Giáo án lớp 1 - Môn Đạo đức

A -. MỤC TIÊU :

 Bước đầu biết được :Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc.

Nêu được những việc trẻ em cần làm để thề hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.

- Trẻ em có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 1 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Môn Đạo đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI : Gia đình em ( tiết 1) Tiết : 7
TGDK : 30’
A -. MỤC TIÊU :
 Bước đầu biết được :Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
Nêu được những việc trẻ em cần làm để thề hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Trẻ em có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- C¸c ®iÒu c«ng ­íc 5,7,9,10,18,20,21,27 trong c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em.
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: 
Em gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng ntn ?
- Hs tr¶ lêi - nhËn xÐt.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : Cả lớp hát “ cả nhà thương nhau”
* Hoạt động 1 : Nói về gia đình.
- Gọi một số em nói về gia đình mình.
Tự kể về gia đình mình.
Nhà em có mấy người.
Tên của mỗi người, nghề nghiệp.
= > Kết luận : Chúng ta ai cũng có một gia đình.
* Hoạt động 2 : SGK
- Chia tổ, mỗi tổ quan sát 1 tranh.
+ Tranh 1 : Bố hướng dẫn con học.
+ Tranh 2 : Bố mẹ đưa con đi chơi ở công viên.
+ Tranh 3 : Một gia đình sum họp.
Quan sát và thảo luận
Đại diện nhóm trình bày
=> KL : Trẻ em có quyền được quan tâm chăm sóc. Trẻ biết yêu thương mọi người trong gia đình
3. Củng cố , dặn dò:
- NhËn xÐt giê häc 
D – PHẦN BỔ SUNG :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDD.doc