Giáo án khối 1 môn Toán - Tuần 31

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

-Bước đầu nhận biết về tính chất giao hoán của phép cộng và mối quan hệ giữa hai giữa hai phép tính cộng, trừ.

-Rèn luyện kĩ năng làm tính nhẩm (trong các trường hợp đơn giản)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Đồ dùng phục vụ luyện tập .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 4 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối 1 môn Toán - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31
Ngày :  
Bài 121 : Luyện tập
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100.
-Bước đầu nhận biết về tính chất giao hoán của phép cộng và mối quan hệ giữa hai giữa hai phép tính cộng, trừ.
-Rèn luyện kĩ năng làm tính nhẩm (trong các trường hợp đơn giản)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Đồ dùng phục vụ luyện tập .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
*Kiểm tra bài cũ: T gọi H đứng tại chỗ nhẩm nhanh kết quả mà T đưa ra.
T nhận xét.
*Bài mới:
a/Giới thiệu bài:Hôm nay chúng ta luyện tập để củng cố lại bài. T ghi tựa bài.
b/Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:T gọi H nêu yêu cầu
-T yêu cầu H lên bảng làm bài
-T cho H sửa bài
-T nhận xét
Bài 2: T gọi H nêu cầu
-T gọi H lên bảng sửa bài
-T cho H sửa bài
-T nhận xét
Nghỉ giữa tiết
 Bài 3:-T gọi H đọc yêu cầu
-T gọi H lên bảng sửa bài
-T nhận xét.
Bài 4:
-T cho H đổi vở kiểm tra
-T nhận xét.
*Củng cố:
T cho H thi đua đặt tính nhanh và tính
54 - 20 85 - 31
T nhận xét, cho điểm.
Các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều
 3 H 
-H: đặt tính rồi tính
-1 H lên bảng , cả lớp tự làm 
( cột 1,2)
H nhận xét bài trên bảng
-H:Viết phép tính thích hợp
. H làm bài,1 H lên bảng làm
2 H cùng bàn đổi vở sửa bài
-H nêu yêu cầu và làm bài
-1 H
-H Đúng ghi Đ; Sai ghi Sø 
-H làm bài
-2 H đổi vở kiểm tra
Mỗi đội cử 1 H
H làm vào b/c
lớp học
SGK/
163
vở toán, bút
ĐDDH
Các ghi nhận lưu ý : 
Tuần 31
Ngày :  
Bài 122 : Đồng hồ, thời gian
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
H làm quen mặt đồng hồ.Biết đọc giờ đúng trên đồng hồ .
Có biểu tượng ban đầu về thời gian.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mô hình đồng hồ có kim ngắn, kim dài.
- Vở toán, bút, đồng hồ để bàn có loại chỉ có kim ngắn và 1 kim dài.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
8’
3’
10’
5’
2’
*Kiểm tra bài cũ:
 T kiểm tra ĐDDH
*Bài mới:
 Giới thiệu bài:- T giơ đồng hồ hỏi:Đây là cái gì?
-T: đồng hồ dùng để làm gì?
-T:hôm nay cô sẽ dạy các em cách xem đồng hồ. T ghi tựa bài.
1.Hoạt động 1:Giới thiệu mặt đồng hồ và vị trí các kim chỉ giờ đúng trên mặt đồng hồ
-T cho H quan sát đồng hồ để bàn, hỏi:
+Trên mặt đồng hồ có những gì?
-T giới thiệu : đồng hồ giúp ta luôn biết được thời gian để làm việc và học tập.Đây là mặt đồng hồ .Mặt đồng hồ có kim ngắn và kim dài và có các số ghi từ 1 đến 12.Kim ngắn và kim dài quay theo chiều từ số bé đến số lớn 
-T cho H xem mặt đồng hồ
-T hỏi theo thứ tự từ trái sang phải tại các thời điểm 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ
Nghỉ giữa tiết
2.Hoạt động 2: Thực hành
T hướng dẫn H nối số chỉ giờ đúng với đồng hồ thích hợp:
+Đồng hồ đầu tiên có kim ngắn chỉ số mấy?
+CoØn kim dài?
+Lúc đó là mấy giờ?
-T cho H làm tiếp các số sau
-T gọi H nhận xét
3.Hoạt động 3:Giới thiệu các khoảng giờ ứng với sáng, chiều , tối 
*Củng cố : -T nhận xét tiết học
-H để ĐDDH trên bàn
-H: đồng hồ
-H:xem giờ
+Có kim ngắn, kim dài, có các số từ 1 đến 12
-H thực hành xem đồng hồ ở các thời điểm khác nhau trong SGK
+Số 8
+chỉ số 12
+ 8 giờ
H làm bài
ĐDDH
SGK
164
Vở 
Toán
Bút 
phiếu
Các ghi nhận lưu ý : 
Tuần 31
Ngày : 21 – 4 – 2004 
Bài 123 : Thực hành
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Giúp H củng cố về xem giờ đúng trên đồng hồ .
Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế của H.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mô hình mặt đồng hồ.
- Vở toán, bút, B/c.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
*Kiểm tra bài cũ:
-T yêu cầu H lên xoay kim để có giờ đúng : 4 giờ, 7 giờ, 9 giờ và đọc lên
 -T nhận xét, cho điểm
*Bài mới:
 a/Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ thực hành để hiểu rõ về thời gian hơn. T ghi tựa bài.
 b/ Thực hành: 
Bài 1-T gọi H đọc yêu cầu
-T gọi H đọc kết quả
- T nhận xét.
Bài 2: 
-T gọi H lên bảng sửa bài
-T nhận xét.
Nghỉ giữa tiết
Bài 3:-T gọi H đọc yêu cầu
 -T cho H đổi phiếu kiểm tra
-T nhận xét.
*Củng cố:
T cho H chơi trò chơi “ Ai xem đồng hồ đúng và nhanh”
T nêu cách chơi và luật chơi
T nhận xét,biểu dương.	 
-H lên bảng làm
-H: nêu yêu cầu .H làm bài
- 1 H
-H : đọc yêu cầu
-H làm bài
-4 H
-H đọc yêu cầu và làm bài
- 2H ngồi cùng bàn đổi phiếu kiểm tra
-Mỗi đội cử 5 H
B/l,
Phấn
SGK/
165,166
Vở 
Toán
Bút 
phiếu
b/l,
phấn
Các ghi nhận lưu ý : 
Tuần 31
Ngày : 
Bài 124 : Luyện tập
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Giúp H củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
Xác định vị trí của các kim ứng với giờ đúng trên mặt đồng hồ
Bước đầu nhận biết các thời điểm trong s inh hoạt hàng ngày
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-Đồ dùng phục vụ luyện tập .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
*Kiểm tra bài cũ: -T yêu cầu H lên xoay kim để có giờ đúng : 6 giờ, 8 giờ, 2 giờ và đọc lên
 -T nhận xét, cho điểm
T nhận xét.
*Bài mới:
a/Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập để khắc sâu hơn kiến thức đã học.T ghi tựa bài.
b/ Luyện tập:
Bài 1:
-T gọi H đọc yêu cầu
-T cho H đổi phiếu kiểm tra
-T nhận xét.
Bài 2:
-T cho H đổi phiếu kiểm tra
-T nhận xét
Nghỉ giữa tiết
Bài 3:-T gọi H nêu yêu cầu
-T gọi H lên bảng sửa bài
-T nhận xét
*Củng cố:
T cho H thi đua nêu bài toán dựa vào phép tính sau : 47 – 22 
T nhận xét, cho điểm.
H lên bảng làm bài
-H: nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng .H làm bài
-2 H đổi phiếu
-H nêu yêu cầu và làm bài
- 2 H cùng bàn đổi phiếu
-H :nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp .H làm bài
-2 H
nhiều H
B/l,phấn
SGK/
167
vở, phiếu
Các ghi nhận lưu ý:

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 31.doc