Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài: Thực hành kĩ năng giữa học kì I

I/ Mục tiêu: Giúp hs

 - Học sinh biết trẻ em có quyền có quốc tịch, quốc tịch chúng ta là Việt Nam.

 - Nhận biết phải nghiêm trang khi chào cờ, tôn trọng lá quốc kì. Biết lá quốc kì Việt Nam có hình chữ nhật nền màu đỏ ở giữa có sao năm cánh màu vàng.

 - Phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng và tư thế đứng chào cờ sai.

 - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ, tự hào mình là người Việt Nam, tôn kính lá quốc kì, yêu quý tổ quốc Việt Nam.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Gv: Tranh minh họa sgk.

- Hs: Vở bài tập đạo đức.

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 301Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài: Thực hành kĩ năng giữa học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11
Ngày soạn: 10/ 10/ 2008 Ngày dạy: ........................
Bài : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I
	- Theo dõi hành vi của hs xem đã thực hành đúng các kĩ năng theo kiến thức đã học chưa.
	- Giáo viên ghi nhận, nhận xét và đánh giá.
 ..................................................................................................................
	..................................................................................................................
Tuần 12
Ngày soạn: 20/ 10/ 2008 Ngày dạy: ........................
Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ
I/ Mục tiêu: Giúp hs 
	- Học sinh biết trẻ em có quyền có quốc tịch, quốc tịch chúng ta là Việt Nam.
	- Nhận biết phải nghiêm trang khi chào cờ, tôn trọng lá quốc kì. Biết lá quốc kì Việt Nam có hình chữ nhật nền màu đỏ ở giữa có sao năm cánh màu vàng.
	- Phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng và tư thế đứng chào cờ sai.
	- Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ, tự hào mình là người Việt Nam, tôn kính lá quốc kì, yêu quý tổ quốc Việt Nam.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh minh họa sgk.
- Hs: Vở bài tập đạo đức.
II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
- Nhận xét, đánh giá kết quả hs thực hiện các kĩ năng giữa học kì I.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Nghiêm trang khi chào cờ.
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
13p
12p
* HOẠT ĐỘNG 1: Thảo luận bài tập 1.
- Mục tiêu: Học sinh biết trẻ em có quyền có quốc tịch, quốc tịch chúng ta là Việt Nam.
- Cách tiến hành:
+ Cho hs xem tranh (sgk/19).
? Từng bạn trong tranh là người của nước nào.
+ Gọi hs phát biểu.
+ Nhận xét khen ngợi hs.
? Vì sao em biết bạn là người của nước Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Trung Quốc.
+ Gv giới thiệu quốc tịch của từng bạn trong tranh.
? Vậy con mang quốc tịch nào.
+ Nhận xét kết luận: Mỗi người sinh ra đều có quyền có quốc tịch, quốc tịch chúng ta là Việt Nam.
? Vậy ở bài học này con biết được mình có thêm quyền gì nữa.
*HOẠT ĐỘNG 2: Thảo luận bài tập 2.
 - Mục tiêu: - Nhận biết phải nghiêm trang khi chào cờ, tôn trọng lá quốc kì. Biết lá quốc kì Việt Nam có hình chữ nhật nền màu đỏ ở giữa có sao năm cánh màu vàng.
 - Cách tiến hành: 
+ Cho hs xem tranh (sgk/19, 20).
? Những người trong ảnh đang làm gì.
? Tư thế đứng của mọi người trong tranh như thế nào.
? Theo em tại sao mọi người lại đứng thẳng, nghiêm trang khi chào cờ.
? Vì sao mọi người lại sung sướng nâng cao lá quốc kì Việt Nam.
? Lá quốc kì Việt Nam có hình dạng như thế nào.
+ Nhận xét vầ kết luận chung.
* Hoạt động nhóm đôi.
+ Quan sát.
+ Thảo luận nhóm đôi.
+ Phát biểu, nhận xét.
+ Vì qua lời giới thiệu của bạn và qua trang phục của bạn.
+ Theo dõi.
+ Quốc tịch Việt Nam.
+ Quyền có quốc tịch.
* Hoạt động nhóm đôi.
+ Quan sát.
+ Thảo luận, phát biểu, nhận xét.
+ Đứng thẳng, nghiêm trang, ...
+ Tỏ lòng tôn kính lá quốc kì.
+ Vì mọi người tự hào mình là người Việt Nam
+ Lá quốc kì Việt Nam có hình chữ nhật nền màu đỏ ở giữa có ngôi sao năm cánh màu vàng.
 4/ Củng cố: 4p
	- Trẻ em có quyền gì. Em mang quốc tịch gì. Tại sao phải nghiêm trang khi chào cờ. Quốc kì Việt Nam có hình gì ?
	- Chi hs thi đau tô lá quốc kì Việt Nam.
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài. Nhận xét tiết học.
 6/ Rút kinh nghiệm:
 ...................................................................................................
TUẦN 13
Ngày soạn: 20/ 10/ 2008 Ngày dạy: ........................
TIẾT 2
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
- Trẻ em có quyền gì. Em mang quốc tịch gì. Tại sao phải nghiêm trang khi chào cờ. Quốc kì Việt Nam có hình gì ?
- Nhận xét, đánh giá.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Nghiêm trang khi chào cờ ( tiết 2 ).
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
13p
13p
* HOẠT ĐỘNG 1: Thực hành bài tập 3.
- Mục tiêu: Phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng và tư thế đứng chào cờ sai.
- Cách tiến hành:
+ Cho hs xem tranh (sgk – 21).
? Từng tranh vẽ gì .
? Bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cờ
? Nếu con là bạn khi chào cờ con sẽ làm gì. Vì sao.
? Thấy bạn chưa nghiêm trang khi chào cờ con sẽ làm gì.
+ Nhận xét kết luận: Khi chào cờ chúng ta cần phải nghiêm trang, người phải đứng thẳng vì như thế là tỏ lòng tôn kính lá quốc kì, nếu thấy bạn chưa nghiêm trang khi chào cờ chúng ta cần phải nhắc nhở bạn khi chào cờ xong
*HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành chào cờ.
 - Mục tiêu: Hs có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.
 - Cách tiến hành:
+ Hd học sinh tập chào cờ.
+ Phân nhóm cho hs thi đua chào cờ trước lớp.
+ nhận xét khen ngợi hs.
+ Cho hs nghe bài hát: Lá cờ Việt Nam
* Hoạt động nhóm đôi.
+ Quan sát. 
+ Cô và các bạn đang chào cờ.
+ Lên chỉ vào tranh.
+ Phát biểu, nhận xét.
+ Phát biểu, nhận xét.
* Hoạt động nhóm.
+ Theo dõi làm theo hd của gv.
+ Thực hiện theo yêu cầu của gv, 
 4/ Củng cố: 4p
- Hd hs đọc câu ghi nhớ.
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBÀI 6 NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ.doc