Giáo Án Học Vần Lớp 1 - Bài 83 : Ôn Tập

I. Mục tiêu

 - Đọc được các vần có kết thúc bằng c; ch; từ ngữ và cõu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.

 -Viết được các vần , các từ ngữ ứng dụng , từ bài 77đến bài 83.

 - Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng (HS khá - giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh)

II. Đồ dùng dạy học

 - Bảng ôn SGK.Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 5 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 618Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Học Vần Lớp 1 - Bài 83 : Ôn Tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2010
Học vần
Bài 83 : ôn tập
I. Mục tiêu
 - Đọc được cỏc vần cú kết thỳc bằng c; ch; từ ngữ và cõu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83.
 -Viết được cỏc vần , cỏc từ ngữ ứng dụng , từ bài 77đến bài 83. 
 - Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng (HS khá - giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh)	
II. Đồ dùng dạy học
 - Bảng ôn SGK.Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1(35 phút)
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I) Bài cũ : (5’)
ich, êch, cổ tích, bạc phếch.
II) Bài mới : (25’)
1. Giới thiệu bài :
2. Ôn tập:
a. Đọc các chữ ở bảng ôn.
b. HD HS ghép vần và 
đọc bảng ôn tập.
c.Đọc từ ngữ ứng dụng thác nước chúc mừng ích lợi
d.Tập viết từ ứng dụng:
thác nước, ích lợi
3) Củng cố: (3’)
? Các em vừa ôn mấy vần
- HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
- GV treo bảng ôn đã đợc phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lưu ý luật chính tả
+ Vần nào không viết đợc với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng từ “thác nước chúc mừng, ích lợi”
*GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn .
- GV NX..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có c, ch ở cuối.- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
-HS đọc vần (mỗi em1vần) nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn (GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng 
( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV...
* HS thi viết vần vừa ôn..
? Căc em vừa ôn vần kết thúc bằng âm gì.
1. Luyện tập (15’)
a. Luyện đọc bảng lớp
b. Đọc câu ứng dụng: “Đi đến nơi nào 
 ......................... Con đường bớt xa.”
c. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc từ, bài thơ ứng dụng
2. Luyện viết (5’)
thác nước, ích lợi
3. Kể chuyện (15’)
 Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng 
* ý nghĩa câu chuyện: 
III) Củng cố, dặn dò (3’)
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc(Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
* Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy dòng ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung bài thơ..
* Gv HD HS đọc từ và bài thơ..
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS tư thế ngồi , cách cầm bút , đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 2 theo tranh) 
- Tranh 1: 
-Tranh2:
 -Tranh3:
 -Tranh 4:...
 - GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài..
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- 4 HS đọc từng dòng thơ.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
- 1,2HS TL..
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng 
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
- HS khá giỏi kể 2, 3 đoạn chuyện......
- HS khác nhận xét.
* 1 HS đọc bài.
Toán
Tiết 67 : Luyện tập chung
 I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
	 + Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
 + Biết điền số vào chỗ chấm và nắm đ/c thứ tự các số trong phạm vi 10.
	 + Biết nêu bài toán dựa vào tóm tắt và viết phép tính thích hợp với tóm tắt trên.
II. Đồ dùng dạy học: - Vở toán li, SGK.
 III. Hoạt động dạy học chủ yếu
t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5’
30’
2’
I.Bài cũ : 
II. Bài luyện tập:
1. Giới thiệu bài.
2. Luyện tập
Bài 1: Tính
a, 4 9 5
 + 6 2 3
b,8 – 5 – 2 =..
 4 + 4 – 6 =..
Bài2:Số? 
 8=..+5
10=4+..
Bài3: 
Trong các số 6, 8, 4, 2, 10
 a,Số nào lớn nhất?
 b, Số nào bé nhất?
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
Có : 5 con cá
Thêm : 2 con cá
Có tất cả:.. con cá?
Bài 5: Trong hình bên:
Có bao nhiêu hình tam giác?
III. Củng cố – Dặn dò.
- Ôn lại các phép cộng trừ trong phạm vi đã học.
- Làm bài trong SGK và vở BTT vào vở li
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài
2 cột 1,2
- GV nhận xét, cho điểm 
* GV giới thiệu bài 
* Gv HD làm
- GV giao bài cho cả lớp riêng 1 số HS yếu ý a làm 4 phép tính, ý b làm 2 cột. 
? ở ý a em cần lưu ý điều gì.
-ý b em tính NTN?
*GV y/c HS làm riêng HS yếu có thể làm 1,2 cột
- Dựa vào đâu em điền số vào chỗ chấm?
* GV HD HS làm miệng
* GV HD HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán.
- Muốn biết có tất cả bao nhiêu con cá em làm tính gì?
* GV nêu y/c và HD Hs đém hình và đọc KQ
- GV NX.
* GV giao bài cho HS.
- HS dưới lớp làm bảng BT 3(cột 2)
* HS đọc đề bài
-HS làm bài vào vở,chữa bài 
-HS G KH GV giúp HS yếu..
* HS nêu y/c
- HS làm bài vào chữa bài.
- HS khác nhận xét
*HS đọc y/c bài
- HS tự làm bài
- HS nêu KQ
- HS khác nhận xét.
* HS đọc y/c bài
- HS nêu bài toán
-HS làm bài và đọc phép tính.
- HS khác NX.
* HS đếm hình và nêu kết quả.
- HS khác nhận xét.
Thứ ngày tháng năm 2007
Học vần
Bài 90 : ôn tập
I. Mục tiêu
 - HS đọc và viết đợc chắc chắn các vần kết thúc bằng âm p.
 - Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng : “ Cá mè ăn nổi 
 ........................
 Đẹp ơi là đep.”
 - Nghe, hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể : Ngỗng và tép
II. Đồ dùng dạy học
Bảng ôn trang 152 SGK.Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể : 
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1(35 phút)
	t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5’
25’
5’
I) Bài cũ :
op, ap, ip, iêp, ướp cá, nườn nượp, 
II) Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
2. Ôn tập:
a. Đọc các chữ ở bảng ôn.
b. HD HS ghép vần và 
đọc bảng ôn tập.
c.Đọc từ ngữ ứng dụng đầy ắp đón tiếp 
ấp trứng
d.Tập viết từ ứng dụng:
đón tiếp - ấp trứng
3) Củng cố: ? Các em vừa ôn mấy vần
? Căc em vừa ôn vần kết thúc bằng âm gì.
1. Luyện tập
a. Luyện đọc bảng lớp
b. Đọc câu ứng dụng: “ Cá mè ăn nổi 
 ........................
 Đẹp ơi là đep.” 
c. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc từ, bài thơ ứng dụng
2. Luyện viết 
đón tiếp - ấp trứng
3. Kể chuyện
 Ngỗng và tép 
* ý nghĩa câu chuyện: 
III) Củng cố, dặn dò
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
- GV treo bảng ôn đã được phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lưu ý luật chính tả
+ Vần nào không viết được với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng từ 
“đầy ắp, đón tiếp , 
 ấp trứng”
*GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn .
- GV NX..
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc(Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
*+ Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy dòng ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung bài thơ..
* Gv HD HS đọc từ và bài thơ..
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS tư thế ngồi , cách cầm bút , đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 2 theo tranh) 
- GV kể + KH hỏi HS
+ Khi có khách đến chơi nhà vợ chồng nhà chủ đã bàn nhau sáng mai sẽ làm thịt gì để đãi khách?
+Người khách đã nghe đ/c câu chuyện gì của vợ chồng nhà ngỗng?
+ Sáng sớm khi có người rao bán tép người khách đã nói với chủ nhà NTN?
+Từ đó vợ chồng nhà ngỗng đã NTN?
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có p ở cuối.
- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
- HS đọc vần ( mỗi em 1 vần )nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn ( GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng 
( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV...
* HS thi viết vần vừa ôn..
* HS viết 1 vần hay nhiều vàn tuỳ ý..
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- 8 HS đọc từng dòng thơ.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Ngỗng và tép 
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
-1em kể toàn bộ câu chuyện..
* 1 HS đọc bài.
15’
5’
15’
2’

Tài liệu đính kèm:

  • dochoc van.doc