Giáo án Đạo đức 1 - Tuần 12 - Bài: Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2)

I. Mục tiêu:

 -Biết được bạn bè cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

 - Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm giúp đỡ bạn trong học tập,lao động và sinh hoạt hằng ngày.

 -Biết quan tõm giúp đỡ bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

 -HS khá giỏi nêu được ý nghĩa của việc quan tâm giúp đỡ bạn.

II.Đồ dùng dạy học:

 - Mặt cười

 - Mặt mếu

III.Các hoạt động dạy- học

A.KTBC: Gọi 3 học sinh lên bảng

HS1: Thế nào là quan tâm giúp đỡ bạn ?

 HS2: Em đã làm gì để giúp đỡ bạn?

 HS3: Em kể những việc em giúp đỡ bạn

Nhận xét, đánh giá.

B. Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài* Quan tâm giúp đỡ bạn ( Tiết 2 )

HĐ 1: Trò chơi: Đúng hay sai

 Yêu cầu mỗi dãy cử ra một bạn làm nhóm trưởng để điều khiển hoạt động của dãy mình. Các dãy được phát cho mặt mếu, mặt cười

 GV tổ chức cho Hs chơi mẫu.

 GV tổ chức cho cả lớp chơi.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 206Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 1 - Tuần 12 - Bài: Quan tâm, giúp đỡ bạn (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức(13): 	Quan tâm ,giúp đỡ bạn(t.2)
I. Mục tiêu:
 -Biết được bạn bố cần phải quan tõm giỳp đỡ lẫn nhau.
	- Nờu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tõm giỳp đỡ bạn trong học tập,lao động và sinh hoạt hằng ngày.
 -Biết quan tõm giỳp đỡ bạn bằng những việc làm phự hợp với khả năng.
 -HS khỏ giỏi nờu được ý nghĩa của việc quan tõm giỳp đỡ bạn.	
II.Đồ dùng dạy học:
 	- Mặt cười
	- Mặt mếu
III.Các hoạt động dạy- học
A.KTBC: Gọi 3 học sinh lên bảng
HS1: Thế nào là quan tâm giúp đỡ bạn ? 
 HS2: Em đã làm gì để giúp đỡ bạn?
	HS3: Em kể những việc em giúp đỡ bạn
Nhận xét, đánh giá.
B. Dạy bài mới:
1.Giới thiệu bài* Quan tâm giúp đỡ bạn ( Tiết 2 ) 
HĐ 1: Trò chơi: Đúng hay sai 
 Yêu cầu mỗi dãy cử ra một bạn làm nhóm trưởng để điều khiển hoạt động của dãy mình. Các dãy được phát cho mặt mếu, mặt cười
 GV tổ chức cho Hs chơi mẫu.
 GV tổ chức cho cả lớp chơi.
Câu hỏi :
1.Nam cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.
2.Học cùng cới bạn để giảng bài cho bạn.
3.Góp tiền mua tặng bạn sách vở.
4.Tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ các bạn hs vùng lũ.
5.Rủ bạn đi chơi.
6.Nặng lời phê bình bạn trước lớp vì bạn ấy luôn đi học muộn.
7.Cho bạn mượn truyện đọc trong lớp.
Nhận xét công bố đội thắng cuộc.
HĐ2 : Liên hệ thực tế
Một vài cá nhân hs lên kể trước lớp	Hs lên bảng kể .
 câu chuyện về quan tâm giúp đỡ bạn.	Lớp lắng nghe .
Nhận xét	
Cần phải quan tâm giúp đỡ bạn đúng lúc ,đúng chỗ .Như thế mới mau giúp đỡ bạn tiến bộ hơn.
HĐ3: Tiểu phẩm
Một vài học sinh trong lớp đóng tiểu phẩm .
Giờ ra chơi cả lớp ùa ra sân vui vẻ.Nhóm Tuấn đang chơi bi thì bạn Việt xin vào chơi cùng.Tuấn không đồng ý cho Việt chơi vì nhà Việt nghèo,bố mẹ Việt làm nghề quét rác.Nam ở trong nhóm chơi nghe Tuấn nói vậy liền phản đối và kéo Việt vào chơi cùng.
 Yêu cầu hs thảo luận nhóm 
1.Em tán thành cách cư xử của bạn nào? 	Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến
Không tán thành cách cư xử của bạn nào?	Em tán thành cách cư xử của Nam.
Vì sao?	Em không tán thành cách cư xử của 
	BạnTuấn.Vì tất cả HS đều có quyền 
	chơi với nhau, không phân biệt đối
	xử
2. Tiểu phẩm trên muốn nói lên điều gì?	Ai cũng được quan tâm ,giúp đỡ.
Nhận xét câu trả lời của các nhóm.
*Kết luận: Cư xử tốt với bạn bè,không nên phân biệt đối xử với các bạn nghèo , gặp hoàn cảnh khó khăn ...Đó cũng chính là thực hiện quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em.
3.Củng cố ,dặn dò.
Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi học sinh .Em cần quý trọng các bạn ,biết quan tâm giúp đỡ bạn .Khi được bạn bè quan tâm thì niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn được giảm bớt một nửa.Đó cũng chính là cơ sở để các em xây dựng cho mình những tình bạn đẹp trong cuộc sống.
Chuẩn bị bài sau: Giữ gìn trường lớp sạch, đẹp .

Tài liệu đính kèm:

  • docdaoduc.doc