Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 7: Đi học đều và đúng giờ

I/ Mục tiêu: Giúp hs

- Nhận biết đi học đều và đúng giờ giúp các em tiếp thu bài tốt hơn nhờ đó mà kết quả học tập cũng tiến bộ hơn.

- Nhận biết đi học đều và đúng giờ là nhiệm vụ của các em.

- Nêu được đi học đều và đúng giờ là không đi học trễ và không nghỉ học và kể được các việc cần làm để đi học đúng giờ.

- Có ý thức đi học đều và đúng giờ và thực hiện đi học đều và đúng giờ.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Gv: Tranh minh họa sgk.

- Hs: Vở bài tập đạo đức.

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 7: Đi học đều và đúng giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14
Ngày soạn: 30/ 10/ 2008 Ngày dạy: ........................
Bài 7: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ
I/ Mục tiêu: Giúp hs 
- Nhận biết đi học đều và đúng giờ giúp các em tiếp thu bài tốt hơn nhờ đó mà kết quả học tập cũng tiến bộ hơn.
- Nhận biết đi học đều và đúng giờ là nhiệm vụ của các em.
- Nêu được đi học đều và đúng giờ là không đi học trễ và không nghỉ học và kể được các việc cần làm để đi học đúng giờ..
- Có ý thức đi học đều và đúng giờ và thực hiện đi học đều và đúng giờ.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh minh họa sgk.
- Hs: Vở bài tập đạo đức.
II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
- Kiểm tra bài: Nghiêm trang khi chào cờ.
? Trẻ em có quyền gì. Em mang quốc tịch gì. 
? Tại sao phải nghiêm trang khi chào cờ. Quốc kì Việt Nam có hình gì ?
? Yêu cầu hs đọc câu ghi nhớ.
	- Nhận xét, đánh giá.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Đi học đều và đúng giờ.
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
8p
8p
8p
* HOẠT ĐỘNG 1: Thảo luận bài tập 1.
- Mục tiêu: Hs biết đi học đúng giờ giúp các em tiếp thu bài tốt hơn nhờ đó mà kết quả học tập cũng tiến bộ hơn và nhận biết đi học đúng giờ là nhiệm vụ của các em.
- Cách tiến hành:
+ Cho hs xem tranh bài tập 1 (sgk/23).
? Tranh vẽ gì.
? Em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra đối với Thỏ.
? Theo em Rùa, hươu và Thỏ ai tiếp thu bài tốt hơn.Vì sao.
? Theo con đi học đúng giờ có lợi ích gì.
? Là hs em có nhiệm vụ gì.
+ Nhận xét kết luận h/đ (mục tiêu).
*HOẠT ĐỘNG 2: Xử lí t/h bài tập 2.
 - Mục tiêu: Hs nêu được đi học đúng giờ là không đi học trễ.
- Cách tiến hành: 
+ Cho hs xem tình huống.
? Nếu em là bạn em sẽ làm gì. Vì sao em làm như vậy.
+ Gọi hs phát biểu trước lớp.
+ Nhận xét vầ kết luận chung.
? Theo em thề nào là đi học đúng giờ.
+ Nhận xét, kết luận h/đ 2.
*HOẠT ĐỘNG 3: Liên hệ thực tế.
 - Mục tiêu: Hs kể được các việc cần làm để đi học đúng giờ.
- Cách tiến hành: 
? Em hãy kể những việc cần làm để đi học đúng giờ.
+ Gọi hs phát biểu trước lớp ( 10 hs )
+ Nhận xét vầ kết luận.
+ Bạn nào đã thực hiện được như vậy.
+ Nhận xét khen ngợi hs.
* Hoạt động nhóm đôi.
+ Quan sát.
+ Phát biểu, nhận xét.
+ Thỏ bị trễ học.
+ Rùa và Hươu tiếp thu bài tốt hơn . Vì bạn đi học đúng giờ nên tiếp thu bài học tốt hơn.
+Đi học đúng giờ giúp các em tiếp thu bài tốt hơn nhờ đó mà kết quả học tập cũng tiến bộ hơn.
+ Đi học đúng giờ.
* Hoạt động nhóm 2.
+ Quan sát.
+ Thảo luận với bạn bên cạnh.
+ Phát biểu, nhận xét.
+ Là không đi học trễ.
* Hoạt động nhóm 2.
+ Thảo luận với bạn.
+ Cần chuẩn bị sách vở từ tối hôm trước kiểm tra lại thật kĩ rồi đi ngủ sớm, sáng thức vậy sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong rồi đến lớp đúng giờ.
 4/ Củng cố: 4p
? Theo con đi học đúng giờ có lợi ích gì.
? Là hs em có nhiệm vụ gì.
? Theo em thề nào là đi học đúng giờ.
? Em hãy kể những việc cần làm để đi học đúng giờ.
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
 ...................................................................................................
TUẦN 15
Ngày soạn: 20/ 09/ 2008 Ngày dạy: ........................
TIẾT 2
 1/ Khởi động: Hát vui ( 1p )
 2/ Kiểm tra bài cũ: ( 4p )
	- Kiểm tra bài: Đi học đều và đúng giờ (tiết 1).
? Theo con đi học đúng giờ có lợi ích gì.
? Là hs em có nhiệm vụ gì.
? Theo em thề nào là đi học đúng giờ.
? Em hãy kể những việc cần làm để đi học đúng giờ.
- Nhận xét, đánh giá.
 3/ Dạy bài mới: ( 25p )
a/ Giới thiệu bài: Đi học đều và đúng giờ ( tiết 2 ).
b/ Nội dung các hoạt động:
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10p
10p
5p
* HOẠT ĐỘNG 1: Thực hành bài tập 5.
- Mục tiêu: Hs biết đi học đều giúp các em tiếp thu bài tốt hơn nhờ đó mà kết quả học tập cũng tiến bộ hơn và nhận biết đi học đều là nhiệm vụ của các em.
- Cách tiến hành:
+ Cho hs xem tranh (sgk –25).
? Từng tranh vẽ gì .
? Em nghĩ gì về các bạn trong bức tranh.
? Đi học chuyên cần (đi học đều) có ích lợi gì.
? Là hs em có nhiệm vụ gì.
+ Nhận xét kết luận chung.
*HOẠT ĐỘNG 2: Xử lí tình huống.
 - Mục tiêu: Hs có ý thức đi học đều và đúng giờ.
 - Cách tiến hành:
+ Cho hs xem tranh (sgk – 24)
+ Em hãy đoán xem bạn Hà và bạn Sơn trong 2 tranh dưới đây sẽ làm gì ?
+ Gọi hs phát biểu.
? Nếu con là bạn con sẽ làm gì.
+ Nhận xét, khen ngợi hs nhắc hs nên đi học đều và đúng giờ.
*HOẠT ĐỘNG 3: Ghi nhớ.
 - Mục tiêu: Hs đọc thuộc câu ghi nhớ.
- Cách tiến hành:
+ Hd hs đọc thuộc câu ghi nhớ.
+ Nhận xét khen ngợi hs.
* Hoạt động cá nhân.
+ Quan sát. 
+ Các bạn đến lớp lúc trời mưa to
+ Các bạn rất chuyên cần.
+ Đi chuyên cần (học đều) giúp em tiếp thu bài tốt và đầy đủ hơn.
+ Đi học đều.
* Hoạt động nhóm 2.
+ Quan sát.
+ Thảo luận với bạn bên cạnh.
+ Phát biểu trước lớp.
+ Phát biểu trước lớp.
* Hoạt động tập thể.
+ Đọc theo hd của gv.
 4/ Củng cố: 4p
? Đi học chuyên cần (đi học đều) có ích lợi gì.
? Là hs em có nhiệm vụ gì.
? Gọi hs đọc thuộc câu ghi nhớ.
- Nhận xét, kết luận.
 5/ Hoạt động nối tiếp: 1p
- Nhắc hs xem lại bài.
- Nhận xét tiết học. 
 6/ Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBÀI 7 ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ.doc