Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tập viết chữ hoa : A , Ă , Â , B

I / Mục tiêu :Giúp hs.

- Nhận dạng được chữ viết hoa : A, Ă, Â, B và các vần : ai, ay, ao . au từ : mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau . là chữ viết thường, cỡ vừa.

- Biết cách viết và viết đúng các âm, vần, từ nêu trên theo quy định.

- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.

II / Đồ dùng dạy - học :

 - Gv : Chữ viết hoa mẫu, bảng phụ.

- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì,.

III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu :

 1/ Khởi động : 1p hát vui.

 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p

- Viết : tàu thủy, chim khuyên, nghệ thuật, tuần lễ.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 64Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Tập viết chữ hoa : A , Ă , Â , B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
Ngày soạn : 01/02/2008 Ngày dạy :........................
Tập viết chữ hoa : A , Ă , Â , B
I / Mục tiêu :Giúp hs.
- Nhận dạng được chữ viết hoa : A, Ă, Â, B và các vần : ai, ay, ao ... au từ : mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau ..... là chữ viết thường, cỡ vừa.
- Biết cách viết và viết đúng các âm, vần, từ nêu trên theo quy định.
- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.
II / Đồ dùng dạy - học :
 - Gv : Chữ viết hoa mẫu, bảng phụ.
- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì,...
III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1/ Khởi động : 1p hát vui.
 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p
- Viết : tàu thủy, chim khuyên, nghệ thuật, tuần lễ.
- Kiểm tra bài viết chưa hoàn thành của tiết trước.
 3/ Dạy bài mới : 25p
 a/ Giới thiệu bài : Tập viết chữ hoa :A,Ă,Â,B.
 b/ Nội dung các hoạt động :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
5P
10p
10p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được chữ viết hoa : A, Ă, Â, B và các vần ai, ay, ao, au .... từ : mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau .... là chữ viết thường, cỡ vừa.
 * Cách tiến hành : 
- Giới thiệu chữ mẫu viết hoa: A, Ă, Â, B
+ Gọi hs đọc. Đây là chữ viết gì ? 
+ Cỡ chữ viết nào ? Cao mấy ô li ?
- Đính bảng phụ, gọi hs đọc .
+ Đây là chữ viết gì ? Cỡ chữ viết nào ?
- Nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được chữ viết hoa: A, Ă, Â, B và các vần ai, ay, ao, au từ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau .... bằng chữ viết thường, cỡ vừa
 * Cách tiến hành : 
- Hướng dẫn viết chữ viết hoa: A.
+ Chữ viết hoa A cao mấy ô li ?
+ Được viết bởi mấy nét ? Đó là nét nào?
+ Gv viết mẫu và hd hs quy trình viết.
+ Cho hs viết, theo dõi, nhận xét
- Hướng dẫn viết chữ viết hoa: Ă, Â, B.
( hd tương tự như chữ viết hoa A )
- Hd hs viết vần và từ.
+ Đính bảng phụ lên, gọi hs đọc.
+ Vần và từ được viết bằng chữ viết nào?
Cỡ chữ viết nào ?
+ Cho hs viết bảng con, theo dõi, nhận xét.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu : Hs viết đúng, đẹp, nhanh chữ viết hoa: A, Ă, Â, B và các vần ai ,ay, ao, au từ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau .... bằng chữ viết thường cỡ vừa
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs viết vào vở.
- Cho hs viết, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi.
+ Đọc: cn - tt. Chữ viết hoa.
+ Cỡ chữ vừa. Cao 5 ô li.
+ Theo dõi, đọc: cn - tt.
+ Chữ viết thường, cỡ chữ vừa.
- Theo dõi.
+ 5 ô li.
+ 3 nét, nét móc 2 đầu, nét móc ngược, nét lượn.
- Theo dõi.
+ Viết bảng con.
+ Đọc: cn - tt.
+ Chữ viết thường, cỡ vừa.
+ Viết bảng con.
- Luyện viết vào vở.
 4/ Cũng cố : 4p
 - Thi đua viết chữ viết hoa: A, Ă, Â, B.
 - Các vần và từ được viết bằng chữ viết nào ? Cỡ chữ viết nào ?
 	5/ Hoạt động nối tiếp : 1p
 - Nhắc hs xem lại bài, nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm :
 ...................................................................................................
 ....................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 25.doc