Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tập viết chữ hoa: E, Ê, G

I / Mục tiêu :Giúp hs.

- Nhận dạng được chữ viết hoa: E, Ê, G và các vần: ăm, ăp, ươn, ương từ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương. là chữ viết thường, cỡ vừa.

- Biết cách viết và viết đúng các âm, vần, từ nêu trên theo quy định.

- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.

II / Đồ dùng dạy - học :

 - Gv: Chữ viết hoa mẫu, bảng phụ.

- Hs: Vở tập viết, bảng con, viết chì,.

III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

 1/ Khởi động: 1p hát vui.

 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p

- Viết chữ viết hoa: C, D, Đ.

- Kiểm tra bài viết chưa hoàn thành của tiết trước.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tập viết chữ hoa: E, Ê, G", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập viết
TUẦN 27
Ngày soạn : 01/02/2009 Ngày dạy : .................. 
Tập viết chữ hoa : E , Ê , G
I / Mục tiêu :Giúp hs.
- Nhận dạng được chữ viết hoa: E, Ê, G và các vần: ăm, ăp, ươn, ương từ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương.... là chữ viết thường, cỡ vừa.
- Biết cách viết và viết đúng các âm, vần, từ nêu trên theo quy định.
- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.
II / Đồ dùng dạy - học :
 - Gv: Chữ viết hoa mẫu, bảng phụ.
- Hs: Vở tập viết, bảng con, viết chì,...
III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
 1/ Khởi động: 1p hát vui.
 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p
- Viết chữ viết hoa: C, D, Đ.
- Kiểm tra bài viết chưa hoàn thành của tiết trước.
 3/ Dạy bài mới : 25p
 a/ Giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa: E, Ê, G.
 b/ Nội dung các hoạt động :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5P
10p
10p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
* Mục tiêu: Hs nhận dạng được chữ viết hoa: E, Ê, G và các vần: ăm, ăp, ươn,
ương từ chăm học, khắp vườn, vườn hoa,
ngát hương.... là chữ viết thường, cỡ vừa.
* Cách tiến hành :
- Giới thiệu chữ mẫu viết hoa: E, Ê, G.
+ Gọi hs đọc. Đây là chữ viết gì ?
+ Cỡ chữ viết nào ? Cao mấy ô li ?
- Đính bảng phụ, gọi hs đọc .
+ Đây là chữ viết gì ? Cỡ chữ viết nào ?
- Nhận xét
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết
* Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được chữ viết hoa: E, Ê, G và các vần : ăm, ăp, ươn, ương từ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương.... bằng chữ viết thường, cỡ vừa.
* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn viết chữ viết hoa: E.
+ Chữ viết hoa E cao mấy ô li ?
+ Được viết bởi mấy nét ? Đó là nét nào ?
+ Gv viết mẫu và hd hs quy trình viết.
+ Cho hs viết, theo dõi, nhận xét
- Hướng dẫn viết chữ viết hoa: Ê, G.
( hd tương tự như chữ viết hoa E )
- Hd hs viết vần và từ.
+ Đính bảng phụ lên, gọi hs đọc.
+ Vần và từ được viết bằng chữ viết nào?
Cỡ chữ viết nào ?
+ Hd hs viết bảng con, theo dõi, nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
* Mục tiêu: Hs viết đúng, đẹp, nhanh chữ viết hoa: E, Ê, G và các vần ăm, ăp, ươn, ương từ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương bằng chữ viết thường cỡ vừa.
* Cách tiến hành :
- Hd hs viết vào vở.
- Cho hs viết, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi.
+ Đọc: cn - tt. Chữ viết hoa.
+ Cỡ chữ vừa. Cao 5 ô li.
+ Theo dõi, đọc: cn – tt.
+ Chữ viết thường, cỡ chữ vừa.
- Theo dõi.
+ 5 ô li.
+ 3 nét, 3 nét cong hở phải liền nhau.
- Theo dõi.
+ Viết bảng con.
+ Đọc: cn - tt.
+ Chữ viết thường, cỡ vừa.
+ Viết bảng con.
- Luyện viết vào vở.
 4/ Cũng cố : 4p
- Thi đua viết chữ viết hoa: E, Ê, G.
- Các vần và từ được viết bằng chữ viết nào ? Cỡ chữ viết nào ?
 5/ Hoạt động nối tiếp : 1p
- Nhắc hs xem lại bài, nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm :
 .........................................................................................................
 .............................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 27.doc