Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Bài 14: Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Mông -Nguyên

.Mục tiêu :

- Nêu được một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên, thể hiện :

+Quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần : tập trung vào các sự kiện như hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sĩ, việc chiến sĩ thích vào tay hai chữ “ sát thát” và chuyện Trần Quốc Toản bót nát quả cam.

+ Tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo ( thể hiện ở việc khi giặc mạnh, quân ta chủ động rút khỏi kinh thành, khi chúng suy yếu thì quân ta tiến công quyết liệt và giành thắng lợi ; hoặc quân ta dùng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt địch trên sông Bạch Đằng).

 

doc 2 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Bài 14: Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Mông -Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn lịch sử 
BÀI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG –NGUYÊN
I.Mục tiêu :
- Nêu được một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên, thể hiện : 
+Quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần : tập trung vào các sự kiện như hội nghị Diên Hồng, Hịch tướng sĩ, việc chiến sĩ thích vào tay hai chữ “ sát thát” và chuyện Trần Quốc Toản bót nát quả cam.
+ Tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo ( thể hiện ở việc khi giặc mạnh, quân ta chủ động rút khỏi kinh thành, khi chúng suy yếu thì quân ta tiến công quyết liệt và giành thắng lợi ; hoặc quân ta dùng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt địch trên sông Bạch Đằng).
II.Đồ dùng dạy học : -Hình trong SGK phóng to.
 -Sưu tầm những mẩu chuyện về Trần Quốc Toản.
III.Hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định: (1’)
 Chuẩn bị SGK.
2.KTBC : (4’)
 -Nhà Trần có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê?
 -Ở địa phương em nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt ?
 -GV nhận xét.
3.Bài mới :(31’)
 Giới thiệu bài: (1’)
 GV nêu một số nét về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên.
 * Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần 
*Hoạt động cá nhân:(10’)
 -GV cho HS đọc SGK từ “Lúc đó..sát thát.”
 -GV cho HS thảo luận với nội dung sau:
 +Trần Thủ Độ khẳng khái trả lời : “Đầu thần  đừng lo”.
 +Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão : “”
 +Trong bài Hịch tướng sĩ có câu: “ phơi ngoài nội cỏ  gói trong da ngựa , ta cũng cam lòng”.
 +Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “”
 -GV nhận xét , kết luận: Rõ ràng từ vua tôi, quân dân nhà Trần đều nhất trí đánh tan quân xâm lược. Đó chính là ý chí mang tính truyền thống của dân tộc ta.
* Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần 
*Hoạt động cả lớp: (10’)
 -GV gọi một HS đọc SGK đoạn : “Cả ba lần  xâm lược nước ta nữa”.
 -Cho cả lớp thảo luận : Việc quân dân nhà Trần ba lần rút khỏi Thăng Long là đúng hay sai ? Vì sao ?
-GV cho HS đọc tiếp SGK và hỏi: Kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên kết thúc thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?
 - vì sao nhân dân ta đạt được thắng lợi vẻ vang này ?
* Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông Nguyên
 *Hoạt đông cá nhân: (10’)
 GV cho HS kể về tấm gương quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản .
 -GV tổng kết đôi nét về vị tướng trẻ yêu nước này.
4.Củng cố - dặn dò : (3’)
 -Cho HS đọc phần bài học trong SGK.
 -Nguyên nhân nào dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông –Nguyên ?
-Về nhà học bài và sưu tầm một số gương anh hùng của dân tộc ; chuẩn bị trước bài : “Ôn tập học kì I”.
 -Nhận xét tiết học.
-HS cả lớp.
-HS trả lời
-HS khác nhận xét.
-HS lắng nghe.
-HS đọc.
-HS điền vào chỗ chấm cho đúng câu nói, câu viết của một số nhân vật thời nhà Trần (đã trình bày trong SGK).
-Dựa vào kết quả làm việc ở trên, HS trình bày tinh thần quyết tâm đánh giặc Mông –Nguyên của quân dân nhà Trần.
-HS nhận xét, bổ sung.
-1 HS đọc.
-Cả lớp thảo luận, và trả lời: Đúng. Vì lúc đầu thế của giặc mạnh hơn ta. Ta rút để kéo dài thời gian, giặc sẽ yếu dần đi vì xa hậu phương : vũ khí lương thảo của chúng sẽ ngày càng thiếu.
-Vì dân ta đoàn kết, quyết tâm cầm vũ khí và mưu trí đánh giặc.
- 3 HS kể.
-2 HS đọc.
-HS trả lời.
-HS cả lớp.
*Rút kinh nghiệm tiết dạy

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_14_Cuoc_khang_chien_chong_quan_xam_luoc_Mong_Nguyen.doc