Giáo Án Lớp 1 – Buổi Chiều - Tuần 20 - Nguyễn Đan Thuỳ - Trường Th Phước Bình A

I/. Mục tiêu :

- HS nói và trả lời đúng 1 số câu nói về chủ đề “giữ gìn sách vở”

- Nói lưu loát, câu rõ ràng, hay, dễ hiểu.

- Giáo dục các em biết thường xuyên nang cao ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp

II/. Chuẩn bị : GV : Một số câu hỏi cho chủ đề

III/. Hoạt động dạy học:

 

doc 25 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/12/2015 Lượt xem 504Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 – Buổi Chiều - Tuần 20 - Nguyễn Đan Thuỳ - Trường Th Phước Bình A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, gữ gìn sách vở.
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài 
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
1/ Oån định : 1’
2/ Bài cũ : 4’
Gọi 2 học sinh đọc – GV nhận xét ghi điểm
3/ Bài mới : 25’
Giới thiệu bài
Rèn đọc tiếng :
GV treo bảng phụ ghi sẵn các tiếng :
b ach / bách
l ach . lạch
tr ach / trách
g ach . gạch
th ach / thách
m ach . mạch
Hướng dẫn học sinh đọc, chỉnh sửa phát âm cho học sinh
Rèn đọc từ:
Treo bảng phụ cho học sinh nối ô chữ thành cùm từ.
Sách vở
Mách thức
Thách bảo
Dự tiệc
Giải thích các từ ngữ
Hướng dẫn học sinh đọc
Chỉnh sửa phát âm cho học sinh
+ Đ/V học sinh yếu-> cho học sinh đánh vần rồi đọc từ dễ đến khó.
Rèn đọc câu:
Ghi bảng: 
Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà giây bẩn
Sách, áo cũng bẩn ngay
Cho học sinh tìm tiếng có chứa vần ach
+ Hướng dẫn học sinh đọc
Chỉnh sửa nhịp đọc đúng cho học sinh
Khuyến khích học sinh đọc trơn
4/. Củng cố:
Gọi học sinh đọc lại toàn bài
Tuyên dương động viên, ghi điểm .
Cho học sinh đọc bài trong sách giáo khoa
5/. Dặn dò:
Rèn đọc thêm khi ở nhà
Xem bài trước bài học sau.
Trò
Hát đầu giờ
HS đọc : bách, sạch, cách,
HS quan sát
Ghép các tiếng
Phân tích các tiếng
Đọc cá nhân, đồng thanh
Quan sát, phân tích các từ ngữ
Tìm tiếng có vần ach
Phân tích các tiếng vừa tìm
Đọc cá nhân, đồng thanh: 
Quan sát, đọc thầm
Tìm tiếng có vần ach
Phân tích các tiếng vừa tìm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Xung phong đọc
Nhận xét bạn đọc
Cá nhân, đồng thanh
.
..
Rèn viết
Viết vần ach
Tiếtppct.
I/. Mục tiêu : 
HS viết đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần ach
Viết nhanh, đều nét, rèn viết nét thanh, đậm theo yêu cầu
Giáo dục các em giữ gìn sách vở sạch đẹp và rèn chữ thường xuyên,
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài viết
 HS : Bảng cài,
III/. Hoạt đôïng dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc lên bảng viết, cả lớp viết bảng con
Nhận xét ghi điểm
3/. Bìa mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn viết tiếng:
đính mẫu chữ viết lên bảng
cho học sinh phân tích, so sánh về độ cao, số lượng nét của các chữ viết
viết mẫu vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết
ach, nước sạch, mách bảo, thách thức
Đọc lại từng chữ cho học sinh viết lần lượt vào bảng con
nhận xét uốn năn cho học sinh theo chuẩn mẫu chữ
* Bao quát lớp rèn cho học sinh giỏi viết thanh đậm, theo dõi học sinh yếu viết cho chính xác hơn,.
b/. Rèn viết từ: cho học sinh quan sát mẫu viết các từ
Giải thích từ ngữ trên bảng
Viết mẫu vừa viết vừa nâu quy trình,
Lưu ý điểm đặt bút, dừng bút và vị trí dấu thanh
Đọc cho học sinh viêt bảng con
Nhận xét sửa chữa
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở
Viết lên bảng mỗi từ 1 dòng cho học sinh nhìn viết vào vở theo thứ tự
Theo dõi tốc độ viết của học sinh
c/. Rèn viết câu:
Đính lên bảng:
Đọc mẫu câu ứng dụng:
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
Đói cho sạch, rách cho thơm.
Cho học sinh viết vào vở
Cho học sinh đọc từng tiếng từ, dừng lại ở tiếng khó đọc, đánh vần cho học sinh yếu viết đúng.
4/. Củng cố:
Thu bài chấm điểm
Nhận xét, chữa lỗi sai phổ biến trên bảng, cho học sinh phân tích, đọc lại .
Nhận xét tiết học
5/. Dặn dò:
Về rèn thêm chữ viết khi em ở nhà.
Viết: công việc, rước đèn, sách vở.
Quan sát chữ viết
Nhận xét,
Phân tích cacù tiếng 
Nêu khoảng cách ,
Viết bảng con: ach, nước sạch, mách bảo, thách thức
quan sát, đọc thầm.
Phân tích các từ
Nhận xét độ cao, khoảng cách các con chữ
Nhắc lại quy trình viết.
Viết bảng con: 
Viết vào vở theo hướng dẫn
Quan sát câu ứng dụng
Tìm tiếng có vần ach
Phân tích tiếng vừa tìm
Nghe đọc viết vào vở.
Thứ ba ngày tháng năm 2010 
Rèn đọc
Vần ich, êch
Tiếtppct..
I/. Mục tiêu : 
HS đọc đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần ich, êch
Đọc trơn, lưu loát, phát âm chuẩn
Giáo dục các em biết quý trong thời gian, chăm sóc vật nuôi. 
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài
 HS : Bảng cài
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc
Nhận xét ghi điểm
3/. Bài mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn đọc các tiếng:
Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài 
b ich . bịch
 đ ich . địch
tr ich / trích
ngh ich . nghịch
b êch . bệch
k êch . kệch
m êch / mếch
x êch / xếch
Cho học sinh yếu ghép và đọc các tiếng
chỉnh sửa phát âm cho học sinh
* HS yếu: cho hs đánh vần từng tiếng từ dễ đến khó- hs đọc chưa chuẩn gv đánh vần mẫu cho học sinh đọc theo
b/. Rèn đọc từ:
bịch thóc, vở kịch, trình bày, du lịch, đùa nghịch, chích thuốc, mũi hếch, trắng bệch, về đích, kịch nói.
-> cho học sinh khoanh vào từ chứa vần êch, ich
Giải thích cá từ trên,
Hướng dẫn từng đối tượng học sinh luyện đọc
Chỉnh sửa phát âm cho học sinh
c/. Rèn đọc câu:
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt 
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích.
Nhận xét tuyên dương
Cho học sinh đọc câu ứng dụng
4/. Củng cố: 4’
Cho học sinh đọc lại toàn bài trên bảng
Cho học sinh đọc bài trong SGK
Nhận xét khuyến khích học sinh luyện đọc trơn nhanh,
5/. Dặn dò: 1’
Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
2 em đọc: ach, xích, lệch, màu xám, đuôi xam, bì bõm, đám cưới
Nhận xét bạn đọc
Quan sát
Ghép tạo thành tiếng, đọc
Phân tích các tiếng
Đọc cá nhân tổ nhóm,
Bịch, địch, trích, nghịch,bệch, kệch, mếch, xếch.
Quan sát các từ ngữ và đọc thầm
Khoanh vào từ có vần ich, êch.
Phân tích từ
Đọc cá nhân, bàn, tổ 
Quan sát đọc nhẫm
Đọc thầm
Tìm tiêng chứa vần ich, êch
Phân tích tiếng vừa tìm được
Đọc cá nhân, đồng thanh.
Nhận xét bạn đọc
Xung phong đọc cá nhân
Nhận xét bạn đọc
.
Rèn toán
Phép cộng dạng 14 + 3
Tiếtppct.
I/. MỤC TIÊU :
-Học sinh biết làm tính cộngdạng 14 + 3, biết biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng thích hợp. 
- Hoàn thành nhanh các bài tập theo yêu cầu
-Giáo dục Học sinh chăm sóc vật nuôi.
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên : Chuẩn bị một số bài tập trong phạm vi đã học
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
2/. BÀI CŨ (5’)
Hỏi: số liền sau của 12 là?
Số liền sau của 19 là?
Số liền sau của 10 là?
Số liền sau của 15 là?
Bài tập.
12 + = 18 + 5 = 16
7 + = 19 13 + = 16
- Cho 2 em lên bảng cả lớp làm bảng con
 Nhận xét: 
à Nhận xét chung.. 
3/. BÀI MỚI:(25’) 
 THỰC HÀNH 
Bài 1:Tính :
12 + 3 + 4 = 1 + 2 + 10 =
11 + 5 + 1 = 2 + 3 + 14 =
15 + 0 + 3 = 0 + 4 + 11 =
Nhắc học sinh sử dụng phép cộng dạng 14 + 3 để làm bài 
Gọi 2 em lên bảng. Cả lớp làm bảng con
Nhận xét
Bài 2:Tính :
Điền số thích hợp vào dấu *
Cho học sinh làm vào phiếu bài rập
 Bài 3: nối phép tính với số thích hợp
12 + 7
11 + 6
14
15
19
18
16
10 + 4
13 + 3
17
16 + 2
14 + 1
Chấm bài, nhận xét chung
Bài 4: số?
 +6 +3
 -3 +2 + 4
4 /. CỦNG CỐ : (5’)
Trò chơi: nhìn mũ bạn đoán mũ mình.
è Tuyên dương.
5/ DẶN DÒ: (1’)
Làm bài tập VBT các bài còn lại
TRÒ
.
 HS xung phong nêu
Học sinh làm bảng con
Học sinh tự nhận xét 
Quan sát bài tập 1
Học sinh nêu yêu cầu 
HS làm bài và sửa bài bằng miệng 
Quan sát bài tập
Nêu cách thực hiện
Quan sát bài 3
Xung phong nêu cách thực hiện
Lamg bài phiếu học tập
Nêu miệng và giải thích 
Hai đội, mỗi đội 10 em tham gia thực hiện 
.
Rèn viết
Vần ich, êch
Tiếtppct.
I/.Mục tiêu :
- HS viết đúng các tiếng, từ, câu chứa tiếng có vần ich, êch
- Viết đều, đẹp, thẳng hàng, đúng qui trình, dãn đúng khoảng cách
- Giáo dục các em yêu thích rèn chữ viết đẹp và tính cẩn thận khi viết bài
II/.Chuẩn bị : GV : Mẫu chữ trong nội dung bài
 HS : Bảng con, vở rèn chữ
III/. Tiến trình trên lớp :
Thầy
1/ Oån định : 1’
2/ Bài cũ : Gọi 2 HS lên bảng viết
HS cả lớp viết bảng con
GV nhận xét ghi điểm
3/ Bài mới : 24’
a/ Rèn viết tiếng :
GV cho HS quan sát mẫu các tiếng
Viết mẫu: ich, êch
Đọc cho học sinh viết bảng con
Nhận xét chỉnh sửa cho đúng
b/. Rèn viết từ: 
 chim chích, mắt xếch
cho học sinh quan sát mẫu chữ các từ: viết mẫu lên bảng, giải thích từ
nhắc lại quy trình viết
lưu ý nối nét và vị trí dấu thanh
đọc cho hs viết bảng con
nhận xét sửa chữa.
Cho học sinh viết các từ trên vào vở
Theo dõi tốc độ viết của học sinh
Đọc có thể đánh vần tiếng khó) cho học sinh viết vở
Đính bài mẫu lên bảng cho học sinh dò lỗi
Thu chấm bài
4/. Củng cố: 4’
Cho học sinh đọc bài vừa viết
Nhận xét tiết học
5/. Dặn dò: 1’
Rèn viết cho đẹp và đúng mẫu hơn
Trò
- Hát đầu giờ
+ HS viết : ach, nước sạch, cô dạy, bịch thóc, vở kịch.
HS quan sát
Phân tích, nhận xét khoảng cách giữa các chữ
So sánh độ cao các con chữ,
Viết bảng con: ich, êch chim chích, mắt xếch
Cả lớp viết bảng con: chim chích, mắt xếch
Viết mỗi từ 1 dòng
Viết vào vở.
Hoàn thành bài viết, dò lỗi.
Thứ tư ngày.tháng.năm 2010
Rèn đọc
Oân tập các vần học trong tuần
Tiết.ppct..
I/. Mục tiêu:
- Học sinh đọc đung các tiếng từ và câu có chứa vần oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, ôc, uôc, iêc, ươc, ach, ich, êch.
- Đọc trơn, lưu loát
- Giáo dục học sinh chăm sóc vật nuôi, bảo vệ môi trừơng sống.
II/. Chuẩn bị:
Thầy : bảng phụ ghi nội dung bài rèn
Trò: SGK, bảng con,
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 5’
Gọi học sinh đọc bài trong sách giáo khoa
Nhận xét ghi điểm
3/. Bài mới: 25’
Giới thiệu bài
a)rèn đọc vần, tiếng:
Treo bảng phụ viết sẵn nội dung bài đọc:
 oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, ôc, uôc, iêc, ươc, ach, ich, êch.
Ac – vòng bạc iêc – xiếc 
Oc – con cóc ich – tờ lịch 
Ưc – nóng nực âc – quả gấc
Ươc – cây thước uc – hoa cúc
Eâch – lệch uốc – đuốc 
Aêc – mắc áo ach – sách vở.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc
Chỉnh sửa phát âm cho học sinh
b/. Rèn đọc các từ ngữ: 
Ghi bảng : khó nhọc, học hỏi, chăm sóc. Công việc, xúc đất, tức giận, bực mình, chúc mừng, kết thúc, vực thẳm.
Cho HS tìm tiếng có chứa vần ôn tập
Hướng dẫn HS đọc , GV chỉnh sửa phát âm cho HS
c/ Rèn đọc câu :
GV treo bảng phụ ghi sẵn câu ứng dụng: 
Chủ nhật bố đưa Bình đi xem biểu diễn xiếc. Bình thích lắm.
 Hướng dẫn HS đọc. GV chỉnh sửa cho HS 
Khuyến khích HS đọc trơn
4/ Củng cố : 5’
Cho học sinh đọc lại cả bài trên bảng
Nhận xét tuyên dương
5/ Dặn dò : 1’
Về nhà rèn đọc lại bài
5 em đọc bài
Nhận xét bạn đọc
Quan sát đọc nhẩm
Đọc cá nhân, nhóm
- HS đọc 
- Phân tích các tiếng từ, đọc
HS đọc : CN- N – CL 
HS đọc thầm
Phân tích các tiếng vừa tìm.
HS đọc CN – bàn – CL .
Xung phong đọc cá nhân
Nhận xét bạn đọc
Đọc thầm câu ứng dụng
Tìm tiếng có vần iêc
Xung phong đọc trơn nhanh
Nhận xét bạn đọc
.
Rèn viết
Viết vần, tiếng từ học trong tuần
Tiết.ppct
I/. Mục tiêu : 
-HS viết đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, ôc, uôc, iêc, ươc, ach, ich, êch.
 Viết nhanh, đều nét, rèn viết nét thanh, đậm theo yêu cầu
- Giáo dục các em giữ gìn sách vở sạch đẹp và rèn chữ thường xuyên,
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài viết
 HS : Bảng cài,
III/. Hoạt đôïng dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.
Nhận xét ghi điểm
3/. Bìa mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn viết tiếng:
Đính mẫu chữ viết lên bảng
cho học sinh phân tích, so sánh về độ cao, số lượng nét của các chữ viết
viết mẫu vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết: oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, ôc, uôc, iêc, ươc, ach, ich, êch.
Đọc lại từng chữ cho học sinh viết lần lượt vào bảng con
nhận xét uốn năn cho học sinh theo chuẩn mẫu chữ
* Bao quát lớp rèn cho học sinh giỏi viết thanh đậm, theo dõi học sinh yếu viết cho chính xác hơn,.
b/. Rèn viết từ: cho học sinh quan sát mẫu viết các từ: mắt xếch, đọc sách, thuộc bài, chăm sóc.
Giải thích từ ngữ trên bảng
Viết mẫu vừa viết vừa nâu quy trình,
Lưu ý điểm đặt bút, dừng bút và vị trí dấu thanh
Đọc cho học sinh viêt bảng con
Nhận xét sửa chữa
* Hướng dẫn học sinh viết vào vở
Viết lên bảng 1 dòng cho học sinh nhìn viết vào vở theo thứ tự
Theo dõi tốc độ viết của học sinh
4/. Củng cố:
Thu bài chấm điểm
Nhận xét, chữa lỗi sai phổ biến trên bảng, cho học sinh phân tích, đọc lại .
Nhận xét tiết học
5/. Dặn dò:
Về rèn thêm chữ viết
Viết: ăm, âm, cái tăm, chậm rãi.
Quan sát chữ viết
Nhận xét,
Phân tích cacù tiếng 
Nêu khoảng cách ,
Viết bảng con : oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, ôc, uôc, iêc, ươc, ach, ich, êch.
Quan sát, đọc thầm.
Phân tích các từ
Nhận xét độ cao, khoảng cách các con chữ
Nhắc lại quy trình viết.
Viết bảng con: mắt xếch, đọc sách, thuộc bài, chăm sóc.
Viết vào vở theo hướng dẫn
Học sinh lên bảng sửa lại các chữ viết sai.
Nhận xét chữ viết của bạn
Rèn nói
Đi du lịch
Tiết..ppct.
I/. Mục tiêu:
- Học sinh nói và trả lời được một số câu hỏi nói về chủ đề: “ đi du lịch”
- Nói tròn câu, rõ ràng và dễ hiểu.
- Giáo dục học sinh biết ăn uống đủ chất hằng ngày để đảm bảo được sức khoẻ tôt, học tập tốt hơn.
II/. Chuẩn bị:
Tranh ảnh về các bạn nhỏ; câu hỏi theo chủ đề
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 5’
Hỏi chủ đề luyện nói tiết trước
Em đã giữ gìn sách vở thế nào?
3/. Bài mới: 25’
Giới thiệu bài
Cho học sinh quan sát tranh
? tranh cảnh gì?
Nêu câu hỏi phù hợp tình huống và trình độ học sinh
Tranh cảnh gì?
Tại sao em biết là các bạn nhỏ đang đi du lịch?
Em thấy cảnh trong tranh có giống cảnh nào mà em đã được đến không?
Bạn nào đã được đi du lịch ở Đà Lạt?
Ở Đà Lạt có cảnh gì đẹp?
Không khí ở đó thế nào?
Em đã được đi du lịch ở đâu? Đi vào dịp nào? Đi cùng ai?
Em hãy hỏi bạn về chủ đề hôm nay.
Chủ đề luyện nói hôm nay?
5/. Dặn dò: 1’
Tập nói câu cho lưu loát theo chủ đề hôm nay.
Hs: giữ gìn sách vở
Em giữ gìn cẩn thận, học bài làm bài xong em cất ngay vào npi quy định,
Nhận xét
Quan sát tranh
Tranh cảnh các bạn nhỏ cùng ba mẹ đi du lịch,
Các bạn có mang theo ba lô, trang phục đẹp, phong cảnh ở đó đẹp, 
Cảnh ở Đà Lạt,
Học sinh ,
Có đồi thông, thung lũng tình yêu,
Không khí ở đó mát mẻ,
Em được đi suối tiên, đầm sen, vào mùa hè vừa qua,.. em đi cùng ba mẹ,
Học sinh trao đổi, đặt câu và trả lời 
Nhận xét bạn.
Đi du lịch
Học sinh xung phong nêu lên
Nhận xét
Thứ năm ngày ..tháng.năm 2010
Rèn đọc
Vần op, ap.
I/. Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng tiếng, từ có chứa vần op, ap.
- Đọc trơn, lưu loát, phát âm chuẩn
- Giáo dục học sinh luôn tích cực rèn luyện để tiến bộ nhanh
II/. Chuẩn bị:
Thầy: bảng phụ ghi sẵn nội dung bài rèn
Trò: bảng, SGK,
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc bài bảng con.
Gọi hs đọcbài trong SGK
Nhận xét ghi điểm
Nhận xét chung
3/. Bài mới: 25’
a/. Rèn đọc tiếng:
 c op . cọp
 ch op / chóp
 h op . họp
 b op / bóp
 đ ap . đạp
 r ap . rạp
th ap / tháp
Đính lên bảng 
Hướng dẫn học sinh luyện đọc theo từng đối tượng
nhận xét uốn nắn cho học sinh đọc chuẩn.
ĐV học sinh yếu: cho họpc sinh đánh vần từng tiếng và đọc trơn-> chỉnh sửa phát âm cho hs.
b/. Rèn đọc từ: 
hội họp, đóng góp, tấm cót, máy móc
Đính bảng có các từ ứng dụng
Cho học sinh điền vần op, ap
Con , r hát, c nhặt, gầy t
Hướng dẫn từng đối tượng học sinh luyện đọc
Chỉnh sửa phát âmcho hs
Giải thích các từ ứng dụng
c/. Rèn đọc câu:
Đính lên bảng: Hà Nội có Hồ Gươm. Giữa hồ có Tháp Rùa cổ kính.
Cho học sinh nhận dạng tiếng mang vần ap tiếng được viét hoa,
Nhận xét tuyên dương
Hướng dẫn học sinh luyện đọc
Khuyến khích học sinh đọc trơn nhanh
Chỉnh sửa nhịp đọc cho học sinh
 HS yếu: Chỉ cho học sinh đọc các tiếng dễ đến tiếng khó đọc
Cho học sinh dừng lại phân tích nếu các em khó khăn( tránh để học sinh đọc vẹt)
4/. Củng cố: 4’
Cho học sinh đọc lại toàn bài một lần
Cho học sinh đọc bài trong sách giáo khoa
Ghi điểm tuyên dương học sinh
Nhận xét chung 
5/. Dặn dò: 1’
Luyện đọc bài trong sách cho thành thạo hơn
Xem bài học sau
Hát.
Đọc: op, ap, con cọp, chóp núi, xe đạp.
Nhận xét bạn đọc
Quan sát, đọc thầm
Ghép thành tiếng và luyện đọc
Đọc cá nhân, tổ, nhóm
Nhận xét bạn đọc
Quan sát đọc nhẩm
Phân tích các từ
Tìm tiếng có chứa vần op, ap.
Phân tích các tiếng vừa tìm
Đọc thầm
Tìm tiếng chứa vần op, ap
Xung phong đọc cá nhân, lớp.
Nhận xét,
Xung phong đọc bài
Nhận xet bạn đọc
Rèn toán
Phép trừ: 17 - 3
Tiết..ppct.
I/. MỤC TIÊU :
-Học sinh biết làm tính trừ 17 – 3. Biết biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp. 
- Hoàn thành nhanh các bài tập theo yêu cầu
-Giáo dục Học sinh chăm sóc vật nuôi.
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên : Chuẩn bị một số bài tập trong phạm vi đã học
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
THẦY
1/. ỔN ĐỊNH (1’)
2/. BÀI CŨ (5’)
Cho 4 em lên bảng cả lớp làm bảng con
Nhận xét: 
18 - = 12 13 - = 11
12 - = 11 15 - = 14
 - 5 = 13 - 3 = 16
19 – 8 =  - 7 = 12
à Nhận xét chung.. 
3/. BÀI MỚI:(25’) 
 THỰC HÀNH 
Bài 1: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào ô trống:
14 3 2 = 15 14 4 1 = 19
15 3 2 = 14 13 2 1 = 12
Gọi 2 em lên bảng. Cả lớp làm bảng con
Nhận xét
Bài 2 Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm
12 + 2 17 – 4 14 – 0 0 + 14
19 – 3 12 + 5 13 + 2 19 – 5 
Bài 3: Số?
 + 3 = 10 + 5 = 10
8 - = 1 + 1 = 10
4 + = 9 10 + = 10
9 - = 2 3 + = 7 + 3
Cho học sinh làm vào phiếu bài rập
 Bài 4: 
Hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập vào vở
Chấm bài, nhận xét chung.
4 /. CỦNG CỐ : (5’)
Gọi học sinh đọc bảng côïng trừ đã học
è Tuyên dương.
5/ DẶN DÒ: (1’)
Làm bài tập còn lại.
TRÒ
.
4 HS lên bảng
Học sinh làm bảng con
Học sinh tự nhận xét 
Quan sát bài tập 1
Xung phong nêu yêu cầu và làm bài tập nhận xét bài làm
Học sinh nêu yêu cầu 
HS làm bài và sửa bài bằng miệng 
HS làm vào vở 
Xung phong đọc bài
Nhận xét bạn đọc
.
Rèn nói
Đi siêu thị
Tiếtppct..
I/. Mục tiêu :
HS nói và trả lời đúng 1 số câu nói về chủ đề “đi siêu thị ”
Nói lưu loát, câu rõ ràng, hay, dễ hiểu 
Giáo dục các em biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
II/. Chuẩn bị : GV : Một số câu hỏi cho chủ đề 
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
1/ Oån định : 1’
2/ Bài cũ : 5’
Gọi 1 học sinh nhắc lại tên chủ đề tiết trước
3/ Bài mới : 25’
Giới thiệu bài : Đi siêu thị
Hỏi nội dung tranh
? tranh vẽ những ai?
Chủ đề hôm nay là gì?
Giáo viên nêu 1 số câu hỏi phù hợp với từng đối tượng
4/ Củng cố : 4’
Em có thực hiện được không?
Em đã thực hiện thế nào hãy kể cho bạn mình cùng học tập
5/ Dặn dò : 1’
Về nhà tập noí câu lưu loát theo chủ đề hôm nay.
	Trò
Hát đầu giờ 
1 học sinh nhắc lại tên chủ đề tiết trước: đi du lịch
3 em nói
1 học sinh nhắc lại chủ đề luyện nói
Quan sát tranh
Tranh cảnh mọi người đang đi mua sắm,
Đi siêu thị
HS TLCH.
Không khó,
Em sẽ thực hiện được
Học sinh xung phong kể
Nhận xét tuyên dương
Thứ sáu ngày .tháng.năm 2010
Rèn đọc
Vần ăp, âp
Tiết..ppct
I/. Mục tiêu : 
HS đọc đúng các tiếng, từ, câu, chứa tiếng có vần ăp, âp.
Đọc trơn, lưu loát, phát âm chuẩn
Giáo dục các em yêu cảnh vật thiên nhiên vào mùa thu.
II/. Chuẩn bị : GV : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài
 HS : Bảng cài
III/. Hoạt động dạy học:
Thầy
Trò
1/. Oån định: 1’
2/. Bài cũ: 4’
Gọi học sinh đọc
Nhận xét ghi điểm
3/. Bài mới: 25’
Giới thiệu bài:
a/. Rèn đọc các tiếng:
Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài 
n ăp / nắp
ch ăp / chắp
l ăp . lặp
đ ăp / đắp
c âp / cấp
th âp / thấp
nh âp . nhập
ng âp / ngập
Cho học sinh yếu ghép và đọc các tiếng
chỉnh sửa phát âm cho học sinh
* HS yếu: cho hs đánh vần từng tiếng từ dễ đến khó- hs đọc chưa chuẩn gv đánh vần mẫu cho học sinh đọc theo
b/. Rèn đọc từ, câu.
- Cho học sinh nối tiếng thành cụm từ.
Bắp ngô, tới tấp, mấp mô, cặp sách, tít tắp, gập ghề

Tài liệu đính kèm:

 • docBuoi chieu tuan 20 lop 1.doc