Giáo án lớp 1 môn Toán học

A/ Mục tiêu: Giúp học sinh :

 - Nhận biết nhữngviệc thường phải làm trong các tiết học Toán 1.

 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập Toán 1.

 B/Đồ dùng dạyhọc:

 -Sách toán 1

 -Bộ đồ dùng học toán lớp 1 của học sinh

 C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 165 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 104Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Toán học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c cột còn lại 
-Cột 2 thi làm nhanh đúng
(2 nhóm cử 6 bạn lên thi đua) 
-HS lập đề toán và ghi phép tính vào bảng con 
9-4=5
Cá nhân trả lời 
Tuần 15 Tiết 57 : LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu :
-Giúp Hs củng cố về các phép tính cộng , trừ trong phạm vi 9 .
B / Hoạt động dạy và học : 
I / Ổn định : 
II / Kiểm tra bài cũ :
Gv hỏi Hs trả lời miệng 
8 + 1 = , 6 + 3 = , 9 – 1 = , 9 – 8 = , 9 –3 = , 9 – 6 = .
-Bảng con : 9 – 3 – 2 = , 9 – 6 – 2 =
Nhận xét , ghi điểm 
III / Bài mới : 
1/ Giới thiệu bài : Luyện tập 
2 / Thực hành , làm bài tập :
Bài 1 : Tính 
Viết bài tập vào bảng phụ , yêu cầu Hs làm miệng .
-Củng cố tính chất giao hoán của phép cộng . Sự liên quan giữa phép cộng và phép trừ .
Gv hỏi Hs trả lời miệng ; Gv nhận xét ,ghi điểm ,tuyên dương 
 8+1= 7+2= 6+3= 5+4=
 1+8= 2+7= 3+6= 4+5=
 9-8= 9-7= 9-6= 9-5=
 9-1= 9-2= 9-3= 9-4=
Bài 2 : Số ?
Dựa vào kiến thức đã học để điền số thích hợp vào ô trống Nhận xét , sửa chữa , chọn bảng mẫu đúng 
 5+=9 9-=6 +6=9
 4+=8 7-=5 +9=9
 +7=9 +3=8 9-=9
Bài 3 : , = ? 
Yêu cầu tính rồi mới so sánh .Gv hướng dẫn một bài mẫu 
 5+49 65+3 9-08 
 9-28 95+1 4+55+4
 Thu vở chấm điểm , nhận xét 
* Nghỉ giữa tiết : 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
Gv đính lên bảng mô hình tranh vẽ như ở SGK 
Yêu cầu nêu bài toán và lập phép tính thích hợp 
Nhận xét , tuyên dương 
Bài 5 : Có bao nhiêu hình vuông ?
Treo bảng có hình vẽ : 
Yêu cầu học sinh làm miệng 
Nhận xét , ghi điểm 
IV / Củng cố , dặn dò :
Gv hỏi yêu cầu Hs trả lời nhanh và đúng 7+2=? , 9-?=7 5+?=9 , ?-1=8 , ?+3=9 , 9-6=? 
Nhận xét , ghi điểm ,tuyên dương 
-Về nhà học bài , xem lại các bài tập đã làm 
Nhận xét tiết học . / . 
Hát 
Phép trừ trong phạm vi 9 
3Hs trả lời 
Cả lớp thực hiện bảng con 
2 Hs lên bảng 
Cá nhân HS làm miệng
HS làm bài vào bảng con 
3 Hs lên bảng 
Cả lớp làm bài vào vở 
1 Hs lên bảng 
Hát ,trò chơi 
-HS nêu đề toán và viết phép tính vào bảng con
1 Hs lên bảng 9-6=3
-HS làm miệng
Lên chỉ các hình vuông 
3 Hs trả lời 
Lắng nghe 
Tiết 58 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
A / Mục tiêu: Giúp Hs : 
-Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
-Biết làm tính cộng trong phạm vi 10 .
B/ Đồ dùng dạy và học 
-Sử dụng bộ đồ dùng dạy và học toán lớp 1 ; Các mô hình phù hợp với bài học . 
C/ Các hoạt động dạy và học
I / Ổn định :
II / Kiểm tra bài cũ :
-Bảng 3 + = 9 , 9 - = 2.
Nhận xét , ghi điểm 
III / Bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Phép cộng trong phạm vi 10
2 / Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10 
Yêu cầu Hs theo dõi động tác 
-Gắn 9 hình tròn màu xanh rồi gắn thêm 1 hình tròn 
Yêu cầu nêu bài toán và lập phép tính 
Nhận xét ; Ghi bảng : 9 + 1 = 10 .
-Đổi chỗ 2 nhóm hình trên , yêu cầu lập phép tính 
Nhận xét Ghi bảng : 1 + 9 = 10 
-Yêu cầu Hs gắn bông hoa theo hướng dẫn của Gv : Có 8 bông hoa thêm 2 bông hoa . 
Yêu cầu Hs nêu câu hỏi và lập phép tính 
Nhận xét ; Ghi bảng : 8 + 2 = 10 
- Gợi ý về sự đổi chỗ của phép cộng và dựa vào phép tính trên lập phép tính khác . Ghi bảng : 2 + 8 = 10 
-Trong phép cộng số lớn nhất đứng ở đâu ? Ghi bảng : 6 , 4 , 10 .Yêu cầu lập phép 2 phép tính cộng 
Nhận xét ; Ghi bảng : 6 + 4 = 10 , 4 + 6 = 10 .
 5 thêm 5 là mấy ? 5 + 5 = ? Ghi bảng : 5 + 5 = 10 .
Hướng dẫn học thuộc các phép tính , xoá dần số trong mỗi phép tính
Hát 
Luyện tập 
2 học sinh lên bảng
Cả lớp làm bảng con
3Hs nhắc lại tựa bài 
HS Quan sát 
-HS nêu bài toán và lập phép tính
-HS lập phép tính :1+9=10
Cá nhân , bàn 
1 Hs lên gắn bông hoa
-HS thực hiện
Cá nhân , bàn 
-HS trả lời 
Nhóm tổ trình bày
Cá nhân , bàn 
Cài phép tính 5+5=10
Cá nhân , lớp 
* Nghỉ giữa tiết : 
3 / Thực hành :
Bài 1 : Tính 
a/Yêu cầu làm bài vào vở , nói lại cách ghi các số theo cột dọc 
 Thu vở chấm điểm , nhận xét 
b/ Gv hỏi để Hs nêu miệng các phép tính : 
 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 =
 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 
 9 -1 = 8 -2 = 7 – 3 = 6 - 3 =
Yêu cầu nêu lại sự liên quan giữa phép cộng và phép trừ , sau đó dựa vào mỗi phép tính trên lập 2 phép trừ . 
Nhận xét , ghi kết quả sau dấu bằng , ghi điểm 
Bài 2 : Số ?
Vẽ sơ đồ như trong bài tập 2 SGK vào bảng phụ, cắt một số hình tam giác , vuông , tròn . Ghi các số đã học . Yêu cầu cài nhanh đúng số thích hợp .
Nhận xét ; Tuyên dương 
Bài 3 : Viết phép tính thích hợp 
 Gv đính lên bảng mô hình tranh vẽ như ở SGK và gợi ý hướng dẫn để Hs nêu bài toán và cài vào bảng cài phép tính đúng 
Nhận xét , tuyên dương . 
IV / Củng cố , dặn dò :
-Hỏi lại bài . Hoàn thành lại các phép tính ở trên bảng .
-Về nhà học thuộc các phép tính xem lại các bài tập .
-Nhận xét tiết học . /. 
Trò chơi, hát 
Cả lớp thực hiện vào vở 
-HS thực hiện ,trả lời miệng 
Nhóm chơi tiếp sức 
2 Nhóm thi đua 
-HS nêu bài toán và cài phép tính 6+4=10
Cá nhân , lớp 
Tiết 59 : LUYỆN TẬP
A/ Mục tiêu :
-Giúp học sinh củng cố phép cộng trng phạm vi 10 .
-Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh . 
B/ Các hoạt động dạy và học chủ yếu
I / Ổn định : 
II / Kiểm tra bài cũ : Phép cộng trong phạm vi 10 
Gv hỏi Hs trả lời miệng 1+9=? ?+5=10 6+?=10 
Bảng con : 2+8= 7+3= ( Thực hiện theo cột dọc ) 
Nhận xét , ghi điểm . 
III / Bài mới : 
1 / Giới thiệu bài : Luyện tập 
2 / Thực hành làm bài tập : 
Bài 1 : Tính 
Gọi Hs đọc lại các phép tính cộng trong phạm vi 10
 Củng cố lại tính chất giao hoán của phép cộng 
Củng cố : Số nào cộng cho 0 cũng bằng chính số đó
 9+1= 8+2= 7+3= 6+4= 5+5=
 1+9= 2=8= 3=7= 4+6= 10+0=
Gv ghi kết quả sau dấu bằng , nhận xét , ghi điểm . 
Bài 2 : Tính 
Yêu cầu làm vào bảng con 
-Củng cố lại cách ghi toán hàng dọc 
Nhận xét , chọn bảng đúng 
Bài 3 : Số ? 
Thi điền số nhanh và đúng 
Củng cố lại các phép tính cộng trong phạm vi 10.
Ghi sẵn ở bảng phụ như ở SGK , hướng dẫn và yêu cầu Hs thi đua 
Nhận xét , tuyên dương . 
* Nghỉ giữa tiết : 
Bài 4 : Tính 
Yêu cầu làm bài vào vở 
-Củng cố lại cách tính dãy số .
 5+3+2= 4+4+1= 6+3-5= 5+2-6= 
Thu vở chấm điểm , nhận xét .
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp 
Gv đính lên bảng mô hình tranh như ở SGK và gợi ý 
 Yêu cầu nêu bài toán và cài phép tính vào bảng cài .
Nhận xét , sửa bài . 
IV/Củng cố , dặn dò :
-Hỏi lại bài : 5+1+4=? 5+4-2=? 8-4+6=?
Nhận xét , ghi điểm . 
-Về nhà xem trước bài phép trừ trong phạm vi 10.
Nhận xét tiết học . / . 
Hát 
3Hs trả lời 
Lớp làm vào bảng con 
2Hs lên bảng 
Cá nhân 
5Hs trả lời miệng 
Cả lớp thực hiện bảng con (3 HS lên bảng)
2 nhóm cử đại diện lên thi đua ( tiếp sức ) 
TD ,trò chơi . 
Cả lớp thực hiện vào vở 1 HS lên bảng 
-HS nêu đề toán và cài phép tính vào bảng cài
7 + 3 = 10
3 Hs lên bảng làm bài 
Tiết 60 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
A/Mục tiêu : Giúp HS : 
-Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10 
-Biết làm tính trừ trong phạm vi 10
B/ Đồ dùng dạy học :
Bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
C/ Các hoạt động dạy v à học 
I / Ổn định : 
II/ Kiểm tra bài cũ :
-Số nào cộng cho 0 thì kết quả như thế nào ? 10 + 0 = ?
-Bảng con : 7 + = 10 , + 5 = 10
Nhận xét , ghi điểm . 
III / Bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Phép trừ trong phạm vi 10 
2/ Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10 
*Gắn 10 hình tròn , bớt 1 hình tròn.
-Yêu cầu nhìn thao tác nêu bài toán và thành lập phép tính ứng với bài toán ; Nhận xét 
Ghi bảng : 10 – 1 = 9.
*Yêu cầu học sinh lên bớt 9 que tính và thành lập phép trừ khác ; Ghi bảng : 10 – 9 = 1 .
*10 hình vuông bớt 2 hình vuông còn mấy hình vuông ?
Bớt là thực hiện phép tính gì?
Yêu cầu nêu phép tính 
Ghi bảng : 10 – 2 = 8 .
*10 hình vuông bớt 8 hình vuông còn mấy hình vuông?
Yêu cầu nêu phép tính 
Ghi bảng : 10 – 8 = 2 
*Trong phép tính trừ số lớn nhất đứng ở đâu ?
Nhận xét 
Yêu cầu dựa vào nhận xét đó và các số 10 , 7 , 3 thành lập 2 phép trừ ; Nhận xét ; Ghi bảng : 10 – 3 = 7 , 10 – 7 = 3 .
*Lấy 10 bông hoa tách làm 2 phần :6 và 4 ,làm thao tác bớt , gọi Hs lập 2 phép trừ 
Nhận xét 
Ghi bảng :10 – 6 = 4 , 10 – 4 = 6 .
*10 hình tam giác bớt 5 hình , yêu cầu cài phép tính 
Nhận xét 
Ghi bảng : 10 – 5 = 5 
Đọc các phép tính trên 
-Hướng dẫn học thuộc các phép tính, xoá dần số trong mỗi phép tính .
* Nghỉ giữa tiết : 
3 / Thực hành :
Bài 1 : Tính 
a) Yêu cầu nêu bài toán ; Làm bảng con , nhắc lại cách đặt tính theo cột dọc 
Nhận xét , chọn bảng mẫu 
b) Hướng dẫn làm miệng cột đầu , các cột còn lại làm nhóm vào PHT.
-Củng cố lại sự liên quan giữa phép cộng và phép trừ 
 1 + 9 = 2 + 8 = 3+7= 4 + 6 = 5 + 5 =
10 – 1 = 10 – 2 = 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =
10 – 9 = 10 – 8 = 10 – 7 = 10 – 6 = 10 – 0 =
Thu PHT chấm điểm , nhận xét . 
Hát 
Luyện tập 
-HS trả lời 
Cả lớp làm bảng con
2Hs lên bảng 
HS Quan sát 
Cá nhân thực hiện
 1 Hs thực hiện
Cá nhân 
-HS:thực hiện phép tính trừ
-HS cài bảng cài :10 – 8 =2
Nhóm tổ thực hiện
Cá nhân cài phép tính 
Cá nhân thực hiện cài phép tính đúng 
Cá nhân , bàn , Cả lớp 
Hát , trò chơi . 
-HS thực hiện vào bảng con 
Các nhóm làm bài vào PHT 
Bài 2 : Số ? 
Yêu cầu điền số ; GV kẻ ô ở bảng phụ như ở SGK , gợi ý cách làm bài và hướng dẫn Hs thực hiện trò chơi 
-Củng cố lại phép tính cộng trong phạm vi 10 
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
Nhận xét , sửa bài 
Bài 3 : , =?
 9 Q 10 10 Q 4 3+4 Q10 6+4 Q 4 
Yêu cầu làm bài vào vở 
Thu vở chấm điểm , nhận xét 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
Gv đính mô hình tranh vẽ như ở SGK ,gợi ý để Hs làm bài 
Nhìn tranh nêu bài toán và phép tính đúng với bài toán vừa nêu và tranh vẽ 
Nhận xét , sửa bài 
IV / Củng cố , dặn dò :
-Hỏi lại bài , hoàn thành lại các phép tính trên bảng .
-Về nhà học thuộc các phép tính và xem lại các bài tập 
Nhận xét tiết học ./ . 
-HS làm theo nhóm ( tiếp sức ) 3 nhóm làm bài 
-HS thực hiện vào vở 
Cá nhân , lớp thực hiện vào bảng cài 10 – 4 = 6 
Cá nhân trả lời 
Tuần 16 Tiết 61 : LUYỆN TẬP
A/Mục tiêu :
-Giúp học sinh củng cố về phép tính trừ trong phạm vi 10.
-Viết được các phép tính thích hợp ứng với các tình huống trong tranh .
B/Các hoạt động dạy và học
I / Ổn định : 
II / Kiểm tra bài cũ :
-Gọi học sinh đọc lại các phép tính trừ trong phạm vi 10
Bảng con : 10 – 8 = ? – 5 = 5
Nhận xét , ghi điểm . 
III / Bài mới :
1 / Giới thiệu bài : Luyện tập 
2/ Thực hành , làm bài tập : 
Bài 1 : Tính 
a) Yêu cầu đọc các phép tính trừ trong phạm vi 10
10 – 2 = 10 – 4 = 10 – 3 = 10 – 7 = 10 – 5 = 
10 – 9 = 10 – 6 = 10 – 1 = 10 – 0 = 10 – 10 = 
Nhận xét , ghi bảng kết quả . 
b) yêu cầu làm bảng con , củng cố lại cách ghi các số theo cột dọc
Nhận xét , chọn bảng đúng 
Bài 2 : Số ? 
Yêu cầu làm bài vào vở , điền số thích hợp vào chỗ trống 
5+=10 - 2 = 6 10 - = 4 2+= 9
8-=1 + 0 =10 10 - = 8 4+= 7
Thu vở chấm điểm , nhận xét 
* Nghỉ giữa tiết : 
Bài 3 : Viết phép tính thích hợp 
Gv đính lên bảng mô hình tranh vẽ như ở SGK 
a) Yêu cầu nhìn tranh nêu bài toán và lập phép tính 
Nhận xét , ghi điểm 
Treo tranh bài ( 3b ) thi cài nhanh phép tính 
Nhận xét , sửa chữa 
IV /Củng cố , dặn dò :
- Gọi Hs lên bảng thi đua làm bài +3=10 10-=5 
Nhận xét , ghi điểm 
-Về nhà học bài , xém lại các bài tập đã làm 
Nhận xét tiết học . / . 
Hát 
Phép trừ trong phạm vi 10 
Cá nhân 
2 học sinh ,lớp bảng con 
5 học sinh đọc kết quả 
Cả lớp làm bảng con
Cả lớp làm bài vào vở 
Hát ,trò chơi 
Cá nhân thực hiện nêu bài toán và nêu phép tính
7+3=10
Nhóm cài phép tính vào bảng cài
2 Hs thi đua làm bài 
Tiết 62 : BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
A/Mục tiêu : Giúp Hs 
-Củng cố bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 . Biết vận dụng để làm tính.
-Củng cố và nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
-Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ , đọc và giải bài toán tương ứng .
B/ Đồ dùng dạy và học :
Bộ đồ dùng học toán lớp 1.
C/ Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
I/ Ổn định : 
II/ Kiểm tra bài cũ
Bảng con : 5 + = 10 , .- 2 = 6 .
Miệng : 10 – 0 = ? 10 + 0 = ?
Nhận xét , ghi điểm . 
III / Bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
2 / Thành lập và ghi nhớ bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 : 
-Gắn 9 hình vuông ,yêu cầu gắn thêm ? hình vuông để có 10 hình vuông 
Yêu cầu lập phép tính , Nhận xét 
Hát 
Luyện tập 
-2 HS lên bảng –Lớp làm bảng con
-HS trả lời và lập phép tính : 9+1=10
Ghi bảng : 9 + 1 = 10 
Đổi chỗ 2 nhóm hình vuông , yêu cầu lập phép tính 
Ghi bảng : 1 + 9 = 10
Yêu cầu bớt 1 hình vuông và lập phép tính 
Ghi bảng : 10 – 1 = 9 
Bớt 9 hình vuông , yêu cầu lập phép tính : 10 – 9 = 1
-8 hình tròn thêm 2 hình tròn là mấy hình tròn ?
Nhận xét 
Thêm là thực hiện phép tính gì ?
Yêu cầu nêu phép tính , Ghi bảng : 2 + 8 = 10 
-10 bớt 2 còn mấy?
-10 bớt 8 còn mấy ?
Yêu cầu lập phép tính 
Nhận xét 
Ghi bảng : 10 – 2 = 8 , 10 – 8 = 2 .
-Gắn 2 nhóm bông hoa : 7 và 3 , yêu cầu lập 2 phép tính cộng , Ghi bảng : 3 + 7 = 10 , 7 + 3 = 10 
Củng cố lại tính chất giao hoán của phép cộng 
Yêu cầu hs nêu lại sự liên quan giữa phép cộng và phép trừ.
Dựa vào phép cộng 3 + 7 =10 thành lập 2 phép tính trừ .
Nhận xét 
Ghi bảng : 10 – 3 = 7 , 10 – 7 = 3 
-Viết các số : 4 , 6 , 10 và dấu +, - , =
Củng cố lại cách ghi vị trí của số lớn nhất trong các phép +, - 
Yêu cầu thảo luận nhóm thành lập các phép tính cộng và trừ 
Nhận xét 
Ghi bảng : 4 + 6 = 10 , 6 + 4 = 10 , 10 – 4 = 6 , 10 – 6 = 4 .
 5 thêm 5 là mấy ?
Yêu cầu cài phép tính ; Ghi bảng : 5 + 5 = 10 
Yêu cầu dựa vào sự liên quan + và - Từ phép + trên cài phép tính trừ đúng 
Nhận xét ; Ghi bảng : 10 – 5 = 5 
Đọc các phép trên . Hướng dẫn học thuộc các phép tính .
Xóa bớt một số các chư õ­ số trong mỗi phép tính 
* Nghỉ giữa tiết : 
3 / Thực hành :
-Bài 1 : Tính 
a) Làm miệng ; GV hỏi Hs trả lời , GV ghi kết quả vào bảng
 3+7= 4+5= 7 – 2 = 8 – 1 =
 6+3= 10 – 5 = 6 + 4 = 9 – 4 =
Nhận xét 
b ) Làm bảng con , Củng cố lại cách đặt tính theo cột dọc 
–Nhận xét , chọn bảng đúng 
-HS lập phép tính :1+9=10
-HS 10 – 1 = 9
-HS thực hiện :10 – 9 = 1
-HS 8 hình tròn thêm 2 hình tròn được 10 hình tròn
-Thực hiện phép tính cộng
-HS :10 bớt 2 còn 8 
10 bớt 8 còn 2
-HS nêu :10 – 2 = 8 
10 – 8 = 2
-HS tự cài 2 phép tính : 3+7=10
7+3=10
-HS 10 – 3 = 7 
10 – 7 = 3
Thảo luận nhóm thực hiện và nêu 
-HS trả lời : 5 thêm 5 bằng 10 và ghi 5 + 5 =10
-Hs cài phép tính vào bảng cài
-HS xung phong học thuộc các phép tính cộng và trừ trong phạm vi 10 
Hát , TD 
Hs trả lời miệng , nêu kết quả nhẩm được 
-HS thực hiện vào bảng con
[[[[[[[[[[[[[
-Bài 2 : Số ?
 Củng cố lại cấu tạo số. 
GV kẻ bảng như ở SGK , pho to các PHT như SGK cho Hs làm
Thu PHT chấm điểm , nhận xét 
-Bài 3 : Viết phép tính thích hợp : 
 a) Sách : yêu cầu nêu bài toán , Lập phép tính 
b) Viết bài vào bảng phụ 
 Có : 10 quả bóng 
 Cho : 3 quả bóng 
 Còn : quả bóng ? 
Gợi ý để Hs nêu đề toán và giải bài toán vào vở 
 Thu vở chấm điểm , nhận xét 
IV / Củng cố , dặn dò:
 Hỏi lại bài , hoàn thành lại các phép tính ở trên bảng 
-Về nhà học bài bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 
-Nhận xét tiết học . / . 
-HS làm vào PHT theo nhóm 4 Hs 
- 1 HS nêu đề toán và lập phép tính : 4+3=7
-HS trả lời
Cả lớp làm bài vào vở : 
10 – 3 = 7
5 Hs trả lời 
Tiết 63 : LUYỆN TẬP
A/Mụctiêu : Giúp Hs 
-Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng , trừ trong phạm vi 10
-Tiếp tục củng cố kỹ năng từ tóm tắt bài toán , hình thành bài toán rồi giải bài toán 
B/ Hoạt động dạy và học
I / Ổn định : 
II / Kiểm tra bài cũ :
Miệng : 10 + 0 = ? 10 – 0 = ? 5+?=10 ? – 6 = 4
Số nào + hay – cho 0 thì kết quả như thế nào ?
Bảng con : 10 - = 5 , 10 - = 4 , 3 + =10
Nhận xét , ghi điểm 
III / Bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Luyện tập 
2 / Thực hành , làm bài tập : 
-Bài 1 : Tính 
Hướng dẫn hs làm cột 1 , củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ; 4 cột còn lại làm nhóm vào PHT 
1+9= 2+8= 3+7= 4+6= 5+5= 
10-1= 10-2= 10-3= 10-4= 10-5=
 6+4= 7+3= 8+2= 9+1= 10+0=
10-6= 10-7= 10-8= 10-9= 10-0=
Nhận xét , ghi điểm ; tuyên dương 
-Bài 2 : Số ? 
Cho Hs thi đua tiếp sức điền số vào ô trống 
Nhận xét , sửa bài 
* Nghỉ giữa tiết : 
-Bài 3 : , = ?
 Yêu cầu làm vở
 10 P 3+4 8 P 2+7 7 P 7-1
 9 P 7+2 10 P 1+9 2+2 P 4-2
 6-4 P 6+3 5+2 P 2+4 4+5 P 5+4
 Thu vở chhấm điểm , nhận xét 
-Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
Nhìn bảng tóm tắt đọc bài toán và cài phép tính 
 Tổ 1 : 6 bạn 
 Tổ 2 : 4 bạn 
 Cả hai tổ : bạn ? 
Nhận xét , ghi điểm 
IV/ Củng cố , dặn dò :
-Gọi Hs lên bảng thi đua làm bài : 2+2 P 4-2 ; 9 P 7+2 
Nhận xét ,ghi điểm . 
-Về nhà học bài .
Nhận xét tiết học ./ . 
Hát 
Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 
-Hs trả lời
Cả lớp làm bảng con
Cột đầu Hs trả lời miệng 
Các cột còn lại 
Nhóm tổ làm bài vào PHT 
Chia lớp thành hai đội lên bảng thực hiện trò chơi 
Hát ,trò chơi 
-HS làm bài vào vở
-HS đọc đề toán và lập phép tính vào bảng con ; 1 Hs lên bảng : 6+4=10
2 Hs lên bảng làm bài 
Lắng nghe 
Tiết 64 : LUYỆN TẬP CHUNG
A/ Mục tiêu: Giúp Hs củng cồ về : 
-Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
-Đếm trong phạm vi 10 .
-Thứ tự các số trong dãy số từ 0 – 10 
-Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính cộng , trừ trong phạm vi 10 .
-Củng cố thêm một bước các kỹ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn .
B/ Các hoạt động dạy và học
I /Ổ n định :
II/Kiểm tra bài cũ : 
Gọi Hs lên bảng làm bài : 10 - ? = 7 ?+5=10 
Nhận xét , ghi điểm 
III/ Bài mới : 
1/Giới thiệu bài : Luyện tập chung 
2/Thực hành , làm bài tập : 
 +Bài 1 : Viết số thích hợp ( theo mẫu ) : 
Cài một số chấm tròn ở một số ô và một vài chữ số ở một số ô khác 
Yêu cầu Hs lên bảng cài số thích hợp với các chấm tròn .
Nhận xét , ghi điểm . 
+Bài 2 : Đọc các số thứ tự từ 0 đến 10 , từ 10 đến 0
Yêu cầu Hs nêu miệng ; đọc số theo thứ tự 0 - 10 và 10 - 0
Nhận xét , ghi điểm 
+Bài 3 : Tính 
Yêu cầu làm bảng con ; củng cố lại cách đặt tính theo cột dọc 
Nhận xét ; chọn bảng đúng 
* Nghỉ giữa tiết : 
+Bài 4 : Số ? 
Yêu cầu điền số , 
6
8
	-3 +4 +4 -8
 Thu vở chấm điểm , nhận xét , sửa chữa 
+Bài 5 : Viết phép tính thích hợp 
Viết vào bảng phụ 
a) Yêu cầu nhìn bảng tóm tắt đọc đề toán 
 Có : 5 quả 
 Thêm : 3 quả 
 Có tất cả : quả ? 
Cài 5 quả cam rồi cài thêm 3 quả nữa ,yêu cầu đếm xem có tất cả mấy quả ?
Muốn biết được mấy quả ta thực hiện phép tính gì ?
Yêu cầu cài phép tính vào bảng cài 
Nhận xét , sửa bài 
b) Sách : Yêu cầu nhìn sách đọc bài toán và lập phép tính 
 Có : 7 viên bi 
 Bớt : 3 viên bi 
 Còn : viên bi ?
Nhận xét , ghi điểm , sửa chữa . 
IV / Củng cố , dặn dò :
Gọi Hs lên bảng thi đua làm tính đúng , nhanh
9
10
 -5 +2 +1 - 7
Nhận xét , sửa chữa , ghi điểm .
Dặn dò về nhà xem lại bài , học thuộc các bảng cộng và trừ trong phạm vi đã học . 
Nhận xét tiết học . / . 
Hát 
Luyện tập 
Lớp bảng con , 2 Hs lên bảng 
4 hs lên bảng thực hiện 
6Hs đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 
Cả lớp làm bài vào bảng con 
TD , Hát 
Cả lớp làm bài vào vở 
1 Hs lên bảng làm bài
-HS nhìn bảng tóm tắt đề toán và đọc đề toán
-Phép tính cộng
-HS cài vào bảng cài phép tính : 5+3=8
- 1HS lên bảng thực hiện
Cả lớp viết phép tính vào bảng con 7 – 3 = 4
4 Hs lên bảng làm bài 
Tuần 17 Tiết 65 : LUYỆN TẬP CHUNG
A/Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố về :
-Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 .
-Viết các số theo thứ tự cho biết .
-Xem tranh , tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán .
B/ Các hoạt động dạy học chủ yếu 
I/Ổn định :
II/ Kiểm tra bài cũ :
-Miệng : 10 – 0= , 0 + 10 =, 10 –10 =, 10 + 0 =.
-Bảng con : 5 + .= 10 , 10 - = 5 .
Nhận xét ,ghi điểm .
III

Tài liệu đính kèm:

 • docToan 1.doc