Giáo án Đạo đức 1 - Tiết 8 - Bài: Gia đình em (tiết 2)

A -. MỤC TIÊU :

- Bước đầu biết được :Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc.

- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thề hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.

- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Một số trò chơi

- Các điều công ước 5,7,9,10,18,20,21,27 trong công ước quốc tế về quyền trẻ em

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1.Bài cũ:

- KÓ tªn vµ nghÒ cña mçi ng­êi trong gia ®×nh em

- Hs tr¶ lêi – nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài :

b. Nội dung

* Trò chơi khởi động. “ Đổi nhà”

- Gồm 3 người một nhóm

- 1 người làm quản trò

 

doc 1 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 11/08/2018 Lượt xem 317Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 1 - Tiết 8 - Bài: Gia đình em (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI : Gia ®×nh em ( tiÕt 2)	Tiết :8
 TGDK : 30’
A -. MỤC TIÊU :
- Bước đầu biết được :Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
- Nêu được những việc trẻ em cần làm để thề hiện sự kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Một số trò chơi
- Các điều công ước 5,7,9,10,18,20,21,27 trong công ước quốc tế về quyền trẻ em
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: 
- KÓ tªn vµ nghÒ cña mçi ng­êi trong gia ®×nh em
- Hs tr¶ lêi – nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài : 
b. Nội dung
* Trò chơi khởi động. “ Đổi nhà”
- Gồm 3 người một nhóm
- 1 người làm quản trò
- Cách chơi
2 em nắm tay nhau tạo mái nhà
1 em đứng trong nhà khi nghe tiếng hô “ Đổi nhà” thì các en đổi chỗ
- Thảo luận trò chơi
- Em có cảm giác ntn khi có một mái nhà?
- Em sẽ ra sao khi không có 1 mái nhà ?
* Hoạt động 1 : Liên hệ qua “ chuyện của Long”
- Long là một thanh niên bé nhất trong gia đình
-Long rất nghe lời mọi người trong gia đình.
- Mọi người có thái độ ntn với Long?
* Hoạt động 2 : Đóng vai
- Bài tập 3
* Hoạt động 3: Hát cả nhà thương nhau
3. Củng cố , dặn dò:
 - NhËn xÐt giê häc
D – PHẦN BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docĐĐỨC.doc