Giáo Án Đạo Đức Lớp 1 - Tuần 15: Trật Tự Trong Trường Học ( Tiết 1)

Giúp HS hiểu

- Giữ trật tự trong giờ học, khi ra vào lớp để thực hiện tốt quyền được học của mình, quyền được đảm bảo an toàn của trẻ em.

- Để giữ trật tự trong trường học, các em phải thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nội quy của lớp học.

- Tự giác tích cực giữ trật tự trong trường học

- HS thực hiện việc giữ trật tự, không gây ồn ào, chen lấn, xô đẩy

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 25/12/2015 Lượt xem 3960Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Đạo Đức Lớp 1 - Tuần 15: Trật Tự Trong Trường Học ( Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15 	Thứ , ngày thỏng năm 200 
MÔN: ĐẠO ĐỨC
Bài: TRậT Tự TRONG TRƯờNG HọC 
( tiết 1)
I - MụC TIÊU: Giúp HS hiểu 
Giữ trật tự trong giờ học, khi ra vào lớp để thực hiện tốt quyền được học của mình, quyền được đảm bảo an toàn của trẻ em.
Để giữ trật tự trong trường học, các em phải thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nội quy của lớp học.
Tự giác tích cực giữ trật tự trong trường học
HS thực hiện việc giữ trật tự, không gây ồn ào, chen lấn, xô đẩy  
II - TàI LIệU Và PHƯƠNG TIệN:
GV: tranh vẽ phóng to bài 8, 
HS:vở bài tập đạo đức , bút màu.
III- CáC HOạT ĐộNG DạY HọC:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1/Bài cũ
 (5ph )
*GV hỏi, HS trả lời:
-Đi học đều và đúng giờ giúp em điều gì?
-Hãy kể những công việc cần làm để đi học đều và đúng giờ? 
-GV nhận xét bài cũ, đánh giá nhận xét HS
*HS lắng nghe bổ sung
-Hiểu bài ,được nghe cô giáo giảng bài.
-Chuẩn bị quần áo ,sách vở,thức dậy sớm.
-Lắng nghe.
Hoạt động 1
HS làm bài tập 1. Thảo luận từng cặp 
 (10 ph )
GV giới thiệu bài “Trật tự trong trường học”
* GV yêu cầu HS quan sát tranh trong bài tập 1 và thảo luận:
-Tranh 1: Các bạn vào lớp như thế nào?
-Tranh 2: Các bạn ra khỏi lớp ra sao?
-Việc ra khỏi lớp như vậy có tác hại gì?
-Các em cần thực hiện theo các bạn ở tranh nào? Vì sao?
* Y/C trình bày kết quả thảo luận
-HS trình bày trước lớp theo nội dung từng tranh. Các bạn khác lắng nghe, bổ sung.
-So sánh nội dung hai tranh với nhau
* GV tổng kết
Xếp hàng ra vào lớp là biết giữ trật tự. Chen lấn, xô đẩy là gây mất trật tự, có khi bị ngã nguy hiểm. Trong trường học, các em cần phải giữ trật tự. 
*Từng cặp HS quan sát tranh thảo luận hỏi đáp .
- Các bạn vào lớp trật tự đi theo hàng.
- Các bạn ra khỏi lớp vẫn còn xô đẩy nhau.
- Việc ra khỏi lớp như vậy sẽ làm ồn ào,có thể vấp ngã.
-Cần thực hiện theo các bạn ở tranh 1.Vì các bạn biết trật tự khi xếp hàng.
*HS trình bày trước lớp, các bạn khác lắng nghe
*HS lắng nghe, rút bài học
Hoạt động 2
Thảo luận toàn lớp
 (10 ph )
* GV lần lượt nêu các câu hỏi để HS thảo luận
-Để giữ trật tự, các em có biết nhà trường, cô giáo quy định những điều gì?
-Để tránh mất trật tự , các em không được làm gì trong giờ học, khi vào ra lớp, trong giờ ra chơi? 
-Việc giữ trật tự ở lớp, ở trường có ích lợi gì cho việc học tập, rèn luyện của các em?
-Việc gây mất trật tự, có hại gì cho việc học tập, rèn luyện của học sinh? 
* Kiểm tra kết quả thảo luận.
* Kết luận:
Để giữ trật tự trong trường học, các em cần thực hiện các quy định như: Trong lớp thực hiện yêu cầu của cô giáo. Xếp hàng vào lớp, lần lượt ra khỏi lớp . Đi nhẹ, nói khẽ  không được tự tiện làm việc riêng, nói chuyện riêng, trêu trọc nhau trong lớp, không chen lấn xô đẩy khi ra, vào lớp. Không la hét trong giờ ra chơi  
Việc giữ trật tựgiúp các em rèn luyện mình trở thành người trò giỏi, con ngoan. Nếu gây mất trật tự trong lớp học thì sẽ bị ảnh hưởng xấu đến việc học tập của bản thânvà các bạn, bị mọi người chê cười
*HS thảo luận cả lớp
HS trình bày trước lớp, các bạn khác lắng nghe và bổ sung ý kiến.
-Không cãi nhau,không chen lấn xô đẩy nhau đeo cặp gọn gàng
-Để tránh mất trật tự , các em không được nói tryện ,làm việc riêng trong giờ học, không cãi nhau,không chen lấn xô đẩy nhau
 khi vào ra lớp, trong giờ ra chơi? 
- Việc giữ trật tự ở lớp, ở trường có ích cho việc học tập, rèn luyện của các em:Lắng nghe hiểu bài ,tác phong nhanh nhẹn,luôn thực hiện tốt các quy định.
- Anh hưởng xấu đến kết quả học tập của bản thân,bị mọi người chê cười.
* HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp. Các bạn khác lắng nghe và bổ sung ý kiến
* Lắng nghe.
Hoạt động 3
Liên hệ thực tế
 (10 ph )
3/Củng cố, dặn dò
* GV hướng dẫn học sinh tự liên hệ, các bạn trong lớp mình đã biết giữ trật tự trong trường học chưa?
Bạn nào luôn chăm chú thực hiện các yêu cầu của cô giáo trong giờ học? Bạn nào còn chưa trật tự trong khi học tập? Vì sao?
Tổ nào thường xuyên thực hiện tốt việc xếp hàng ra vào lớp? Tổ nào chưa thực hiện tốt? Vì sao?
* HS nêu ý kiến theo gợi ý trên
* GV tổng kết:
Khen ngợi một số tổ, cá nhân đã biết giữ trật tự
Nhắc nhở một số tổ, cá nhân còn vi phạm trật tự trong trường học
* Hôm nay học bài gì?
-GV phát động thi đua giữ trật tự : Tổ nào giữ trật tự tốt sẽ được cắm cờ đỏ
Nhận xét tiết học. 
Chuẩn bị cho tiết sau
*HS tự liên hệ và nhận xét các bạn trong tổ, trong nhóm của mình
-Nêu theo thực tế của lớp học.
*Lắng nghe. 
*Trật tự trong trường học.
- Thi đua giữa các tổ.

Tài liệu đính kèm:

  • docdaoduct16.doc