Giáo án Chính tả Lớp 1 - Tuần 30

I. Mục tiêu

HS chép lại chính xác, viết đúng đẹp, trình bày đúng khổ thơ cuối bài Chuyện ở lớp.

Điền đúng vần uôc hay uôt, chữ k hay chữ c

Nhớ các quy tắc chính tả:

+ Chữ c đứng trước các nguyên âm: a, ă, â, ư, ô, ơ, o, ua, ưa, uô, ươ.

+ Chữ k đứng trước nguyên âm: i, e, ê.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ chép sẵn bài Chuyện ở lớp và 2 bài tập.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 6 trang Người đăng honganh Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 1 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn : Chính tả	
 Bài: Chuyện ở lớp
I. Mục tiêu
HS chép lại chính xác, viết đúng đẹp, trình bày đúng khổ thơ cuối bài Chuyện ở lớp.
Điền đúng vần uôc hay uôt, chữ k hay chữ c
Nhớ các quy tắc chính tả:
+ Chữ c đứng trước các nguyên âm: a, ă, â, ư, ô, ơ, o, ua, ưa, uô, ươ. 
+ Chữ k đứng trước nguyên âm: i, e, ê.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ chép sẵn bài Chuyện ở lớp và 2 bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
pt
Tiết 1
5’
I) Kiểm tra bài cũ: 
 GV nhận xét bài viết tiết trước “Mời vào” (Ưu điểm: + Nhược điểm)
GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
*Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
-GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
- 2 HS làm
30’
II) Bài mới :
Giới thiệu bài :
Trong tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép bài Chuyện ở lớp và làm các bài tập chính tả.
– GV ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn HS tập chép
 * GV treo bảng phụ và gọi HS đọc bài thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như : Vuốt, chẳng, ngoan...
 + GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
GV nhận xét.
* Tập chép bài chính tả vào vở.
+ GV hướng dẫn cách viết bài chính tả:
Viết tên bài vào giữa trang. Cách lề 2 ô để viết khổ thơ, chữ đầu dòng nhớ viết hoa
*Phương pháp giới thiệu trực tiếp:
-GV ghi đầu bài lên bảng.
-GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
-GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
-GV nhận xét.
-GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
-GV hướng dẫn cách viết bài chính tả.
-3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ. – Cả lớp đồng thanh.
-HS đọc + phân tích các tiếng
- HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
Bảng phụ
Vở
 - GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
* Soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- GV đọc chậm, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
-GV đọc đoạn văn, đánh vần những từ khó viết
-Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
- 1 HS nêu.
- HS thực hành viết.
- HS soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- HS lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 
Vở
3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vần uôc hay uôt?
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu 
- Gv cho HS làm.
- GV cho HS chữa bài
-HS nêu yêu cầu bài
sgk
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu 
- Gv cho HS làm.
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
-GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-GV cho 2 HS làm
-GV cho HS chữa bài
- 1 HS đọc.
- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
Bảng phụ
b) Bài tập 3: Điền k hay c?
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-1 HS đọc
- GV cho HS chữa bài
 + Hỏi: Khi nào điền k?
-1 HS làm bảng phụ. -Cả lớp làm vở ô li.
- Điền k khi có i, e, ê
III) Củng cố, dặn dò
- GV khen các em viết đẹp, có tiến bộ
- GV khen các em viết đẹp, có tiến bộ
- Gv dặn HS nhớ các quy tắc chính tả.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy	 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
  Môn : Chính tả	
Bài: Mèo con đi học
I. Mục tiêu
HS nghe đọc và viết lại chính xác, trình bày đúng hình thức 8 dòng thơ đầu bài Mèo con đi học.
Điền đúng iên hay in, chữ r, d hay gi vào chỗ thích hợp
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ chép sẵn bài thơ và bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
pt
Tiết 1
5’
I) Kiểm tra bài cũ: 
 GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
- GV nhận xét bài và chấm vở của 1 số HS phải viết lại bài Chuyện ở lớp
*Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
-GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
-2 HS lên bảng làm.
HS nhắc lại các quy tắc chính tả khi viết c, k
30’
II) Bài mới :
Giới thiệu bài :
GV: Trong tiết chính tả hôm nay chúng ta sẽ nghe và viết lại chính xác 8 dòng thơ đầu trong bài Mèo con đi học và các bài tập chính tả.
- GV ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn HS tập chép
 * GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như : buồn bực, trường, toáng.
+ GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
* Tập viết bài chính tả vào vở.
+ GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
+ GV nêu yêu cầu bài viết.
+ HS nghe GV đọc và viết bài.
*Phương pháp giới thiệu trực tiếp:
-GV ghi đầu bài lên bảng.
-GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
-GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
-GV nhận xét.
-GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
-GV hướng dẫn cách viết bài chính tả.
-3- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ - Cả lớp đồng thanh.
- HS đọc + phân tích các tiếng khó viết.
+ HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
1 HS nêu.
Bảng phụ
Vở
- GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
* Soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- GV đọc bài thơ, đánh vần những từ khó viết. Yêu cầu HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
-GV đọc đoạn văn, đánh vần những từ khó viết
-Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
- HS viết bài chính tả vào vở.
- HS soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- HS lấy lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. 
Vở
3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2a : Điền r, d hay gi
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-HS nêu yêu cầu
sgk
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV cho 1 HS làm 
-GV cho HS chữa bài
-GV cho HS đọc lại từ vừa điền được.
- Gv cho HS làm.
- GV cho HS chữa bài
- 2 HS làm bảng phụ. - Cả lớp làm vở ô li.
- HS đọc đồng thanh
Bảng phụ
b) Bài tập 2b: Điền chữ vần iên hay in
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-GV cho 2 HS làm
-GV cho HS chữa bài
-1 HS đọc
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc lại từ vừa điền được.
- 1 HS làm bảng phụ. - Cả lớp làm vở ô li.
III) Củng cố, dặn dò
 - GV dặn HS nhớ các quy tắc chính tả. 
-GV khen các em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy	 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docChinh ta- T30.doc