Giáo án Kể chuyện lớp 2 - Trường tiểu học Tân Lập 1

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

 - Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ mới: nắn nót, mải miết, ôn tồn, thành tài, các từ có vần khó: quyển, nghuệch, ngoạc, quay, các từ có âm vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: làm, lúc nắn nót (ở Miền Bắc), tảng đá, sắt (ở Miền Nam).

 - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

 - Bước đầu biết phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

 - Hiểu nghĩa của các từ mới.

 - Hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tự ngữ: “ Có công mài sắt có ngày lên kim”.

 - Rút được lời khuyên từ câu chuyện: làm việc gì cũng phải kiên trì mới thành công.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Tranh minh họa đồ dạy học:

 - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh đọc đúng.

 

doc 120 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 17/02/2016 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Kể chuyện lớp 2 - Trường tiểu học Tân Lập 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..............................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 8 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 38
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ(tiếp theo)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc
- Kiểm trahọc thuộc lòng.
	- Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi
	- Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
II. Đồ dùng dạy học :
	-Giấy to, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 6
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra học thuộc lòng
* Mục tiêu:Kiểm tra kỹ năng đọc thuộc lòng.
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc thuộc lòng
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, lời xin lỗi
* Mục tiêu : Giúp HS biết cách nói lời cảm ơn , lời xin lỗi, ý nghĩa và cách sử dụng trong cuộc sống.
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4:Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy
* Mục tiêu : Giúp HS biết cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong văn nói và viết.
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Làm theo hướng dẫn của GV 
-Làm theo hướng dẫn của GV 
Nhậnxét:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 9 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 39
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ(tiếp theo)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc
- Kiểm trahọc thuộc lòng.
	- Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Ôn luyện cách tra mục lục, ôn luyện cách nói lời mời, lời đề nghị...
II. Đồ dùng dạy học :-Giấy to, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 7
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra học thuộc lòng
* Mục tiêu:Kiểm tra kỹ năng đọc thuộc lòng.
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc thuộc lòng
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Tìm bài học theo mục lục
 * Mục tiêu : Giúp HS biết cách sử dụng mục lục
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4:Ôn luyện cách sử dụng lời mời, lời đề nghị
* Mục tiêu : Giúp HS biết cách sử dụng lời mời, lời đề nghị
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Làm theo hướng dẫn của GV 
-Làm theo hướng dẫn của GV 
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 9 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 40
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ(tiếp theo)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc
- Kiểm trahọc thuộc lòng.
	- Kết hợp kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trả lời câu hỏi. 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Ôn luyện củng cố vốn từ qua trò chơi ô chữ...
II. Đồ dùng dạy học :-Giấy to, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 8
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kiểm tra học thuộc lòng
* Mục tiêu:Kiểm tra kỹ năng đọc thuộc lòng.
- Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm mỗi nhóm từ 5 – 6 HS lần lượt đọc thuộc lòng
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Trò chơi ô chữ
 * Mục tiêu : Giúp HS biết cách chơi ô chữ, củng cố vốn từ
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS đọc
- Từng nhóm lên kt
- Đọc từng từ
-Làm theo hướng dẫn của GV 
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 9 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 41,42 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ
TUẦN 10 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 37 - 38 
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu.
	- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu nghĩa các từ mới: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông 
	- Hiểu nội dung bài: Sáng kiến của bé HÀ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm đến ông bà
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét bài KT giữa hocï kỳ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó. 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: cây sáng kiến, chúc thọ, lập đông
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tập đọc
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
- Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
- Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 10 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 39
BƯU THIẾP
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài: đọc đúng các từ ngữ 
- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
	- Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 - Nắm được nghĩa các từ mới: bưu thiếp, nhân dịp
	- Nắm được ý nghĩa của bài:tác dụng của bưu thiếp, cách viết, cách ghi phong bì
II. Đồ dùng dạy học :-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: bưu thiếp, Phan Thiết
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài 
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Yêu cầu HS viết bưu thiếp chúc thọ, mừng sinh nhật
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
-Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 10 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 40
THƯƠNG ÔNG
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng chỗ, đọc đúng các từ KHÓ
	- Biết đọc phân biệt người dẫn chuyện và lời các nhân vật. Biết đọc truyện với giọng vui
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 - Nắm được diễn biến câu chuyện.
	- Hiểu được nội dung bài: bé Việt còn nhỏ đã biết thương ông, biết giúp đỡ động viên ông khi ông đau
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: lon ton, đau chân, bước lên
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 +GV chia các khổ thơ
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 +Giải nghĩa từ: thủ thỉ, thích thú
- Luyện đọc trong nhóm
 - Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài 
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc thuộc lòng
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
- Kiểm tra HS đọc
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
- Đọc khổ thơ trên bảng phụ
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
-HS đọc 
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 11 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 41 - 42 
BÀ CHÁU
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu.
	- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu nghĩa các từ mới: rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu nhiệm, hiếu thảo
	- Hiểu nội dung bài: ca ngợi tình cảm bà cháu
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: làng, vất vả, màu nhiệm, giàu sang 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài:4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: đầm ấm, màu nhiệm..
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tập đọc
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
- Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
- Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 11 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 43
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài: đọc đúng các từ ngữ 
- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
	- Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 - Nắm được nghĩa các từ mới: lẫm chẫm, đung đưa, đậm đà
	- Nắm được ý nghĩa của bài:miêu tả cây xoài ông trồng, tình cảm của 2 mẹ con với người ông 
II. Đồ dùng dạy học :-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: xoài cát, xôi nếp hương
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài 
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
-Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
TUẦN 11 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 44
ĐI CHỢ
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng chỗ, đọc đúng các từ khó
	- Biết đọc phân biệt người dẫn chuyện và lời các nhân vật. Biết đọc truyện với giọng vui
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 - Nắm được diễn biến câu chuyện.Hiểu được các từ khó : hớt hải, ba chân bốn cẳng
	- Hiểu được nội dung bài: sự ngốc nghếch,buồn cười của cậu bé
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: tương, bát, hớt hải
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 +GV chia các khổ thơ
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 +Giải nghĩa từ: hớt hải, ba chân bốn cẳng 
- Luyện đọc trong nhóm
 - Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài 
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc thuộc lòng
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
- Kiểm tra HS đọc
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
- Đọc đoạn văn trên bảng phụ
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
-HS đọc 
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 12 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 45 – 46
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu.
	- Biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu nghĩa các từ mới: vùng vằng, la ca

Tài liệu đính kèm:

  • docTrung giao an TV.doc