Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tuần 7 - Bài 5: Cử tạ, thợ xẻ, ... + Bài 6: Nho khô, nghé ọ, ..

I / Mục tiêu :Giúp hs.

- Nhận dạng được các từ: cử tạ, thợ xẻ, . nho khô, nghé ọ, . là chữ viết thường, cỡ vừa.

- Biết cách viết và viết đúng các từ: cử tạ, thợ xẻ, . nho khô, nghé ọ, . nêu trên theo quy định.

- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.

 

doc 3 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tuần 7 - Bài 5: Cử tạ, thợ xẻ, ... + Bài 6: Nho khô, nghé ọ, ..", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
Ngày soạn : 10/08/2008 Ngày dạy : ................
Tập tô các nét cơ bản và tập tô: e, b, bé
I / Mục tiêu :Giúp hs.
- Nhận dạng được các nét cơ bản và các chữ e, b, bé là chữ viết thường, cỡ vừa.
- Biết cách viết và viết đúng các nét cơ bản và các chữ e, b, bé nêu trên theo quy định.
- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.
II / Đồ dùng dạy - học :
 - Gv : Bảng phụ viết sẵn các nét cơ bản và các chữ:.
- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì,...
III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1/ Khởi động : 1p hát vui.
 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 3/ Dạy bài mới : 25p
 a/ Giới thiệu bài : Tập tô các nét cơ bản và các chữ e, b, bé 
 b/ Nội dung các hoạt động :
 TIẾT 1
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8p
10p
8p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng nét.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được các nét cơ bản.
 * Cách tiến hành : 
- Giới thiệu các nét cơ bản.
+ Hd hs đọc tên các nét cơ bản .
+ Gọi hs nêu độ cao của từng nét.
- Nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được các nét cơ bản.
 * Cách tiến hành : 
- Hướng dẫn hs viết từng nét.
- Gv chú ý hd cách ngồi và cầm phấn để viết của hs.
- Nhận xét bảng viết của hs.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu : Hs tô được các nét cơ bản.
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs tô vào vở.
- Cho hs tô, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi.
+ Đọc : cn-tt. 
+ Phát biểu, nhận xét.
- Theo dõi, viết vào bảng con.
- Luyện viết vào vở.
Nghỉ chuyển tiết: Cho hs hát vui 
 TIẾT 2
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5p
10p
10p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được chữ e, b, bé.
 * Cách tiến hành : 
- Đính bảng phụ và yêu cầu hs đọc.
- Âm e cao mấy ô li, được viết bằng mấy nét ?
- Âm b cao mấy ô li, được viết bằng mấy nét ?
- Gọi hs phân tích tiếng bé.
+ Nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được chữ e, b, bé.
 * Cách tiến hành : 
- Gv viết mẫu.
- Hướng dẫn hs viết từng chữ.
- Gv chú ý hd cách ngồi và cầm phấn để viết của hs.
- Nhận xét bảng viết của hs.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu : Hs tô được chữ e, b, bé.
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs tô vào vở.
- Cho hs tô, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi, đoc: cn - tt.
+ 2 ô li, được viết bằng 1 nét thắt.
+ 5 ô li, được viết bằng 2 nét: 1
nét khuyết trên và 1 nét thắt.
+ Tiếng bé có 2 âm, âm b đứng trước âm e đứng sau dấu sắt trên đầu âm e.
- Theo dõi.
- Theo dõi, viết vào bảng con.
- Tô vào vở tập viết.
 4/ Cũng cố : 4p
 - Thi đua viết chữ e, b, bé.
 - Nhận xét, khen ngợi hs.
 	5/ Hoạt động nối tiếp : 1p
 - Nhắc hs xem lại bài,nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm :
 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 7.doc