a tiÕt
TiÕt 2: LuyƯn tËp.
a. LuþƯn ®äc 
Cho HS më sgk trang 8 ®äc bµi ë SGK
b. LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn HS viÕt vµo vë tËp viÕt 
c. LuyƯn nãi. HSKG 
- GV hái mét sè c©u hái theo tõng tranh 
 Quan s¸t tranh c¸c em thÊy nh÷ng g×? Mçi bøc tranh nãi vỊ loµi nµo? C¸c b¹n nhá trong c¸c bøc tranh ®ang häc g×? ... 
l­u ý: H­íng dÉn HS nãi thµnh c©u.
III. Cđng cè - dỈn dß:
- Tỉ chøc trß ch¬i t×m tiÕng chøa ©m b, dÊu s¾c. (Trong mét v¨n b¶n).
- Quan s¸t.
- Th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
 Quan s¸t.
- ë trªn e.
- GhÐp bÐ.
- Ph¸t ©m.
- Quan s¸t.
- ViÕt vµo b¶ng con.
- §äc bµi trªn b¶ng. 
- §äc bµi trong SGK.
- ViÕt vë tËp viÕt / , be , bÐ .
- Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi . 
HS ch¬i trß ch¬i.
To¸n: H×nh tam gi¸c
I. Mơc tiªu: - NhËn biÕt ®­ỵc h×nh tam gi¸c, nãi ®ĩng tªn h×nh.
II. §å dïng: Sư dơng h×nh tam gi¸c. Mét sè vËt thËt cã mỈt lµ h×nh tam gi¸c.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
I. KiĨm tra:
II. Bµi míi: Giíi thiƯu bµi ...
H§1: Giíi thiƯu h×nh tam gi¸c. 
- LƯnh HS më ®å dïng to¸n 1. 
-Y/cÇu HS chän h×nh vµ xÕp mçi h×nh mét chç riªng. 
KL: §©y lµ nh÷ng h×nh cã kÝch th­íc, mµu s¾c kh¸c nhau ... Nh­ng tÊt c¶ gäi chung lµ h×nh tam gi¸c
H§2: Thùc hµnh xÕp h×nh.
- H­íng dÉn c¸ch xÕp. 
* Tỉ chøc thi t×m c¸c vËt cã d¹ng c¸c h×nh võa häc.
III. Cđng cè - 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN L1 2 BUOI TUAN 1 CKTKN.doc