Giáo án dạy học các môn lớp 1 (buổi chiều) - Tuần 6 năm 2013

 I- Mục tiêu

- Học sinh đoc lại âm:u,ư,x,ch,s,r,k.kh

- Đọc và viết lại được từ ngữ và câu ứng dụng đã học

- Học sinh khá giỏi: Hoàn thành VBT và tìm từ ngoài bài có vần k,kh

- Học sinh yếu: đọc và viết được âm o,c,ô,ơ,t,th,u,ư,x,ch,r,s,k

II- Đồ dùng dạy học

 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng

III- Các hoạt động dạy học

 

doc 15 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 25/12/2018 Lượt xem 289Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học các môn lớp 1 (buổi chiều) - Tuần 6 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2
Ngày 23/9/2013
 TIẾNG VIỆT
 TOÁN
Bài dạy: ôn tập ( tiết 26)
Bài dạy: SỐ 0 (tiết 26)
Thứ 3
Ngày 24/9/2013
 TIẾNG VIỆT
 TOÁN
Bài dạy: p-ph,nh (Tiết 27+28)
Bài dạy: SỐ 10 . (tiết 27)
Thứ 5
Ngày 26/9/2013
 TOÁN
 TIẾNG VIỆT
Bài dạy: LUYỆN TẬP . (tiết 28+29)
Bài dạy: g,gh (tiết 29) 
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Ngày soạn:12/9/2013
 Ngày dạy: Thứ 2 ngày 23 tháng 9 năm 1013 
 Môn học : Học Vần
 Bài dạy : ôn tập (tiết 26) 
 I- Mục tiêu
Học sinh đoc lại âm:u,ư,x,ch,s,r,k.kh
Đọc và viết lại được từ ngữ và câu ứng dụng đã học
Học sinh khá giỏi: Hoàn thành VBT và tìm từ ngoài bài có vần k,kh
Học sinh yếu: đọc và viết được âm o,c,ô,ơ,t,th,u,ư,x,ch,r,s,k
II- Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng
III- Các hoạt động dạy học 
Thời 
gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2phút
5phút
28phút
3phút
2p
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
 - GV cho hs đọc vầ viết chữ kỉ,khu
 - Nhận xét sữa sai
3. 3. Dạy bài mới
* HOẠT ĐỘNG 1: Đọc
- GV viết bảng
e
 i
a
 u
 ư
x
k
r
s
ch
- Chỉ định hs đọc
- Luyện cho hs yếu đọc: o,ô,ơ,c,t,th,u,ư,r,s,k
- Nhận xét sữa cách phát âm cho hs
- GV chỉ định hs viết vào vở trắng:xe ô tô,ca nô
 - GV chỉ định hs viết đúng ô li
 - Chỉ định hs yếu viết x,ch đúng
 - Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 2: Vở bài tập
 * Nối
 - GV chỉ định hs nối
 - GV cho hs quan sát VBT
 - GV chỉ định hs làm vào VBT
 - Nhận xét-sửa sai 
 * Điền tiếng
 - GV chỉ định hs quan sát tranh 
 - Chỉ định hs thực hiện điền
 - Chấm điểm
 * Viết
 - GV cho hs viết đúng ô li: kẻ ô,rổ khế
Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài
- GV chỉ định hs tìm tiếng và từ có âm k,kh
- GV gợi ý để hs tìm từ:kho,khi,kỉ
- GV gọi hs tìm từ
- GV gợi ý hs đặt câu: Dì na kho cá 
- GV chỉ định hs đọc lại tiếng,câu tìm được
- Nhận xét
Củng cố
 - HS đọc lại BT nối
5. Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát
- Đọc theo nhóm,cá nhân
- Tất cả hs yếu
- Sữa sai
- Viết vào vở trắng
- HS yếu
- Cả lớp thực hiện
- Cả lớp thực hiện nối
Chữ số,su su,rổ khế
- 3 hs lên bảng thực hiện: 
- Cả lớp thực hiện
 Chó,rổ
- HS thực hiện viết vào vở ô li
- 3,4 hs khá giỏi
- 3,4 hs thực hiện 
- HS xung phong
- Cả lớp
Chữ số,su su,rổ khế
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Ngày soạn : 12/9/2013
 Ngày dạy: Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2013
 Môn: Toán 
 Bài dạy: SỐ 0 (tiết 26)
I- Mục tiêu
- HS nhận diện được số 0 và vị trí số 0 trong dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 thực hiện các bài tập trong VBT
- HS khá giỏi:Vận dụng khoanh vào số bé nhất
- Học sinh yếu: viết và đọc số 1,2,3,4,5,6,7,8,9.BT điền dấu trong phạm vi 6
 II- Đồ dùng dạy học
 - Bảng con,VBT,hộp đồ dùng
 III- Các hoạt động dạy học
Thời gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2 p
3p
28 p
3 p
2 p
Ổn định tổ chức
Kiểm Tra bài cũ
GV cho hs thực hiện BT
Số?
8< 7< 7<<9
Nhận xét
Luyện tập
Giới thiệu bài
Thực hành
Hoạt động 1: Ôn hs yếu
GV ghi bảng:1,2,3,4,5,6,7,8,9 
GV chỉ định hs đọc
Nhận xét
GV chỉ định hs viết vào vở ô li số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (Gv uốn nắn)
Chấm bài-nhận xét
Hoạt động 2: Bài tập
Bài 1: Viết số
- HS thực hiện viết đúng ô li số 0
- Nhận xét
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống;
GV hướng dẫn hs điền
0
1
3
5
2
0
2
1
5
8
- GV chỉ định hs lên bảng
- Nhận xét 
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 
GV hướng dẫn hs điền số vào ô trống các ô vuông
0
2
6
8
9
 - GV chấm bài
GV nhận xét-sửa sai
Bài 4: 
>
<
=
 01 05 74 20 
? 02 80 04 22
 03 90 06 0.0
GV gọi hs lên bảng thực hiện điền dấu >,<,=
Chấm điểm
Nhận xét sửa sai nếu có 
Bài 5: Khoanh vào số bé nhất :
 9,5,0,2
 - GV gọi hs thực hiện còn lại thực hiện bảng con
 - Nhận xét
Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau:
 - Gv chỉ định hs thực hiện theo mẫu VBT trang 22.
 - HS thực hiện bảng cài
 - Nhận xét
4. Củng cố
- Gv cho hs đọc số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 và ngược lại 9,8,7, 6,5,4,3,2,1,0
5. Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- 1hs lên bảng
- HS còn lại thực hiện bảng con
- HS yếu quan sát
- Tất cả hs yếu đọc lần lượt
- HS thực hiện
- Cả lớp thực hiện VBT
- Cả lớp thực hiện
4 hs thực hiện
Cả lớp thực hiện VBT
Cả lớp thực hiện VBT
- 6 hs nộp bài
- Cả lớp thực hiện VBT
3 hs lên bảng
- 1 Hs khá-giỏi
- HS khá giỏi
- HS quan sát
- Cả lớp
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Ngày soạn:18/9/2012
 Ngày dạy: Thứ 3 ngày 25 tháng 9 năm 1012 
 Môn học : Học Vần
 Bài dạy : p-ph,nh (tiết 22) 
 I- Mục tiêu
Đọc và viết lại được âm p,ph,nh
 Học sinh khá giỏi: tìm từ ngoài bài có vần ph,nh
 Học sinh yếu: đọc và viết được âm x,ch,kh,p,ph
 Thực hiện VBT
II- Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng
III- Các hoạt động dạy học 
TL
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2phút
5phút
28 p
3phút
1phut
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
 - GV cho hs đọc vầ viết chữ kẻ ô,rổ khế
 - Nhận xét sữa sai
3. 3. Dạy bài mới
* HOẠT ĐỘNG 1: Đọc
- GV viết bảng: p-ph nh
 Cá phi nhổ cỏ
 Phi cơ nhớ nhà
 Thu phí nha sĩ
 Bé đi nha sĩ ở xã
- Chỉ định hs đọc
- Luyện cho hs yếu đọc: x,ch,kh,p,ph 
- Nhận xét sữa cách phát âm cho hs
- Chỉ định hs viết ph,nh
- Nhận xét 
- GV chỉ định hs viết vào vở trắng:nhớ quê,cá phi
 - GV chỉ định hs viết đúng ô li
 - Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 2: Vở bài tập
 * Nối
 - GV chỉ định hs nối
 - GV cho hs quan sát VBT
 - GV chỉ định hs làm vào VBT
 - Nhận xét-sửa sai 
 * Điền ph hay nh?
 - GV chỉ định hs quan sát tranh 
 - Chỉ định hs thực hiện điền
 - Chấm điểm
 * Viết
 - GV cho hs viết đúng ô li: phá cổ,nhổ cỏ
Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài
- GV chỉ định hs tìm tiếng và từ có âm ph,nh
- GV gợi ý để hs tìm từ:pha,phá,nhà,nhô
- GV gọi hs tìm từ
- GV gợi ý hs đặt câu: bé nhổ cỏ cho bà
- GV chỉ định hs đọc lại tiếng,câu tìm được
- Nhận xét
 4.Củng cố
 - HS đọc lại BT nối
5. Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát
- Đọc theo nhóm,cá nhân
- Tất cả hs yếu
- Sữa sai
- HS yếu
- HS Viết vào vở trắng
- Cả lớp thực hiện
- Cả lớp thực hiện
- Cả lớp thực hiện nối
Nhớ nhà,nho khô,phố cổ
- 3 hs lên bảng thực hiện: 
- Cả lớp thực hiện
 Phá cổ,nhổ cỏ
- HS thực hiện viết vào vở ô li
- 3,4 hs khá giỏi
- 3,4 hs thực hiện 
- HS xung phong
- Cả lớp
Nhớ nhà,nho khô,phố cổ
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Ngày soạn : 12/9/2013
 Ngày dạy: Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2013
 Môn: Toán 
 Bài dạy: SỐ 10 (tiết 27 )
I- Mục tiêu
- HS nhận diện được số 10 và vị trí số 10 trong dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 thực hiện các bài tập trong VBT
- HS khá giỏi:Vận dụng khoanh vào số lớn nhất.
- Học sinh yếu: viết và đọc số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.so sánh các số trong phạm vi 7
 II- Đồ dùng dạy học
 - Bảng con,VBT,hộp đồ dùng
 III- Các hoạt động dạy học
Thời gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2 p
3p
28 p
2p
2 p
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm Tra bài cũ
GV gọi hs thực hiện BT:
< 05 30
> ?
= 50 00
Nhận xét – chấm điểm
3.Luyện tập
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành 
Hoạt động 1: Ôn cho hs yếu
GV viết bảng số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
Gọi hs đọc
Nhận xét và sửa sai nếu có
GV hướng dẫn hs viết số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Nhận xét
GV chỉ định hs điền dấu >,<,= ?
 02 74 21
 06 25 33
Hoạt động 2: Bài tập
Bài 1: Viết ( theo mẫu):
- GV chỉ định hs viết đúng mẫu số 10
Chấm điểm-nhận xét
Bài 2: Số?
GV hướng dẫn hs điền số :
9
10
1
GV hướng dẫn hs thực hiện
Gọi hs lên bảng
Nhận xét và sửa sai nếu có
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
 - GV chỉ định hs điền số vào ô còn trống
0 
2
6
10
4
- GV gọi hs lên bảng thực hiện
- GV chỉ định hs còn lại thực hiện bảng con
- Nhận xét-sửa sai 
Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất:
a/ 4,2,7,1
b/ 8,10,9,6
GV chỉ định hs thực hiện VBT
Chỉ định hs lên bảng thực hiện
Nhận xét-sửa sai
4. Củng cố
- Gv cho hs đọc BT 3
5. Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- 2hs lên bảng thực hiện,hs còn lại thực hiện bảng con
- Quan sát
- Tất cả hs yếu lần lượt đọc
Tất cả hs viết vào vở 
trắng
- HS yếu thực hiện vở trắng
Cả lớp thực hiện
Cả lớp thực hiện
- 3 hs lên bảng
- 4 hs lên bảng
- Thực hiện
- HS khá-giỏi
- Theo chỉ định gv
- 2 hs giỏi lên bảng
- Cả lớp đọc
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Ngày soạn : 12/9/2013
 Ngày dạy: Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2013
 Môn: Toán 
 Bài dạy: LUYỆN TẬP (tiết 28+29 )
I- Mục tiêu
- HS đếm thành thạo số đếm trong phạm vi 10. Thực hiện các bài tập trong VBT
- HS khá giỏi:Vận dụng điền số vào ô trống.( BT 5)
- Học sinh yếu: viết và đọc số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.so sánh các số trong phạm vi 8
 II- Đồ dùng dạy học
 - Bảng con,VBT,hộp đồ dùng
 III- Các hoạt động dạy học
Thời gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2 p
3p
28 p
3 p
2 p
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm Tra bài cũ
GV gọi hs làm BT:
0
7
7
0
Nhận xét-chấm điểm
3.Luyện tập
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành 
Hoạt động 1: Ôn cho hs yếu
GV viết 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Gọi hs đọc và viết
Nhận xét và sửa sai nếu có
GV hướng dẫn hs BT điền >,<,= ?
18 7.4 63 50
14 3.5 55 2.1
Nhận xét
Hoạt động 2: Bài tập
Bài 1: Nối (theo mẫu):
GV chỉ định hs quan sát trong VBT trang 24.
Đếm và nối số
Chỉ định hs còn lại thực hiện VBT
Chấm điểm
Bài 2: Vẽ thêm cho đủ 10 ( theo mẫu):
GV hướng dẫn hs vẽ
Chỉ định hs thực hiện tranh còn lại.
Chấm bài-nhận xét
Nhận xét và sửa sai nếu có
Bài 3: Viết số thích hợp vào 
 Rồi đọc các số đó.
- GV gọi hs thực hiện viết và đọc
- Nhận xét-sửa sai
Bài 4: 
 - GV gọi 4 hs lên bảng
> 78 48 85 16
< ? 87 84 54 68
= 88 44 84 18 
- HS còn lại thực hiện VBT 
- Chấm bài
- Nhận xét 
4. Củng cố
- Gv cho hs đọc BT 4
5. Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Hát đầu giờ
- 2hs thực hiện,hs còn lại thực hiện vở trắng
- Quan sát
- Tất cả hs yếu lần lượt đọc và viết
Tất cả hs yếu viết vào vở trắng thực hiện 
Cả lớp thực hiện
1 hs thực hiện: 8,9,10
- Cả lớp thực hện
Cả lớp thực hiện
- Quan sát
- HS thực hiện VBT
 - 3,4 hs nộp bài
- HS khá-giỏi
- Quan sát
2 hs lên bảng
- HS thực hiện
Cả lớp
- Cả lớp đọc
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Ngày soạn:12/9/2013
 Ngày dạy: Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 1013 
 Môn học : Học Vần
 Bài dạy : g,gh (tiết 29) 
 I- Mục tiêu
Đọc và viết được từ có âm g,gh
Học sinh khá giỏi: tìm từ ngoài bài có vần g,gh
 Học sinh yếu: đọc và viết được âm x,ch,kh,p,ph,nh,g.
 HS thực hiện VBT 
II- Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng
III- Các hoạt động dạy học 
Thời 
gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2phút
5phút
28 phút
3phút
1p 
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
 - GV cho hs đọc vầ viết chữ phá cổ, nhổ cỏ
 - Nhận xét sữa sai
3. 3. Dạy bài mới
* HOẠT ĐỘNG 1: Đọc
- GV viết bảng: g gh 
 Gà mẹ ghi nhớ
 Gổ gụ Ghé nhà 
 Dì ghé nhà cho bé gà nhỏ
- Chỉ định hs đọc
- Luyện cho hs yếu đọc: x,ch,kh,p,ph.nh,g
- Nhận xét sữa cách phát âm cho hs
 - GV chỉ định hs viết đúng ô li
 - Chỉ định hs yếu viết g,gh đúng
 - Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 2: Vở bài tập
 * Nối
 - GV chỉ định hs nối
 - GV cho hs quan sát VBT
 - GV chỉ định hs làm vào VBT
 - Nhận xét-sửa sai 
 * Điền g hay gh?
 - GV chỉ định hs quan sát tranh 
 - Chỉ định hs thực hiện điền
 - Chấm điểm
 * Viết
 - GV cho hs viết đúng ô li: gồ ghề,ghi nhớ
Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài
- GV chỉ định hs tìm tiếng và từ có âm g,gh
- GV gợi ý để hs tìm từ:gá,gà,ghề,ghế
- GV gọi hs tìm từ
- GV gợi ý hs đặt câu: bà gõ mõ
- GV chỉ định hs đọc lại tiếng,câu tìm được
- Nhận xét
 4.Củng cố
 - HS đọc lại BT nối
5. Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát
- Đọc theo nhóm,cá nhân
- Tất cả hs yếu
- Sữa sai
- Viết vào vở trắng
- HS yếu
- Cả lớp thực hiện
- Cả lớp thực hiện nối
Gổ gụ,ghi nhớ,gõ mõ
- 3 hs lên bảng thực hiện: 
- Cả lớp thực hiện
 Nhà ga,gồ ghề
- HS thực hiện viết vào vở ô li
- 3,4 hs khá giỏi
- 3,4 hs thực hiện 
- HS xung phong
- Cả lớp
Gõ mõ,ghi nhớ
Tuần 6
 Nhận xét của Tổ Trưởng
 BGH Kí duyệt
Từ ngày
23/9/2013
Đến ngày
26/9/2013
- Hình thức:
- Nội dung:
 Ngày:./ 9 /2013
 Tổ Trưởng
- Hình thức:
- Nội dung:
 Ngày:./ 9 /2013
 Hiệu Trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 6.doc