Giáo án Học vần Lớp 1 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Lĩnh Nam

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- HS đọc và viết được: u, ­, nô, th­

- Đọc câu ứng dụng: Thø t­, bÐ hµ thi vÏ.

- Phát triển lời nói theo chủ đề: Thñ ®«.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, đánh vần, đọc trơn, viết đúng mẫu.

3. Tình cảm – thái độ: Biết yêu quý vµ tù hµo vÒ thñ ®«.

II/ Chuẩn bị :

- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa.

 III/ Các hoạt động dạy học : :

 

doc 8 trang Người đăng honganh Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 914Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Học vần Lớp 1 - Tuần 5 - Trường Tiểu học Lĩnh Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học vần Tiết số: 1 Tuần: 5 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 17: u - ­
Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- HS đọc và viết được: u, ­, nô, th­
- Đọc câu ứng dụng: Thø t­, bÐ hµ thi vÏ.
- Phát triển lời nói theo chủ đề: Thñ ®«. 
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, đánh vần, đọc trơn, viết đúng mẫu.
3. Tình cảm – thái độ: Biết yêu quý vµ tù hµo vÒ thñ ®«. 
II/ Chuẩn bị : 
- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa.
 III/ Các hoạt động dạy học : : 
Thêi gian
Néi dung c¬ b¶n
Ho¹t ®éng cña thầy
Ho¹t ®éng cña trò
TIẾT 1 
4’
20’
3’
8’
7’
TIẾT 2
10’
5’
10’
10’
5’
1) KTBC.
2) Bài mới
 a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi âm u-ư tiếng nụ- thư
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng các âm:u, ư, phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng.nụ, thư.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS nhận diện, p/t, đánh vần, đọc trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3 :
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
Viết đúng chữ ghi âm: u, ư, nụ, thư.
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các âm từ, tiếng ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:u, ư, nụ, thư.
* Hoạt động 3 :
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề.
3) Củng cố- Dặn dò
- Gọi HS đọc bài..tổ cò, lá mạ, thợ nề, da thỏ.
-Viết bảng con: tổ cò.
- GThiệu :âm mới thứ nhất u
-Hướng dẫn nhận diện, phát âm.
- Cho HS ghép tiếng“nụ”p/t đánh vần, đọc trơn.
-Cho xem nụ hồng- từ.mới
- Cho HS đọc trơn.
- Đọc tổng hợp: u- nụ- nụ
 - Dạy chữ ghi âm :ư( tương tự)
.- So sánh u-ư
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ lên bảng.
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
->GV sửa
-Tìm tiếng mang âm t(âm th) ?
->Cho HS đánh vần –phân tích, đọc trơn .
HD HS cách viết u, ư, thư, nụ HS viết trển bảng con 
->Nxét
- Thi đọc toàn bài, ghép chữ có âm: u, ư
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng:thứ tư, bé hà thi vẽ..
+Tiếng nào mang âm mới vừa học ?
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách , viết.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Bài luyện nói có chủ đề gì?
+Cô giáo cho các em thăm cảnh gì?
+ Chùa Một Cột ở đâu? Hà Nội được gọi là gì?Mỗi nước có mấy thủ đô? Thủ đô Hà Nội có gì đẹp?
-Tổ chức cho HS thi đọc theo tổ.
- Thi tìm tiéng có âm u, ư
- NX tuyên dương đội thắng
- Đọc và viết bài theo yêu cầu
-Đọc:i
-Ghép “nụ” đọc
Quan sát tranh và trả lời
- Đọc cá nhân, tập thể
- Làm theo yêu cầu của GV.
- Múa hát tập thể.
- Đọc bài
-Tìm và phát biểu
-PTích, đọc bài
-Viết bảng con
- Thi đọc, ghép chữ.
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi.
-Nêu y/c
-Viết bài
-Q/sát, trả lời
- Luyện nói- trả lời miệng.
-Thi theo tổ.
IV. Rót kinh nghiÖm:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học vần Tiết số: 2 Tuần: 5 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 18: x - ch
Mục tiêu :
HS đọc và viết được: x, ch ,xe, chó.
Đọc được câu ứng dụng:xe ô tô chở cá về thị xã.
Phát triển lời nói theo chủ đề:xe bò, xe lu, xe ô tô.
Chuẩn bị : 
Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa 
Các hoạt động dạy học : 
Thêi gian
Néi dung c¬ b¶n
Ho¹t ®éng cña thầy
Ho¹t ®éng cña trò
TIẾT 1 
4’
20’
3’
8’
7’
TIẾT 2
10’
5’
10’
10’
5’
1) KTBC.
2) Bài mới
 a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi âm x-ch tiếng :xe- chó.
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng các âm:x, ch
phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng.xe, chó
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS nhận diện, p/t, ®ánh vần, đọc 
trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3 :
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi âm: x, ch, xe, chó.
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các âm từ, tiếng ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:x, ch, xe, chó.
* Hoạt động 3 :
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề.
3) Củng cố- Dặn dò
- Gọi HS đọc bài..u, ư, nụ, thư, thứ tư, đu đủ.
-Viết bảng con: u,thư.
- - GThiệu :âm mới thứ nhất x
-Hướng dẫn nhận diện, phát âm.
- Cho HS ghép tiếng“xe”p/t đánh vần, đọc trơn.
-Cho xem tranh -> từ mới
- Cho HS đọc trơn.
- Đọc tổng hợp: x- xe-xe
 - Dạy chữ ghi âm :ch( tương tự)
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ lên bảng.
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
->GV sửa
-Tìm tiếng mang âm x(âm ch) ?
->Cho HS đánh vần –phân tích, đọc trơn .
HD HS cách viết x, ch, xe, chó. viết trển bảng con 
->Nxét
- Thi đọc toàn bài- ghép chữ có âm:x, ch
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng:xe ô tô chở cá về thị xã.
+Tiếng nào mang âm mới vừa học ?
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách , viết.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Bài luyện nói có chủ đề gì?
+Có những xe nào trong tranh?
+ Xe bò thường dung để làm gì?
+Xe lu thường dung để làm gì?
+ Xe ô tô trong tranh đươc gọi là xe ô tô gì? Được dùng để làm gì?
-Tổ chức cho HS thi đọc SGK theo tổ.
- Thi tìm tiéng có âm x, ch
- Đọc và viết bài theo yêu cầu
-Đọc:x
-Ghép “xe” đọc
Quan sát tranh và trả lời
- Đọc cá nhân, tập thể
- Làm theo yêu cầu của GV.
- Múa hát tập thể.
Đọc bài
.-Tìm và phát biểu
-PTích, đọc bài
-Viết bảng con
- Thi đọc, ghép chữ.
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi.
-Nêu y/c
-Viết bài
-Q/sát, trả lời
- Luyện nói- trả lời miệng.
-Thi theo tổ.
IV. Rót kinh nghiÖm:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học Vần Tiết số: 3 Tuần: 5 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 19: s - r
Mục tiêu :
HS đọc và viết được:s, r, rễ, sẻ.
Đọc được câu ứng dụng:bé tô cho rõ chữ và số.
Phát triển lời nói theo chủ đề: rổ, rá.
Chuẩn bị : 
Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa , vật thật
Các hoạt động dạy học :
Thời gian
Nội dung cơ bản
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1 
5phút
10
phút
5
phút
7
phút
8
phút
Tiết 2
10
phút
5
phút
10
phút
7
phút
3phút
1) KTBC.
2) Bài mới
 a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi âm s-s-r , tiếng :sẻ- rễ.
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng các âm:s, r
phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng.sẻ, rễ.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS nhận diện, p/t, đánh vần, đọc 
trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3 :
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi âm: s, r, sẻ, rễ.
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các âm từ, tiếng ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:s, r, sẻ, rễ.
* Hoạt động 3 :
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề : rổ rá.
3) Củng cố- Dặn dò
- Gọi HS đọc bài..x, ch ,xe, chó, thợ xẻ, chả cá.
-Viết bảng con: x, chó.
- GThiệu :âm mới thứ nhất s
-Hướng dẫn nhận diện, phát âm.
- Cho HS ghép tiếng“sẻ” p/t đánh vần, đọc trơn.
-Cho xem tranh -> từ mới: sẻ
- Cho HS đọc trơn.
- Đọc tổng hợp: s- sẻ- sẻ
 - Dạy chữ ghi âm :r( tương tự)
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ lên bảng.
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
->GV sửa
-Tìm tiếng mang âm s (âm r) ?
->Cho HS đánh vần –phân tích, đọc trơn .
HD HS cách viết s, r, sẻ, rễ. vào bảng con.
->Nxét
- Thi đọc toàn bài- ghép chữ có âm:s, r
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng:bé tô cho rõ chữ và số.
+Tiếng nào mang âm mới vừa học ?
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách , viết.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Bài luyện nói có chủ đề gì?
- Cho xem rổ , rá.
+Rổ được dùng để làm gì?Rá dùng để làm gì?
+ Rổ và rá khác nhau như thế nào?
+Rổ rá được đan bằng gì? Nếu không có mây , tre người ta dùng gì?
- Đọc tên bài luyện nói.
-Tổ chức cho HS thi đọc SGK theo tổ.
- Thi tìm tiéng có âm x, ch
- Đọc và viết bài theo yêu cầu
-Đọc:s
-Ghép “sẻ” đọc
Quan sát tranh và trả lời
- Đọc cá nhân, tập thể
- Làm theo yêu cầu của GV.
- Múa hát tập thể.
Đọc bài
.-Tìm và phát biểu
-P /tích, đọc bài
-Viết bảng con
- Thi đọc, ghép chữ.
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi.
-Nêu y/c
-Viết bài
-Q/sát, trả lời
- Luyện nói- trả lời miệng.
-Thi theo tổ.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học Vần Tiết số: 4 Tuần: 5 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 20: k - kh
Mục tiêu :
HS đọc và viết được:k, kh, kẻ, khế.
Đọc được câu ứng dụng:chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê.
Phát triển lời nói theo chủ đề: vù vù, ro ro, vo vo, ù ù, tu tu
Chuẩn bị : 
Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa , chùm khế.
Các hoạt động dạy học : 
Thời gian
Nội dung cơ bản
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1 
5phút
10
phút
5
phút
7
phút
8
phút
Tiết 2
10
phút
5
phút
10
phút
7
phút
3phút
1) KTBC.
2) Bài mới
 a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi âm k-kh , tiếng :kẻ- khế.
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng các âm:k, kh
phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng.kẻ, khế.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS nhận diện, p/t, đánh vần, đọc 
trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3 :
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi âm: k, kh, kẻ, khế.
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các âm từ, tiếng ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:k kh kẻ khế
* Hoạt động 3 :
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề.ù ù, vù vù, vo vo, ro ro, tu tu.
3) Củng cố Dặn dò
- Gọi HS đọc bài..s, r, sẻ, rễ, chữ số, cá rô.
-Viết bảng con: r, sẻ.
- GThiệu :âm mới thứ nhất k
-Hướng dẫn nhận diện, phát âm.
- Cho HS ghép tiếng“kẻ” p/t đánh vần, đọc trơn.
-Cho xem tranh -> từ mới: kẻ
- Cho HS đọc trơn.
- Đọc tổng hợp: k- kẻ- kẻ
 - Dạy chữ ghi âm :kh
 (tương tự)
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ lên bảng.
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
-Tìm tiếng mang âm k (âm kh)?
- Giải nghĩa từ.
- Lưu ý:k chỉ ghép với e, ê, i
->Cho đánh vần p/t, đọc trơn .
HD HS cách viết k, kh, kẻ, khế bảng con.
->Nxét
- Thi đọc toàn bài- ghép chữ có âm:k kh
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng:chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê.
+Tiếng nào mang âm mới vừa học ?
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách , viết.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Bài luyện nói có chủ đề gì?
- Trong tranh vẽ gì?
+Cối xay kêu như thế nào?
+ Gío thổi kêu như thế nào?
+Đan ong bay phát ra tiếng như thế nào?
+Khi đạp xe có tiếng kêu như thế nào?
- Thi tìm tiéng có âm x, ch
- Đọc và viết bài theo yêu cầu
-Đọc:s
-Ghép “kẻ” đọc
Quan sát tranh và trả lời
- Đọc cá nhân, tập thể
- Làm theo yêu cầu của GV.
- Múa hát tập thể.
Đọc bài
.-Tìm và phát biểu
-P /tích, đọc bài
-Viết bảng con
- Thi đọc, ghép chữ.
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi.
-Nêu y/c
-Viết bài
-Q/sát, trả lời
- Luyện nói- trả lời miệng.
-Thi theo tổ.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5.doc