Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Bài 13: Gấp cái quạt

I/ Mục tiêu: Giúp học sinh

- Nhận biết được hình dáng, màu sắc của cây quạt, biết cây quạt được gấp bằng giấy.

- Biết cách gấp và gấp được cây quạt bằng giấy.

- Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ khi gấp, giữ vệ sinh lớp học và trật tự trong giờ học.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Gv: Cái quạt mẫu được gấp bằng giấy, giấy màu và dụng cụ dạy học môn thủ công.

- Hs: Vở thủ công, giấy thủ công, dụng cụ học môn thủ công.

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Thủ công - Bài 13: Gấp cái quạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15
Ngày soạn: ....................... Ngày dạy: ........................
Bài 13: GẤP CÁI QUẠT
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh
- Nhận biết được hình dáng, màu sắc của cây quạt, biết cây quạt được gấp bằng giấy.
- Biết cách gấp và gấp được cây quạt bằng giấy.
- Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ khi gấp, giữ vệ sinh lớp học và trật tự trong giờ học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Gv: Cái quạt mẫu được gấp bằng giấy, giấy màu và dụng cụ dạy học môn thủ công.
- Hs: Vở thủ công, giấy thủ công, dụng cụ học môn thủ công.
II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
	- Tiết trước con học bài gì ?
	- Gọi hs gấp lại các đoạn thẳng cách đều.
	- Khi gấp các đoạn thẳng cách đều con cần chú ý đều gì ?
- Nhận xét, đánh giá.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Gấp cái quạt. (tiết 1).
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5p
20p
* HOẠT ĐỘNG 1: Quan sát và nhận xét
- Mục tiêu: Hs nhận ra cái quạt được gấp bằng giấy từ các nếp gấp cách đều.
- Cách tiến hành:
+ Cho hs xem hình mẫu.
? Đây là cái gì.
? Cái quạt được làm bằng gì.
? Được gấp từ các nếp gấp gì.
? Khi gấp ta cần chú ý đều gì.
+ Nhận xét, kết luận hđ 1
*HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn mẫu. 
 - Mục tiêu: Học sinh biết cách gấp và gấp được cái quạt bằng giấy.
 - Cách tiến hành: 
*Gv hướng dẫn mẫu có kèm quy trình hd
+ Bước 1: Gấp các đoạn thẳng cách đều nhau.
+ Bước 2: Tạo hình cái quạt.
? Khi tiến hành gấp cái quạt ta cần làm gì
? Để hình gấp được đẹp khi thực hành ta cần chú ý điều gì.	
* Cho hs thực hành.
+ Cho hs thực hành theo thao tác của gv.
+ Yêu cầu hs tháo ra và thực hành lại.
+ Lưu ý hs khi gấp phải cẩn thận, tỉ mỉ, nếp gấp phải miết thật chặt phải giữ vệ sinh chung và trật tự trong khi thực hành.
+ Nhận xét sản phẩm của hs đã hoàn thành.
+ Nhận xét kết luận hoạt động 2.
* Hoạt động tập thể.
+ Quan sát.
+ Cái quạt.
+ Bằng giấy.
+ các nếp gấp cách đều nhau.
+ Gấp phải thẳng cách đều nhau, các nếp gấp phải miết thật chặt.
* Hoạt động tập thể.
+ Quan sát thao tác của gv.
+ Cần gấp các đoạn thẳng cách đều tiếp theo gấp đôi lấy dấu giữa sau đó buột chỉ ở giữa, phết hồ lên nếp gấp ngoài cùng sau đó gấp đôi các nếp gấp ép chặt lại tạo thành hình cái quạt.
+ Phải cẩn thận, tỉ mỉ khi gấp, nếp gấp phải miết thật chặt.
+ Thực hành trên giấy nháp.
+ Thực hành theo thao tác của gv.
+ Thưc hiện theo yêu cầu của gv
 4/ Củng cố: 4p
? Em vừa gấp được cái gì.
? Để gấp được cái quạt ta cần làm gì.
? Để hình gấp được đẹp khi thực hành ta cần chú ý điều gì.	
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
 ...................................................................................................
	 ....................................................................................................
TUẦN 16
Ngày soạn: ....................... Ngày dạy: ........................
TIẾT 2
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
? Tiết thủ công trước em gấp được cái gì.
? Để gấp được cái quạt ta cần phải làm gì.
? Để hình gấp được đẹp khi thực hành ta cần chú ý điều gì.	
- Nhận xét, đánh giá. 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Gấp cái quạt (tiết 2).
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15p 
10p
*HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành.
 - Mục tiêu: Học sinh gấp được cái quạt bằng giấy màu.
 - Cách tiến hành:
+ Gv treo quy trình hướng dẫn lên bảng lớp.
+ Cho hs thực hành gấp cái quạt.
+ Theo dõi hd thêm khi hs thực hành.
+ Lưu ý hs khi gấp phải cẩn thận, tỉ mỉ, đường gấp phải miết thật chặt phải giữ vệ sinh chung và trật tự trong khi thực hành.
*HOẠT ĐỘNG 3: Trình bày sản phẩm
 - Mục tiêu: Học sinh biết cách trình bày sản phẩm của mình và nhận xét, bình chọn được sản phẩm của bạn.
 - Cách tiến hành:
+ Cho hs trình bày sản phẩm trước lớp.
( trình bày theo nhóm).
+ Tổ chức cho hs bình chọn sản phẩm đẹp và nêu nhận xét,
+ Nhận xét kết luận hđ 3.
* Hoạt động nhóm 6.
+ Quan sát.
+ Thực hành gấp trên giấy màu..
* Hoạt động nhóm.
+ Thực hiện theo yêu cầu của gv.
+ Bình chọn và nhận xét sản phẩm của bạn.
 4/ Củng cố: 4p
? Em vừa gấp được cái gì.
? Để gấp được đẹp ta cần chú ý đều gì.
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
 ...................................................................................................
	 ..............................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBÀI 13 GẤP CÁI QUẠT.doc