Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Bài 22: Cắt, dán hàng rào đơn giản

I/ Mục tiêu: Giúp học sinh.

- Nhận biết hàng rào đơn giản được dán từ các nan giấy.

- Biết cách cắt và cắt được các nan giấy.

- Biết cách dán và dán được các nan giấy thành hàng rào đơn giản.

- Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, giữ vệ sinh lớp học và trật tự trong giờ học.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Gv: Hình mẫu, giấy thủ công, dụng cụ dạy học môn thủ công.

- Hs: Vở thủ công, giấy thủ công, dụng cụ học môn thủ công.

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Bài 22: Cắt, dán hàng rào đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 30
Ngày soạn: ....................... Ngày dạy: ........................
Bài 22: CẮT, DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh.
- Nhận biết hàng rào đơn giản được dán từ các nan giấy.
- Biết cách cắt và cắt được các nan giấy.
- Biết cách dán và dán được các nan giấy thành hàng rào đơn giản.
- Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, giữ vệ sinh lớp học và trật tự trong giờ học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Gv: Hình mẫu, giấy thủ công, dụng cụ dạy học môn thủ công.
- Hs: Vở thủ công, giấy thủ công, dụng cụ học môn thủ công.
II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
- Nhận xét, đánh giá.
 3/ Dạy bài mới: ( 27p )
a/ Giới thiệu bài: Cắt, dán hàng rào đơn giản (tiết 1).
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
7p
10p
10p
* HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát và nhận xét
 - Mục tiêu: Hs nhận dạng được hàng rào đơn giản được dán từ các nan giấy.
- Cách tiến hành:
+ Cho hs xem hình mẫu.
? Đây là hình gì.
? Hàng rào đơn giản được ghép bằng gì.
? Hàng rào đơn giản được ghép bằng mấy nan giấy ngang và mấy nan giấy dọc
? Khoảng cách giữa các nan giấy như thế nào.
+ Nhận xét, kết luận hđ 1
*HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn mẫu.
 - Mục tiêu: Học sinh biết cách cắt, dán các nan giấy thành hàng rào đơn giản.
 - Cách tiến hành: Gv hướng dẫn mẫu kèm với quy trình. 
+ Hd học sinh vẽ và cắt các nan giấy.
 4 nan dọc : 6ô x 1ô
 2 nan ngang: 9ô x 1ô
+ Hd học sinh dán các nan giấy thành hàng rào đơn giản:
 . Dán các nan giấy dọc cách nhau 1ô.
 . Dán các nan giấy ngang cách chân nan 1ô, nan 2 cách nan 1 2ô.
+ Lưu ý hs khi cắt, dán phải cẩn thận, tỉ mỉ phải giữ vệ sinh chung và trật tự trong khi thực hành.
+ Kết luận hoạt động 2.
*HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành.
 - Mục tiêu: Học sinh cắt, dán được hàng rào đơn giản.
 - Cách tiến hành:
+ Yêu cầu hs thực hành cắt, dán hàng rào đơn giản.
+ Theo dõi hd thêm khi hs thực hành.
+ Cho hs trình bày sản phẩm trước lớp.
+ Tổ chức cho hs bình chọn sản phẩm đẹp và nêu nhận xét,
+ Nhận xét kết luận hđ 3.
* Hoạt động tập thể.
+ Quan sát.
+ Hình hàng rào đơn giản.
+ Các nan giấy.
+ 4 nan giấy ngang và 2 nan giấy dọc.
+ Nan giấy ngang cách 2 ô, nan giấy dọc cách 1 ô.
* Hoạt động tập thể.
+ Quan sát thao tác của gv và thực hành trên giấy nháp.
+ Theo dõi.
* Hoạt động cá nhân.
+ Thực hiện theo yêu cầu của gv.
+ Thực hiện theo yêu cầu của gv.
+ Bình chọn và nhận xét sản phẩm của bạn.
 4/ Củng cố: 4p
? Em vừa cắt dán được hình gì.
? Hàng rào đơn giản được ghép bằng gì.
? Gồm có các nan giấy nào.
? Để hình cắt, dán được đẹp khi thực hành ta cần chú ý điều gì.
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
 ...................................................................................................
	 ..............................................................................
TUẦN 31
Ngày soạn: ....................... Ngày dạy: ........................
TIẾT 2
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
? Ở tiết 1 em cắt, dán được hình gì.
? Hàng rào đơn giản được ghép bằng gì.
? Gồm có các nan giấy nào.
? Để hình cắt, dán được đẹp khi thực hành ta cần chú ý điều gì.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Cắt, dán hàng rào đơn giản (tiết 2).
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
18p
7p
* HOẠT ĐỘNG 1: Thực hành.
 - Mục tiêu: Học sinh cắt, dán được hàng rào đơn giản đúng, đẹp.
 - Cách tiến hành:
+ Gv treo quy trình hướng dẫn lên bảng lớp.
+ Gợi ý hs nêu lại cách kẻ, cắt, dán hàng rào đơn giản 
+ Cho hs thực hành cắt, dán hàng rào đơn giản 
+ Theo dõi hd thêm khi hs thực hành.
+ Lưu ý hs khi thực hành phải cẩn thận, tỉ mỉ, đường cắt phải ngay thẳng phải giữ vệ sinh chung và trật tự trong khi thực hành.
* HOẠT ĐỘNG 2: Trình bày sản phẩm
 - Mục tiêu: Học sinh biết cách trình bày sản phẩm của mình và nhận xét, bình chọn được sản phẩm của bạn.
 - Cách tiến hành:
+ Cho hs trình bày sản phẩm trước lớp.
( trình bày theo nhóm).
+ Tổ chức cho hs bình chọn sản phẩm đẹp và nêu nhận xét.
+ Nhận xét kết luận hđ 3.
* Hoạt động cá nhân.
+ Quan sát.
+ Phát biểu, nhận xét
+ Thực hành cắt, dán hàng rào đơn giản.
* Hoạt động nhóm.
+ Trình bày theo nhóm.
+ Nhận xét, bình chọn sản phẩm của bạn.
 4/ Củng cố: 4p
	- Gọi hs nhắc lại cách cắt, dán hàng rào đơn giản.
	- Khi cắt, dán hàng rào đơn giản ta cần chú ý điều gì ?
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
 ...................................................................................................
	 ..............................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBÀI 22 CAT DAN HANG RAO DON GIAN.doc