Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Bài 15: Thanh kiếm, ... , thật thà + Bài 16: Xay bột, ..., thời tiết

I / Mục tiêu :Giúp hs.

 - Nhận dạng được các từ trong bài 15: thanh kiếm, ., thật thà. Bài 16: xay bột, ., thời tiết. Là chữ viết thường, cỡ vừa.

- Biết cách viết và viết đúng các từ trong bài 15: thanh kiếm, ., thật thà. Bài 16: xay bột, ., thời tiết theo mẫu chữ quy định.

- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.

 

doc 3 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Tập viết - Bài 15: Thanh kiếm, ... , thật thà + Bài 16: Xay bột, ..., thời tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
Ngày soạn : 8/12/2008 Ngày dạy : ................
Tập viết
 Bài 15: thanh kiếm, ... , thật thà.
 Bài 16: xay bột, ..., thời tiết.
I / Mục tiêu :Giúp hs.
 - Nhận dạng được các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà. Bài 16: xay bột, ...., thời tiết. Là chữ viết thường, cỡ vừa.
- Biết cách viết và viết đúng các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà. Bài 16: xay bột, ...., thời tiết theo mẫu chữ quy định.
- Viết đúng, nhanh, đẹp nội dung bài tập viết nêu trên.
II / Đồ dùng dạy - học :
 - Gv : Bảng phụ viết sẵn:
- Hs : Vở tập viết, bảng con, viết chì, ...
III / Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1/ Khởi động : 1p hát vui.
 2/ Kiểm tra bài cũ : 4p
	- Viết: hiền lành, nhà trường, ghế đệm, mũm mĩm.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
 3/ Dạy bài mới : 25p
 a/ Giới thiệu bài: Tập viết các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà. Bài 16: xay bột, ...., thời tiết.
 b/ Nội dung các hoạt động :
 TIẾT 1
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
7p
10p
8p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
* Mục tiêu : Hs nhận dạng được các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà.
* Cách tiến hành : 
- Đính bảng phụ và yêu cầu hs đọc.
- Gọi hs phân tích và nêu độ cao của các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà.
 - Nhận xét.
- Hd hs nhận ra các từ trên được viết bằng chữ thường cỡ vừa.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà.
 * Cách tiến hành : 
- Gv viết mẫu từng từ và hd quy trình viết (chú ý cách nối nét,viết liền mạch)
- Hướng dẫn hs viết vào bảng con.
- Gv chú ý hd cách ngồi và cầm phấn viết của hs.
- Nhận xét bảng viết của hs.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu : Hs viết được các từ trong bài 15: thanh kiếm, ..., thật thà. 
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs viết vào vở.
- Cho hs viết, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi.Đọc : cn - tt. 
+ Phát biểu, nhận xét.
- Theo dõi.
- Viết vào bảng con
- Luyện viết vào vở.
Nghỉ chuyển tiết: Cho hs hát vui 
 TIẾT 2
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
7p
10p
8p
HOẠT ĐỘNG 1 : Nhận dạng chữ.
 * Mục tiêu : Hs nhận dạng được các từ trong bài 16: xay bột, ...., thời tiết.
 * Cách tiến hành : 
- Đính bảng phụ và yêu cầu hs đọc.
- Gọi hs phân tích và nêu độ cao của các từ trong bài 16: xay bột, ...., thời tiết.
- Nhận xét.
- Hd hs nhận ra các từ trên được viết bằng chữ thường, cỡ vừa.
HOẠT ĐỘNG 2 : Hd viết 
 * Mục tiêu : Hs biết cách viết và viết được các từ trong bài 16: xay bột, ...., thời tiết.
 * Cách tiến hành : 
- Gv viết mẫu từng từ và hd quy trình viết (chú ý cách nối nét,viết liền mạch)
- Hướng dẫn hs viết vào bảng con.
- Gv chú ý hd cách ngồi và cầm phấn để viết của hs.
- Nhận xét bảng viết của hs.
HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện viết.
 * Mục tiêu : Hs viết được các từ trong bài 16: xay bột, ...., thời tiết.
 * Cách tiến hành : 
- Hd hs tô vào vở.
- Cho hs tô, theo dõi, nhắc nhở thêm.
- Thu vở chấm, nhận xét.
- Theo dõi, đoc: cn - tt.
- Phát biểu, nhận xét.
- Theo dõi.
- Theo dõi, viết vào bảng con.
- Tô vào vở tập viết.
 4/ Cũng cố : 4p
 	 - Thi đua viết các từ: bãi cát, con vịt.
 - Nhận xét, khen ngợi hs.
 	5/ Hoạt động nối tiếp : 1p
 - Nhắc hs xem lại bài,nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm :
 ..........................................................................................
 ..........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 17.doc