Giáo án Chính tả Lớp 1 - Tuần 31

I. Mục tiêu

HS chép lại chính xác, viết đúng đẹp, trình bày đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa.

Điền đúng vần ăc hay ăt, chữ g hay chữ gh

Nhớ các quy tắc chính tả

Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ chép sẵn bài Ngưỡng cửa và 2 bài tập.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 6 trang Người đăng honganh Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 580Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 1 - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn : Chính tả	
Bài : Ngưỡng cửa
I. Mục tiêu
HS chép lại chính xác, viết đúng đẹp, trình bày đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa.
Điền đúng vần ăc hay ăt, chữ g hay chữ gh
Nhớ các quy tắc chính tả
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ chép sẵn bài Ngưỡng cửa và 2 bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
pt
Tiết 1
5’
I) Kiểm tra bài cũ: 
- GV nhận xét bài viết tiết trước “Mèo con đi học”(Ưu điểm: + Nhược điểm)
- GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
*Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
-GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
- 2 HS làm
30’
II) Bài mới :
Giới thiệu bài :
Trong tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép bài Ngưỡng cửa và làm các bài tập chính tả.
– GV ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn HS tập chép
 * GV treo bảng phụ và gọi HS đọc bài thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như : đưa, buổi, đường, tắp...
 + GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
GV nhận xét.
* Tập chép bài chính tả vào vở.
+ GV hướng dẫn cách viết bài chính tả:
Viết tên bài vào giữa trang. Cách lề 2 ô để viết khổ thơ, chữ đầu dòng nhớ viết hoa.
*Phương pháp giới thiệu trực tiếp:
- GV ghi đầu bài lên bảng.
-GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
-GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
-GV nhận xét.
-GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
-GV hướng dẫn cách viết bài chính tả.
- 3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
- HS đọc + phân tích các tiếng
+ HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
Bảng phụ
Vở
 - GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
* Soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- GV đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
-GV đọc đoạn văn, đánh vần những từ khó viết
-Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
- 1 HS nêu.
- HS thực hành viết.
-HS soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
-HS lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 
Vở
3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vần ăc hay ăt?
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu 
- Gv cho HS làm.
- GV cho HS chữa bài
-Hs nêu yêu cầu
sgk
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu 
- Gv cho HS làm.
-GV cho HS đọc lại toàn bài.
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- 1 HS đọc.
- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
Bảng phụ
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
b) Bài tập 3: Điền g hay gh ?
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-GV cho 2 HS làm
-GV cho HS chữa bài
1 HS đọc
- GV cho HS chữa bài
+ Hỏi: Khi nào điền gh?
-GV nêu câu hỏi
-1 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
+ Điền gh khi có i, e, ê
III) Củng cố, dặn dò
-GV khen các em viết đẹp, có tiến bộ
- Gv dặn HS nhớ các quy tắc chính tả.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy	 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................
..
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................
....
..............................................................................................................................
............................................................................................................................... Môn : Chính tả	
Bài: Kể cho bé nghe
I. Mục tiêu
- HS nghe đọc và viết lại chính xác, trình bày đúng hình thức 8 dòng thơ đầu bài Kể cho bé nghe
Điền đúng ươt hay ươt , chữ ngh hay ng vào chỗ thích hợp
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ chép sẵn bài thơ và bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
pt
Tiết 1
5’
I) Kiểm tra bài cũ: 
 GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
- GV nhận xét bài và chấm vở của 1 số HS phải viết lại bài Ngưỡng cửa
*Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
-GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
-2 HS lên bảng làm.
HS nhắc lại các quy tắc chính tả khi viết g, gh
30’
II) Bài mới :
Giới thiệu bài :
GV: Trong tiết chính tả hôm nay chúng ta sẽ nghe và viết lại chính xác 8 dòng thơ đầu trong bài Kể cho bé nghe và các bài tập chính tả.
- GV ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn HS tập chép
 * GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: chó vện, điện, quay.
+ GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
* Tập viết bài chính tả vào vở.
+ GV nêu yêu cầu bài viết.
+ HS nghe GV đọc và viết bài.
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
*Phương pháp giới thiệu trực tiếp:
-GV ghi đầu bài lên bảng.
-GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
-GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
-GV nhận xét.
-GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
-GV hướng dẫn cách viết bài chính tả.
3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ - Cả lớp đồng thanh.
- HS đọc + phân tích các tiếng khó viết.
+ HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
- 1 HS nêu.
Bảng phụ
Vở
* Soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- GV đọc bài thơ, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
-Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
-GV đọc đoạn văn, đánh vần những từ khó viết
- HS viết bài chính tả vào vở.
- HS soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- HS lấy lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. 
Vở
3-Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2a : Điền ng hay ngh
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.
-1 HS đọc yêu cầu 
sgk
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV cho 1 HS làm 
- GV cho HS đọc lại từ vừa điền được.
-GV cho 2 HS làm
-GV cho HS chữa bài
-2 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
Bảng phụ
b) Bài tập 2b: Điền chữ vần ươc hay ươt
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-GV cho 2 HS làm
-GV cho HS chữa bài
-HS đọc đồng thanh
1 HS đọc
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc lại câu vừa điền được.
-GV nêu câu hỏi
1 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
III) Củng cố, dặn dò
- GV khen các em viết đẹp, có tiến bộ
 GV khen các em viết đẹp, ít lỗi, có tiếnbộ.
- GV dặn HS nhớ các quy tắc chính tả. 
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy	 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................
..
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................
....
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docChinh ta- T31.doc