Giáo án Khối 1 (Chuẩn kiến thức năng) - Tuần 13

I - MỤC TIÊU: Sau bài học

+- Đọc và viết được :uông, ương, quả chuông, con đường

-Đọc được từ ứng dụng và câu ứng dụng trong sgk

-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: đồng ruộng. HS thêm yêu quê hương Việt Nam.

+Rèn cho học đọc to rõ ràng rành mạch các từ các tiếng, đọc liền từ liền câu ,nói được thành câu theo chủ đề luyện nói .

+ Học sinh thích thú hăng say tham gia các hoạt động học tập.

II -ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: bộ ghép chữ tiếng việt GV

-HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk ,

III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

doc 45 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 1 (Chuẩn kiến thức năng) - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-HS đọc thuộc bảng trừ
-Đọc cá nhân.
H§ 4
Luyện tập
Bài 1 ( 69)
Bài 2 (69)
 Phiếu bài tập
Bài 3 (69)
Làm vở 
Bài 4 ( 69)
Làm bảng cài.
Hd HS làm bài tập trong sgk
* 1 HS nêu yêu cầu bài 1
-Trong bài này chúng ta có thể sử dụng bảng tính nào và cần lưu ý điều gì?
-Đọc phép tính cho HS làm bài và sửa bài.
* 1 HS nêu yêu cầu của bài .
-Phát PBT cho HS làm bài thi theo nhóm
-Sửa bài.Treo đáp án
-GV theo dõi, uốn nắn sửa sai
* HS nêu yêu cầu bài 3(Cßn tg hd lµm c¶ dßng 2)
-1 HS nêu cách làm
-Yêu cầu HS làm bài và sửa bài
-Gọi HS làm dứng lên bg làm
* HS nêu yêu cầu bài 4
-GV choHS nhìn tranhvà nêuBt
-Cho HS cài phép tính vàobgcài
-Gọi HS có kq đúng lên trùc lớp.
* Tính.
- Sử dụng bàng tính cộng trong phạm vi 7
HS làm bài1 vào bảng con .4 HS lên bảng làm.
 7 7 7 7 7 7
- - - - - - 
 1 5 7 3 6 2 
 6 2 0 4 1 5
-Nhận xét sửa sai bài trênbảng
*Tính
-HS làm bài 2 theo nhóm
-Từng cặp đổi phiếu û sửa bài
* Tính
- 3 + 2 = 5 + 2 = 7
-HS làm bài 3 trong vở.
-Đổi vở để sửa bài,chấm điểm.
* Viết phép tính thích hợp.
-Nêu miệng
-HS làm bài 4: 7–2=5,7 – 3 = 4
-HS nhận xét khi sửa bài
Hoạt động 4
Củng cố, dặn dò
*GV cho HS đọc lại các phép trừ trong phạm vi 7
-Cho HS chơi hoạt động nối tiếp: Nêu đề toán viết bằng phép tính trừ.
-Nhận xét tiết học
*HS đọc lại bảng trừ
-HS chơi hoạt động nối tiếp. Một em nêu đề toán ,một em nêu phép tính.
-Lắng nghe.
 Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009
Häc vÇn
Bài 58 : INH - ÊNH
I - MỤC TIÊU: Sau bài học
-Đọc và viết được :inh, máy vi tính, ênh, dòng kênh
-Đọc được từ ứng dụng và câu ứng dụng trong sgk
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy vi tính
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: bộ ghép chữ tiếng việt gv
-HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk , 
III -CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1:Bài cũ
* Gọi 4 HS lên viết bảng : buôn làng, hải cảng, bánh chưng, hiền lành
-Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên thẻ từ
2 HS đọc câu ứng dụng sgk
GV và HS nhận xét các bạn, cho điểm
* HS dưới lớp viết bảng con
-HS đọc, lớp nhận xét
 2:Bài mới
a:Giới thiệu bài
b:Nhận diện vần
c:Đánh vần
d:Tiếng khoá, từ khoá
 d: Đọc tõ ứng dụng
e: Viết vần
* Trò chơi
Tiết 1
* GV nói: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 vần có kết thúc bằng nh đó là: inh, ênh
*Vần inh
-Vần inh được tạo nên từ những âm nào?
-Cho HS ghép vần inh
-GV gắn bảng cài
-Hãy so sánh inh với anh?
-Cho HS phát âm vần inh
* GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần inh
- Vần inh đánh vần như thế nào?
-Cho HS đánh vần vần inh
-GV uốn nắn, sửa sai cho HS
*Hãy ghép cho cô tiếng tính?
-Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng tính?
-Tiếng “tính” đánh vần như thế nào?
-Cho HS đánh vần tiếng tính
-GV sửa lỗi cho HS,
*Giới thiệu từ : máy vi tính:Em tìm từ gồm 3 tiếng có vần mới chỉ tên đồ vật có trong tranh?
-Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : máy vi tính
-GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
* Vần ênh
- Tiến hành tương tự như vần inh
- So sánh ênh với inh
* GV giới thiệu các từ ứng dụng lên bảng :
“đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương”.
- Tìm và gạch chân tiếng có vần mới?
-Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ
-GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS,đọc mẫu. 
* Viết chữ inh
GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa i và nh )
-Cho HS viết bảng con: inh, m¸y vi tính
-Hd viÕt ªnh, dßng kªnh
-GV nhận xét, chữa lỗi cho HS
*Cho HS chơi trò chơi chuyển tiết : Cho cả lớp hát bài cò lả.
-Vần inh bởi i và nh
-HS ghép vần “inh” trên bảng cài
-Quan sát.
-HS so sánh: Giống nhau: đều kết thúc bằng âm nh.Khác vần inh bắt đầu bằng âm i 
-Phát âm theo tổ
*Phát âm inh cá nhân.
-HS đáng vần: i - nhờ -inh
-HS đánh vần cá nhân
-Cả lớp đọc lại.
*HS ghép tiếng: tính trên bảng gài.
-Có âm t đứng trước vần inh đứng sau
-HS đánh vần: tờ –inh –tinh –sắc –tính.
-Theo tổ.
-3-4 em đọc lại.
-máy vi tính.
-HS ghÐp vµ đọc từ : máy vi tính cá nhân.
-HS quan sát và lắng nghe,đọc lại theo bàn.
-Giống:điều kết thúc âm ng.Khác vần inh bắt đầu bằng âm i.
* HS đọc thầm
- 3-4 HS lên bảng: đình ,minh , bệnh , ễnh 
-HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT
-Vài em đọc lại
* Viết bảng con.
HS viết lên không trung
-HS viết bảng :inh, m¸y vi tính
-Hs viÕt ªnh, dßng kªnh
* Hát theo giáo viên,tìm trong bài hát tiếng có vần mới và nêu:tình,tính mình
Luyện tập
a.Luyện đọc
 (8-10 ph )
* Câu ứng dụng
b. Luyện nói
c. LuyƯn
viết
3:Củng cố dặn dò
Tiết 2
* GV cho HS đọc lại vần ở tiết 1
-GV uốn nắn sửa sai cho đọc theo nhóm.
-Cho đọc thi theo nhóm đối tượng.
-Nhận xét tuyên dương.
*Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Hãy đọc câu ứng dụng dưới bức tranh?
-GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS,đọc mẫu câu ứng dụng. 
* Treo tranh để HS quan sát và hỏi:
- Chủ đề luyện nói của hôm nay là gì?
-Tranh vẽ những loại máy gì?
-Chỉ đâu là máy cày, đâu là máy nổ, đâu là máy khâu, máy tính?
-Trong các loại máy, em đã biết máy gì?
-Máy cày thường dùng để làm gì? Thường thấy ở đâu?
-Máy nổ dùng để làm gì?
-Máy khâu dùng để làm gì?
-Máy tính dùng để làm gì?
-Ngoài các máy trong tranh, em còn biết những máy gì nữa?chúng dùng để làm gì?
* Cho học sinh lấy vở tập viết ra
- Treo bảng phụ đã viết sẵn mẫu gọi 1 HS đọc nội dung viết 
-GV lưu ý nhắc HS viết liền nét
* Hôm nay học vần gì?
-GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài
 -Tìm tiếng mới có chứa vần vừa học
Nhận xét tiết học – Tuyên dương
Xem trước bài 59
*HS đọc CN nhóm đồng thanh
- Đọc nhóm 2 ,một em đọc ,một em theo dõi sửa cho bạn.
-Đọc 3 nhóm: giỏi,khá,trungbình.
* Quan sát tranh ,trả lời câu hỏi.
 - Cái thang tựa ở đống rơm.
-HS đọc cá nhân
-2 HS đọc lại câu
* Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
-HS đọc tên bài luyện nói
-HSø trả lời câu hỏi
Các bạn khác lắng nghe để bổ sung. Như:máy cày ,máy nổ,máy khâu,máy tính.
-Máy cày ,máy nổ,máy khâu,máy tính.
-Lên bảng chỉ.
-Trả lời theo thực tế .
-Dùng để cày ruộng,thường thấy ở đồng ruộng
- Dùng để bơm nước,phát điện.
-Dừng để may quần áo.
-Dùng để tính toán.
-Nêu theo hiểu biết.
* HS mở vở tập viết
-Theo dõi đọc thầm.
- HS viết bài vào vở .Chú ý quy trình viết
* Vần inh,ênh.
-Học sinh đọc lại bài
-Tìm viét bảng con:minh ,bệnh binh,duyệt binh, an ninh.
HS lắng nghe
 Toán
TiÕt 51: LuyƯn tËp
I - MỤC TIÊU:
Sau bài học, giúp HS củng cố và khắc sâu về
-Các phép cộng, trừ trong phạm vi 7
-Quan hệ thứ tự các số tự nhiên trong phạm vi 7
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Phấn màu, tranh bài 5.
-HS: hộp đồ dùng toán 1
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H§ 1
Kiểm tra bài cũ
-GV cho HS lên đọc bảng trừ trong phạm vi 7
-Nhận xét cho điểm
3-5 em HS đọc bảng trừ 7 trên bảng.
-HS dưới lớp nhận xét bạn
H§ 2
Giới thiệu bài
H§ 3
Bài 1 (70)
Làm sảng con.
Bài 2 (70)
Trò chơi tiếp sức.
Bài 3 (70)
Làm phiếu bài tập.
Bài 4 (70)
Làm bảng phụ
Bài 5 ( 70)
(Cßn tgian hd lµm )
Hoạt động 4
Củng cố
Dặn dò
*GV giới thiệu bài luyện tập
GV hd HS làm bài tập trong sgk
*Cho HS nêu yêu cầu của bài 1
-Khi làm bài này ta lưu ý điều gì?
-Đọc đề bài yêu cầu HS làm bài và sửa bài,
-GV nhận xét cho điểm
*HS nêu yêu cầu của bài 2
-Cho HS làm bài thi đua theonhóm
- Treo bg phụ.Yc HS làm bài và sửa bài.
-Hướng dẫn sửa bài.
(Cßn tgian hd lµm c¶ cét 3)
-Hãy qs 2 phép tính :6 + 1 = 7 và 1 + 6 = 7 rồi nêu nx cho cô nào?
Hãy qs 2 phép tính: 7 – 6 = 1 và 7 – 1 = 6 rồi nêu nx cho cô nào?
*1 HS nêu yêu cầu bài 3
-1 HS nêu cách làm (thi đua theo nhóm )
- Yêu cầu HS làm bài và sửa bài: Treo đáp án đúng .
(Cßn tgian hd lµm c¶ cét 2)
*1 HS nêu yêu cầu bài 4
Muốn điền dấu cho đúng ta phải làm gì?
-Yc thảo luận ,làm bài và sửa bài
(Cßn tgian hd lµm c¶ cét 3)
*1 HS nêu yêu cầu của bài 5.
-Muốn viết phép tính cho đúng ta phải làm gì? 
-HS làm bài và sửa bài
-Thu vở chấm điểm nhận xét.
*Hôm nay học bài gì?
-Cho HS TC : “Ai nhanh ai khéo”
Cách chơi: Chia lớp làm 4 đội. Mỗi đội 6 em Phát cho mỗi đội một tờ bìa có hvẽ Và 8 mảnh bìa
*HS chú ý lắng nghe
* Tính
-Đặt cá số cho thẳng hàng,
4 HS làm trên bảng,cả lớp làm bảng con.
 7 2 4 7 7 7
 - + + - - - 
 3 5 3 1 0 5
 4 7 7 6 7 2
-sửa bài của bạn trên bảng.
* Tính.
- Tự nhẩm nhẩm kết quả
-Viết kqû tiếp sức trên bảng.
-Các nhóm nhận xét chéo nhóm.
6 + 7 = 7 7 – 1 = 6 7– 2 = 5
7 – 1 = 6 5 + 2 = 7 7 –5 = 2
7 – 6 = 1 2 + 5 = 7 4 + 3 =7
-Số 6 và số 1 đổi chỗ cho nhau ,kết quả = 1
-Kqû của phép trừ số này ra số kia.
* Tính.
-Nhóm 2 thảo luận làm bài
-Các nhóm đổi chéo bài chấm điềm bằng bút chì.
2 + 5 = 7 1 + 4 = 5
7 – 3 = 4 6 + 1 = 7
 4 + 3 = 7 5 + 2 = 7
 * Tính.
-Tính kqû ,so sánh số,điền dấu.
-HS làm bài 3 (Nhóm 4 )viết kết quả trên giấy Ao . nhóm trưởng treo kết quả lên bảng.
-Các nhóm nhận xét chéo .
3 + 4 = 7 5 + 2 > 6 7–5< 3
 7 -4 < 3 7 – 2 = 5 7–6= 1
* viết phép tính thích hợp.
-Phải qs tranh, nêu bt thích hợp sau đó nêu pt thích hợp 
-Qs tranh nêu đề toán.viết phép tính vào vở 4+3=7
- Luyện tập.
-HS thực hành chơi trò chơi
h tròn ở giữa có ghi các số từ 0 đến 7. Các em trong đội sẽ chuyền tay nhau hvẽ và các tấm bìa. Mỗi em khi nhận được hvẽ phải chọn một tấm bìa dán vào một h tròn , sao cho hai htròn đối diện với nhau tạo thành phép cộng có tổng là 7 như mẫu 2+5=7 Tg chơi 3 phút, đội nào xong trước, đúng sẽ thắng
-GV nhận xét HS chơi
-Nhận xét tiết học, tuyên dương 
Lắng nghe.
Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009
Học vần
Bài 59 :ÔN TẬP
I MỤC TIÊU:
-HS đọc , viết, một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng, nh.
-Đọc đúng và trôi chảy các từ ứng dụng và câu ứng dụng trong bài
-Nghe hiểu và kể lại ®­ỵc mét ®o¹n truyƯn theo tranh truyện: “Quạ và Công”.Hs kh¸ giái kĨ ®­ỵc 2-3 ®o¹n truyƯn theo tranh
II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
GV: Bảng ôn các vần ở bài 59
HS: Sách tiếng việt 1 tập 1. Bộ ghép chữ tiếng việt
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1:Bài cũ
* 4 HS lên viết bảng: đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương
-HS đọc từ các từ trên thẻ từ.
-1 HS đọc câu ứng dụng
GV nhận xét bài cũ
* Dưới lớp viết bảng con
-HS đọc bài
-Lớp theo dõi, nhận xét
Bài mới
Ôn tập
Các vần đã học
Ghép âm thành vần
Đọc từ ứng dụng
Viết từ ứng dụng
Tiết 1
* Hãy kể các vần đã học có kết thúc bằng ng và nh?
HS trả lời, GV ghi các âm đó lên góc bảng
* GV giới thiệu bảng ôn lên bảng và cho HS kiểm tra các vần ghi ở góc bảng với bảng ôn và bổ sung nếu thiếu
-Em có nhận xét gì về những vần đã học?( cùng kết thúc bằng ng hoặc nh)?
-Hôm nay ta ôn lại các vần này
* Cho HS chỉ và đọc các chữ có trong bảng ôn
-GV đọc, HS chỉ chữ
-HS tự chỉ và đọc
* Các em lần lượt ghép các âm ở cột dọc với các âm ở dòng ngang rồi đọc các vần vừa ghép được
Cho HS ghép và đọc các vần đó lên
GV sửa phát âm
Cho lớp đọc đồng thanh
* GV giới thiệu từ ứng dụng trong sgk
bình minh, nhà rông, nắng chang chang
Cho HS đọc các từ trên. GV chỉnh sửa phát âm
GV giải nghĩa từ cho HS. Cho HS đọc lại
* GV cho HS viết vào bảng con từ : bình minh, nhà rông
GV viết mẫu. Hướng dẫn cách viết
HS viết bảng con
* HS trả lời câu hỏi
HS kiểm tra các vần
- Cùng kết thúc bằng ng, nh
HS đọc các chữ có trong bảng ôn
HS ghép và đọc cá nhân
HS đọc cá nhân
Vài HS đọc lại
Học sinh viết bảng con
Luyện đọc
Luyện viết
Kể chuyện
Quạ và Công
Thi kể chuyện
Củng cố, dặn dò
Tiết 2
Nhắc lại bài ôn tiết 1
Chúng ta đã ôn những vần gì?
Cho HS đọc lại bài của tiết 1
GV uốn nắn sửa sai cho HS
Đọc câu ứng dụng
GV treo tranh để HS quan sát và hỏi:
Tranh vẽ gì?
Hãy đọc các câu ứng dụng dưới bức tranh?
Tìm tiếng vừa học có kết thúc bằng ng hoặc nh trong các câu?
HS đọc, GV chỉnh sửa phát âm cho HS
GV đọc mẫu câu ứng dụng
Vài em đọc lại
* Cho HS viết các chữ : bình minh, nhà rông vào vở
GV nhắc nhở tư thế ngồi, quy trình viết
* HS đọc tên câu chuyện: Quạ và công
GV kể diễn cảm kèm theo tranh minh hoạ
GV kể lần 2
-Tranh 1: Quạ vẽ cho Công trước. Quạ vẽ rất khéo, thoạt tiên dùng màu xanh tô đầu, cổ và mình công.. óng ánh rất đẹp
-Tranh 2: Vẽ xong, Công còn phải xoè đuôi cho thật khô
-Tranh 3: Công khuyên mãi chẳng được đành làm theo lời bạn
-Tranh 4: Cả bộ lông quạ trở nên xám xịt
* GV hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo nội dung từng bức tranh
Các tổ thảo luận và kể ở tổ nhóm theo tranh
* Các tổ cử đại diện lên thi tài. Tổ nào kể đầy đủ, đúng chi tiết nhất là tổ đó thắng cuộc
-Sau khi học xong chuyện này, các em thấy thế nào, có nhận xét gì? ( vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được việc gì )
-GV nêu ý nghĩa câu chuyện và nhận xét cách kể chuyện của HS
* GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài
1 HS tự chỉ bảng ôn và đọc
GV cho HS phân vai kể lại chuyện “Quạ và Công”
Hướng dẫn HS học bài ở nhà
Nhận xét tiết học
HS đọc cá nhân
HS ghép và đọc to chữ mình vừa ghép
HS thảo luận
HS đọc câu ứng dụng
HS đọc lại theo mẫu
HS viết bài vào vở tập viết
HS quan sát tranh và nghe kể chuyện
HS nghe và thảo luận những ý chính của chuyện và kể theo tranh
S kể lại theo tranh, thi đua giữa các nhóm
Hs kh¸ giái kĨ ®­ỵc 2-3 ®o¹n truyƯn theo tranh
HS đọc lại bài
HS lắng nghe
 Toán
Tiết 52: PhÐp céng trong ph¹m vi 8
I MỤC TIÊU: Giúp học sinh
HS biết tự thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8
Thực hành tính cộng đúng trong phạm vi 8
ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ
Rèn kĩ năng tính cho HS
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: chuẩn bị mẫu vật như sgk
HS :một bộ đồ dùng học toán , sgk , 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Kiểm tra bài cũ
GV gọi HS lên bảng làm
Bài 1: điền số vào chỗ trống
7 – 6 + 3 = 	4 – 3 + 5 =
5 + 2 – 4 = 	 	3 + 4 – 7 =
GV Nhận xét cho điểm
HS lên bảng làm
Lớp làm vào phiếu bài tập
Lớp nhận xét các bạn
H§ 2
Giới thiệu bài
H§ 3
Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 7
Hôm nay ta tiếp tục học về phép cộng trong phạm vi 8
* GV giới thiệu phép cộng
-Bước 1: thành lập công thức cộng trong pvi 8
giới thiệu phép tính: 7+1=8 và 1+6=7
GV treo tranh và nêu bài toán: “ Nhóm bên trái có 7 hình vuông. Nhóm bên phải có 1 hình vuông. Hỏi tất cả có bao nhiêu hình vuông”
Cho một số HS nhắc lại bài toán
Gọi vài em trả lời (chú ý trả lời cả câu)
Ta có thể làm phép tính gì?
Cho HS nêu pt. GV viết bảng 7 + 1 = 8
Vài HS đọc lại phép tính
Ai có thể nêu bài toán theo cách khác được nào?
Vậy ai cho cô biết : 1 cộng 7 bằng mấy?
Cho HS viết kết quả vào phép tính
Bước 2: giới thiệu phép cộng:
6+2=8, 2+6=8 , 3+5=8 , 5+3 =8, 4+4 = 8
Tiến hành tương tự như phép tính7+1= 8
Bước 3: HD HS học thuộc bảng cộng
trong phạm vi 7 GV cho HS đọc
7 + 1 = 8 	1 + 7 = 8	7 + 1 = 1 + 7
6 + 2 = 8	2 + 6 = 8 	6 + 2 = 2 + 6
5 + 3 = 8 	3 + 5 = 8 	5 + 3 = 3 + 5
4 + 4 = 8
Giúp HS ghi nhớ các phép cộng bằng cách đặt câu hỏi: “bảy cộng một bằng mấy?” “Mấy cộng mấy bằng tám” vv 
HS quan sát và nêu bài toán
HS đọc lại: 7 + 1 = 8
HS trả lời : 1 + 7 = 8
HS đọc lại từng phép cộng cho thuộc
HS trả lời câu hỏi
H§ 4
Luyện tập
Bài 1 (71 )
Bài 2 (71 )
(Cßn thêi gian hd lµm c¶ cét 2)
Bài 3 (72 ) (Cßn thêi gian hd lµm c¶ dßng 2)
Bài 4 ( 72) 
Hướng dẫn HS làm bài tập trong sgk
* 1 HS nêu yêu cầu bài 1
Để làm được bài 1 chúng ta phải dựa vào đâu và lưu ý điều gì? ( dựa vào bảng cộng trong phạm vi 7 và viết kết quả cho thẳng cột)
HS làm bài và sửa bài
*1 HS nêu yêu cầu của bài 2
HS làm bài,
GV uốn nắn sửa sai
Hãy nhận xét 2 phép tính : 1 + 7 = 8 và 7 + 1 = 8
(Khi thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì tổng không thay đổi)
*HS nêu yêu cầu bài 3
1 HS nêu cách làm 
HS làm bài và sửa bài
*1 HS nêu yêu cầu bài 4
HS nhìn tranh, nêu bài toán sau đó viết phép tính thích hợp
(Cßn thêi gian hd lµm c¶ phÇn b)
HS làm bài1
Đổi vở để sửa bài
HS làm bài 2
Từng cặp đổi vở sửa bài
HS nhận xét các phép tính và kết luận
*HS làm bài 3
-( làm từ trái qua phải )
Cho HS làm bài theo nhóm
*HS làm bài 4
Hoạt động 4
Củng cố, dặn dò
Hôm nay học bài gì?
Cho HS đọc lại bảng cộng trong pvi 7
HS chơi trò chơi tiếp sức
Nhận xét tiết học
HS lắng nghe
TuÇn 15 Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009
Häc vÇn
 Bài 60: OM - AM
I MỤC TIÊU: Sau bài học
Đọc và viết được :om, am, làng xóm, rừng tràm
Đọc được từ ứng dụng và câu ứng dụng trong sgk
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: bộ ghép chữ tiếng việt Gv
HS: bộ ghép chữ tiếng việt, sgk , 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ
3 HS lên viết bảng : bình minh, nhà rông, nắng chang chang
Gọi vài HS đọc từ ứng dụng trên
GV và HS nhận xét các bạn, cho điểm
HS dưới lớp viết bảng con
HS đọc, lớp nhận xét
2 HS đọc câu ứng dụng sgk
Bài mới
H§ 1
Giới thiệu bài
H§ 2
Nhận diện vần
Đánh vần
Tiếng khoá, từ khoá
H§ 3
Đọc tiếng ứng dụng
H§ 4
Viết vần
Trò chơi
 Tiết 1
* GV : Hôm nay chúng ta học 2 vần đầu tiên có kết thúc bằng m đó là: om, am
Vần om
-Vần om đïc tạo nên từ những âm nào?
-Cho HS ghép vần om
-GV gắn bảng cài
-Hãy so sánh om với on?
Cho HS phát âm vần om
* GV chỉ bg cho HS p/ âm lại vần om
- Vần om đánh vần như thế nào?
Cho HS đánh vần vần om
GV uốn nắn, sửa sai cho HS
-Hãy ghép cho cô tiếng xóm?
-Hãy nx về vt của âm và vần trg tgxóm
-Tiếng “xóm” đánh vần như thế nào?
Cho HS đánh vần tiếng xóm
GV sửa lỗi cho HS,
Giới thiệu từ : làng xóm
Cho HS đ vần và đọc trơn từ :làng xóm
GVđọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc choHS
*Vần am- Tiến hành tg tự như vần om
- So sánh am với om
* GV gt các từ ứng dụng lên bảng
Cho HS đọc từ ứng dụng và giảng từ
GV nx và chỉnh sửa phát âm cho HS
GV đọc mẫu. Vài em đọc lại
*GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết ( lưu ý nét nối giữa o và m )
Cho HS viết bảng con: om, xóm
-Gv viÕt am, trµm
GV nhận xét, chữa lỗi cho HS
Cho HS chơi trò chơi chuyển tiết
Vần om tạo bởi o và m
HS ghép vần “om” HS
HS so sánh
phát âm om
HS đánh vần: o - mờ -om
HS đánh vần cá nhân
HS ghép tiếng xóm
-¢m x tr­íc, vÇn om sau, dÊu s¾c trªn o
HS đánh vần
HS ghÐp vµ đọc từ : làng xóm
HS quan sát và lắng nghe
HS đọc lại
-Hs ®äc c¶ bµi
-Nªu gièng vµ kh¸c nhau
HS đọc thầm
-chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam”
HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT
HS viết lên không trung
HS viết bảng :om, xóm
-Hs viÕt am, trµm
Học sinh chơi trò chơi
Luyện tập 
H§ 1
Luyện đọc
H§ 2
Luyện nói
H§ 3
Luyện viết
H§ 4
Củng cố dặn dò
Tiết 2
* GV cho HS đọc lại vần ở tiết 1
GV uốn nắn sửa sai cho
Gt tranh minh hoạ câu ứng dụng
-Tranh vẽ gì?
-Hãy đọc câu ứ dụng dưới bức tranh?
GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS
GV đọc mẫu câu ưd. Cho 2 HS đọc lại
* Treo tranh để HS quan sát và hỏi:
- Chủ đề luyện nói của hôm nay là gì?
-Tranh vẽ những ai?
-Những người đó đang làm gì?
-Tại sao em bé lại cảm ơn chị?
-Em đã nói:“con xin cảm ơn” bao giờ chưa?Em nói điều đó với ai? Khi nào?
-Thường khi nào ta nói lời cảm ơn?
* Cho học sinh lấy vở tập viết ra
1 HS đọc nd viết trong vở tập viết.
GV lưu ý nhắc HS viết liền nét
HS viết bài vào vở .Chú ý q trình viết
* Hôm nay học vần gì?
GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài
Tìm tiếng mới có chứa vần vừa học
Nhận xét tiết học – Tuyên dương
Xem trước bài 59
HS đọc CN nhóm đồng thanh
HS đọc cá nhân
2 HS đọc lại câu
HS đọc tên bài luyện nói
HSø trả lời câu hỏi
Các bạn khác lắng nghe để bổ sung
* HS mở vở tập viết
HS viết bài vào vở
Học sinh đọc lại bài
HS lắng nghe
 Tập viết
Tuần 12	:Con ong, c©y th

Tài liệu đính kèm:

  • docGA TUAN 13CKTKN LOP 1.doc