Giáo án Khối 1 - Tuần 21

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được : ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Các bạn lớp em.

* KNS : -Phát triển kĩ năng giao tiếp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc 23 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : ep – êp
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 86, viết bảng con : tốp ca, hợp tỏc .
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : ep
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ep.
- Cho H cả lớp cài vần ep.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần ep, muốn cú tiếng chộp ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng chộp.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chộp.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “cỏ chộp”.
- Gọi đỏnh vần tiếng chộp, đọc trơn từ cỏ chộp.
* Vần êp : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần ep.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng chộp.
- 1 H phõn tớch tiếng chộp
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
- Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
- Trong tranh veừ gỡ? 
- Cỏc bạn trong lớp em đó xếp hàng vào lớp như thế nào ?
- Hóy giới thiệu tờn bạn hoặc tổ nào trong lớp em được cụ khen vỡ đó giữ trật tự khi xếp hàng ra vào lớp ?
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Thực hiện phộp trừ ( khụng nhớ ) trong phạm vi 20 , trừ nhẩm trong phạm vi 20 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : bài 1( cột 1,3,4 ); bài 2 (cột 1,2,4 ); bài 3 ( cột 1,2 ); bài 5. 
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sỏch toỏn, VBTT.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 4 ( tiết trước ).
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
Baứi 1 : 
-ẹaởt tớnh theo coọt doùc roài tớnh ( tửứ phaỷi sang traựi )
-Giaựo vieõn hửụựng daón sửỷa baứi 
- Lửu yự : hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt 
Baứi 2 : 
- Cho hoùc sinh nhaồm theo caựch thuaọn tieọn nhaỏt 
- Cho hoùc sinh nhaọn xeựt, tửứng caởp tớnh. Nhaộc laùi quan heọ giửừa tớnh coọng vaứ tớnh trửứ 
Baứi 3 : Tớnh 
-HD hoùc sinh thửùc hieọn caực pheựp tớnh ( hoaởc nhaồm ) tửứ traựi sang phaỷi roài ghi keỏt quaỷ cuoỏi cuứng 
-Vớ duù : 11 + 3 – 4 =
-Nhaồm : 11 + 3 = 14 
 14 – 4 = 10 
-Ghi : 11 + 3 – 4 = 10 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt sửỷa sai chung 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh tham gia chụi . Giaựo vieõn treo baỷng phuù leõn baỷng. Moói ủoọi cửỷ 3 bạn leõn. ẹoọi naứo vieỏt daỏu nhanh, ủuựng laứ ủoọi ủoự thaộng.
-Giaựo vieõn quan saựt, nhaọn xeựt vaứ ủaựnh giaự thi ủua cuỷa 2 ủoọi 
-Giaỷi thớch vỡ sao vieỏt daỏu , daỏu = 
Baứi 5 : Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
-Treo baỷng phuù goùi hoùc sinh nhỡn toựm taột ủoùc laùi ủeà toaựn 
* Coự : 12 xe maựy 
- ẹaừ baựn : 2 xe maựy 
-Coứn :  xe maựy ? 
-Giaựo vieõn hửụựng daón tỡm hieồu ủeà vaứ tửù ghi pheựp tớnh thớch hụùp vaứo oõ troỏng 
3. Củng cố - Dặn dò: 
 - Gv nhận xét giờ học
* 2 H lên bảng làm bài .
*HS nờu lại cỏch đặt tớnh
-HS viết bài vào vở
* 2 HS nờu
- HS nhẩm miệng
- Nhiều HS nờu cỏch nhẩm
Mỗi HS nhẩm 1 phộp tớnh
*2 HS nờu
-HS làm bài vào vở
Gọi HS chữa bài
* H chơi theo sự hướng dẫn của GV .
* Tửù neõu baứi toaựn: Moọt cửỷa haứng coự 12 xe maựy,ủaừ baựn ủi 2 xe. Hoỷi cửỷa haứng coứn laùi bao nheõu xe maựy?
-Hoùc sinh tỡm hieồu ủeà toaựn 
-Choùn pheựp tớnh ủuựng ủeồ ghi vaứo khung 
 12 – 2 = 10 
Traỷ lụứi : coứn 10 xe maựy 
Buổi chiều:
BD - GĐtiếng việt : Bài 87 : ep - ờp
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết vần : ep - ờp.
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1. Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở BTTiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 87.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 68.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột.
Bài 2: Điền ep hoặc êp.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
- yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Viết lễ phép ; gạo nếp: 2 dũng
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
GĐ-BDT: LUYỆN PHẫP TRỪ DẠNG 17-7
I. Mục tiêu
- Củng cố cỏch thực hiện phộp trừ ( khụng nhớ ) trong phạm vi 20 , trừ nhẩm trong phạm vi 20 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
II. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Giới thiệu bài
Hướng dẫn học sinh làm bài tập trang 12
Bài 1: Tớnh (Dành cho học sinh TB và yếu)
-Yờu cầu học sinh tự làm bài
-Chữa bài ( lưu ý cỏch đặt tớnh, cỏch tớnh)
Bài 2: (Dành cho học sinh khỏ giỏi)
Gọi học sinh nờu yờu cầu
-Yờu cầu học sinh nờu cỏch làm
-Yờu cầu học sinh tự làm bài
-Chữa bài, kết luận đỳng sai
Bài 3: (Dành cho học sinh TB và yếu)
-Gọi học sinh nờu yờu cầu
-Yờu cầu học sinh quan sỏt, đếm số hỡnh để điền vào ụ trống
-Chữa bài
Bài 4(Dành cho học sinh khỏ, giỏi)
-Gọi học sinh nờu túm tắt bài toỏn
-Yờu cầu học sinh nờu cỏch làm
Chữa bài: 12 – 2 = 10
3. Củng cố, dặn dũ: Nhận xột tiết học
2 em lờn bảng, cả lớp làm vào vở
Điền số thớch hợp vào ụ trống
Học sinh nờu: số hàng trờn cộng với số ở hàng dưới thành kết quả hay nờu cấu tạo số của 15, 17, 16, 14
2 em lờn bảng, cả lớp làm vào vở
-Điền số thớch hợp vào ụ trống
Học sinh đếm và điền
-Học sinh nờu
2 em lờn bảng, cả lớp làm vào vở
T - H T Việt: Tiết 1: ep - ờp
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ep - êp. Tìm đúng tiếng có chứa vần ep - êp. 
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 17 ; 18 .
Bài 1 Điền vần, tiếng cú vần ep - êp.
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc bài : Gà ấp.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
Bài 3: Viết : Lớp em xếp hàng rất đẹp .
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
 - GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
Thứ tư ngày 1 thỏng 2 năm 2012
 Buổi sỏng:
Tiếng việt : BÀI 88 : ip – up 
I. Mục tiêu:
- Đọc được : ip, up, bắt nhịp, bỳp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ip, up, bắt nhịp, bỳp sen.
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Giỳp đỡ cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : ip – up
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 87, viết bảng con : lễ phộp, gạo nếp.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : ip
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ip.
- Cho H cả lớp cài vần ip.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần ip, muốn cú tiếng nhịp ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng nhịp.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng nhịp.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “bắt nhịp”.
- Gọi đỏnh vần tiếng nhịp, đọc trơn từ bắt nhịp.
* Vần up : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần ip.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng nhịp.
- 1 H phõn tớch tiếng nhịp.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
- Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
- Trong tranh veừ gỡ? 
- Em đó làm gỡ để giỳp đỡ cha mẹ ?
- Giỳp đỡ cha mẹ được một cụng việc gỡ đú thỡ em cảm thấy thế nào ?
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán Luyện tập chung 
I. Mục tiêu:
- Biết tỡm số liền trước , số liền sau .
- Biết cộng trừ cỏc số ( khụng nhớ ) trong phạm vi 20
- Bài tập cần làm : Bài 1; bài 2 ; bài 3 ; bài 4 ( cột 1,3 ); bài 5 ( cột 1,3 ) 
- KNS : - Giỏo dục HS yờu thớch mụn học.học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Que tính .
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ :
- Làm baứi 3/ 13 Vụỷ Baứi taọp toaựn . 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới:
Baứi 1 : 
- ẹieàn soỏ vaứo moói vaùch cuỷa tia soỏ 
- Cho hoùc sinh ủoùc laùi tia soỏ .
Baứi 2 : Traỷ lụứi caõu hoỷi (treo baỷng phuù)
-Dửùa vaứo tia soỏ yeõu caàu hoùc sinh traỷ lụứi 
-Soỏ lieàn sau cuỷa 7 laứ soỏ naứo ? 
-Soỏ lieàn sau cuỷa 9 laứ soỏ naứo ? 
-Soỏ lieàn sau cuỷa 10 laứ soỏ naứo ? 
-Soỏ lieàn sau cuỷa 19 laứ soỏ naứo ? 
-Giaựo vieõn chổ leõn tia soỏ ủeồ cuỷng coỏ thửự tửù caực soỏ trong tia soỏ . Laỏy soỏ naứo ủoự trong tia soỏ coọng 1 thỡ coự soỏ ủửựng lieàn sau.
Baứi 3 : Traỷ lụứi caõu hoỷi 
-Soỏ lieàn trửụực cuỷa 8 laứ soỏ naứo ? 
-Soỏ lieàn trửụực cuỷa 10 laứ soỏ naứo ?
-Soỏ lieàn trửụực cuỷa 11 laứ soỏ naứo ?
-Soỏ lieàn trửụực cuỷa 1 laứ soỏ naứo ?
-Cuỷng coỏ thửự tửù soỏ lieàn trửụực laứ soỏ beự hụn soỏ lieàn sau. Laỏy 1 soỏ naứo ủoự trửứ 1 thỡ coự soỏ lieàn sau 
Baứi 4 : ẹaởt tớnh roài tớnh 
-Cho hoùc sinh laứm vaứo vụỷ keỷ oõ li 
-Lửu yự hoùc sinh ủaởt tớnh ủuựng, thaỳng coọt 
-Sửỷa baứi treõn baỷng 
Baứi 5 : Tớnh 
Giaựo vieõn nhaộc laùi phửụng phaựp tớnh 
Cho hoùc sinh thửùc hieọn tửứ traựi sang phaỷi 
 11 + 2 + 3 = ? 
 Nhaồm : 11 coọng 2 baống 13 
13 coọng 3 baống 16 
Ghi : 11 + 2 + 3 = 16 
 Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai cho hoùc sinh 
3. Củng cố - Dặn dò: 
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 Hs lờn bảng làm
- Cả lớp làm bảng con
* 2 em leõn baỷng ủieàn soỏ vaứo tia soỏ 
-3 em ủoùc laùi tia soỏ 
* Hoùc sinh traỷ lụứi mieọng 
- 1 hoùc sinh leõn baỷng vieỏt soỏ coứn thieỏu thay vaứo chửừ “naứo” cuỷa moói caõu hoỷi .
* Hoùc sinh traỷ lụứi mieọng 
* Hoùc sinh laỏy vụỷ tửù cheựp ủeà vaứ laứm baứi 
 15 12 19 14 18 11
* Hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
-Neõu caựch tớnh tửứ traựi sang phaỷi 
-HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ:
11 + 2 + 3 = 16 15 + 1 – 6 =10
12 + 3 + 4 = 19 16 + 3 – 9 =10
17 – 5 – 1 = 11 17 – 1 – 5 =11
Đạo đức: em và các bạn (T1)
I. Mục tiêu:
- Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập , được vui chơi và kết giao bạn bố. 
- Biết cần phải đoàn kết thõn ỏi, giỳp đỡ bạn bố trong học tập và trong vui chơi.
- Bước đầu biết vỡ sao cần phải cư xử tốt với bạn bẹ trong học tập và trong vui chơi.
- Đoàn kết, thõn ỏi với bạn bố xung quanh. 
-KNS : - Rốn luyện kỹ năng tự tin và tự trọng trong quan hệ bạn bố – Rốn kỹ năng giao tiếp ứng xử , thể hiện sự cảm thụng với bạn bố
 - Rốn kỹ năng phờ phỏn đỏnh giỏ những hành vi chưa tốt của bạn bố 
 II. Đồ dùng dạy học:
 - Tỡnh huống thảo luận
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.Kiểm tra bài cũ :
- Em cần làm gỡ để luụn cư xử tất với bạn bố ?
- Với bạn bố của mỡnh, em cần trỏnh những việc gỡ ?
- Nhận xột bài cũ.
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1 : HS tự liờn hệ. 
- GV yờu cầu HS tự liờn hệ về việc mỡnh đó cư xử với bạn như thế nào?
- Bạn của em tờn gỡ ?
- Tỡnh huống nào đó xảy ra khi đú?
- Em đó làm gỡ với bạn ?
- Tại sao em lại làm như vậy ?
- Kết quả như thế nào ?
- GV nhận xột khen ngợi những HS đó cú những hành vi tất với bạn của mỡnh, và nhắc nhở những HS chưa đối xử tốt với bạn mỡnh.
b. Hoạt động 2: Thảo luận. 
- GV yờu cầu HS thảo luận nội dung cỏc tranh và cho biết nội dung từng tranh.
+ Trong tranh cỏc bạn đang làm gỡ?
+ Việc làm đú cú lợi hay cú hại ? Vỡ sao ?
+ Vậy theo em, em sẽ học tập bạn nào? và khụng học tập bạn nào? Vỡ sao ?
- GV nhận xột – tuyờn dương
3. Củng cố - Dặn dò: 
 - Gv nhận xét giờ học
* 2 HS trả lời .
* HS quan sỏt – thảo luận
- HS trỡnh bày
* HS thảo luận – trỡnh bày
Buổi chiều
 TH toán: Tiết 1
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được phộp trừ ( khụng nhớ ) trong phạm vi 20 .
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 23.
Bài 1: Đặt tính rồi tính .
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1.
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
- GV nhận xét chung
Bài 2: Tính nhẩm .
- Cho HS nờu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3: Tính . 
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp .
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
3. Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*4 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
T - H T Việt: Tiết 2 : ip - up
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần ip – up . Tìm đúng tiếng có chứa vần ip – up .
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 19 , 20 .
Bài 1 Điền vần, tiếng cú vần ip- up.
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Nối. 
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 3: Đọc bài . Dung dăng dung dẻ.
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
Bài 4: Viết: Đàn cò bay nhịp nhàng.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
 - GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
 Thứ 5 ngày 2 thỏng 2 năm 2012
 Tiếng việt : BÀI 89 : iêp – ươp
I. Mục tiêu:
- Đọc và viết được : iờp, ươp, tấm liếp, giàn mướp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề : Nghề nghiệp của cha mẹ.
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : iêp – ươp
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 88, viết bảng con : chụp đốn; bắt nhịp.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : iêp
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần iờp.
- Cho H cả lớp cài vần iờp.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần iờp, muốn cú tiếng liếp ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng liếp.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng liếp .
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “tấm liếp”.
- Gọi đỏnh vần tiếng liếp, đọc trơn từ tấm liếp.
* Vần ươp : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần iờp .
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng liếp.
- 1 H phõn tớch tiếng liếp .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
- Tranh vẽ những gì 
- Em nào cú bố mẹ làm nghề giống trong tranh?
-Nghề nghiệp của bố mẹ em như thế nào?Em biết gỡ về nghề ấy ?
- Em làm gỡ để đỏp lại cụng ơn của bố mẹ đó vất vả nuụi nấng chỳng ta thành người? 
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán : bài toán có lời văn
I. Mục tiêu:
- Bước đầu nhận biết bài toỏn cú lời văn gồm cỏc số ( điều đó biết ) . Điền đỳng số , đỳng cõu hỏi của bài toỏn theo hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : Bài 1; bài 2; bài 3 ; bài 4.
 -KNS : - Giỏo dục HS yờu thớch mụn học.học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 -Baỷng phuù chuaồn bũ baứi 3, SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra bài cũ :
- HS làm tớnh
12 + 2 - 3= 14 - 4 + 6=
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới:
HĐ1: Giới thiệu bài toỏn cú lời văn.
+ Bài 1: GV yờu cầu HS tự nờu nhiệm vụ cần thực hiện( viết số thớch hợp vào chỗ trống)
-GV hướng dẫn HS quan sỏt tranh rồi viết số thớch hợp vào mỗi chỗ chấm để cú bài toỏn.
-GV hỏi : Bài toỏn cho biết gỡ?
Nờu cõu hỏi của bài toỏn.
+Bài 2: Thực hiện như bài 1.
+Bài 3: GV yờu cầu HS tự nờu nhiệm vụ cần thực hiện.
-GV hướng dẫn HS quan sỏt tranh vẽ rồi đọc bài toỏn” cú 1 con gà mẹ và cú 7 gà con.Hỏi. . . . . . .”.Bài toỏn cũn thiếu gỡ?
- GV gọi HS tự nờu cõu hỏi của bài tập.
+Bài 4: GV hướng dẫn HS tự điền số thớch hợp ,viết tiếp cõu hỏi vào chỗ trống.
HĐ2: Trũ chơi lập bài toỏn.
 GV cho nhúm HS dựa vào mụ hỡnh tranh ,ảnh để tự lập bài toỏn
-GV gắn lờn bảng 3 cỏi thuyền ,gắn tiếp lờn bảng 2 cỏi thuyền nữa ,vẽ dấu múc để chỉ thao tỏc “gộp”
-Cỏc nhúm HS trao đổi trong nhúm đểcựng lập bài toỏn.Đại diện nhúm lờn nờu bài toỏn
3. Củng cố - Dặn dò: 
 - Gv nhận xét giờ học
*2 hoùc sinh laứm ụỷ baỷng lụựp, hoùc sinh khaực theo doừi vaứ nhaọn xeựt.
* Cú 1 bạn,thờm 3 bạn
Hỏi cú tất cả bao nhiờu bạn?
* Cú tất cả mấy con gà?
- HS tự nờu cõu hỏi của bài tập.
* HS tự điền số thớch hợp ,viết tiếp cõu hỏi vào chỗ trống.
* Thi đua giữa cỏc nhúm.
Thứ 6 ngày 3 thỏng 2 năm 2012
Buổi sỏng
TẬP VIẾT: Bập bờnh, lợp nhà, xinh đẹp...
I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: bập bờnh, lợp nhà, xinh đẹp.
- Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt li

Tài liệu đính kèm:

  • docGA T21MAIQT.doc