Giáo án Đạo đức 1 - Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng (tiếp)

A. Mục tiêu:

HS hiểu:

- Lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người

- Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng

- Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em

- HS biết bảo vệ cây và hoa nơi công cộng

B. chuẩn bị: BT 3, BT 4

 

doc 3 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 98Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 1 - Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Thị Hoa -TrườngTH thị trấn Neo Giáo án 1, năm học 2008-2009
Đạo đức
Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng (tt )
A. Mục tiêu: 
HS hiểu:
- Lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người
- Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
- Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em
- HS biết bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
B. chuẩn bị: BT 3, BT 4
C. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi đề: 
2. Hoạt động 1: Làm BT3
GV giải thích yêu cầu BT3
KL: Những tramh chỉ việc làm góp phần tạo môi trường trong lành là tranh 1, 2, 4
3. Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai.
KL: Nên khuyên ngăn bạn hoặc mách người lớn khi không cản được bạn.
Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, là thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành. 
4. Hoạt động 3: Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ cây và hoa.
KL: Môi trường trong lành giúp các em khoẻ mạnh và phát triển. Các em cần có các hoạt động bảo vệ chăm sóc cây và hoa.
5. Hoạt dộng 4: HS cùng GV đọc bài Thỏ trong vở BT.
Cây xanh cho bóng mát; hoa cho sắc cho hương; xanh, sạch, đẹp môi trường. Ta cùng nhau giữ gìn.
HS làm BT
Một số HS lên trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung
Thảo luận chuẩn bị đóng vai.
Các nhóm lên đóng vai
Cả lớp nhận xét và bổ sung
Từng tổ HS thảo luận
Nhận bảo vệ, chăm sóc cây và hoa ở đâu ? Vào thời gian nào ?
Bằng những việc làm cụ thể nào?
Ai phụ trách từng việc ?
Đại diện các tổ lên đăng ký và trình bày kế hoạch hành động của mình.
Cả lớp trao đổi bổ sung
HS hát bài “Ra chơi vườn hoa”.
	5. Củng cố - dặn dò: 
	- Về xem lại bài, chuẩn bị bài tiết sau. 
Phạm Thị Liên - Trường tiểu học Tân Tiến Giáo án lớp 1 ,năm học : 2008- 2009
Đạo đức
Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng (tt )
A. Mục tiêu: 
HS hiểu:
- Lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người
- Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
- Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em
- HS biết bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
B. chuẩn bị: BT 3, BT 4
C. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi đề: 
2. Hoạt động 1: Làm BT3
GV giải thích yêu cầu BT3
KL: Những tramh chỉ việc làm góp phần tạo môi trường trong lành là tranh 1, 2, 4
3. Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai.
KL: Nên khuyên ngăn bạn hoặc mách người lớn khi không cản được bạn.
Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, là thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành. 
4. Hoạt động 3: Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ cây và hoa.
KL: Môi trường trong lành giúp các em khoẻ mạnh và phát triển. Các em cần có các hoạt động bảo vệ chăm sóc cây và hoa.
5. Hoạt dộng 4: HS cùng GV đọc bài Thỏ trong vở BT.
Cây xanh cho bóng mát; hoa cho sắc cho hương; xanh, sạch, đẹp môi trường. Ta cùng nhau giữ gìn.
HS làm BT
Một số HS lên trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung
Thảo luận chuẩn bị đóng vai.
Các nhóm lên đóng vai
Cả lớp nhận xét và bổ sung
Từng tổ HS thảo luận
Nhận bảo vệ, chăm sóc cây và hoa ở đâu ? Vào thời gian nào ?
Bằng những việc làm cụ thể nào?
Ai phụ trách từng việc ?
Đại diện các tổ lên đăng ký và trình bày kế hoạch hành động của mình.
Cả lớp trao đổi bổ sung
HS hát bài “Ra chơi vườn hoa”.
	5. Củng cố - dặn dò: 
	- Về xem lại bài, chuẩn bị bài tiết sau. 
Nguỵ Thị Nguyệt - Trường TH thị trấn Neo Giáo án lớp 1, năm học : 2008-2009
Đạo đức
Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng (tt )
A. Mục tiêu: 
HS hiểu:
- Lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống con người
- Cách bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
- Quyền được sống trong môi trường trong lành của trẻ em
- HS biết bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
B. chuẩn bị: BT 3, BT 4
C. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi đề: 
2. Hoạt động 1: Làm BT3
GV giải thích yêu cầu BT3
KL: Những tramh chỉ việc làm góp phần tạo môi trường trong lành là tranh 1, 2, 4
3. Hoạt động 2: Thảo luận và đóng vai.
KL: Nên khuyên ngăn bạn hoặc mách người lớn khi không cản được bạn.
Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, là thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành. 
4. Hoạt động 3: Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ cây và hoa.
KL: Môi trường trong lành giúp các em khoẻ mạnh và phát triển. Các em cần có các hoạt động bảo vệ chăm sóc cây và hoa.
5. Hoạt dộng 4: HS cùng GV đọc bài Thỏ trong vở BT.
Cây xanh cho bóng mát; hoa cho sắc cho hương; xanh, sạch, đẹp môi trường. Ta cùng nhau giữ gìn.
HS làm BT
Một số HS lên trình bày
Cả lớp nhận xét, bổ sung
Thảo luận chuẩn bị đóng vai.
Các nhóm lên đóng vai
Cả lớp nhận xét và bổ sung
Từng tổ HS thảo luận
Nhận bảo vệ, chăm sóc cây và hoa ở đâu ? Vào thời gian nào ?
Bằng những việc làm cụ thể nào?
Ai phụ trách từng việc ?
Đại diện các tổ lên đăng ký và trình bày kế hoạch hành động của mình.
Cả lớp trao đổi bổ sung
HS hát bài “Ra chơi vườn hoa”.
	5. Củng cố - dặn dò: 
	- Về xem lại bài, chuẩn bị bài tiết sau. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an dao duc 2008.doc