Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 17 năm 2010 (chuẩn)

Tiếng việt

ăt, ât

I- Mục tiêu:

- HS đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được ắt , ất ,rửa mặt , đấu vật.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Ngày chủ nhật.

- Giáo dục HS yêu thích môn học và chịu khó học bài.

II- Đồ dùng dạy học

- Bộ ghép chữ Tiếng việt 1.

 

doc 18 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 17 năm 2010 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o thứ tự từ bé đến lớn.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.
- GV hướng dẫn HS làm mẫu bằng miệng (2HS).
- HS lần lượt đọc bài làm của mình. Lớp nhận xét. HS làm vào vở.
a) 2, 5, 7, 8, 9.	b) 9, 8, 7, 5, 2.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp.
- HS nhìn tóm tắt, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- HS đọc bài toán và bài làm của mình. Lớp nhận xét.
- 2 HS làm bảng.
GV chữa bài.
a) Lan có 4 bông hoa, mẹ cho thêm 3 bông hoa nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu bông hoa?
4 + 3 = 7
b) Nam có 7 lá cờ. Nam cho Hải 2 lá cờ. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu lá cờ?
7 - 2 = 5 
3. Củng cố - Dặn dò
- GV chấm, chữa bài, nhận xét và tuyên dương HS.
 - Về nhà học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10,làm lại các bài tập và chuẩn bị bài sau.
	______________________________________
Chiều
Tiếng việt (TT)
Luyện đọc và viết ot - at. Làm bài tập
Tiếng việt bài 68
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cách đọc và viết các tiếng, từ có vần: ot, at.
 - Tìm đúng tên những đồ vật có chứa vần: ot, at. Làm tốt vở bài tập. 
II. Các hoạt động dạy học: 
1. HS luyện đọc
- Gọi hs lần lượt đọc các bài ot, at (hs khá giỏi đọc trơn, hs trung bình , yếu đánh vần sau đó đọc trơn).
- GV theo dõi, sửa sai cho hs.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
 Bài 1: Nối.
 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
 - Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
 Bài 2: Điền: ot hay at.
 - Yêu cầu HS quan sát tranh để điền vần cho phù hợp
 Bài 3: Viết.
 - Yêu cầu HS viết vào vở bài tập.
 3. Luyện viết.
- HS nêu yêu cầu: Viết.
- HS đọc từ cần viết, quan sát xem các chữ viết mấy ly?
- GV viết mẫu ở bảng cho HS theo dõi.
- HS viết vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV chấm bài, nhận xét và tuyên dương HS.
 - Về nhà học bài và xem bài sau.
	______________________________________________
Toán (TT)
Luyện tập chung
I- Mục tiêu: 
 - Giúp HS củng cố khắc sâu dạng toán trong phạm vi đã học.
 - Áp dụng để làm tốt bài tập. 
II. Các hoạt động dạy học:
 1. Hướng dẫn HS làm bài tập
 Bài 1: Tính:
7 + 2 = 3 + 6 = 4 + 5 =
8 - 7 = 6 - 3 = 4 - 3 =
7 - 2 = 7 - 6 = 8 - 5 =
 Bài 2: Số?
2 + ... = 9 2 + ... = 6
... – 3 = 5 8 – .... = 7
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
Có : 10 quả bóng
Cho : 6 quả bóng
Còn : .... quả bóng ?
	______________________________________________
Phụ đạo Tiếng việt
Luyện đọc và viết ăt - ât. Làm bài tập
Tiếng việt bài 69
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cách đọc và viết các tiếng, từ có vần: ăt, ât.
 - Tìm đúng tên những đồ vật có chứa vần: ăt, ât. Làm tốt vở bài tập. 
II. Các hoạt động dạy học: 
1. HS luyện đọc
- Gọi hs lần lượt đọc các bài ăt, ât (hs khá giỏi đọc trơn, hs trung bình , yếu đánh vần sau đó đọc trơn).
- GV theo dõi, sửa sai cho hs.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
 Bài 1: Nối.
 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
 - Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
 Bài 2: Điền: ăt hay ât.
 - Yêu cầu HS quan sát tranh để điền vần cho phù hợp
 Bài 3: Viết.
 - Yêu cầu HS viết vào vở bài tập.
 3. Luyện viết.
- HS nêu yêu cầu: Viết.
- HS đọc từ cần viết, quan sát xem các chữ viết mấy ly?
- GV viết mẫu ở bảng cho HS theo dõi.
- HS viết vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV chấm bài, nhận xét và tuyên dương HS.
- Về nhà học bài và xem bài sau.
	_______________________________________
Phụ đạo Toán
Luyện tập chung
I- Mục tiêu: 
 - Giúp HS củng cố khắc sâu dạng toán trong phạm vi đã học.
 - Áp dụng để làm tốt bài tập. 
II. Các hoạt động dạy học:
 1. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Viết
 a, Các số từ 1 đến 10:.............................
 b, Cách đọc các số:
 4: bốn 3:...... 5:....... 9:...... 2:.....
Bài 2: Tính
7 + 3 = 3 + 0 = 4 + 4 =
9 - 7 = 6 - 0 = 4 - 2 =
8 - 4 = 7 - 6 = 8 - 8 =
Bài 3: Số?
7 + ... = 9 4 + ... = 6
.... – 3 = 7 10 – .... = 7
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
 Có : 5 con gà
 Mua thêm : 4 con gà
 Tất cả có : ? con gà
	____________________________________________
Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm2010
Chiều
Tiếng việt (TT)
Luyện đọc và viết ôt - ơt. Làm bài tập
Tiếng việt bài 70
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cách đọc và viết các tiếng, từ có vần: ôt, ơt.
 - Tìm đúng tên những đồ vật có chứa vần: ôt, ơt. Làm tốt vở bài tập. 
II. Các hoạt động dạy học: 
1. HS luyện đọc
- Gọi hs lần lượt đọc các bài ôt, ơt (hs khá giỏi đọc trơn, hs trung bình , yếu đánh vần sau đó đọc trơn).
- GV theo dõi, sửa sai cho hs.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
 Bài 1: Nối.
 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
 - Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
 Bài 2: Điền: uông, hay ương.
 - Yêu cầu HS quan sát tranh để điền vần cho phù hợp
 Bài 3: Viết.
 - Yêu cầu HS viết vào vở bài tập theo mẫu.
 3. Luyện viết.
 - HS nêu yêu cầu: Viết.
- HS đọc từ cần viết, quan sát xem các chữ viết mấy ly?
- GV viết mẫu ở bảng cho HS theo dõi.
- HS viết vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV chấm bài, nhận xét và tuyên dương HS.
 - Về nhà học bài và xem bài sau.
	____________________________________________
Tự nhiên xã hội
GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP
I- Mục tiêu: 
- Giúp HS hiểu: Thế nào là lớp học sạch đẹp.
- Các công việc giữ gìn lớp sạch, đẹp đối với SK và học tập.
- Làm 1 số công việc để giữ lớp sạch, đẹp: lau bảng, xấp bàn, ...
- Có ý thức tham gia vào những hoạt động của lớp.
- Kĩ năng làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm thực hiện một số công việc để giữ lớp học sạch đẹp.
- Kĩ năng ra quyết đinh; Nên và không nên làm gì để giữ lớp học sạch đẹp.
- Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.
II- Đồ dùng dạy học
- Tranh trong sgk.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu: 	
Hoạt động 1: Quan sát theo cặp.
* Mục tiêu: Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp.
* Tiến hành: 
Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát tranh trang 36 và trả lời câu hỏi.
? Tranh 1 các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
? Tranh 2 các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?	
- HS làm việc theo cặp.
Bước 2: GV gọi 1 số HS trả lời câu hỏi trước lớp.
Bước 3: GV và HS thảo luận các câu hỏi: 
? Lớp học của em đã sạch, đẹp chưa?
? Lớp em có những góc trang trí như trong tranh trang 37 ko?
? Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn ko?
?Cặp, mũ, nón đã để đúng nơi quy định chưa?
? Em có viết, vẽ bậy lên bàn, ghế, tường ko?
? Em có vứt rác và khạc nhổ bừa bãi ở lớp ko?
? Em nên làm gì để giữ cho lớp sạch, đẹp?
Kết luận: Để lớp học sạch, đẹp, mỗi HS phải luôn có ý thức giữ lớp học sạch, đẹp và tham gia những hoạt động làm cho lớp mình sạch đẹp.
Hoạt động 2: Thảo luận và thực hành theo nhóm.
* Mục tiêu: Biết cách sử dụng 1 số dụng cụ để làm vệ sinh lớp học.
* Tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm theo tổ, mỗi nhóm nhận 1 - 2 dụng cụ.
Bước 2: Mỗi tổ sẽ thảo luận theo các CH: 
- Những dụng cụ này được dùng vào việc gì?
- Cách sử dụng từng loại ntn?
Bước 3: GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày và thực hành.
Kết luận: Phải biết sử dụng dụng cụ hợp lý, có như vậy mới đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cho cơ thể.
Tổng kết: Lớp học sạch sẽ, đẹp đẽ là giúp các em khỏe mạnh và học tập tốt hơn. Vì vậy, các em phải luôn luôn có ý thức giữ cho lớp học sạch sẽ và đẹp.
3. Củng cố - Dặn dò
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. 
- Về nhà học lại bài và xem bài sau.
	______________________________________
Toán (TT)
Luyện tập chung
I- Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố khắc sâu dạng toán phép cộng, trừ trong các phạm vi đã học.
- Áp dụng để làm tốt bài tập. 
II- Hoạt động dạy và học
 1. HS làm bài tập
Bài 1: viết các số 7, 5, 2, 9, 8 
 a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : ..............
 b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : ..............
Bài 2: Tính:
 . 4 8 7 9 3 10
 + - + - + -
 2 3 3 4 6 8
Bài 3: Số?
9 = ... + 5 8 = 10 –  9 =  + 9
7 = 4 +  7 =  + 5 5 = 5 – 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
 Có : 6 cây
 Trồng thêm : 3 cây
 Có tất cả : ...... cây?
	_____________________________________________
Thủ công
GẤP CÁI VÍ (Tiết 1)
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS:
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy.
- HS làm tốt bài thực hành.
- Giáo dục HS ý thức cẩn thận, vệ sinh lớp học, tự giác và giữ trật tự lớp học.
II- Đồ dùng dạy học
GV: Bài mẫu.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu: 
 1. Bài cũ: Kiểm tra lại các dụng cụ học tập của HS.
2. Bài mới: 
a, Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: 
? Cái ví được gấp bằng gì? Ví có mấy ngăn?
? Ví được dùng để làm gì? Ai hay dùng cái ví?
b, GV hướng dẫn HS gấp mẫu: GV làm từng bước cho HS quan sát.
Bước 1: Gấp mép cả 2 đầu của tờ giấy vào phía trong.
Bước 2: Lấy đường ở giữa (gấp đôi tờ giấy lại).
Bước 3: Gấp 2 mép cảu giấy vào phía trong (ngang với đường ở giữa).
Sau đó gấp 2 đầu ngược ra sau, gấp đôi tờ giấy lại (lấy ở mép đường giữa) ta có cái ví 2 ngăn.
- HS làm bài thực hành bằng giấy nháp.
- GV theo dõi, giúp đỡ thêm.
3. Củng cố - Dặn dò
* GV nhận xét tiết học và tuyên dương HS.
 - Về nhà thực hành trên giấy nháp cho thành thạo để tiết 2 thực hành.
	________________________________________
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt
et, êt
I- Mục tiêu: 
- HS đọc được: et, êt, bánh tét, dệt vải; từ và các câu ứng dụng .
- Viết được et êt ,bánh tét, dệt vải .
-Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Chợ Tết.
- Giáo dục HS yêu thích môn học và chịu khó học bài.
II- Đồ dùng dạy học
- Bộ ghép chữ Tiếng việt 1.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1
1. Bài cũ: 2 HS viết và đọc: ôt, ơt, dầu nhớt, chùa Một Cột, quả ớt, thốt nốt.
	 2 HS đọc bài ở SGK.
2. Bài mới:
a) Dạy vần et: GV ghi bảng và giới thiệu vần et.
- Đánh vần vần: HS đánh vần 
- Đọc trơn: cá nhân, đồng thanh
 - Phân tích: et: e + t.
HS viết bảng con vần et. GV sửa lỗi. 
HS so sánh et với en.
- Đánh vần tiếng: HS viết thêm t và dấu sắc để được tiếng: tét.
Đánh vần và đọc trơn: cá nhân, đt.
HS phân tích: t + et + dấu sắc	tét. GV ghi bảng: tét.
- Đọc từ: HS qsát tranh và gọi tên: bánh tét.
GV ghi bảng: bánh tét - HS đọc.
- HS đọc xuôi, ngược. GV sửa lỗi. (Lớp, nhóm).
b) Vần êt: Tiến hành tương tự. 
So sánh êt với et có gì giống và khác nhau?
* Lớp đọc lại toàn bài: xuôi, ngược. Cá nhân đọc.
c) Đọc từ ứng dụng:
- GV chép bảng các từ ứng dụng. HS đọc nhẩm.
- 2 HS đọc từ. Lớp tìm tiếng có vần mới, phân tích.
- HS đọc tiếng, từ ứng dụng. Lớp đọc đồng thanh.
- GV giải thích từ.
- GV đọc mẫu. 3 HS đọc lại.
- GV nhận xét và sửa lỗi phát âm cho HS.
* Nhận xét: Các chữ (tiếng) mới đi với những dấu nào?
Tiết 2
3. Luyện tập:
a) Luyện đọc:
- HS nhìn sgk đọc lại toàn bộ phần học ở tiết 1. GV sửa lỗi phát âm.
- Đọc câu ứng dụng:
+ HS quan sát tranh minh họa, xem tranh vẽ gì. GV nêu nhận xét chung. 
+ HS đọc theo nhóm, nhận xét.
+ HS đọc. GV sửa lỗi phát âm cho HS.
+ GV đọc mẫu.
+ 3 HS đọc lại. Lớp nhận xét.
Luyện đọc toàn bài trong SGK.
b) Luyện viết:
- HS quan sát vở tập viết xem các chữ viết mấy ly?
- GV viết bảng và hướng dẫn HS viết vào vở: et, êt, bánh tét, dệt vải. GV theo dõi, uốn nắn.
c) Luyện nói:
- HS đọc yêu cầu của bài: Chợ Tết.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
? Em được đi chợ Tết vào dịp nào? (cuối năm)
? Chợ Tết có những gì đẹp? 
4. Củng cố - Dặn dò
Trò chơi: "Kết bạn": 8 HS cầm 8 bảng trong đó có 4 bảng ghi vần et và 4 bảng ghi vần êt. Khi nghe GV hô "Kết bạn" tất cả các em chạy về thành 2 nhóm et, êt. Ai chạy xếp chậm thì thua.
- HS đọc lại toàn bài, tìm tiếng mới. GV gb. HS đọc.
 - GV nhận xét tiết học.Về nhà học bài, làm bài tập, tìm chữ vừa học. Xem trước bài 72.
	_______________________________________
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố về:
- Thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10.
- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- So sánh các số trong phạm vi 10.
- Xem tranh nêu đề toán rồi nêu phép tính giải bt. Xếp các hình theo thứ tự xđ.
- Giáo dục HS ham thích và chịu khó làm bài đúng, đẹp.
II- Đồ dùng dạy học
Tranh ở SGK.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu: 
1. Bài cũ: Lồng vào bài mới.
2. Bài mới:
* Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hdẫn HS đếm nối theo yêu cầu. GV theo dõi, giúp đỡ. 
Chữa bài: 2 HS đọc làm bảng lớp. Lớp nhận xét.
Bài 2: Tính. 
- HS nêu yêu cầu. 
- HS làm bài vào vở. GV theo dõi, uốn nắn.
- HS lần lượt đọc. Lớp nhận xét.
Bài 3: Điền >, <, =.
- HS nêu yêu cầu của bài và cách làm bài: HS vận dụng bảng cộng trừ trong phạm vi 10 để tính kết quả rồi so sánh.
- GV hướng dẫn HS làm bài. GV theo dõi, giúp đỡ.
Chữa bài: HS đổi chéo vở để chữa bài cho nhau. 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
- HS đọc tóm tắt, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- HS đọc bài toán và bài làm của mình. Lớp nhận xét.
- 2 HS làm bảng. GV chữa bài.
a) Dưới ao có 5 con vịt, thêm 4 con nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt?
5 + 4 = 9
b) Tất cả có 7 con thỏ. Đi mất 2 con. Hỏi còn lại bn con thỏ?
7 - 2 = 5 
Bài 5: Xếp hình theo mẫu.
- GV hướng dẫn HS quan sát mẫu, nhận xét, rút ra quy luật.
- HS xếp hình. GV nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò
- GV chấm, chữa bài, nhận xét và tuyên dương HS.
- Về nhà học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10,làm lại các bài tập và chuẩn bị bài sau.
	________________________________________
Chiều
Tiếng việt (TT)
Luyện đọc và viết et - êt. Làm bài tập
Tiếng việt bài 71
I- Mục tiêu:
 - HS đọc thành thạo et, êt.
- Giúp HS làm đúng các dạng bài tập (Nối, điền, viết)
- Luyện HS đọc thành thạo các bài tập.
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II- Hoạt động dạy học:
1. HS luyện đọc
- Gọi hs lần lượt đọc các bài et, êt (hs khá giỏi đọc trơn, hs trung bình , yếu đánh vần sau đó đọc trơn).
- GV theo dõi, sửa sai cho hs.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Nối từ để tạo từ mới.
 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
 - Hướng dẫn HS làm vào vở bài tập.
Bài 2: Điền: et hay êt.
 - Yêu cầu HS quan sát tranh để điền vần cho phù hợp
Bài 3: Viết.
 - Yêu cầu HS viết vào vở bài tập theo mẫu.
3. Luyện viết
 - HS nêu yêu cầu: Viết.
- HS đọc từ cần viết, quan sát xem các chữ viết mấy ly?
- GV viết mẫu ở bảng cho HS theo dõi.
- HS viết vào vở: rặng dừa, nâng niu. GV theo dõi, nhắc nhở.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV chấm bài, nhận xét và tuyên dương HS.
 - Về nhà học bài và xem bài sau.
	_________________________________________________
Toán (TT)
Luyện tập
I- Mục tiêu:
 - Giúp HS củng cố khắc sâu dạng toán phép cộng, trừ trong các phạm vi đã học
 - Áp dụng để làm tốt bài tập. 
II- Hoạt động dạy học chủ yếu:
 1. HS: làm bài tập:
Bài 1: Tính
6 – 3 – 1 = 10 – 8 + 5 = 10 + 0 - 4 =
5 + 4 – 7 = 2 + 4 - 6 = 8 – 3 + 3 =
Bài 2: 
 a, Khoanh tròn vào số lớn nhất
 7, 3 , 5, 9, 8
 b, Khoanh tròn vào số bé nhât
 6, 2, 10, 3, 1
Bài 3: Số?
9 =  + 4 5 =  + 2 4 =  + 4
10 = 7 +  8 = 6 +  7 = 7 - 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
Có : 10 cây
Bán : 4 cây
Còn :..cây?
	_______________________________________________
Tự nhiên xã hội (TT)
GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP
I- Mục tiêu: 
- HS nắm chắc thế nào là lớp học sạch đẹp.
- Các công việc giữ gìn lớp sạch, đẹp đối với SK và học tập.
- Làm 1 số công việc để giữ lớp sạch, đẹp: lau bảng, xấp bàn, ...
- Có ý thức tham gia vào những hoạt động của lớp.
- Kĩ năng làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm thực hiện một số công việc để giữ lớp học sạch đẹp.
- Kĩ năng ra quyết đinh; Nên và không nên làm gì để giữ lớp học sạch đẹp.
- Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.
II- Hoạt động dạy học chủ yếu: 	
Hoạt động 1: Quan sát theo cặp. 
HS quan sát tranh trang 36 và trả lời câu hỏi:
? Tranh 1 các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
? Tranh 2 các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?	
- HS làm việc theo cặp.
GV gọi 1 số HS trả lời câu hỏi trước lớp.
GV và HS thảo luận các câu hỏi: 
? Lớp học của em đã sạch, đẹp chưa?
? Lớp em có những góc trang trí như trong tranh trang 37 ko?
? Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn ko?
?Cặp, mũ, nón đã để đúng nơi quy định chưa?
? Em có viết, vẽ bậy lên bàn, ghế, tường ko?
? Em có vứt rác và khạc nhổ bừa bãi ở lớp ko?
? Em nên làm gì để giữ cho lớp sạch, đẹp?
Kết luận: Để lớp học sạch, đẹp, mỗi HS phải luôn có ý thức giữ lớp học sạch, đẹp và tham gia những hoạt động làm cho lớp mình sạch đẹp.
Hoạt động 2: Thảo luận và thực hành theo nhóm.
Chia nhóm theo tổ, mỗi nhóm nhận 1 - 2 dụng cụ.
Mỗi tổ sẽ thảo luận theo các CH: 
- Những dụng cụ này được dùng vào việc gì?
- Cách sử dụng từng loại ntn?
GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày và thực hành.
Kết luận: Phải biết sử dụng dụng cụ hợp lý, có như vậy mới đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cho cơ thể.
Tổng kết: Lớp học sạch sẽ, đẹp đẽ là giúp các em khỏe mạnh và học tập tốt hơn. Vì vậy, các em phải luôn luôn có ý thức giữ cho lớp học sạch sẽ và đẹp.
3. Củng cố - Dặn dò
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. 
 - Về nhà học lại bài và xem bài sau.
	_______________________________________________
Thủ công (TT)
GẤP CÁI VÍ (Tiết 1)
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS:
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy.
- HS làm tốt bài thực hành.
- Giáo dục HS ý thức cẩn thận, vệ sinh lớp học, tự giác và giữ trật tự lớp học.
II- Hoạt động dạy học chủ yếu: 
1, Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: 
? Cái ví được gấp bằng gì? Ví có mấy ngăn?
? Ví được dùng để làm gì? Ai hay dùng cái ví?
2, GV hướng dẫn HS gấp mẫu: GV làm từng bước cho HS quan sát.
Bước 1: Gấp mép cả 2 đầu của tờ giấy vào phía trong.
Bước 2: Lấy đường ở giữa (gấp đôi tờ giấy lại).
Bước 3: Gấp 2 mép cảu giấy vào phía trong (ngang với đường ở giữa).
Sau đó gấp 2 đầu ngược ra sau, gấp đôi tờ giấy lại (lấy ở mép đường giữa) ta có cái ví 2 ngăn.
- HS làm bài thực hành bằng giấy nháp.
- GV theo dõi, giúp đỡ thêm.
3, Củng cố - Dặn dò:
* GV nhận xét tiết học và tuyên dương HS.
 - Về nhà thực hành trên giấy nháp cho thành thạo để tiết 2 thực hành.
	______________________________________________
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt
ut, ưt 
I- Mục tiêu: 
- HS đọc được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng.;từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được ut, ưt,bút chì ,mứt gừng .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Ngón út, em út, sau rốt.
- Giáo dục HS yêu thích môn học và chịu khó học bài.
II- Đồ dùng dạy học
- Bộ ghép chữ Tiếng việt 1.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu: 
Tiết 1
1. Bài cũ: 2 HS viết và đọc: nét chữ, sấm sét, con rết, kết bạn.
	2 HS đọc bài ở SGK.
2. Bài mới:
a) Dạy vần ut: GV ghi bảng và giới thiệu vần ut.
- Đánh vần vần: HS đánh vần - Đọc trơn: cá nhân, đồng thanh
- Phân tích: ut: u + t.
HS viết bảng con vần ut. GV sửa lỗi. 
HS so sánh ut với un.
- Đánh vần tiếng: HS viết thêm b và dấu sắc để được tiếng: bút.
Đánh vần và đọc trơn: cá nhân, đt.
HS phân tích: b + ut + dấu sắc	bút. GV ghi bảng: bút.
- Đọc từ: HS qsát ngòi bút và gọi tên: bút chì.
GV ghi bảng: bút chì - HS đọc.
- HS đọc xuôi, ngược. GV sửa lỗi. (Lớp, nhóm).
b) Vần ưt: Tiến hành tương tự. 
So sánh ưt với ut có gì giống và khác nhau?
* Lớp đọc lại toàn bài: xuôi, ngược. Cá nhân đọc.
c) Đọc từ ứng dụng:
- GV chép bảng các từ ứng dụng. HS đọc nhẩm.
- 2 HS đọc từ. Lớp tìm tiếng có vần mới, phân tích.
- HS đọc tiếng, từ ứng dụng. Lớp đọc đồng thanh.
- GV giải thích từ.
- GV đọc mẫu. 3 HS đọc lại.
- GV nhận xét và sửa lỗi phát âm cho HS.
* Nhận xét: Các chữ (tiếng) mới đi với những dấu nào?
Tiết 2
3. Luyện tập:
a) Luyện đọc:
- HS nhìn sgk đọc lại toàn bộ phần học ở tiết 1. GV sửa lỗi phát âm.
- Đọc câu ứng dụng:
+ HS quan sát tranh minh họa, xem tranh vẽ gì. GV nêu nhận xét chung. 
+ HS đọc theo nhóm, nhận xét.
+ HS đọc. GV sửa lỗi phát âm cho HS.
+ GV đọc mẫu.
+ 3 HS đọc lại. Lớp nhận xét.
Luyện đọc toàn bài trong SGK.
b) Luyện viết:
- HS quan sát vở tập viết xem các chữ viết mấy ly?
- GV viết bảng và hướng dẫn HS viết vào vở: ut, ưt, bút chì, hộp mứt. GV theo dõi, uốn nắn.
c) Luyện nói:
- HS đọc yêu cầu của bài: Ngón út, em út, sau rốt.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
? HS đưa ngón tay út ra và nhận xét so với các ngón tay khác? (nhỏ hơn)
? Hãy kể tên em út mình với các bạn? (HS tự kể) 
? Em út là người lớn nhất hay bé nhất?
Chỉ con vịt đi sau cùng, đi sau cùng hay người ta còn gọi đi sau rốt.
3. Củng cố - Dặn dò
- HS đọc lại toàn bài, tìm tiếng mới. GV gb. HS đọc.
 - GV nhận xét tiết học.Về nhà học bài, làm bài tập, tìm chữ vừa học. Xem trước bài 73.
	_______________________________________
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I- Mục tiêu: 
 Giúp HS:
- Biết được cấu tạo của các số trong phạm vi 10.
- Thực hiện được cộng ,trừ ,so sánh các số trong phạm vi 10
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
- Nhận dạng hình tam giác 
- Giáo dục HS ham thích và chịu khó làm bài đúng, đẹp.
II- Đồ dùng dạy học
Tranh ở SGK.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu: 
1. Bài cũ: HS làm bảng: 10 - 4 + 4	7 + 3 - 9.
2. Bài mới: 
* Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Tính (theo cột dọc và ngang).
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ. 
Chữa bài: HS đọc bài làm. Lớp nhận xét.
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
- HS nêu yêu cầu của bài, làm mẫu: 8 = 5 + ...; 2 = 2 - ...
- HS làm bài vào vở. Gv theo dõi, uốn nắn.
- 3 HS làm bảng. Lớp nhận xét.
Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10.
a) Số nào lớn nhất?
b) Số nào bé nhất?
- HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS làm bài. GV theo dõi, giúp đỡ.
Chữa bài: HS đổi chéo vở để chữa bài cho nhau. 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
- HS nhìn tóm tắt, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- HS đọc bài toán và bài làm của mình. Lớp nhận xét.
- 1 HS làm bảng. GV chữa bài.
Mẹ có 5 con cá, mẹ mua thêm 2 con nữa. Hỏi mẹ có tất cả bn con cá?
5 + 2 = 7
Bài 5: Trong hình bên: Có bao nhiêu hình tam giác?
- HS nêu yêu cầu.
- HS quan sát hình, đếm rồi trả lời.
- Lớp nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò
- GV chấm, chữa bài, nhận xét và tuyên dương HS.
 - Về nhà học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10,làm lại các bài tập và chuẩn bị bài sau.
	______________________________________
Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010
Tập viết
Tuần 15: THANH KIẾM, ÂU YẾM, AO CHUÔM, ....
I- Mục tiêu: 
- Giúp HS viết đúng mẫu của các chữ trên,.kiểu chữ viết thường ,cỡ vừa theo vở tập viết .
- HS viết đúng, đều, đẹp và thành thạo. 
- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II- Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ. 
III- Hoạt động dạy học chủ y

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17 soan ngang 2 buoi.doc