Giáo án Chính tả Lớp 1 - Tuần 25

I. Mục tiêu

HS chép đúng và đẹp đoạn: “Trường học là. như anh em”

Điền đúng vần ai hay ay, chữ k hay chữ c

Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.

II. Đồ dùng dạy học

 Bảng phụ chép sẵn đoạn văn và 2 bài tập.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 4 trang Người đăng honganh Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 1 - Tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn : Chính tả - Tuần 25	
 Bài: Trường em
I. Mục tiêu
HS chép đúng và đẹp đoạn: “Trường học là... như anh em”
Điền đúng vần ai hay ay, chữ k hay chữ c
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Bảng phụ chép sẵn đoạn văn và 2 bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
pt
5’
I) Kiểm tra bài cũ: 
 GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS
*PP. Kiểm tra:
-GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS
-HS chuẩn bị đồ dùng đầy đủ.
30’
II) Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
Từ tuần này chúng ta sẽ viết chính tả các bài tập đọc. Bài đầu tiên đó là bài Trường em – GV ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn HS tập chép
 * GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: đường, ngôi, nhiều, giáo...
+ GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
 GV nhận xét.
* Tập chép bài chính tả vào vở.
+ GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
+ GV hướng dẫn cách viết bài chính tả:
Viết tên bài vào giữa trang. Chữ đầu đoạn văn lùi vào 1 ô. Sau dấu chấm phải viết hoa.
*PP. Giới thiệu trực tiếp:
-GV ghi đầu bài lên bảng.
-GV Hướng dẫn HS tập chép.
-GV treo bảng phụ và gọi HS đọc đoạn văn cần chép.
-GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết.
-GV nhận xét.
-GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
+ GV hướng dẫn cách viết bài chính tả
-3- 5 HS đọcđoạn văn trên bảng phụ.
-HS đọc + phân tích các tiếng
+HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp.
-1 HS nêu.
Bảng phụ
Vở
- GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
- HS thực hành viết.
Vở
* Soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- GV đọc đoạn văn, đánh vần những từ khó viết.
-GV đọc đoạn văn, đánh vần những từ khó viết.
- HS soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
- HS lấy lại vở, xem các lỗi và ghi số lỗi ra lề vở. 
sgk
- Gv thu vở và chấm 1 số bài.
- GV nhận xét bài chấm.
- Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
-HS thu vở
Bảng phụ
3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2: Điền vào chỗ trống vần ai hay ay?
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu, cho HS quan sát 2 bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì?
-GV Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu, cho HS quan sát 2 bức tranh và nêu câu hỏi.
- GV cho 2 HS làm 
-HS nêu yêu cầu.
-HS trả lời: Bức tranh vẽ gà mái, máy ảnh.
-GV cho HS chữa bài
-GV cho HS đọc các từ vừa điền được.
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc các từ vừa điền được.
-2 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
b) Bài tập 3: Điền c hay k?
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV cho 2 HS làm
- GV cho HS chữa bài
 + Hỏi: Khi nào điền k?
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
-GV cho 2 HS làm
-GV cho HS chữa bài
1 HS đọc
1 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
- Điền k khi có i, e, ê
III) Củng cố, dặn dò
- Gv dặn HS nhớ cách chữa lỗi chính tả mà các em viết sai trong bài.
-GV khen các em viết đẹp, có tiến bộ
 	* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy	 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................................................................................
Môn : Chính tả	
Bài: Tặng cháu
I. Mục tiêu
HS chép đúng và đẹp bài thơ: “Tặng cháu”- Trình bày đúng hình thức.
Điền đúng vần chữ l hay n, dấu hỏi hay dấu ngã.
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
 Bảng phụ chép sẵn bài thơ và bài tập.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
Thời gian
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
pt
Tiết 1
5’
I) Kiểm tra bài cũ: 
 GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài tập của bài chính tả tiết trước.
- GV chấm vở của 1 số HS phải viết lại bài Trường em
* Phương pháp kiểm tra, đánh giá:
-GV gọi 1 số HS lên bảng làm bài để kiểm tra kiến thức cũ.
-GV chấm vở, nhận xét cho điểm.
- 2 HS lên bảng làm.
30’
II) Bài mới :
Giới thiệu bài :
Hôm nay sẽ chép bài chính tả Tặng cháu. 
- GV ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn HS tập chép
 * GV treo bảng phụ và gọi HS đọc bài thơ cần chép.
+ Trong bài này có một số tiếng khó viết như: yêu, chút, giúp, nước...
+ GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
 GV nhận xét.
* Tập chép bài chính tả vào vở.
+ GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
+ GV nêu yêu cầu bài viết.
*Phương pháp giới thiệu trực tiếp:
-GV ghi đầu bài lên bảng.
-GV treo bảng phụ và gọi HS đọc bài thơ cần chép.
-GV cho HS viết bảng con các tiếng khó viết
 GV nhận xét.
-GV cho HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở.
- 5 HS đọc bài thơ trên bảng phụ.
- HS đọc + phân tích các tiếng khó viết.
- HS viết bảng con, 
- 2 HS viết bảng lớp.
- 1 HS nêu.
Bảng phụ
bang
Vở
- GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai.
 * Soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
- GV đọc bài thơ, đánh vần những từ khó viết
-GV quan sát, uốn nắn cách cầm bút, cách ngồi của 1 số em còn sai. 
-GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để soát lỗi.
-HS thực hành viết bài chính tả vào vở.
-HS soát lỗi và ghi số lỗi ra lề vở.
-HS lấy lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. 
Vở
-Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
-Gv thu vở và chấm 1 số bài.
-GV nhận xét bài chấm.
sgk
3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
a) Bài tập 2a : Điền vào chỗ trống chữ l hay n 
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu, cho HS quan sát 2 bức tranhvà hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì?
- GV cho 2 HS làm 
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu, cho HS quan sát 2 bức tranh và nêu câu hỏi để HS trả lời
- GV cho 2 HS làm 
 -HS trả lời: Bức tranh vẽ nụ hoa, con cò đang bay.
-2 HS làm bảng phụ. Cả lớp làm vở ô li.
Bảng phụ
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc các từ vừa điền được.
- GV cho HS chữa bài
- GV cho HS đọc các từ vừa điền được.
-1 HS đọc
b) Bài tập 2b: Điền dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in nghiêng.
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV cho 2 HS làm
- GV cho HS chữa bài
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu
- GV cho 2 HS làm
- GV cho HS chữa bài
-1 HS làm bảng phụ. 
-Cả lớp làm vở ô li.
III) Củng cố, dặn dò
- GV dặn HS nhớ các quy tắc chính tả. 
- GV khen các em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy	 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docChinh ta- T25.doc