Giáo án giảng dạy môn Thể dục lớp 1

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Giúp học sinh nắm vững được kỹ năng trong từng bài học và trong cả quá trình học.

- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu học sinh biết được những quy định cơ bản thực hiện trong giờ thể dục.

- Trong các trò chơi yêu cầu học sinh bước đầu biết tham gia vào trò chơi và chơi một cách tương đối chủ động.

2. Giáo dục:

 - Xây dựng cho HS tính tự giác tích cực, kỷ luật.

 - Rèn luyện ý thức trong khi tập luyện, biết chấp hành theo yêu cầu của giáo viên.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm : Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

2. Phương tiện :

a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.

b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.

 

doc 94 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Thể dục lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3-5L
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
Yêu cầu HS tập hết biên độ động tác.
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GV (hoặc cán sự) điều khiển hoặc đội hình hàng ngang so le.
x x x x x x x 
 x x x x x x x
x x x x x x x 
 x x x x x x x 
GV điều khiển, quan sát và sửa sai cho HS.
Cho HS thi đấu theo đội (Nam, Nữ).
x x x x x
GV làm
 trọng tài
x x x x x 
 GV
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x GV
x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 13 - Bài: 13
Tên bài dạy 	: Thể dục rèn luyện TTCB - Trò chơi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
- Tiếp tục ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện ở mức độ tương đối chính xác.
- Giúp HS học và làm quen với động tác đứng đưa 1 chân sang ngang.
- Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- TIếp tục ôn trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường.
- Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu.
- Xoay cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông.
3. Kiểm tra bài cũ : GV gọi 2-3 HS tập động tác kiễng gót 2 tay chống hông và đứng đưa chân ra sau, 2 tay chống hông, 2 tay giơ lên cao thẳng hướng.
II. Cơ bản
1. Ôn đứng nghiêm, nghỉ (quay trái) quay phải.
2. Ôn đứng đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng.
- Ôn đứng 1 chân đưa ra sau, 2 tay chống hông, 2 tay giơ cao thẳng hướng.
- Đứng đưa 1 chân sang ngang, 2 tay chống hông.
* Ôn phối hợp (chân đưa trước, 2 tay chống hông, liên tục trái, phải.
- Chân ra sau, 2 tay chống hông liên tục trái, phải.
3. Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”
GV nêu và hướng dẫn lại cách chơi cho HS.
III. kết thúc
- Đi thường theo nhịp & hát.
- Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn).
- GV cùng HS củng cố lại bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
18-20’
5’
12
2V
2x8N
2x8N
1L
2V
2-3L
2x8N
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GV cho HS ngồi ở ĐH vòng tròn
GV điều
khiển
x x x
GV gọi 1 HS nhận xét sau đó GV nhận xét.
ĐH hàng dọc. GV điều khiển
x x x x x
GV 
x x x x x 
ĐH hàng ngang sole hoặc ĐH vòng tròn
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 GV
x x x x x
 x x x x x
x x x x x 
 x x x x x
GV làm mẫu và giải thích cho HS
- Cho tất cả lớp tập, GV điều khiển quan sát và sửa sai cho HS
x x x x x
GV 
x x x x x 
 GV
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x GV
x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 14 - Bài: 14
Tên bài dạy 	: Thể dục rèn luyện TTCB - Trò chơi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
- Củng cố và nâng cao kỹ năng một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện ở mức độ tương đối chính xác.
- Giúp HS làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”.
- Yêu cầu HS tham gia được vào trò chơi ở mức độ ban đầu.
- HS phải giữ trật tự ổn định lớp học và làm theo sự chỉ dẫn của GV.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
3. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2-4 HS lên thực hiện động tác đưa 1 chân ra sau, 2 tay giơ cao thẳng hướng à đứng đưa chân sang ngang, 2 tay chống hông.
II. Cơ bản
1. Ôn phối hợp: đứng đưa 2 tay ra trước, lên cao chếch chữ V.
- Ôn phối hợp, đứng đưa 1 chân (trái, phải) ra trước, 2 tay chống hông.
2. Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái (phải).
3. Trò chơi “Chạy tiếp sức”
GV nêu và hướng dẫn HS cách chơi.
III. kết thúc
- Đi thường theo nhịp & hát.
- GV cùng HS củng cố lại bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
2L
2x8N
2L
2L
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ĐH hàng ngang so le
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ĐH như khởi động. Yêu cầu HS tập đúng động tác và tập hết biên độ.
GV gọi 1-2 HS nhận xét bạn tập sau đó GV nhận xét chung.
ĐH hàng ngang so le
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
GV điều khiển, quan sát và sửa sai cho HS.
GV
x x x x 
GV điều khiển (or cán sự)
x x x x 
x x x x 
GV gọi 1 nhóm HS làm mẫu, sau đó cho 1 tổ chơi thử rồi cho cả lớp chơi.
x x x x
– – – – 
x x x x
– – –
x x x x
– – 
 GV
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x GV
x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 15 - Bài: 15
Tên bài dạy 	: Thể dục rèn luyện TTCB - Trò chơi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Tiếp tục ôn một số kỹ năng thể dục rèn luyện TTCB đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện ở mức độ chính xác hơn giờ trước.
- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Chạy tiếp sức”
- Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi một cách chủ động.
- HS phải giữ trật tự ổn định lớp học và làm theo hiệu lệnh của GV.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường sau đó vừa đi vừa hít thở sâu.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”.
3. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2-4 HS tập động tác đứng đưa 2 tay ra trước sang ngang, lên cao chếch chữ V.
II. Cơ bản
1. Ôn phối hợp : đứng đưa chân trái ra sau, 2 tay lên cao thẳng hướng, chân phải ra sau, 2 tay lên cao chếch chữ V.
2. Ôn phối hợp : Đứng đưa chân trái (phải) sang ngang, 2 tay chống hông.
3. Trò chơi “Chạy tiếp sức”.
GV nêu và nhắc lại cách chơi cho HS. Cho HS chơi thử rồi mới chính thức chơi.
III. kết thúc
- Đi thường theo nhịp và hát.
- GV cùng HS củng cố lại bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
1L
2V
2L
2L
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
ĐH vòng tròn như trên.
GV cho HS ngồi. Gọi 1-2 HS nhận xét bạn tập, GV nhận xét chung.
ĐH hàng ngang so le hoặc Đh vòng tròn.
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GV
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
GV hoặc cán sự điều khiển.
GV quan sát và sửa sai cho HS.
- Cho các tổ thi để phân chia thắng bại, đội nào thua phải chạy 1 vòng sân trường.
x x x x
– – – – 
x x x x
– – –
x x x x
– – 
 GV
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x GV
x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 16 - Bài: 16
Tên bài dạy 	: Kiểm tra thể dục rèn luyện ttcb 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Kiểm tra các động tác thể dục rèn luyện TTCB đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức độ cơ bản đúng.
- Giúp HS đạt được kết quả cao trong giờ kiểm tra.
- HS phải đạt được tốt trở lên.
- HS phải ổn định trật ttự lớp học và làm theo sự chỉ dẫn của GV sao cho giờ kiểm tra diễn ra thật tốt và có kết quả cao.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
II. Cơ bản
1. Ôn đứng đưa tay ra trước, dang ngang, lên cao chếch chữ V.
- Ôn: Đứng đưa chân trái (phải) ra trước, 2 tay chống hông.
2. Kiểm tra: Mỗi HS thựchiện 2 trong 10 động tác đã học.
* Cách đánh giá:
+ HS thực hiện cả 2 động tác ở mức cơ bản đúng đ đạt yêu cầu.
+ HS chỉ thực hiện được 1 hoặc không động tác nào đ không đạt yêu cầu. GV có thể cho kiểm tra lại
III. kết thúc
- Đi thường theo nhịp : 2-4 hàng dọc & hát.
+ Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV cùng HS củng cố lại bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ kiểm tra và công bố kết quả.
Khen những HS tập động tác đẹp và chính xác.
8-10’
18-20’
5’
1L
1L
2L
2x8N
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ĐH hàng ngang so le
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ĐH hàng ngang so le
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
GV (hoặc cán sự) điều khiển.
GV sửa sai cho HS.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
 D GV
x x x x x 
- Mỗi đợt 3-5 HS lên kiểm tra. GV hô cho HS tập.
GV
 x x x x x 
 x x x x x 
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 17 - Bài: 17
Tên bài dạy 	: sơ kết học kì I
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Tổng kết lại những gì đã học được ở học kì I vừa qua.
- Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, những kỹ năng đã học được.
- HS phải nêu rõ được ưu, nhược điểm và hướng khắc phục trong học kì II.
- HS phải ổn định trật tự giờ học và hăng hái phát biểu cho giờ họcthêm phong phú và sáng tạo.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường 
- Xoay cổ tay, cổ chân, đầu gối và hông.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi : Các trò chơi đã học.
II. Cơ bản
1. Sơ kết học kì I.
- GV cùng HS nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học.
+ ĐHĐN
+ Trò chơi, vận động
+ TD rèn luyện TTCB.
GV lấy tinh thần xung phong.
- Đánh giá kết quả học tập của HS (lớp hoặc từng tổ).
2. Trò chơi “Chạy tiếp sức”
3. Chú ý : Nếu sơ kết ở trong lớp thì GV phải cho HS lên trên bục giảng trình diễn động tác và GV thống kê lên bảng.
III. kết thúc
- Đi thường theo nhịp hoặc hát theo 2-4 hàng dọc.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
1L
2V
2x8N
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
Yêu cầu HS tập đúng kỹ thuật động tác.
ĐH hàng ngang so le.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
- GV gội một vài HS lên thực hiện các động tác mẫu.
- Tuyên dương một vài tổ và cá nhân.
- Nhắc nhở một số HS và một số tồn tại cần khắc phục trong học kì II.
x x x x
– – – – 
x x x x
– – –
x x x x
– – 
 GV
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x GV
 x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 18 - Bài: 18
Tên bài dạy 	: 	trò chơi 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Làm quen với trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
- Yêu cầu HS biết và tham gia chơi ở mức ban đầu.
- Giúp HS phát huy được khả năng vận động trong các trò chơi và sức nhanh, mạnh, khéo léo, mềm dẻo.
- HS phải ổn định trật tự lớp học và làm theo sự chỉ dẫn của GV để giờ học thêm sôi nổi, phong phú và sáng tạo hơn.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
- Xoay cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
II. Cơ bản
1. Ôn tập một số động tác thể dục rèn luyện đã học.
- Ôn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải.
2. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. 
GV nêu và hướng dẫn cho HS chơi.
- Cách 1 HS nhảy đ tiếp tục đến HS khác cứ liên tục đến hết.
- GV nhận xét và giải thích thêm HS nắm vững cách chơi rồi cho cả lớp chơi.
- GV giữ lớp không ồn ào và lộn xộn.
III. kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát hoặc đi thường theo nhịp.
- GV cùng HS củng cố lại bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
2L
2L
2L
2x8N
2L
2L
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
ĐH hàng ngang so le
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
Yêu cầu HS tập đúng biên độ động tác.
ĐH như khởi động
GV
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
x
x
x
x
x
GV giải thích và làm mẫu hoặc dùng tranh ảnh
GV gọi 1 HS
chơi thử
- Cho 1 tổ 
chơi thử
- Cả lớp
chơi lần lượt
-Chia đội thi để phân thua thắng bại (thưởng và phạt)
GV
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x GV
 x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 19 - Bài: 19
Tên bài dạy 	: 	Bài Thể dục – Trò chơi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Tiếp tục ôn trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” đã học.
- Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi ở mức đã có sự chủ động.
- Giúp HS học và làm quen với hai động tác : Vươn thở và tay của bài thể dục.
- Yêu cầu HS thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- HS phải giữ trật tự và ổn định lớp học.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi : Do GV chọn.
II. Cơ bản
1. Động tác vươn thở:
- Chú ý: GV hô động tác chậm, kéo dài, đặc biệt phải hít thở sâu.
GV có thể cho HS tập hít thở sau đó mới phối hợp động tác.
2. Động tác tay:
* Ôn hai động tác.
3. Trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức”.
GV nêu và hướng dẫn lại cách chơi cho HS.
III. kết thúc
- Đi thường theo nhịp vỗ tay hoặc hát .
- Trò chơi hồi tĩnh : do GV chọn
- GV cùng HS củng cố bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
1L
2V
2V
2-3L
2x8N
2-3L
2x8N
1-2L
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
Yêu cầu HS tập đúng kỹ thuật động tác.
ĐH vòng tròn như trên.
GV vừa làm mẫu vừa phân tích động tác cho HS. GV gọi 2 HS lên làm mẫu.
- Cho cả lớp tập.
ĐH hàng ngang sole hoặc ĐH vòng tròn.
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 GV
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
- GV quan sát uốn nắn và sửa cho HS.
GV điều khiển.
GV làm mẫu và phân tích động tác cho HS tập mẫu và tập theo GV.
GV quan sát và sửa sai cho HS.
GV điều khiển (vừa làm mẫu cho HS tập theo).
- Lần 1 chơi thử.
- Lần 2: Thi xem tổ nào vô địch.
x x x x x x
GV
 x x x x x x x
 x x x x x x x GV
 x x x x x x x
 x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 20 - Bài: 20
Tên bài dạy 	: Bài Thể dục – Trò chơi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Tiếp tục ôn trò chơi và củng cố 2 động tác đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- GIúp HS làm quen và học động tác chân, yêu cầu HS tập ở mức tương đối chính xác.
- Học điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu HS thực hiện ở mức cơ bản đúng.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi : Do GV chọn.
3. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2-4 HS thực hiện 2 động tác vươn thở và tay.
II. Cơ bản
1. Ôn 2 động tác vươn thở và tay
2. Động tác chân
3. Điểm số theo hàng dọc (theo tổ)
Cho HS giải tán và tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , nghỉ.
GV giải thích cho HS cách điểm số
* Chú ý: Các tổ trưởng thực hiện vai trò của mình.
4. Chơi trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức”.
GV nêu và hướng dẫn lại cách chơi cho HS.
III. kết thúc
- Đứng vỗ tay, hát.
- Trò chơi hồi tĩnh : do GV chọn
- GV cùng HS củng cố bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
2L
1V
2x8N
2L
2x8N
4-5L
5-6L
2-3L
2x8N
1-2L
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
Yêu cầu HS tập đúng kỹ thuật động tác.
GV điều khiển
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GV gọi 2 HS nhận xét, GV nhận xét chung.
ĐH hàng ngang so le hoặc ĐH vòng tròn.
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 GV
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
- GV làm mẫu và phân tích động tác cho HS. GV gọi 2 HS lên làm mẫu.
- Cho cả lớp tập GV làm mẫu.
- Lần 2 GV không làm mẫu HS tự tập.
- GV quan sát và sửa sai cho HS.
- GV điều khiển.
 1 2 3 4 5 6 7 8 hết
GV x x x x x x x x
ĐH hàng dọc.
đ GV gọi 1 tổ lên làm mẫu cách điểm số.
- Cho từng tổ điểm số.
- 4 tổ chùng đồng loạt điểm số.
GV điều khiển, quan sát và nhắc nhở HS.
x x x x x x
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 1
tuần 20 - Bài: 20
Tên bài dạy 	: Bài Thể dục – ĐHĐN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tiếp tục ôn và củng cố 3 động tác đã học. Yêu cầu HS thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Giúp HS học và làm quen với động tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu HS điểm số đúng, to, rõ ràng.
- HS phải ổn định trật tự lớp học và làm theo sự chỉ dẫn của GV.
II. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm : Sân Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
2. Phương tiện : 
a. Giáo viên chuẩn bị: Còi, sân bãI sạch sẽ.
b. Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng và đI giầy tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp giảng dạy
TG
SL
I. Mở đầu:
1. Tập trung lớp : Cán sự báo cáo sĩ số, trang phục, CS hô cả lớp chúc GV “khoẻ”. GV chúc cả lớp “khoẻ”.
GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu.
2. Khởi động :
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường 
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Trò chơi : “Đi ngược chiều theo tín hiệu”. Học sinh đi thường theo vòng tròn nghe tiếng còi quay ngược lại đi ngược vòng tròn.
3. Kiểm tra bài cũ: GV gọi 2-4 HS tập 3 động tác đã học của bài TD.
II. Cơ bản
1. Ôn 3 động tác TD đã học.
- Nhắc HS hít sâu ở động tác vươn thở.
2. Động tác vặn mình
* Ôn 4 động tác của bài TD.
3. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
GV giải thích cho HS cách điểm số
4. Trò chơi : “Chạy tiếp sức”.
GV nêu và hướng dẫn lại cách chơi cho HS.
III. kết thúc
- Đi thường vỗ tay, hát.
- Trò chơi hồi tĩnh : do GV chọn
- GV cùng HS củng cố bài học.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- Dặn dò xuống lớp.
GV giao BTVN cho HS.
8-10’
18-20’
5’
1L
2L
3-5L
thổi
2-3L
2x8N
4-5L
2-4L
2-3
ĐH lên lớp 4 hàng ngang
GV
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ĐH vòng tròn
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Yêu cầu HS tập đúng kỹ thuật động tác.
ĐH vòng tròn
GV gọi 2 HS nhận xét, GV nhận xét chung. GV điều khiển.
ĐH hàng ngang so le hoặc ĐH vòng tròn.
x
GVV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 GV
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
- GV làm mẫu và phân tích động tác cho HS. Gọi 2 HS lên làm mẫu cho cả lớp. GV làm mẫu và HS tập theo.
- Cho cả lớp tập (GV không làm mẫu).
- GV quan sát và sửa sai cho HS. GV điều khiển.
 x x x x 1
 x x x x 2
 x x x x 3
 x x x x 4
 x x x x 5 hết
Lần 1 GV điều khiển cho giải t

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc(1).doc