Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tập viết chữ hoa: C, D, Đ

I / Mục tiêu :Giúp hs.

- Nhận dạng được chữ viết hoa : C,D,Đ và các vần: an, at, anh, ach. từ : bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ . là chữ viết thường, cỡ vừa.

- Biết cách viết và viết đúng các âm, vần, từ nêu trên theo quy định.

- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.

II / Đồ dùng dạy - học :

 - Gv : Chữ viết hoa mẫu, bảng phụ.

- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì,.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tập viết chữ hoa: C, D, Đ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập viết
TUẦN 26
Ngày soạn : 01/02/2098 Ngày dạy : ........................
Tập viết chữ hoa : C , D , Đ 
I / Mục tiêu :Giúp hs.
- Nhận dạng được chữ viết hoa : C,D,Đ và các vần: an, at, anh, ach... từ : bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ .... là chữ viết thường, cỡ vừa.
- Biết cách viết và viết đúng các âm, vần, từ nêu trên theo quy định.
- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.
II / Đồ dùng dạy - học :
 - Gv : Chữ viết hoa mẫu, bảng phụ.
- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì,...
III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1/ Khởi động : 1p hát vui.
 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p
- Viết chữ viết hoa: A, Ă, Â, B.
- Kiểm tra bài viết chưa hoàn thành của tiết trước.
 3/ Dạy bài mới : 25p
 a/ Giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa: C, D, Đ.
 b/ Nội dung các hoạt động :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5P
10p
10p
HOẠT ĐỘNG 1: Nhận dạng chữ.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được chữ viết hoa: C, D, Đ và các vần : an, at, anh, ach từ : bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ.... là chữ viết thường, cỡ vừa.
 * Cách tiến hành : 
- Giới thiệu chữ mẫu viết hoa: C, D, Đ
+ Gọi hs đọc. Đây là chữ viết gì ? 
+ Cỡ chữ viết nào ? Cao mấy ô li ?
- Đính bảng phụ, gọi hs đọc .
+ Đây là chữ viết gì ? Cỡ chữ viết nào ?
- Nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 2: Hd viết 
 * Mục tiêu: Hs biết cách viết và viết được chữ viết hoa: C, D, Đ và các vần :
an, at, anh, ach từ : bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ.... bằng chữ viết thường, cỡ vừa
 * Cách tiến hành : 
- Hướng dẫn viết chữ viết hoa: C.
+ Chữ viết hoa C cao mấy ô li ?
+ Được viết bởi mấy nét ? Đó là nét nào ?
+ Gv viết mẫu và hd hs quy trình viết.
+ Cho hs viết, theo dõi, nhận xét
- Hướng dẫn viết chữ viết hoa: D, Đ.
( hd tương tự như chữ viết hoa C )
- Hd hs viết vần và từ.
+ Đính bảng phụ lên, gọi hs đọc.
+ Vần và từ được viết bằng chữ viết nào?
Cỡ chữ viết nào ?
+ Cho hs viết bảng con, theo dõi, nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu: Hs viết đúng, đẹp, nhanh chữ viết hoa: C, D, Đ và các vần: an, at,
anh, ach từ : bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, 
sạch sẽ.... bằng chữ viết thường cỡ vừa
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs viết vào vở.
- Cho hs viết, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi.
+ Đọc: cn - tt. Chữ viết hoa.
+ Cỡ chữ vừa. Cao 5 ô li.
+ Theo dõi, đọc: cn - tt.
+ Chữ viết thường, cỡ chữ vừa.
- Theo dõi.
+ 5 ô li.
+ 2 nét, 2 nét cong hở phải liền nhau.
- Theo dõi.
+ Viết bảng con.
+ Đọc: cn - tt.
+ Chữ viết thường,cỡ vừa.
+ Viết bảng con.
- Luyện viết vào vở.
 4/ Cũng cố : 4p
- Thi đua viết chữ viết hoa :C,D,Đ.
- Các vần và từ được viết bằng chữ viết nào ? Cỡ chữ viết nào ?
 5/ Hoạt động nối tiếp : 1p
- Nhắc hs xem lại bài,nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm :
 .............................................................................................................
 ..............................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 26.doc