Giáo án Học vần Lớp 1 - Tuần 15 - Trường Tiểu học Lĩnh Nam

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức

- HS đọc và viết được: om - am, làng xóm, rừng tràm.

- Đọc được câu ứ.dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám

 Nắng tháng tám rám trái bòng

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn.

 2) Kỹ năng:HS đọc đúng, to, rõ ràng. Viết bài sạch đẹp

 3) Thái độ: HS hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa, thẻ từ, vở tập viết

Các hoạt động dạy học:

 

doc 8 trang Người đăng honganh Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 614Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Học vần Lớp 1 - Tuần 15 - Trường Tiểu học Lĩnh Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học Vần Tiết số: 1 Tuần: 15 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 60: om - am
Mục tiêu : 
1. Kiến thức
HS đọc và viết được: om - am, làng xóm, rừng tràm.
Đọc được câu ứ.dụng: Mưa tháng bảy gãy cành trám
 Nắng tháng tám rám trái bòng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn.
 2) Kỹ năng:HS đọc đúng, to, rõ ràng. Viết bài sạch đẹp
 3) Thái độ: HS hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động
Chuẩn bị: 
- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa, thẻ từ, vở tập viết
Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Nội dung cơ bản
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1
5phút
10
phút
5
phút
7
phút
8
phút
Tiết 2
10
phút
5
phút
10
phút
7
phút
3phút
1) KTBC.
2) Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi vần “om - am” tiếng “xóm - tràm” từ “làng xóm, rừng tràm”
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng vần: “om - am”phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng “xóm - tràm” từ “làng xóm, rừng tràm”
- Nghỉ giải lao 
Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS 
nhận diện, p/t, đánh vần, đọc, trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3:
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi vần: om - am, làng xóm, rừng tràm
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các vần tiếng từ học ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao. 
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:om - am, làng xóm, rừng tràm
* Hoạt động 3:
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề: 
3) Củng cố Dặn dò
- Gọi HS đọc bảng và thẻ chư, câu ứng dụng.
- Viết bảng con: nhà rông
- Giới thiệu vần: “om”
- Vần ôn được ghép với những âm nào?
- Hướng dẫn HS ghép vần “om”
- Cho HS phân tích, đánh vần, đọc trơn.
- HD ghép tiếng “xóm”- p/t, đánh vần, đọc trơn tiếng
- Giới thiệu từ “làng xóm”
- Có những tiếng nào chứa vần “om”
- Đọc tổng hợp: om –xóm - làng xóm
- Dạy tương tự vần: “am”
- So sánh vần: om - am
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ ứng dụng lên bảng:
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
- Giải nghĩa từ,
-Tìm và ghép tiếng mang vần “om - am”
- gọi HS p/t, đánh vần, đọc trơn.
- Đọc trơn cả 4 từ đó.
- Cho HS đọc tổng hợp 
- HD HS cách viết: om - am, làng xóm, rừng tràm
- Gv uốn nắn, giúp đỡ HS.
->Nxét
- Thi đọc toàn bài- 
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng
- Giảng nội dung.
- Tiếng nào mang vần:om - am
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng đó.
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách, viết.
- Nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Cho HS quan sát tranh và thảo luận:
 + Trong tranh có hình ảnh gì?
 + Khi được cho hoặc tặng 1 đồ vật gì từ những người lớn tuổi hơn thì phải nói thế nào?
- Thi đọc toàn bài theo tổ
- NX tuyên dương HS
- Tổ chức trò chơi: thi tìm và nhặt ra các từ mang vần “om - am”
- NX tuyên dương.
- Đọc và viết bảng theo yêu cầu của GV
- Ghép vần “om”
- Làm theo yêu cầu của GV
- Ghép tiếng 
“xóm”
- HS đọc
- Làm theo yêu cầu của GV
- Đọc theo cá nhân, nhóm, tập thể.
- Múa hát tập thể.
- Đọc bài
-Tìm và phát biểu -p /t, đọc bài
- Đọc cá nhân, tổ, cả lớp.
-Viết bảng con
- Thi đọc
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi
- Nêu y/c
-Viết bài
- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện 1 số nhóm trình bày.
- NX
- Thi đọc theo tổ.
- Thi tìm từ có âm vừa học.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học Vần Tiết số: 2 Tuần: 15 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 61: ăm - âm
Mục tiêu : 
1. Kiến thức
HS đọc và viết được: ăm - âm, nuôi tằm, hái nấm.
Đọc được câu ứ.dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm.
 2) Kỹ năng:HS đọc đúng, to, rõ ràng. Viết bài sạch đẹp
 3) Thái độ: HS hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động
Chuẩn bị: 
- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa, thẻ từ, vở tập viết
Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Nội dung cơ bản
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1
5phút
10
phút
5
phút
7
phút
8
phút
Tiết 2
10
phút
5
phút
10
phút
7
phút
3phút
1) KTBC.
2) Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi vần “ăm - âm” tiếng “tằm - nấm” từ “nuôi tằm, hái nấm”
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng vần: “ăm - âm”phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng “tằm - nấm” từ “nuôi tằm, hái nấm”
- Nghỉ giải lao 
Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS 
nhận diện, p/t, đánh vần, đọc, trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3:
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi vần: ăm - âm, nuôi tằm, hái nấm
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các vần tiếng từ học ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao. 
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:ăm - âm, nuôi tằm, hái nấm
* Hoạt động 3:
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề: 
3) Củng cố Dặn dò
- Gọi HS đọc bảng và thẻ chư, câu ứng dụng.
- Viết bảng con: đom đóm
- Giới thiệu vần: “ăm”
- Vần ôn được ghép với những âm nào?
- Hướng dẫn HS ghép vần “ăm”
- Cho HS phân tích, đánh vần, đọc trơn.
- HD ghép tiếng “tằm”- p/t, đánh vần, đọc trơn tiếng
- Giới thiệu từ “nuôi tằm”
- Có những tiếng nào chứa vần “ăm”
- Đọc tổng hợp: ăm - tằm - nuôi tằm
- Dạy tương tự vần: “âm”
- So sánh vần: ăm - âm
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ ứng dụng lên bảng:
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
- Giải nghĩa từ,
-Tìm và ghép tiếng mang vần “ăm - âm”
- gọi HS p/t, đánh vần, đọc trơn.
- Đọc trơn cả 4 từ đó.
- Cho HS đọc tổng hợp 
- HD HS cách viết: ăm - âm, nuôi tằm, hái nấm
- Gv uốn nắn, giúp đỡ HS.
->Nxét
- Thi đọc toàn bài- 
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng
- Giảng nội dung.
- Tiếng nào mang vần:ăm - âm
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng đó.
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách, viết.
- Nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Cho HS quan sát tranh và thảo luận:
 + Trong tranh có hình ảnh gì?
 + Dựa vào đâu con biết được ngày tháng năm? Con đi học vào các ngày nào? Hôm nào con được nghỉ?
- Thi đọc toàn bài theo tổ
- NX tuyên dương HS
- Tổ chức trò chơi: thi tìm và nhặt ra các từ mang vần “ăm - âm”
- NX tuyên dương.
- Đọc và viết bảng theo yêu cầu của GV
- Ghép vần “ăm”
- Làm theo yêu cầu của GV
- Ghép tiếng 
“tằm”
- HS đọc
- Làm theo yêu cầu của GV
- Đọc theo cá nhân, nhóm, tập thể.
- Múa hát tập thể.
- Đọc bài
-Tìm và phát biểu -p /t, đọc bài
- Đọc cá nhân, tổ, cả lớp.
-Viết bảng con
- Thi đọc
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi
- Nêu y/c
-Viết bài
- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện 1 số nhóm trình bày.
- NX
- Thi đọc theo tổ.
- Thi tìm từ có âm vừa học.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học Vần Tiết số: 3 Tuần: 15 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 62: ôm - ơm
Mục tiêu : 
1. Kiến thức
HS đọc và viết được: ôm - ơm, con tôm, đống rơm.
Đọc được câu ứ.dụng: Vàng mơ như trái chín
 Chùm giẻ treo nơi nào
 Gió đưa hương thơm lạ
 Đường tới trường xôn xao.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bữa cơm.
 2) Kỹ năng:HS đọc đúng, to, rõ ràng. Viết bài sạch đẹp
 3) Thái độ: HS hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động
Chuẩn bị: 
- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa, thẻ từ, vở tập viết
Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Nội dung cơ bản
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1
5phút
10
phút
5
phút
7
phút
8
phút
Tiết 2
10
phút
5
phút
10
phút
7
phút
3phút
1) KTBC.
2) Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi vần “ôm - ơm” tiếng “tôm - rơm” từ “con tôm, đống rơm”
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng vần: “ôm - ơm”phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng “tôm - rơm” từ “con tôm, đống rơm”
- Nghỉ giải lao 
Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS 
nhận diện, p/t, đánh vần, đọc, trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3:
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi vần: ôm - ơm, con tôm, đống rơm
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các vần tiếng từ học ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao. 
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:ôm - ơm, con tôm, đống rơm
* Hoạt động 3:
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề: 
3) Củng cố Dặn dò
- Gọi HS đọc bảng và thẻ chư, câu ứng dụng.
- Viết bảng con: tăm tre
- Giới thiệu vần: “ôm”
- Vần ôn được ghép với những âm nào?
- Hướng dẫn HS ghép vần “ôm”
- Cho HS phân tích, đánh vần, đọc trơn.
- HD ghép tiếng “tôm”- p/t, đánh vần, đọc trơn tiếng
- Giới thiệu từ “con tôm”
- Có những tiếng nào chứa vần “ôm”
- Đọc tổng hợp: ăm - tôm - con tôm
- Dạy tương tự vần: “ơm”
- So sánh vần: ôm - ơm
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ ứng dụng lên bảng:
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
- Giải nghĩa từ,
-Tìm và ghép tiếng mang vần “ôm - ơm”
- gọi HS p/t, đánh vần, đọc trơn.
- Đọc trơn cả 4 từ đó.
- Cho HS đọc tổng hợp 
- HD HS cách viết: ôm - ơm, con tôm, đống rơm
- Gv uốn nắn, giúp đỡ HS.
->Nxét
- Thi đọc toàn bài- 
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng
- Giảng nội dung.
- Tiếng nào mang vần:ôm - ơm
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng đó.
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách, viết.
- Nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Cho HS quan sát tranh và thảo luận:
 + Trong tranh có hình ảnh gì?
 + Chúng mình ăn cơm vào lúc nào?
 + Bữa cơm gồm những ai?
- Thi đọc toàn bài theo tổ
- NX tuyên dương HS
- Tổ chức trò chơi: thi tìm và nhặt ra các từ mang vần “ôm - ơm”
- NX tuyên dương.
- Đọc và viết bảng theo yêu cầu của GV
- Ghép vần “ôm”
- Làm theo yêu cầu của GV
- Ghép tiếng 
“tôm”
- HS đọc
- Làm theo yêu cầu của GV
- Đọc theo cá nhân, nhóm, tập thể.
- Múa hát tập thể.
- Đọc bài
-Tìm và phát biểu -p /t, đọc bài
- Đọc cá nhân, tổ, cả lớp.
-Viết bảng con
- Thi đọc
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi
- Nêu y/c
-Viết bài
- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện 1 số nhóm trình bày.
- NX
- Thi đọc theo tổ.
- Thi tìm từ có âm vừa học.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
Trường Tiểu học Lĩnh Nam
---------«--------
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Học Vần Tiết số: 4 Tuần: 15 Ngày:..//.
Lớp: 1B Tên bài dạy: Bài 63: em - êm
Mục tiêu : 
1. Kiến thức
HS đọc và viết được: em - êm, con tem, sao đêm.
- Đọc được câu ứ.dụng: Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lôn cổ xuống ao.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà
 2) Kỹ năng:HS đọc đúng, to, rõ ràng. Viết bài sạch đẹp
 3) Thái độ: HS hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động
Chuẩn bị: 
- Bộ đồ dùng TV của GV và HS, bảng con, phấn mầu, tranh minh họa, thẻ từ, vở tập viết
Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Nội dung cơ bản
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1
5phút
10
phút
5
phút
7
phút
8
phút
Tiết 2
10
phút
5
phút
10
phút
7
phút
3phút
1) KTBC.
2) Bài mới
a) Giới thiệu bài
b) Các hoạt động
* Hoạt động 1: 
Dạy chữ ghi vần “em - êm” tiếng “tem - đêm” từ “con tem, sao đêm”
* Mục tiêu: HS nhận diện phát âm đúng vần: “em - êm”phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng “tem - đêm” từ “con tem, sao đêm”
- Nghỉ giải lao 
Hoạt động 2
Đọc từ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS 
nhận diện, p/t, đánh vần, đọc, trơn các tiếng chứa âm vần mới trong từ ứng dụng
* Hoạt động 3:
HD viết bảng con.
* Mục tiêu:
HS viết đúng chữ ghi vần: em - êm, con tem, sao đêm
* Củng cố tiết 1
* Hoạt động 1:
Luyện đọc.
* Mục tiêu:HS đọc các vần tiếng từ học ở tiết 1 và đọc đúng câu ứng dụng.
- Nghỉ giải lao. 
* Hoạt động 2:
HS viết vở tập viết.
* Mục tiêu:
Viết đúng mẫu chữ:em - êm, con tem, sao đêm
* Hoạt động 3:
Luyện nói
* Mục tiêu:
HS nói được 1 số câu thuộc chủ đề: 
3) Củng cố Dặn dò
- Gọi HS đọc bảng và thẻ chư, câu ứng dụng.
- Viết bảng con: chó đốm
- Giới thiệu vần: “em”
- Vần ôn được ghép với những âm nào?
- Hướng dẫn HS ghép vần “em”
- Cho HS phân tích, đánh vần, đọc trơn.
- HD ghép tiếng “tem”- p/t, đánh vần, đọc trơn tiếng
- Giới thiệu từ “con tem”
- Có những tiếng nào chứa vần “em”
- Đọc tổng hợp: em - tem - con tem
- Dạy tương tự vần: “êm”
- So sánh vần: em - êm
- Đọc tổng hợp bài khóa.
-Viết từ ứng dụng lên bảng:
-Cho HS đọc từ ứng dụng 
- Giải nghĩa từ,
-Tìm và ghép tiếng mang vần “em - êm”
- gọi HS p/t, đánh vần, đọc trơn.
- Đọc trơn cả 4 từ đó.
- Cho HS đọc tổng hợp 
- HD HS cách viết: em - êm, con tem, sao đêm
- Gv uốn nắn, giúp đỡ HS.
->Nxét
- Thi đọc toàn bài
-Cho HS đọc bảng lớp, SGK(t1)
- Cho xem tranh – câu ứng dụng
- Giảng nội dung.
- Tiếng nào mang vần:em - êm
- Cho phân tích, đánh vần, đọc trơn các tiếng đó.
-GV cho HS nêu y/c bài viết
-HD cách, viết.
- Nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút.
-Quan sát giúp đỡ HS
-Cho HS quan sát tranh và thảo luận:
 + Trong tranh có hình ảnh gì?
 + Nhà con có mấy anh chị em?
 + Gồm những ai?
- Thi đọc toàn bài theo tổ
- NX tuyên dương HS
- Tổ chức trò chơi: thi tìm và nhặt ra các từ mang vần “em - êm”
- NX tuyên dương.
- Đọc và viết bảng theo yêu cầu của GV
- Ghép vần “em”
- Làm theo yêu cầu của GV
- Ghép tiếng 
“tem”
- HS đọc
- Làm theo yêu cầu của GV
- Đọc theo cá nhân, nhóm, tập thể.
- Múa hát tập thể.
- Đọc bài
-Tìm và phát biểu -p /t, đọc bài
- Đọc cá nhân, tổ, cả lớp.
-Viết bảng con
- Thi đọc
- Đọc SGK, bảng
-Tìm tiếng mới
->Đọc
- Chơi trò chơi
- Nêu y/c
-Viết bài
- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện 1 số nhóm trình bày.
- NX
- Thi đọc theo tổ.
- Thi tìm từ có âm vừa học.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 15.doc