Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:

 1/ Giúp HS biết được:

-Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ giúp cho anh chị em mới hòa thuận, đoàn kết, cha mẹ mới vui lòng.

 2/ Học sinh có thái độ:

-Yêu quý anh chị em của mình

 3/ Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình.

II. Đồ dùng dạy học:

-Sách giáo khoa

-Đồ dùng để sắm vai: 1 quả cam to, 1 qua cam nhỏ, đồ chơi.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:  Thứ , ngày tháng năm
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2)
I.Mục đích, yêu cầu:
	1/ Giúp HS biết được:
-Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ giúp cho anh chị em mới hòa thuận, đoàn kết, cha mẹ mới vui lòng.
	2/ Học sinh có thái độ:
-Yêu quý anh chị em của mình
	3/ Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Sách giáo khoa 
-Đồ dùng để sắm vai: 1 quả cam to, 1 qua cam nhỏ, đồ chơi.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ: 
3/ Bài mới:
Họat động 1: HS trình bày việc thực hiện hành vi ở gia đình
-Cho HS trình bày:
 Em đã vâng lời hay nhường nhịn ai?
 Việc xảy ra như thế nào?
-Giáo viên nhận xét và khen ngợi HS.
Hoạt động 2: Bài tập 3: Nhận xét hành vi trong tranh
-Hướng dẫn làm bài tập 3:
 Trong từng tranh có những ai?
 Họ đang làm gì?
 Việc nào đúng thì nối với chữ “nên”, còn không đúng thì nối với chữ “không nên”
-Kết luận:
 Tranh 1: Nên
 Tranh 2: Không nên
 Tranh 3: Nên
 Hoạt động 3: Trò chơi sắm vai theo bài tập 2
-Cho HS sắm vai 
 Trong tranh có những ai? Họ đang làm gì?
 Người chị/ anh cần phải làm gì cho đúng với quả cam/ chiếc ô tô
-Nhận xét chung và kết luận:
 Tranh 1: Chị em đang chơi với nhau thì được mẹ cho quả cam. Chị cảm ơn mẹ, sau đó nhường cho em quả to, quả bé cho mình
 Tranh 2: An hem chơi trò chơi. Khi anh đang chơi với chiếc ô tô thì em đòi mượn, anh phải nhường cho em.
Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS đọc phần ghi nhớ.
+Hát:
-Hát
-Vài HS trình bày trước lớp, bổ sung ý kiến nhau.
-Từng cặp HS làm bài
-Trình bày kết quả trước lớp
-HS thảo luận, phân vai
-Thực hiện trò chơi sắm vai
-HS tự nhận xét trò chơi
IV. Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét tiết học.
-Tập thực hiện hành vi vừa học ở trong gia đình. 

Tài liệu đính kèm:

  • doc5b(le phep ac, nhuong nhin en).doc