Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 11: đi bộ đúng quy định (tiết 2)

Kiểm tra bài cũ:

 ? Ở thành phố, đi bộ ở phần đường nào?ở nông thôn đi bộ ở phần đường nào.

 ? Khi qua đường em cần làm gì.

 

ppt 23 trang Người đăng honganh Ngày đăng 24/12/2015 Lượt xem 1421Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 11: đi bộ đúng quy định (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 11: đi bộ đúng quy định (tiết 2) Môn đạo đức lớp 1KÍNH CHÀO CÁC THẦY Cễ GIÁOVÀ CÁC EM HỌC SINH Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhHọ và tên người soạn giáo án:Lưu Thị Kim San- Trường Tiểu học Gia Phú Huyện Gia Viễn , Tỉnh Ninh BìnhĐiện thoại: 0303641375 KÍNH CHÀO CÁC THẦY Cễ GIÁOVÀ CÁC EM HỌC SINH Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhHọ và tên người soạn giáo án:Lưu Thị Kim San- Trường Tiểu học Gia Phú Huyện Gia Viễn , Tỉnh Ninh BìnhĐiện thoại: 0303641375 TRường tiểu học gia phúđt: 0303868417 Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Kiểm tra bài cũ: ? ở thành phố, đi bộ ở phần đường nào?ở nông thôn đi bộ ở phần đường nào. ? Khi qua đường em cần làm gì.Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định* Hoạt động 1: Làm bài tập 3:- Học sinh đọc yêu cầu.-Học sinh quan sát tranh SGK thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi sau:- Các bạn nhỏ trong tranh có đi bộ đúng quy định không?- Điều gì có thể xảy ra? Vì sao?- Em sẽ làm gì khi thấy các bạn đi như thế?Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định- Các nhóm trình bày – Lớp nhận xét.Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định- Các nhóm trình bày – Lớp nhận xét.Kết luận: Đi dưới lòng đường là sai quy định, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác.Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định* Hoạt động 2: Làm bài tập 4: . Học sinh quan sát tranh SGK và yêu cầu BT 4. a, Em hãy tô màu vào những tranh đảm bảo đi bộ an toàn. b, Em hãy nối các tranh đã tô màu với “khuôn mặt” tươi cười. c,Trong những việc đó, việc nào em đã làm ? (đánh dấu + vào ô dưới mỗi tranh)Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định- Học sinh trình bày – lớp nhận xétKết luận: - Tranh 1, 2, 3, 4, 6: là đúng quy định. - Tranh 5, 7, 8: là sai quy đinh. - Đi bộ đúng quy định là tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác.Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Tranh đi bộ đúng quy định- Học sinh trình bày – lớp nhận xét14362Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức 1Bức tranh 1 đi bộ đúng quy địnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức 2Bức tranh 2 đi bộ đúng quy địnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức 3Bức tranh 3 đi bộ đúng quy địnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức 4Bức tranh 4 đi bộ đúng quy địnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Bức tranh 6 đi bộ đúng quy định66Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Bức tranh 5 đi bộ chưa đúng quy định5Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Bức tranh đi bộ chưa đúng quy định7Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Bức tranh đi bộ chưa đúng quy định58Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức * Hoạt động 3: Trò chơi: “Đèn xanh, đèn đỏ”:Cách chơi: Học sinh đứng tại chỗ. Khi có đèn xanh hai tay quay nhanh. Khi có đèn đỏ, tay không chuyển động. * Lưu ý: (Nếu ai phạm luật phải hát tặng lớp một bài lần lượt cho hết số người phạm luật).Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định* Cả Lớp đọc các câu thơ sau: Đi bộ trên vỉa hè. Lòng đường để cho xe. Nếu hè đường không có, Sát lề phải ta đi. Đến ngã tư đèn hiệu, Nhớ đi vào vạch sơn. Em chứ quên luật lệ, An toàn còn gì hơn.Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhThứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Hoạt động 3: Trò chơi: “Đèn xanh, đèn đỏ”: Cách chơi: Học sinh đứng tại chỗ. Khi có đèn xanh hai tay quay nhanh. Khi có đèn đỏ, tay không chuyển động, đèn vàng tây quay từ từ. * Lưu ý: (Nếu ai phạm luật phải hát tặng lớp một bài lần lượt cho hết số người phạm luật).Thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2009 Đạo đức Đi bộ đúng quy định (tiết 2)Lưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh BỡnhLưu Thị Kim San - Gia Phỳ - Gia Viễn - Ninh Bỡnh

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai di bo dung qui dinh.ppt