Giáo án khối 1 môn Toán - Tuần 29

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

· Biết đặt tính rồi làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100

· Củng cố về giải toán và đo độ dài

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

· T: bảng gài, que tính .

· H: que tính, giấy nháp, vở BT toán ,ĐDHT.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 6 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 141Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối 1 môn Toán - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29
Ngày  
Bài 113 : Phép cộng trong phạm vi 100 ( Cộng không nhớ)
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Biết đặt tính rồi làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Củng cố về giải toán và đo độ dài
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 T: bảng gài, que tính .
H: que tính, giấy nháp, vở BT toán ,ĐDHT.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
10’
2’
15’
3’
* Bài cũ :
Giải toán theo tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng
T nhận xét
* Bài mới : 
Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài phép cộng trong phạm vi 100 ( không nhớ )
1/ Hoạt động 1 : Giới thiệu cách làm tính cộng
a/ Phép cộng 35+4
Bước 1 :Thao tác trên que tính
T làm mẫu và cho H lấy 3bó 1 chục và 5que tính
T hỏi có mấy chục , mấy đơn vị?
T ghi : 3 ở cột chục, 5 ở cột đơn vị
T làm mẫu và cho H lấy 2 bó 1 chục và 4 que tính
T có mấy chục , mấy đơn vị?
T : ghi 2 ở cột chục, 4 ở cột đơn vị
T :cho H gộp các bó chục và gộp que tính rời
T : được mấy chục ,mâý đơn vị?
T ghi : 5 ở cột chục, 9 ở cột đơn vị
Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính cộng
Đặt tính
Viết 35 rồi viết 24 sao cho chục thẳng chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị, viết dấu cộng , kẻ vạch ngang
Tính
Tính từ trái sang phải, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9, 3 cộng 2 bằng 5 viết 5
Vậy 35+24 = 59
b/ Phép cộng 35+20
Viết 35 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳngcột với đơn vị,viết dấu cộng , kẻ vạch ngang
Tính từ trái sang phải, 5 cộng 0 bằng 5, viết 5, 3 cộng 2 bằng 5 viết 5
Vậy 35+20 = 55
c/ Phép cộng 35+2
Viết 35 rồi viết 2 sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị,viết dấu cộng , kẻ vạch ngang
Tính từ trái sang phải, 5 cộng 2bằng 7, viết 5, hạ 3 viết 3
Vậy 35+2 = 37
Nghỉ giữa tiết
2/ Hoạt động 2 : Thực hành
Bài 1 : Tính
T nhắc lại cách cách tính
Lưu ý viết số đẹp
T sửa bài
Bài 2: Đặt tính rồi tính
 T nêu lưu ý cách đặt tính
T sửa bài
Bài 3 : Giải toán
T đọc dề
T ghi tóm tắt
T sửa
* Củng cố dặn dò :
Trò chơi : Thi đặt tính, rồi tính 
T nêu cách chơi và luật chơi
*Dặn dò: các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều
H làm vào bảng con
H lấy 3 bó 1 chục và 5 que rời
H : 3 chục và 5 đơn vị
H lấy 2 bó 1 chục và 4 que rời
H: 2 chục và 4 đơn vị
H : 5 chục và 9 đơn vị
H làm bảng con và nhắc lại cách đặt tính
H làm vaó bảng con và nhắc lại cách tính
H làm bảng con và nhắc lại cách tính
H đọc yêu cầu
H nói cách , cách tính
H làm bài( 4 bài đầu)
1H làm bảng phụ
H đổi tập sửa bài
H : đọc yêu cầu
H : nói cách đặt tính rồi tính
H làm bài( cột 1,2)
H sửa bài 
H : đọc đề toán
H đọc tóm tắt
H : làm bài
Số cây hai lớp trồng được tất cả là
35+50 = 85 (cây)
Đáp số : 85 cây
H : sửa bài
2 H thi đặt tính và tính
b/l, phấn
Que tính
B/l,phấn
Vở toán,bút
SGK/
154,155
b/p,phấn
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần 29
Ngày 
Bài 114 : Luyện tập
I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :	
Củng cố về làm tính cộng các số trong phạm vi 100 (cộng không nhớ ). Tập đặt tính rồi tính
Tập tính nhẩm và nhận biết buớc đầu về tính giao hoán của phép cộng
Củng cố về giải toán và đo độ dài đoạn thẳng
Củng cố về giải toán
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-T: bảng phụ, ĐDDH, thanh thẻ
-H: SGK, vở toán , ĐDHT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
20’
3’
5’
*Bài cũ :
Tính
 + 61 + 35 + 60
 24 2 4
T nhận xét
* Bài mới : 
+Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập để củng cố lại bài
+Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
T nhắc lại cách đặt tính và cách tính
T sửa bài 
Bài 2 : Tính nhẩm :T nói cách làm
T sửa bài:
Nghỉ giữa tiết
Bài 3 : Giải toán
T đọc đề toán .T ghi tóm tắt
T sửa bài
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6cm
T nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng
T sửa bài
* Củng cố dặn dò :
Trò chơi : Viết nhanh kết quả
T nêu cách chơi và luật chơi
*Dặn dò: các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều
H làm bảng con
H đọc yêu cầu
H nói cách đặt tính và cách tính
H làm bài( cột 1,2 )
H đổi tập sửa bài
H đọc yêu cầu
H nói cách làm : tính nhẩm
H làm bài
H đổi tập sửa bài
H đọc đề bài
H đọc tóm tắt
H làm bài
 H đọc yêu cầu
H làm bài
H sửa bài
H thi đua viết vào b/c
Vở toán ,
Bút
B/l, 
ph ấn
SGK/
156
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần 29
Ngày 
Bài 115 : Luyện tập 
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Luyện tập làm tính cộng các số trong phạm vi 100
Tập tính nhẩm ( với phép cộng đơn giản )
Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăng ti mét
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
T: ĐDDH, SGK,vở toán
H: ĐDHT, vở toán, SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
2’
10’
2’
11’
5’
* Bài cũ :
Đặt tính
32+66 11+7 40+20
T nhận xét
* Bài mới : 
+Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập để khắc sâu thêm về phép cộng 
( không nhớ ) trong phạm vi 100
+Luyện tập: Bài 1: Tính
T nhắc cách tính
T sửa bài 
Bài 2 : Tính
T nói cách tính, lưu ý kết quả phải có đơn vị cm
T sửa bài:
	Nghỉ giữa tiết
Bài 3 : Nối theo mẫu
T chuyển lệnh cho H làm phép tính nhẩm
T nhắc lại cách làm
T sửa bài
Bài 4: Giải toán
T đọc đề toán
T ghi tóm tắt
T sửa bài
* Củng cố dặn dò :
Trò chơi : thi viết kết quả nhanh
*Dặn dò: các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều
H làm bảng con
H đọc yêu cầu
H nói cách tính
H làm bài
H sửa bài( 4 bài đầu )
H đọc yêu cầu
H nói cách làm : tính nhẩm
H làm bài
H sửa bài
H đọc yêu cầu
H làm bài
H đổi tập sửa bài
H đọc đề toán
H đọc tóm tắt
H làm bài
H sửa bài
H thi đua viết vào b/c
B/c,phấn
Vở toán,bút
SGK/
157
B/p,bút lông
Bảng phụ
Bảng phụ
Các ghi nhận lưu ý :
Tuần 29
Ngày 
Bài 116 : Phép trừ trong phạm vi 100 (Không nhớ )
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Biết đặt tính rồi làm tính trừ (không nhớ ) trong phạm vi 100 ( dạng 57 – 23 )
Củng cố về giải toán
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-T: Vở toán, bảng phụ, phấn màu.
-H: vở toán, ĐDHT.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
5’
10’
2’
15’
3’
* Bài cũ : Tính
35+25= 42+2= 30+8=
T nhận xét
*Bài mới : 
Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới về phép trừ trong phạm vi 100 ( không nhớ )
1/ Hoạt động 1 : Giới thiệu cách làm tính trừ
Phép cộng 57-23
Bước 1 :Thao tác trên que tính
T làm mẫu và cho H lấy 5bó 1 chục và 7 que tính
T hỏi có mấy chục , mấy đơn vị?
T ghi : 5 ở cột chục, 7 ở cột đơn vị
T cho H tách 2 bó 1chục và 3 que rời
T : còn mấy chục ,mâý đơn vị?
T ghi : 3 ở cột chục, 4 ở cột đơn vị
Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính cộng
Đặt tính
Viết 57 rồi viết 23 sao cho chục thẳng chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị, viết dấu trừ , kẻ vạch ngang
Tính
Tính từ phải sang trái, 5 trừ 3bằng 2 , viết 2, 7 trừ 3 bằng 4 viết 4
Vậy 57 –23 = 24
Nghỉ giữa tiết
2/ Hoạt động 2 : Thực hành
Bài 1 a: Tính
T nhắc lại cách đặt tính, cách tính
Lưu ý viết số đẹp
T sửa bài
Bài 1b: Đặt tính rồi tính
 T nêu lưu ý ; cách đặt tính
T sửa bài
Bài 2 : Đúng ghi đ, sai ghi s
T nói lại cách làm
T sửa bài
Bài 3 : giải toán
T đọc đề toán
T ghi tóm tắt
T sửa bài
* Củng cố dặn dò :
Trò chơi : Thi đặt tính, rồi tính ( bài 1b )
T gắn bảng phụ cho H thi viết số
Các bài còn lại sẽ làm vào buổi chiều
H làm vào bảng con
H lấy 5 bó 1 chục và 7 que rời
H : 5 chục và 7 đơn vị
H tách 2 bó 1 chục và 3 que rời
H: 3 chục và 4 đơn vị
H : nói lại cách đặt tính
H làm bảng con và nhắc lại cách tính
H đọc yêu cầu
H nói cách đặt tính, cách tính
H làm bài
1H làm bảng phụ
H đổi tập sửa bài
H : đọc yêu cầu
H : nói cách đặt tính rồi tính
H làm bài
H sửa bài 
H : đọc yêu cầu
H : làm bài( bài a)
H : sửa bài
H đọc đề toán
H ghi tóm tắt
H làm bài
Số trang Lan còn phải đọc là:
64 – 24 = 40 ( trang )
Đáp số : 40 trang
2H thi đặt tính và tính
B/l,phấn
Que tính
Bảng lớp
vở toán
SGK/158
Bảng phụ
Bảng phụ
Bảng phụ
 Các ghi nhận lưu ý :

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 29.doc