Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 28

Mục tiêu: Hs biết nội quy của nhà trường, biết được nh/vụ của người h/s và những việc cần làm trong tuần.Giúp hs làm quen với các buổi s/hoạt chung của lớp, có kĩ năng giao tiếp tốt. - Giúp h/s có ý thức xdựng thể lớp, có tinh thần đoàn kết, có ý thức kỷ luật cao trong công việc

doc 17 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 245Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ừ ngữ : hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ. Bước dầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ .
 - Hiểu nội dung bài : Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà . Trả lời được câu hỏi 1 (sgk) 
2. Đồ dùng dạy học: Gv sgk , tranh mhinh họa, bảng phụ; HS: sgk, 
3 Kiểm tra bài cũ: 5' Mưu chú Sẻ
 - Gọi 2 hs đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi. Nhận xét bài cũ.
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1’
 15’
 9’
 3’
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđông1 : Luyện đọc
- Gv đọc mẫu 
 + Luyện đọc tiếng, từ khó:
Gạch chân- Hdẫn cách đọc: yêu, xao xuyến, lảnh lót, đất nước
Giải nghĩa: lảnh lót, xao xuyến nở
+ Luyện đọc câu: 
-Gv lưu ý nghỉ hơi cuối mỗi dòng thơ (gạch xiên bằng phấn màu)
- Cho hs tiếp nối nhau đọc
+ Luỵên đọc đoạn, cả bài: 
- Bài này có mấy khổ thơ ?
- Thi đọc nhóm, cá nhân, đồng thanh
 *Hđộng2: Ôn vần 
Tìm trong bài tiếng có vần iêu, yêu
Nói câu chứa tiếng có vần iêu, yêu
Treo tranh: Hdẫn mẫu như sgk
- Thi nói câu nối tiếp
- Nhận xét, tuyên dương
*Hđộng3:Củng cố 
Gv hỏi lại bài
- Nhắc lại đề 
- Lắng nghe
Nêu từ khó đọc - ptích (đvần từng tiếng)- đọc trơn (3 hs)- cả lớp
-Đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ
- 3 khổ thơ
- Đọc trong nhóm 3 hs
- 3hs thi đọc cả bài
- Cả lớp đọc đồng thanh.
Hs trả lời
Mở sgk: gạch chân bằng bút chì- phân tích tiếng
- Quan sát tranh ở sgk
- 2hs nêu câu theo tranh
-Thi đua nêu câu theo dãy
 Trả lời
5 Hoạt động nối tiếp: 2' Coi lại bài để học tiếp tiết 2; Nhận xét tiết học
Môn: Tập đọc; Tiết 2
Bài: Ngôi nhà
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
 12' 
 8' 
 4' 
 5’
 3'
*Hđộng1 : Luyện đọc sgk
Thi đọc nối tiếp
Gọi hs đọc toàn bài
*Hđộng2: Tìm hiểu nội dung bài 
- Gọi 2 hs đọc 2 khổ thơ đầu
-Hỏi: Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ:
+ Nhìn thấy gì ? ( hàng xoan nở hoa )
+ Nghe thấy gì ? (Tiếng chim ...)
+ Ngửi thấy gì ? ( Mùi rơm ...)
*Kết luận: Đây là hình ảnh ngôi nhà ở nông thôn.
- Hỏi câu 2 sgk
* Tóm tắt nội dung: Tình cảm yêu ngôi nhà gắn với tình yêu quê hương đất nước của bạn nhỏ.
 -Gv đọc mẫu lần 2: Giọng nhẹ nhàng
- Tổ chức thi đọc diễn cảm
-Cho hs đọc toàn bài
*Hđộng2: Học thuộc lòng bài thơ
-Tổ chức thi đọc thuộc một khổ thơ mà em thích
*Hđộng3: Luyện nói
- Gọi 2 hs làm mẫu
- Gọi vài cặp hỏi-đáp trước lớp
- Nhận xét, tuyên dương
*Hđộng4: Củng cố 
Gv hỏi lại nội dung bài
- Gdục hs tình yêu ngôi nhà của mình
Mở sgk đọc nối tiếp theo bàn, dãy.
-2 hs- Lớp đọc thầm 
- Th/luận nhóm 2 
- Trả lời trước lớp
Lớp nh/xét, bổ xung
- 2 hs đọc: Khổ thơ 3
- Nghe
- 4 hs cả bài
- Đọc c/n, đ/t
Hs thi đua đọc
-Qsát tranh nêu chủ đề
- Hỏi-Đáp trong nhóm 2 bạn
- Hỏi-đáp trước lớp
5. Hoạt động nối tiếp: 2' - Dặn về nhà luyện đọc, Học thuộc bài thơ .
 Chuẩn bị bài bài sau : Quà của bố.
 Nhận xét tiết học
Môn : Toán : Tiết 109
Bài: Giải toán có lời văn (t/t)
1.Mục tiêu:- Hiểu được bài toán có một phép trừ : bài toán cho biết gì? Hỏi gì ? Biết trình bày bài giải gồm : câu lời giải , phép tính, đáp số ..
2. Đồ dùng dạy học: Gv: Tranh bài toán; hs : Sách bài tập toán.
3. Kiểm tra bài cũ: 5' 2 hs làm bài3 câu b,c - 1 Hs giải bài 4 sgk/ 146 
 - Lớp làm b/c Nhận xét bài cũ.
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 HTĐB
1'
10'
14'
3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Giới thiệu cách giải bài toán và cách trình bày bài giải
a/Hướng dẫn tìm hiểu bài toán:
Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 
-Gv tóm tắt kết hợp ghi bảng
b/Hướng dẫn giải bài toán:
- Muốn biết nhà An còn lại mấy con gà ta làm thế nào? Phép tính gì?
-Cho hs nhắc lại: 9 - 3 = 6 (con gà)
c/Hướng dẫn viết bài giải toán:
-Ghi chữ bài giải 
-Gh icâu lời giải (Gv chú ý cho hs nêu nhiều cách, Gv sẽ chọn 1 cách để ghi)
-Ghi phép tính- chú ý đơn vị ghi trong ngoặc đơn
-Ghi đáp số - Đ/vị bỏ dấu ngoặc đơn 
d/Cho hs đọc lại bài giải vài lần:
Gv nhắc 4 bước giải bài toán
*Hđộng2 :Thực hành
+ Bài 1: điền số, ghi phép tính, đáp số
+ Bài 2: điền tóm tắt, giải bài toán
+ Bài 3: Yêu cầu làm cá nhân- Thu chấm 1 số bài
*Hđộng3: Củng cố
Ycầu hs nhắc lại cách trình bày bài toán có lời văn
Nhắc lại đề 
-Quan sát tranh và đọc
- Trả lời
-3 hs nêu lại tóm tắt 
-Làm tính trừ: 
 9 -3 = 6 ( con gà )
-Vài hs
- Nhiều hs nêu 
-Vài hs
- 3 hs nhắc lại các bước
-Nêu miệng- b con
-Làm theo nhóm 2
- Làm vào vở
 3hs
5 Hoạt động nối tiếp: 2' Chuẩn bị bài: Luyện tập. Nhận xét , tiết dạy, tuyên dương
 Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010
Môn : Toán : Tiết 110
Bài: Luyện tập
1Mục tiêu:- Biết giải bài toán có phép trừ ; th/hiện được cộng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20.
2. Đồ dùng dạy học: Gv: Bảng phụ; hs: 
3. Kiểm tra bài cũ : 5'- Gọi 2 hs lên bảng : Giải bài 2, 3 sgk/149. Nhận xét bài cũ.
4. Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
4'
 20'
5'
 3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1:: Củng cố cách giải toán có lời văn
- Một bái toán thường có mấy phần?Đó là những phần nào?
- Nêu cách giải bài toán có lời văn ?
*Hđộng2: Thực hành
+ Bài 1: Hỏi
 Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì ?
- Ghi tóm tắt lên bảng
+ Bài2: tương tự
+ Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống
- Tổ chức thi đua tính nhẩm nhanh
Nghỉ giữa tiết
Làm phiếu bài tập cá nhân
Gv ghi kết hợp ghi tóm tắt
- Sửa bài: Gọi 1hs lên bảng
* Hđộng3: Củng cố
- Nêu cách trình bày một bài toán có lời văn?
- Nhắc lại đề
- 2phần : Đã biết- Hỏi
- hs nêu 
- Đọc đề toán
- Trả lời
- Giải toán ra nháp
-1 hs sửa bài
- Làm vở rồi đổi chéo vở để kiểm tra nhau
- Điền số nối tiếp
- Đọc lại từng phép tính
- Vài hs nêu bài toán
- Tự giải bài toán
 hs nêu
5Hoạt động nối tiếp: 2' 
 - Dặn bài tập về nhà ở vở b/t, chuẩn bị bài tiết sau : Luyện tập 
 - Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
Môn: Chính tả: Tiết 7
Bài: Ngôi nhà
1.Mục tiêu:	- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 3 bài Ngôi nhà trong khoảng 10 – 12 phút. - Điền đúng vần iêu hay yêu ; chữ c , k vào chỗ trống. Bài tập 2, 3( sgk) .
2. Đồ dùng dạy học: Gv: Bảng phụ đã chép sẵn bài; hs: vở, ĐDHT
3. Kiểm tra bài cũ : 3’
 Gọi 2hs lên bảng làm BT2b - Lớp làm bảng con. Nhận xét chung.
4. Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
17'
 5'
9'
 3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Hướng dẫn hs tập chép
-Gv treo bảng phụ có bài tập chép
-Yêu cầu hs đọc .
-Yêu cầu hs nêu từ khó viết có trong bài
H/dẫn: yêu, gỗ, đất nước. chim ca
-Giáo viên quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của học sinh. Nhắc học sinh viết tên bài vào trang. Chữ đầu dòng phải viết hoa, viết lùi vào 3 ô. 
- Soát lỗi.
-Giáo viên đọc đoạn văn cho học sinh soát lỗi, đánh vần những chữ khó viết.
-Giáo viên thu vở và chấm một số bài.
Nghỉ giữa tiết
*Hđộng2: Hdẫn hs làm bài tập chính tả
-Bài 2: Điền iêu hay yêu
-Bài3: Điền chữ k hay c
 -Gọi hs sửa bài, nhận xét: Ông trồng cây cảnh. Bà kể chuyện. Chị xâu kim
 -Chấm bài
* Hđộng3: Củng cố
-Gọi vài hs nhắc lại qui tắc : k + i,e,ê
- Nhắc lại đề
- 2 hs đọc
- hs nêu từ khó- phân tích, so sánh
- Viết bảng con từ khó
- Chép bài vào vở
- Đổi chéo vở để kiểmt tra
- Sử dụng bút chì gạch chân chữ sai
- hs tự sửa sai vào nháp
- Làm vào vở
- hs quan sát tranh, làm miệng rồi làm vở 
- Đọc các từ đúng
- Nêu qui tắc : k + e, ,ê, i
- 4hs
5.Hoạt động nối tiếp: 2' Chuẩn bị bài tiết sau : Tập chép bài: Quà của bố
 Nhận xét tiết học
Môn : Tự nhiên xã hội : Tiết 28
Bài: Con Muỗi
1.Mục tiêu: - Nêu một số tác hại của con muỗi .
 - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con muỗi trên hình vẽ. 
2. Đồ dùng dạy học: Gv:Các hình trong bài 28; hs: sgk
3. Kiểm tra bài cũ: 3' Con mèo 
 2 hs trả lời câu hỏi: Nêu các bộ phận bên ngoài của cơ thể mèo ? 
 - Nuôi mèo dùng để làm gì ? Nhận xét bài cũ.
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
 11'
10'
 3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Quan sát con muỗi
Mục tiêu :hs nói được tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi
- B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: 
+Cho hs q sát tranh, chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi: Con muỗi to hay nhỏ? Con muỗi dùng gì để hút máu người? Con muỗi di chuyển như thế nào? Con muỗi có cánh, chân, râu,?
 - B2: Trả lời kết quả
-Kết luận: Muỗi là loại sâu bọ nhỏ bé hơn ruồi...
*Hđộng2: Thảo luận nhóm
-Mục tiêu: Biết được nơi sống, tác hại do muỗi đốt và một số cách diệt muỗi
-Cách tiến hành: Chia nhóm, giao nhiệm vụ, cho hs thảo luận ( Thực hiện như sgv/88 )
-Kết luận: Gv chốt lại.
*Hđộng3: Củng cố
Hỏi- đáp về cách phòng chống muỗi khi ngủ
-Kết luận: Cần phải mắc màn cẩn thận khi ngủ
Nhắc lại đề
-hs quan sát, trao đổi, làm việc theo nhóm
-hs lên trình bày kết quả mình vừa quan sát
-Lớp bổ sung,nhận xét
- Vài hs nhắc lại
Đại diện trình bày Lớp nhận xét, bổ sung
- Từng cặp hỏi nhau
5.Hoạt động nối tiếp :2’ Chuẩn bị tiết sau: Nhận biết cây cối và con vật.
Nhận xét - Tuyên dương
 Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Môn:Tập đọc; Tiết 1
Bài: Qùa của bố
1Mục tiêu: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ:lần nào, luôn luôn, về phép, vững vàng. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
 - Hiểu nội dung bài: Bố là bộ đội ngoài đảo xa , bố rất nhớ và yêu em .
 Trả lời câu hỏi 1, 2 (sgk) . - Học thuộc lòng một khổ thơ của bài thơ. 
2. Đồ dùng dạy học: Gv:sgk; hs: sgk, 
3. Kiểm tra bài cũ: 5' 2 hs đọc bài: Ngôi nhà kết hợp trả lời câu hỏi. Nhận xét bài cũ.
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
 15’
 9’
 3’
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Luyện đọc
- Gv đọc mẫu 
+ Luyện đọc tiếng, từ khó:
- Gạch chân- Hdẫn cách đọc: về phép, luôn, nghìn, ngoan, vững vàng
- Giải nghĩa: về phép, vững vàng 
+ Luyện đọc câu: 
-Gv lưu ý nghỉ hơi cuối mỗi dòng thơ (gạch xiên bằng phấn màu)
- Cho hs tiếp nối nhau đọc
+ Luỵên đọc đoạn, cả bài: 
- Bài này có mấy khổ thơ ?
- Thi đọc nhóm, cá nhân
- Cho hs đọc đồng thanh
 *Hđộng2: Ôn vần 
- Cho hs so sánh 2 vần
-Tìm trong bài tiếng có vần oan
-Nói câu chứa tiếng có vần oan, oat
+ Treo tranh: Hdãn mẫu như sgk
- Thi nói câu nối tiếp
- Nhận xét, tuyên dương
Hđộng3: Củng cố
Gv hỏi lại bài
- Nhắc lại đề
- Lắng nghe
Nêu từ khó đọc, p/ích đ/vần, đọc trơn , cả lớp
-Đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ
- 3 khổ thơ
- Đọc trong nhóm 3 hs
- 3hs thi đọc cả bài
- Cả lớp đọc đt
-1 hs 
-hs mở sgk: gạch chân bằng bút chì- p/tích tiếng
- Quan sát tranh ở sgk
- 2hs nêu câu theo tranh
hs nêu câu theo dãy
Hs trả lời
5. Hoạt động nối tiếp: 2' Coi lại bài để học tiếp tiết 2; Nhận xét tiết học
Môn:Tập đọc; Tiết 2
Bài: Qùa của bố
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
 12' 
 10' 
 5’
 4' 
 4’
 3'
*Hđộng1 : Luyện đọc sgk
Thi đọc nối tiếp
Gọi hs đọc toàn bài
*Hđộng2: Tìm hiểu nội dung bài 
Gọi hs đọc khổ thơ đầu
-Hỏi: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu ?
-Cho hs xem tranh sgk
* Gọi 1hs đọc khổ thơ 2 và 3
- Hỏi : Bố gửi cho bạn nhỏ những quà gì ? ( Nghìn cái nhớ, nghìn cái thương, nghìn lời chúc, nghìn cái hôn ) 
* Tóm tắt nội dung: Bố bạn nhỏ là bộ đội vùng đảo xa. Bố rất yêu bạn nhỏ.
 -Gv đọc mẫu lần 2
- Tổ chức thi đọc diễn cảm
-Cho hs đọc toàn bài
Nghỉ giữa tiết
*Hđộng3: Học thuộc lòng bài thơ
- Hdẫn hs đọc thuộc lòng bài thơ bằng cách xóa dần chữ
- Tổ chức thi đọc thuộc
*Hđộng4: Luyện nói
- Gọi 2 hs làm mẫu
- Chia nhóm 
- Gọi vài cặp hỏi-đáp trước lớp
- Nhận xét, tuyên dương
*Hđộng5:Củng cố
- Hỏi lại nội dung bài
- Gdục hs tình yêu bố của mình
Mở sgk đọc nối tiếp theo bàn, dãy.
-2 hs 
-Lớp đọc thầm ,Trả lời
Bố bạn là bộ đội ở đảo xa
- Thảo luận nhóm 2 
- Trả lời trước lớp
Lớp nhận xét, bổ xung
- Nghe
- 4 hs cả bài
- Đọc đồng thanh
- Cá nhân- nhóm-lớp
- Theo dãy bàn, cá nhân
 Hỏi-Đáp trong nhóm 2 bạn
- Hỏi-đáp trước lớp
V.Hoạt động nối tiếp: 2' - Dặn về nhà luyện đọc, Học thuộc bài thơ . 
 Chuẩn bị bài bài sau : Vì bây giờ mẹ mới về
 - Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
Môn : Toán : Tiết 111
Bài: Luyện tập
1. Mục tiêu: - Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có một phép trừ . 
2. Đồ dùng dạy học: Gv: Sợi dây dài 13 cm (b/t3) ; Mô hình btập4
3. Kiểm tra bài cũ : 5' - Gọi 2 hs lên bảng : Giải bài 2, 3/150. Nhận xét bài cũ.
4. Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
4'
 20'
5'
3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Củng cố cách giải toán có lời văn
- Một bái toán thường có mấy phần?Đó là những phần nào?
- Nêu cách giải toán có lời văn ?
*Hđộng2: Thực hành
+ Bài 1: Hỏi
 Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì ?
- Ghi tóm tắt lên bảng
+ Bài 2: tương tự
+ Bài 3: Hỏi bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
Kết hợp dùng đây dài 13cm, cắt đi 2cm, giơ sợi dây còn lại hỏi hs xem ngắn hay dài hơn sợi dây ban đầu ? Ta thực hiện phép tính gì? 
Nghỉ giữa tiết
Làm phiếu bài tập cá nhân:
Treo tranh bài 4 :Hỏi có mấy hình tròn?
Đã tô màu mấy hình tròn? Còn lại mấy hình tròn chưa tô màu ?
Gv ghi kết hợp ghi tóm tắt
- Sửa bài: Gọi 1hs lên bảng
* Hđộng3:Củng cố
- Nêu các bước khi giải một bài toán có lời văn?
- Nhắc lại đề
- 2phần : Đã biết- Hỏi
- Nêu : Ghi bài giải, câu lời giải, phép tính, đáp số
- Đọc đề toán
- Trả lời
- Giải toán ra nháp
-1 hs sửa bài
- Làm vở rồi đổi chéo vở để kiểm tra nhau
- Thi giải toán nhanh
- 8 hình tam giác
- Đã tô 4 hình 
- Vài hs nêu bài toán
- Tự giải bài toán
5..Hoạt động nối tiếp: 2' - Dặn về nhà bài tập ở vở b/t, chuẩn bị bài : Luyện tập chung.
 - Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
Môn; :Đạo đức ; Tiết 28
Bài: Chào hỏi và tạm biệt (Tiết 1 )
1.Mục tiêu: - Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.
 - Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể , quen thuộc hằng ngày.
 - Có thái độ tôn trọng, lễ độ với người lớn tuổi; thân ái với bạn bè và em nhỏ. 
2. Đồ dùng dạy học: Gv:Tranh bài 13, vở bài tập đạo đức; hs: sgk
3. Kiểm tra bài cũ: 
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
10'
14'
 3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Chơi : Vòng tròn chào hỏi (b tập 4)
M/tiêu: Gdục hs khi nào cần chào hỏi, tạm biệt.
Gv điều khiển - đứng giữa vòng tròn
- Hô các tình huống: + hai bạn gặp nhau
+ Gặp thầy , cô ở ngoài đường
+ Em đến nhà bạn chơi gặp bố, mẹ bạn
- Hô : chuyển dịch
- Tiếp tục trò chơi lần 2 
-Kết luận: Nêu lại cách chào hỏi người lớn, cách chào hỏi bạn bè
*Hđộng2: Thảo luận 
M/tiêu :Qua bài học, hs biết xử lý1 số t/ huống.
-Yêu cầu hs nhớ lại trò chơi để thảo luận:
+ Cách chào hỏi trong mỗi tình huống giống hay khác nhau? Khác nhau như thế nào ?
+ Em cảm thấy thế nào khi: Được người khác chào hỏi?Em chào họ và được đáp lại ? 
 + Em gặp một người bạn, em chào nhưng bạn cố tình không đáp lại ?
* Kết luận: Cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.
*Hđộng3: Củng cố
- Gdục câu :Lời nói gói vàng. Lời chào cao hơn mâm cỗ
Nhắc lại đề
-Đứng thành vòng tròn
-Từng cặp chào nhau
-Dịch chuyển thành đôi mới
- T/ luận nhóm 2 
- Trả lời trước lớp
- Lên trước lớp làm mẫu cách chào hỏi, tạm biệt khi gặp bạn, thầy cô, người lớn 
- Vài hs nhắc lại
5.Hoạt động nối tiếp: 2' Dặn hs cần biết chào hỏi, tạm biệt. 
 Chuẩn bị bài : Chào hỏi và tạm biệt (tt) -Nhận xét tiết dạy
 Thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2010
Môn:Tập đọc; Tiết 1
 Bài: Vì bây giờ mẹ mới về
1.Mục tiêu: - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : khóc òa, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu .
Hiểu ndung bài :Cậu bé làm nũng mẹ nên đợi mẹ về mới khóc. Tr/lời các câu hỏi 1, 2 (sgk) 
2. Đồ dùng dạy học: Gv: sgk, bảng phụ ghi bài đọc; hs: sgk, 
3. Kiểm tra bài cũ: 5' Quà của bố 
 - Gọi 2 hs học thuộc lòng bài kết hợp trả lời câu hỏi. Nhận xét bài cũ.
4. Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
 15’
 9’
 3’
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Luyện đọc
Gv đọc 
+ Luyện đọc tiếng, từ khó:
- Gạch chân- Hdẫn cách đọc: cắt bánh, đứt tay, khóc òa, hoảng hốt. bây giờ
- Giải nghĩa: hoảng hốt
+ Luyện đọc câu: 
-Gv lưu ý ngắt, nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phảy, lên giọng ở câu có dấu chấm hỏi
(gạch xiên bằng phấn màu)
- Cho hs tiếp nối nhau đọc
+ Luỵên đọc cả bài: 
- Thi đọc cá nhân, đồng thanh
 *Hđộng2: Ôn vần 
-Tìm trong bài tiếng có vần ưt ( đứt )
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt, ưc
-Nói câu chứa tiếng có vần ưt, ưc
+ Treo tranh: Hdẫn mẫu như sgk
- Thi nói câu nối tiếp
- Nhận xét, tuyên dương
*Hđộng3: Củng cố
Gv hỏi lại bài
- Nhắc lại đề
- Lắng nghe, theo dõi
- Ph/tích, đọc c/n, cả lớp
Đọc nối tiếp mỗi em 1 câu
- 4hs thi đọc cả bài,đ/t
- So sánh sự giống và khác của vần ưt ,ưc
mở sgk: gạch chân bằng bút chì- ptích tiếng: đứt
- Thi nói từ nhanh
- Quan sát tranh ở sgk
- Nêu câu theo tranh
-Thi đua nói câu 
5. Hoạt động nối tiếp: 2' Coi lại bài để học tiếp tiết 2; Nhận xét tiết học
Môn:Tập đọc; Tiết 2
 Bài: Vì bây giờ mẹ mới về
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
 15' 
10' 
 5’
 5' 
 3'
*Hđộng1 : Luyện đọc sgk
Thi đọc nối tiếp
Gọi hs đọc toàn bài
*Hđộng2: Tìm hiểu nội dung bài 
-Hỏi: 
+ Khi bị đứt tay, cậu bé có khóc không ? 
+ Lúc nào cậu bé mới khóc ?Vì Sao ?
( Vì cậu muốn làm nũng mẹ )
* Tóm tắt nội dung: Mẹ về cậu mới khóc.Vì cậu muốn làm nũng mẹ, muốn được mẹ thương. Mẹ không có nhà, cậu khóc chẳng có ai thương, chẳng ai lo lắng, vỗ về.
- Trong bài này có mấy câu hỏi ? 
- Hướng dẫn cách đọc câu hỏi.
- Tổ chức thi đọc phân vai
 -Gv đọc mẫu lần 2: 
- Tổ chức thi đọc diễn cảm
-Cho hs đọc toàn bài
Nghỉ giữa tiết 
*Hđộng3: Luyện nói
- Gọi 2 hs làm mẫu
- Gọi vài cặp hỏi-đáp trước lớp
- Nhận xét, tuyên dương
*Hđộng4:Củng cố
- Hỏi lại nội dung bài
- Gdục hs tình yêu mẹ, biết làm nũng đúng lúc, đúng cách
Mở sgk đọc nối tiếp theo bàn, dãy.
-2 hs 
-Lớp đọc thầm ,Trả lời
- Cậu bé không khóc
- Thảo luận nhóm 2 bạn
- Trả lời trước lớp
Các bạn nhận xét, bổ xung
- 3 câu hỏi
- Vài hs đọc
- Đọc nhóm 3 bạn ( người dẫn chuyện, cậu bé, mẹ )
- 4 hs cả bài, đ/t
Q sát tranh nêu chủ đề
-Hỏi-đáp trong nhóm2 bạn 
- Hỏi-đáp trước lớp
5.Hoạt động nối tiếp: 2' 
 - Dặn về nhà luyện đọc lại bài. Chuẩn bị bài bài sau : Đầm sen.
 - Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
Môn : Toán : Tiết 112
Bài: Luyện tập
1.Mục tiêu: Biết lập đề toán theo hình vẽ, tóm tắt đề toán ; biết cách giải và tr/bày bài giải bài 
2. Đồ dùng dạy học: Gv: Sử dụng các tranh vẽ sách giáo khoa; 
3. Kiểm tra bài cũ : 5' - Gọi 2 học sinh lên bảng : Giải bài 2, 4 sgk/151
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
15'
5'
9'
3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Hdẫn lập đề toán và giải toán
* Dạng toán "Thêm vào"
+ Bài 1 a: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán rồi giải bài toán đó:
- Treo mô hình 5 ô tô: Hỏi trong bến có mấy ô tô?
- Đính tiếp 2 ô tô.Có thêm mấy ô tô đang vào bến?
- Treo bài toán còn thiếu. Yêu cầu hs điền số và viết tiếp câu hỏi để hoàn thành bài toán ( khuyến khích nêu nhiều đề toán khác nhau )
- Bài toán này thuộc dạng nào?
- 1 hs sưả bài
* Dạng toán "Bớt đi"
+ Bài 1 b: H dẫn tương tự
* Nhấn mạnh 2 dạng toán:
+ Dạng toán thêm vào ta thực hiện phép cộng.
+ Dạng toán bớt đi ta thực hiện phép trừ.
Nghỉ giữa tiết
*Hđộng2: Làm bài tập cá nhân
Treo tranh bài 2 : ( sgk/152)
Yêu cầu hs nhìn tranh vẽ nêu tóm tắt- Ghi bảng
- Sửa bài: Gọi 1hs lên bảng
* Hđộng3: Củng cố
- Một bài toán gồm mấy phần, đó là phần nào?
- Nêu các bước khi giải một bài toán có lời văn?
- Nhắc lại đề
 Th luận đôi bạn
- Nêu bài toán
- Dạng toán thêm vào
- Giải b/ toán ra phiếu b/t
 Vài hs nêu miệng
- Giải bài vào vở rồi đổi chéo vở kiểm tra
5.Hoạt động nối tiếp: 2' - Dặn bài tập về nhà ở vở b/t, 
 Chuẩn bị bài tiết sau : Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ)
 - Nhận xét tiết dạy, tuyên dương.
 Thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010
Môn : Kể chuyện : Tiết 4
Bài: Bông hoa cúc trắng
1Mục tiêu:	- Kể lại một được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh .
 - Hiểu nội dung của câu chuyện : Lòng hiếu thảo của cô bé làm cho đât trời cũng cảm động , giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ .
2. Đồ dùng dạy học: Gv: sgk; Tranh minh họa cho câu chuyện; hs: sgk
3..Kiểm tra bài cũ;: 5' - hs mở sgk quan sát tranh - 4 hs nối tiếp kể 4 đoạn bài: Trí khôn.
4.Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
5'
10'
6'
3'
3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Giáo viên kể chuyện
- Kể lần 1 (Không tranh)
-Gv kể lần 2 kết hợp chỉ lên từng bức tranh cho hs xem.
Chú ý về kĩ thuật kể: Lời người dẫn chuyện, lời người mẹ , lời cụ già, lời cô bé.
 *Hđộng2: Hdẫn học sinh kể từng đoạn
-Gv chỉ tranh 1 cho hs quan sát và đặt câu hỏi để hs có thể tự kể:
Tranh 1 vẽ cảnh gì? Câu hỏi dưới tranh là gì ? (Người mẹ ốm nói gì với con?)
-Tương tự các bức tranh còn lại
 *Hđộng3: Hdẫn hs toàn bộ câu chuyện
- Gọi 1 hs kể toàn chuyện
- Gọi 1 hs kể toàn bộ câu chuyện
- Cho hs đóng vai để kể lại từng đoạn câu chuyện
*Hđộng4: Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
-Câu chuyện này giúp em hiểu ra điều gì 
-Gv chốt lại: Như ở mục tiêu
* Hđộng5: Củng cố 
- Câu chuyện có mấy nhân vật ? Em thích nhân vật nào? Vì sao ?
- Nhắc lại đề
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
-hs tập kể trong nhóm và các bạn khác nhận xét - Kể trước lớp
- Q sát tranh
- Thoát li tranh
- Kể theo vai
- Cho nhiều hs nêu theo ý kiến riêng của mình
Khá,giỏi
5.Hoạt động nối tiếp : 2' - Dặn học sinh về tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 
 - Chuẩn bị bài sau: Niềm vui bất ngờ.. 
 Nhân xét tiết dạy, tuyên dương
Môn:Chính tả: Tiết 8
Bài: Quà của bố
1.Mục tiêu:	-Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 2 bài Quà của bố 
khoảng 10– 12 phút.
 - Điền đúng chữ s hay x; vần im hay iêm vào chỗ trống. Bài tập 2a và 2b
2. Đồ dùng dạy học: Gv: Bảng phụ đã chép sẵn bài; 
3.Kiểm tra bài cũ : 3’
 Gọi 2hs lên lên bảng viết: kể chuyện, câu cá, hiếu học, yêu thương
 - Lớp làm bảng con; Nhận xét chung.
4. Giảng bài mới:
T/l 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HTĐB
1'
17'
9'
3'
Giới thiệu bài, ghi bảng
*Hđộng1: Hướng dẫn hs tập chép
-Gv treo bảng phụ có bài tập chép
-Yêu cầu hs nêu từ khó viết có trong bàiGiới thiệu bài
Hdẫn: gửi, nghìn, lời chúc, cái hôn
-Gv qsát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của học sinh. Nhắc học sinh viết tên bài vào trang. Chữ đầu dòng phải viết hoa, viết lùi vào 3 ô. - Soát lỗi.
-Gv đọc đoạn thơ cho hs soát lỗi, đánh vần những chữ khó viết.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tuan 28 CKT.doc