Giáo án Kĩ năng sống Môn Tiếng Việt lớp 1

Kể chuyện: Rùa và Thỏ

Các KNS PP/KTDH

-Xác định giá trị (biết tôn trọng người khác)

-Tự nhận thức bản thân (biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân)

-Lắng nghe, phản hồi tích cực. -Động não, tưởng tượng

-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai

 Tập đọc: Mưu chú sẻ

Các KNS PP/KTDH

-Xác định giá trị bản thân, tự tin, kiên định.

-Ra quyết định, giải quyết vấn đề.

-Phản hồi, lắng nghe tích cực. -Động não

-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 25/08/2018 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kĩ năng sống Môn Tiếng Việt lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ năng sống Môn Tiếng Việt 1
Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị (biết tôn trọng người khác)
-Tự nhận thức bản thân (biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân)
-Lắng nghe, phản hồi tích cực.
-Động não, tưởng tượng
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai
 Tập đọc: Mưu chú sẻ
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị bản thân, tự tin, kiên định.
-Ra quyết định, giải quyết vấn đề.
-Phản hồi, lắng nghe tích cực.
-Động não
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
 Kể chuyện: Trí khôn
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị bản thân, tự tin, tự trọng.
-Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, xác định giải pháp, phân tích điểm mạnh, yếu.
-Suy nghĩ sáng tạo.
-Phản hồi, lắng nghe tích cực.
-Động não, tưởng tượng 
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai 
 Tập đọc: Con quạ thông minh
Các KNS
PP/KTDH
-Kiên định
-Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, xác định giải pháp, phân tích điểm mạnh, yếu.
-Tự nhận thức
-Tư duy sáng tạo.
-Động não
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
 Kể chuyện: Sư Tử và Chuột Nhắt
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị bản thân 
-Lắng nghe tích cực
-Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, xác định giải pháp, phân tích điểm mạnh, yếu, thương lượng. 
-Động não, tưởng tượng 
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai 
 Tập đọc: Chuyện ở lớp
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức bản thân
-Lắng nghe tích cực
-Tư duy phê phán.
-Động não
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
 Tập đọc: Mèo con đi học
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức bản thân
-Tư duy phê phán
-Kiểm soát cảm xúc
-Động não
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
 Tập đọc: Người bạn tốt
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân
-Hợp tác
-Ra quyết định
-Phản hồi, lắng nghe tích cực
-Động não
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
 Tập đọc: Hai chị em
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Ra quyết định
-Phản hồi, lắng nghe tích cực 
-Tư duy sáng tạo. 
-Thảo luận nhóm
-Trình bày 1 phút 
 Kể chuyện: Sói và Sóc
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị bản thân 
-Thể hiện sự tự tin
-Lắng nghe tích cực
-Ra quyết định 
-Thương lượng
-Tư duy phê phán 
-Động não, tưởng tượng 
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai 
 Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Các KNS
PP/KTDH
-Lắng nghe tích cực 
-Xác định giá trị 
-Ra quyết định 
-Tư duy phê phán 
-Động não, tưởng tượng 
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai 
 Tập đọc: Nói dối hại thân
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Phản hồi, lắng nghe tích cực 
-Tư duy phê phán 
-Thảo luận nhóm
-Suy nghĩ, chia sẻ
-Trình bày 1 phút 
 Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Ra quyết định, giải quyết vấn đề
-Lắng nghe tích cực 
-Tư duy phê phán 
-Động não, tưởng tượng 
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai 
 Tập đọc: Bác đưa thư
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức bản thân
-Thể hiện sự cảm thông
-Giao tiếp lịch sự, cởi mở
-Động não
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
 Tập đọc: Làm anh
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức bản thân 
-Xác định giá trị 
-Đảm nhận trách nhiệm
-Động não
 -Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
 Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thông, hợp tác
-Ra quyết định 
-Lắng nghe tích cực 
-Tư duy phê phán 
-Động não, tưởng tượng 
-Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. Diễn đạt bằng cách khác
 Tập đọc: Hai cậu bé và hai người bố
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức bản thân 
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Giao tiếp, ứng xử
-Động não
 -Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 
Hết
Chúc Quý Thầy, cô – Sức khỏe, công tác tốt!
F don_c1avinhhoatc@angiang.edu.vn

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao duc ky nang song lop 1.doc