Giáo án Đạo đức lớp 1 - Nguyễn Thị Chung

I.Mục tiêu :

1.Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học .

2.Biết tên trường,lớp,tên thầy cô giáo,một số bạn bè trong lớp.

3.Bước đầu biết giới thiệu về tên mình,những điều mình thích trước lớp.

*Biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt.

II.Đồ dùng dạy học:

 -Vở BT đạo đức, công ước quốc tếvề quyền trẻ em.

III.Các hoạt động dạy học:

A.Khởi động:

B.Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra vở đạo đức của HS

C.Dạy bài mới:

 

doc 45 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 1417Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức lớp 1 - Nguyễn Thị Chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 HS khá,giỏi biết nghiêm trang khi chào cờ nghiêm trang khi chào cờ hiện lòng tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam. GDHS:HTVLTTGĐĐHCM
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu .Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
III.Các hoạt động dạy học:	
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 5’ -Cần làm gì khi chào cờ?
 - Nghiêm trang khi chào cờ thể hiện điều gì? Nhận xét.
C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 9’ 
 ’
 8’
 4’
 5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1:Thực hành chào cờ
 *Mục tiêu:HS biết đứng nghiêm trang khi chào cờ
*Cách tiến hành:
–Gv làm mẫu,rồi cho cả lớp làm theo
-H/d cho HS thực hiện chào cờ cá nhân,nhóm
*Kết luận:Các em đã thực hiện tốt việc chào cờ
 3.Hoạt động 2:Thi chào cờ giữa các tổ
 *Mục tiêu:HS biết thực hiện đứng nghiêm trang khi chào cờ GDHS:HTVLTTGĐĐHCM
*Cách tiến hành:
-GV phổ biến yêu cầu cuộc thi
-Cho HS thi đua giữa các tổ 
GDHS:HTVLTTGĐĐHCM Nghiêm trang khi chào cờ thể hiện lòng tôn kính Quốc kì,lòng yêu quê hương ,đất nước.Bác Hồ là một tấm gương lớn về lòng yêu nước,yêu Tổ quốc.Qua bài học,các em cần có ý thức yêu quý đất nước Việt Nam của mình.
 *Kết luận :Chúng ta cần thực hiện đứng nghiêm trang khi chào cờ.
 4. Hoạt động 3:Vẽ tranh
 *Mục tiêu: HS biết tô màu lá cờ TQ
*Cách tiến hành:
-GV h/d HS tô màu lá cờ Tổ quốc
*Kết luận chung:SGV/26
 5.Hoạt động 4:Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Đi học đều và đúng giờ.
-HS chú ý theo dõi,làm theo
-HSthực hành cá nhân,nhóm
-HS tham gia thi chào cờ giữa các nhóm 
* HS *HS khá,giỏi biết nghiêm trang trang khi chào cờ hiện lòng tôn kí tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ qu Tổ quốc Việt Nam. 
-HS tô màu lá cờ Tổ quốc
 Rút kinh nghiêmä
TUẦN 14	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 7 :ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ(tiết1)
	 Thứ ba ngày 30/11/2010
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
 I.Mục tiêu :
 1.Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ.
 2.Biết đượcích lợi của việc đi học đều và đúng giờ.Biết nhiệm vụ của HS là đi học đều và đúng giờ
 3.Thực hiện hằng ngày đi học đều và đúng giờ 
 * HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè đi học đều và đúng giờ.
 IICác kĩ năng sống : giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ;kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và đúng giờ.
 III.Các phương pháp,kĩ thuật dạy học: - Phương pháp :Thảo luận nhóm. 
 -Kĩ thuật :động não,xử lí tình huống.
 IV.Phương tiện dạy học: 
 -Vở BT đạo đức,các tranh trong bài học, bút màu .Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
 VI.Tiến trình dạy học:
 1.Kiểm tra bài cũ: 5’ -Cần làm gì khi chào cờ? 
 - Nghiêm trang khi chào cờ thể hiện điều gì? Nhận xét.
 2.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 2’ 
 ’
 9’
 8’
 8’
a.Khám phá:Đi học đều và đúng giờ có lợi ích gì bài học hôm nay sẽ cho các em biết điều đó.
b.Kết nối:
Hoạt động 1: Quan sát tranh BT 1 vàthảo luận nhóm
 *Mục tiêu:HS biết cần phải đi học đúng giờ.
*Kĩ năng sống: Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ
*Cách tiến hành:
– Quan sát tranh BT 1 vàthảo luận nhóm bàn
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-GV chốt ý :Cần phải đi học đúng giờ
 Hoạt động 2:Đóng vai BT 2,xử lí tình huống
 *Mục tiêu:HS biết cần làm gì để đi học đúng giờ.
*Kĩ *Kĩ năng sống: HS có kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và đú và đúng giờ. 
*Cách tiến hành:
-Cho HS đóng vai theo nhóm đôi,trao đổi trong nhóm nội dung cần thể hiện tình huống trong BT 2.
-Vài nhóm trình diễn trước lớp
GV chốt :Chúng ta cần đi học đều và đúng giờ
 Hoạt động 3:Liên hệ
 *Mục tiêu: HS biết liên hệ trong lớp bạn nào đi học đều và đúng giờ
*Kĩ na*Kĩ năng sống: kĩ năng tự nhận thức bản thân và các bạn
*Cách tiến hành:
-GV gọi HS tự liên hệ trong lớp bạn nào đi học đều và đúng giờ
-Hãy nêu những việc cần làm để đi học đều và đúng giờ
GVchốt:Cần học tập những bạn đi học đều , đúng giờ(SGV/34)
-Củng cố kiến thức vừa học
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Thực hành đi học đều và đúng giờ.
-HS thảo luận nhóm bàn
- Đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét bổ xung
-HS làm việc theo nhóm d,thảo luận,phân tích tình huống.
-Đại diện nhóm trình bày
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè đi học đều và đúng giờ
-HS tự liên hệ
-HS nêu
 Rút kinh nghiệm
TUẦN 15	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 7 :ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ(tiết2)
	 Thứ ba ngày 7/12/2010
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
 I.Mục tiêu :
 1.Nêu được thế nào là đi học đều và đúng giờ.
 2.Biết đượcích lợi của việc đi học đều và đúng giờ.Biết nhiệm vụ của HS là đi học đều và đúng giờ
 3.Thực hiện hằng ngày đi học đều và đúng giờ 
 * HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè đi học đều và đúng giờ.
 IICác kĩ năng sống : giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ;kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và đúng giờ.
 III.Các phương pháp,kĩ thuật dạy học: - Phương pháp :Thảo luận nhóm. 
 -Kĩ thuật :động não,xử lí tình huống.
 IV.Phương tiện dạy học: 
 -Vở BT đạo đức,các tranh trong bài học, bút màu .Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
 VI.Tiến trình dạy học:
 1.Kiểm tra bài cũ: 5’ -Cần làm gì để đi học đúng giờ? 
 - Vì sao phải đi học đúng giờ? Nhận xét.
 2.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 9’ 
 ’9’
 7’
 7’
 5’
c.Thực hành
 Hoạt động 1: Sắm vai tình huống BT 4 
 *Mục tiêu:HS biết cần phải có thái độ như thế nào để giúp bạn đi học đúng giờ.
*Kĩ năng sống: Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đúng giờ
*Cách tiến hành:
– Chia lớp làm 2 nhóm ,trao đổi trong nhóm nội dung cần thể hiện tình huống trong BT 4(2 tranh)
.-Đại diện nhóm đóng vai trước lớp
-GV chốt ý : Đi học đều và đúng giờgiúp em được nghe giảng đầy đủ.
 Hoạt động 2: Thảo luận nhóm BT 5.
 *Mục tiêu:HS biết cần làm gì để đi học đúng giờ.
*Kĩ năng sống: Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đúng giờ
*Cách tiến hành:
– Quan sát tranh BT 1 vàthảo luận nhóm bàn
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-GV chốt ý :Cần phải đi học đúng giờ
GV chốt :Trời mưa các bạn vẫn đội mũ,mặc áo mưa vượt khó khăn đi học.
 Hoạt động 3:Thảo luận lớp
 *Mục tiêu: HS biết lợi ích của việc đi học đều và đúng giờ
*Kĩ na*Kĩ năng sống: HS có kĩ năng giải quyết vấn đề;kĩ năng quản lí thời gi thời gian để đi học đều và đúng giờ.
*Cách tiến hành:
- HS thảo luận cả lớp :Đi học đều có lợi ích gi?ø
-Hãy nêu những việc cần làm để đi học đều và đúng giờ
-Chúng ta chỉ nghỉ học khi nào?Nếu nghỉ học cần làm gì ?
-Cho HS đọc 2 câu thơ cuối bài và hát bài:Tới lớp tới trường
Gvchốt:Đi học đều và đúng giờ giúp các em học tập tốt ,thực hiện tốt quyền được học tập của mình.
d.Vận dụng:
*Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học
*Kĩ năng sống: Thực hiện tốt những việc làm để đi học đều và đúng giờ
*Cách tiến hành:
-GV nêu một số câu hỏi để củng cố bài
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Trật tự trong trường học.
-HS phân công đóng vai
- Các nhóm đóng vai,lớp nhận xét bổ xung
-HS làm việc theo nhóm,thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè đi học đều và đúng giờ
-HS thảo luận cả lớp
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS đọc và hát
-HS trả lời
 Rút kinh nghiệm
TUẦN 16	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 8 :TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (tiết1)
	 Thứ ba ngày 14/12/2010
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
I.Mục tiêu :
1.Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp.
 2.Nêu được ích lợi của việc giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp
 3.Thực hiện giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp.ù
* HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu . Bài hát:Tới lớp tới trường.
 III.Các hoạt động dạy học:
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 5’ 
 -Vì sao phải đi học đều và đúng giờ?
 -Em đã làm gì để đi học đúng giờ? - Nhận xét.
C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 12’ 
 ’
 13’
 5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1: Quan sát tranh vàthảo luận nhóm
 *Mục tiêu:HS xem tranh và nêu nội dung tranh ,rút bài học 
*Cách tiến hành:
– Quan sát tranh BT 1 vàthảo luận nhóm 
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-GV chốt ý 
*Kết luận:Cần phải trật tự khi nghe giảng 
3.Hoạt động 2:Thi xếp hàng ra vào lớp
 *Mục tiêu:HS thực hành giữ trật tự khi ra vào lớp
 *Cách tiến hành:
-Nêu y/c cuộc thi 
-Thành lập ban giám khảo
-Các tổ thi xếp hàng ra vào lớp.
-Ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi
 *Kết luận :Chúng ta cần giữ trật tự khi ra vào lớp
 4.Hoạt động 3:Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Thực hành
-HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày’lớp nhận xét bổ xung
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-Các tổ thi xếp hàng ra vào lớp *HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HS tự liên hệ
-HS nêu
 Rút kinh nghiêmä
TUẦN 17	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 8 : TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (tiết2)
	 Thứ ba ngày 21/12/2010
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
I.Mục tiêu :
1.Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp.
 2.Nêu được ích lợi của việc giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp
 3.Thực hiện giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp.ù
* HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu .
 III.Các hoạt động dạy học:
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 5’ - Vì sao cần phải giữ trật tự trong giờ học?
 -Khi ra vào lớp em cần làm gì?
-C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 10’ 
 ’
8’
 7’
 5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1: Quan sát tranh vàthảo luận nhóm
 *Mục tiêu:HS xem tranh , nêu nội dung và rút ra bài học 
*Cách tiến hành:
– Quan sát tranh BT3 vàthảo luận nhóm 
-Đại diện nhóm trình bày
*Kết luận: Xem SGV /37
 3.Hoạt động 2:Đánh dấu + tranh BT4
 *Mục tiêu:HS nhận biết được các hành động biết giữ trật tự trong giờ học.
*Cách tiến hành:
-Gv y/c HS đánh dấu + vào các bạn biết giữ trật tự trong giờ học và cho biết vì sao
-Đại diện nhóm trình bày
 *Kết luận :Chúng ta cần phải giữ trật tự trong giờ học .
 4. Hoạt động 3: Thảo luận lớp
 *Mục tiêu: Nhận biết tác hại của việc mất trật tự trong giờ học *Cách tiến hành:
-GV Y/C HS làm BT 5,thảo luận các câu hỏi trong SGV/37 rồi trình bày
*Kết luận chung:SGV/37
 5.Hoạt động 4:Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Thực hành kỹ năng cuối học kì I.
-HS quan sát tranh vàthảo luận nhóm
-Đại diện nhóm trình bày
-Lớp nhận xét nhóm
-HS đánh dấu + và giải thích lý do
-Lớp nhận xét
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HS thảo luận
 Rút kinh nghiêmä
TUẦN 18	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài :THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI KỲ I
	 Thứ hai ngày 21/12/2010
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
I.Mục tiêu :
1.Biết nghiêm trang khi chào cờ.
 2.Biết đi học đều và đúng giờ.Biết giữ trật tự trong giờ học ,khi ra vào lớp.
 3.Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ ; đi học đều và đúng giờ ;giữ trật tự khi nghe giảng,khi ra vào lớp.ù
* HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu .
 III.Các hoạt động dạy học:
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 5’ - Vì sao cần phải giữ trật tự trong giờ học?
 -Khi ra vào lớp em cần làm gì?
C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 10’ 
 ’
 15’
 5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1: Ôn tập
*Mục tiêu:HS biết nghiêm trang khi chào cờ. Biết đi học đều và đúng giờ.Biết giữ trật tự trong giờ học ,khi ra vào lớp.
*Cách tiến hành:
–Thảo luận cả lớp:Cho HS trả lời các câu hỏi;
-Khi chào cờ em phải làm gì?
-Làm thế nào để đi học đều và đúng giờ?
-Trong giờ học em phải có thái độ như thế nào?
-Khi xếp hàng ra vào lớp em phải làm gì?
*Kết luận: GV chốt các ý HS đã nêu
3.Hoạt động 2: Thực hành xử lý tình huống 
*Mục tiêu:HS Thực hành xử các tình huống thể hiện một số kỹ năng cư xử của HS.
*Cách tiến hành:
-Chia lớp làm 3 nhóm.Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+Nhóm1:tình huống trong buổi chào cờ
+Nhóm2:tình huống vượt khó đi học
+Nhóm3:tình huống giữ trật tự trong giờ học 
*Kết luận :Chúng ta cần thực hiện tốt các điều đã học .
 4.Hoạt động 3:Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo.
-HS lần lượt trả lời các câu hỏi
-Lớp nhận xét
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HS thảo luận phân vai,cử đại diện nhóm lên trình diễn trước lớp
 -Lớp nhận xét
 Rút kinh nghiêmä
TUẦN 19	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 9 :LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO,CÔ GIÁO(tiết 1)
	 Thứ hai ngày 11 /1/2011
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
I.Mục tiêu :
1.Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo ,cô giáo 
2.Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo ,cô giáo.
 3.Thực hiện lễ phép với thầy giáo ,cô giáo 
* HS khá,giỏi hiểu được thế nào là lễ phép với thầy giáo ,cô giáo biết nhắc nhở bạn bè phải lễ phép với thầy giáo ,cô giáo.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu .
 III.Các hoạt động dạy học:
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 3’ -Nhận xét tiết học trước.
C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 15’ 
 ’
 10’
 5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1: Đóng vai
*Mục tiêu:HS biết đóng vai các tình huống thể hiện sự lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo 
*Cách tiến hành:
–Chia nhóm ,giao mỗi nhóm đóng vai một tình huống trong BT 1
_Các nhóm thảo luận đóng vai,rồi trình diễn
*Kết luận: GV chốt các ý 
3.Hoạt động 2: Đánh dấu + tranh BT 2
*Mục tiêu:HS nhận biết được các hành động lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo 
*Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS đánh dấu + vào tranh các bạn đã lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo và cho biết vì sao?
 *Kết luận :Chúng ta cần lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo vì thầy ,cô giáo là những người đã dạy dỗ chúng ta nên người 4.Hoạt động 3:Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học
-Nhận xét tiết học
-Bài sau:Lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo(Thực hành).
Chuẩn bị các câu chuyện kể về một bạn biết lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo.
-Các nhóm nhận nhiệm vụ ,thảo luận ,phân vai,đại diện nhóm trình diễn .
-Lớp nhận xét
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HS đánh dấu ,giải thích lý do
 Rút kinh nghiêmä
TUẦN 20	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 9 :LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO,CÔ GIÁO(tiết 2)
	 Thứ hai ngày 18 /1/2011
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
I.Mục tiêu :
1.Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo ,cô giáo 
2.Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo ,cô giáo.
 3.Thực hiện lễ phép với thầy giáo ,cô giáo 
* HS khá,giỏi hiểu được thế nào là lễ phép với thầy giáo ,cô giáo biết nhắc nhở bạn bè phải lễ phép với thầy giáo ,cô giáo.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu .
 III.Các hoạt động dạy học:
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 3’ Vì sao cần phải lễ phép ,vâng lời thầy cô giáo ?
- -Em đã làm gì thể hiện lễ phép ,vâng lời thầy cô giáo ? -Nhận xét.
C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 10’ 
 ’
 10’
 5’
 5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1: Kể chuyện
*Mục tiêu:HS kể về 1 bạn biết lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo 
*Cách tiến hành:
–Cho một số HS kể trước lớp
-Cả lớp trao đổi ,rút ra bài học từ câu chuyện
-GV kể một vài câu chuyện cho HS học tập
*Kết luận: GV chốt các ý về những hành động biết lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo 
3.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm BT 4
*Mục tiêu:HS nhận biết nhắc nhở và khuyên bạn khi bạn chưa lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo .
*Cách tiến hành:
-Chia nhóm yêu cầu Hs thảo luận để nêu cách giúp bạn khi bạn chưa lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo .
 *Kết luận :Cần nhắc nhở và khuyên bạn khi bạn chưa lễ phép 4.Hoạt động 3: Múa hát
*Mục tiêu:HS múa hát về chủ đề: lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo .
*Cách tiến hành :
-Cá nhân hay tổ thi hát múa về chủ đề: lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo .
-Cho HS đọc 2 câu thơ cuối bài
5.Hoạt động 4:Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học -Nhận xét tiết học
-Bài sau:Em và các bạn
-Hs xung phong kể trước lớp .
-Lớp nhận xét
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-Các nhóm thảo luận ,cử đại diện nhóm trình bày,lớp nhận xét bổ xung.
-Cá nhân , tổ thi hát múa
-Cả lớp đọc
 Rút kinh nghiêmä
TUẦN 21	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	 Môn :ĐẠO ĐỨC
	 Bài 10 :EM VÀ CÁC BẠN(tiết 1)
	 Thứ hai ngày 25/1/2011
	 Người dạy:Nguyễn Thị Chung
I.Mục tiêu :
1.Bước đầu biết được:Trẻ em cần được học tập ,được vui chơi và kết giao bạn bè
 2.Biết cần phải đoàn kết thân ái,giúp đỡ bạn bè trong học tập và vui chơi. Bước đầu biết được vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và vui chơi.Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh.
* HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè phải đoàn kết thân ái giúp đỡ nhau trong học tập và vui chơi.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Vở BT đạo đức, bút màu’1 HS chuẩn bị 3 bông hoa;1 lẵng hoa .
 III.Các hoạt động dạy học:
A.Khởi động:
B.Kiểm tra bài cũ: 3’ Vì sao cần phải lễ phép ,vâng lời thầy cô giáo ?
 -Em đã làm gì thể hiện lễ phép ,vâng lời thầy cô giáo ? -Kể về 1 bạn đã biết vâng lời thầy cô giáo
 -Nhận xét.
C.Dạy bài mới:
T.Gian T.G
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 6’ 
 ’
 6’
 5’
 8’
5’
1.Giới thiệu bài :Giới thiệu bài học
2.Hoạt động 1: Chơi trò :Tặng hoa
*Mục tiêu:HS chọn được bạn được nhiều người yêu thích.
*Cách tiến hành:
–Cho HS ghi tên vào 3 bông hoa 3 bạn mà mình thích nhất rồi bỏ hoa vào lẵng.
-GV chuyển hoa tới HS được tặng
-GV gọi HS đếm số bông hoa mình được tặng và chọn ra 3 HS được tặng hoa nhiều nhất
*Kết luận: GV tuyên dương 3 HS được tặng hoa nhiều nhất 
3.Hoạt động 2: Đàm thoại
*Mục tiêu:HS nhận biết vì sao 3 bạn được tặng hoa nhiều nhất.
*Cách tiến hành:
-GV hỏi những ai đã tặng hoa cho 1 trong 3 bạn?
-GV hỏi HS vì sao tặng hoa cho 1 trong 3 bạn?
 *Kết luận :Ba bạn được tặng hoa nhiều nhất vì đã biết cư xử tốt với bạn.
 4.Hoạt động 3: Quan sát tranh BT 2
*Mục tiêu:HS biết được vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè *Cách tiến hành :
-Cho HS q/sát tranh BT 2 và trả lời câu hỏi:
-Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
-Chơi,học một mình vui hơn hay có bạn cùng học cùng chơi vui hơn?
-Muốn cónhiều bạn cùng học cùng chơi em cần phảiđối xử với bạn như thế nào?
*Kết luận : Muốn cónhiều bạn cùng học cùng chơi em cần phảiđối xử tốt với các bạn.
 5.Hoạt động 4:Thảo lụân nhóm BT 3
*Mục tiêu:HS biết được vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè *Cách tiến hành :
-Chia 4 nhóm thảo luận các tranh trong BT 3 xem việc nào nên làm,việc nào không nên làm?Vì sao?
-Cử đạidiện nhóm lên trình bày
*Kết luận: GV chốt những tranh nên làm,những tranh không nên làm
6.Hoạt động 5Củng cố –Dặn dò
-Củng cố kiến thức vừa học -Nhận xét tiết học
-Bài sau:Em và các bạn (thực hành)
-Hs ghi tên bạn mình thích vào hoa rồi bỏ hoa vào lẵng.
 .
- HS đếm số bông hoa mình được tặng
-HS trả lời
-HS trả lời
*HS khá,giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HS/sát tranh BT 2 
-Cá nhân trả lời
-Cá nhân trả lời
-Cá nhân trả lời
-Các nhóm thả

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Dao Duc lop 1.doc