Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Bài 19: Bập bênh, lợp nhà, ... + Bài 20: Sách giáo khoa, hí hoáy, ...

I / Mục tiêu :Giúp hs.

 - Nhận dạng được các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, . Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, . là chữ viết thường, cỡ vừa.

- Biết cách viết và viết đúng các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, . Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, . theo mẫu chữ viết quy định.

- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.

 

doc 3 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Bài 19: Bập bênh, lợp nhà, ... + Bài 20: Sách giáo khoa, hí hoáy, ...", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21
Ngày soạn : 8/12/2009 Ngày dạy : ................
Tập viết
 Bài 19: bập bênh, lợp nhà, ...
 Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, ...
I / Mục tiêu :Giúp hs.
 - Nhận dạng được các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, .... Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .... là chữ viết thường, cỡ vừa.
- Biết cách viết và viết đúng các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, .... Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .... theo mẫu chữ viết quy định.
- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.
II / Đồ dùng dạy - học :
 - Gv : Bảng phụ viết sẵn:
- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì, ...
III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1/ Khởi động : 1p hát vui.
 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p
	- Viết: hạt thóc, rước đèn, vui thích.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 3/ Dạy bài mới : 25p
 a/ Giới thiệu bài: Tập viết các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, .... Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .....
 b/ Nội dung các hoạt động :
 TIẾT 1
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
7p
10p
8p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, .....
 * Cách tiến hành : 
- Đính bảng phụ và yêu cầu hs đọc.
- Gọi học sinh phân tích và nêu độ cao của các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, ....
- Nhận xét.
- Hd hs nhận ra các từ trên được viết bằng chữ thường, cỡ vừa.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, ....
 * Cách tiến hành : 
- Gv viết mẫu từng từ và hd quy trình viết (chú ý cách nối nét,viết liền mạch)
- Hướng dẫn hs viết vào bảng con.
- Gv chú ý hd cách ngồi và cầm phấn viết của hs.
- Nhận xét bảng viết của hs.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu : Hs viết được các từ trong bài 19: bập bênh, lợp nhà, ....
* Cách tiến hành : 
- Hd hs viết vào vở.
- Cho hs viết, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi. Đọc : cn - tt. 
+ Phát biểu, nhận xét.
- Theo dõi.
- Viết vào bảng con
- Luyện viết vào vở.
Nghỉ chuyển tiết: Cho hs hát vui 
 TIẾT 2
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
7p
10p
8p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được các từ trong Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .....
 * Cách tiến hành : 
- Đính bảng phụ và yêu cầu hs đọc.
- Gọi hs phân tích và nêu độ cao của các từ trong bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .....
- Nhận xét.
- Hd hs nhận ra các từ trên được viết bằng chữ thường, cỡ vừa.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được các từ trong Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .....
 * Cách tiến hành : 
- Gv viết mẫu từng từ và hd quy trình viết (chú ý cách nối nét,viết liền mạch)
- Hướng dẫn hs viết vào bảng con.
- Gv chú ý hd cách ngồi và cầm phấn để viết của hs.
- Nhận xét bảng viết của hs.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
* Mục tiêu : Hs viết được các từ trong Bài 20: sách giáo khoa, hí hoáy, .....
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs tô vào vở.
- Cho hs tô, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi, đọc: cn - tt.
- Phát biểu, nhận xét.
- Theo dõi.
- Theo dõi, viết vào bảng con.
- Tô vào vở tập viết.
 4/ Cũng cố : 4p
 	 - Thi đua viết các từ: bếp lửa, khỏe khắn, khoanh tay.
 - Nhận xét, khen ngợi hs.
 	5/ Hoạt động nối tiếp : 1p
 - Nhắc hs xem lại bài, nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm :
 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 21.doc