Giáo án Chính tả học kỳ II- Nguyễn Thi Dung - Trường Tiểu Học An Thạnh 1

I. MỤC TIÊU

- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Trường học là anh em ” 26 chữ trong khoảng 15 phút .

 -Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào chỗ trống. Làm được bài tập 2, 3 ( SGK)

 -Giáo dục HS rèn chữ, giữ vở sạch

II. CHUẨN BỊ

 - GV : Bảng phụ viết nôi dung bài

 -HS : Vở, SGK tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC

1Ổn định : Hát

2.Kiểm bài cũ:

- Giới thiệu phân môn chính tả và những yêu cầu khi viết chính tả.

3Bài mới:

 

doc 56 trang Người đăng honganh Ngày đăng 24/12/2015 Lượt xem 440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Chính tả học kỳ II- Nguyễn Thi Dung - Trường Tiểu Học An Thạnh 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ới:
- GV giới thiệu bài đọc tựa bài
- Học sinh nhắc lại.
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh tập chép:
- GV nhìn bảng đọc khổ thơ cần chép (đã chuẩn bị ở bảng phụ).
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn và tìm những tiếng các em thường viết sai: mộc mạc, tre, đất nước.
- Nhận xét chung về viết bảng con của HS.
 Nghỉ giữa tiết
- HS khác dò theo bài trên bảng lớp
- HS đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: tuỳ theo HS nêu nhưng GV cần chốt những từ học sinh sai phổ biến trong lớp.
- HS viết vào bảng con các tiếng hay viết sai.
- Thực hành bài viết (chép chính tả).
- Hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết chữ đầu của đoạn văn lùi vào 3 ô, phải viết hoa chữ cái bắt đầu mỗi dòng thơ.
- Yêu cầu HS nhìn bài viết ở bảng từ hoặc SGK để viết.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Tiến hành chép bài vào tập vở.
- Hướng dẫn HS cầm bút chì để sửa lỗi chính tả:
- GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát và sửa lỗi, hướng dẫn HS gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
- Thu bài chấm 1 số bài
- Đổi vở và sửa lỗi cho nhau.
- HS ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của GV.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
- Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập
. – Gọi HS nêu yêu cầu của bài tâp
- Làm bài tập theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Gọi HS đọc thuộc ghi nhớ sau:
K: i e ê
- Điền :êu hay yêu.
- Điền chữ c hoặc k.
- Thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 5 học sinh.
Giải
- Hiếu chăm ngoan, học giỏi, có năng khiếu vẽ. Bố mẹ rất yêu quý Hiếu.
- Ông trồng cây cảnh.
- Bà kể chuyện.
- Chị xâu kim
K thường đi trước nguyên âm i, e, ê.
- Đọc lại nhiều lần
5.Nhận xét, dặn dò:
- Yêu cầu HS về nhà chép lại khổ thơ cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập
-HS nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
Ngày dạy: CHÍNH TẢ (tập chép)
Tuần :28 QUÀ CỦA BỐ
I.Mục tiêu:
 -Nhìn sách bảng, chép lại cho đúng khổ thơ 2 bài “Quà của bố”
 khoảng 10 – 12 phút.
 - Điền đúng chữ s, x, vần im, iêm, vào chỗ trống. Bài tập 2a và 2b (SGK)
- -Rèn ngồi viết đúng tư thế viết nhanh đúng đẹp
 II.Đồ dùng dạy học:
 -GV:Bảng phụ viết nội dung khổ thơ cần chép và các bài tập 2a, 2b.
 -HS: cần có vở.
III.Các hoạt động dạy học:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ:
- Chấm vở những HS GV cho về nhà chép lại bài lần trước.
- Gọi HS nêu lại quy tắc viết chính tả K + i, e, ê và cho ví dụ.
- Nhận xét chung.
- Chấm vở những HS yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
- 3 HS nêu quy tắc viêt chính tả đã học.
- HS khác nhận xét 
2.Bài mới:
- GV giới thiệu bài ghi tựa bài.
- Nhắc lại tựa bài
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tập chép:
 - GV nhìn bảng đọc khổ thơ cần chép đã chuẩn bị ở bảng phụ.
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn và tìm những tiếng thường viết sai: gửi, nghìn thương, chúc.
- GV nhận xét chung về viết bảng con của HS.
 Nghỉ Ngiữa tiết
-Cả lớp dò theo bài trên bảng.
- HS đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: tuỳ theo HS nêu nhưng GV cần chốt những từ HS sai phổ biến trong lớp.
- HS viết vào bảng con các tiếng hay viết sai.
- Thực hành bài viết (chép chính tả).
- Hướng dẫn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết chữ đầu của đoạn văn thụt vào 2 ô, phải viết hoa chữ cái bắt đầu mỗi dòng thơ.
- Cho HS nhìn bài viết ở bảng từ hoặc SGK để viết.
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Tiến hành chép bài vào tập vở.
Hướng dẫn HS cầm bút chì để sửa lỗi chính tả:
- GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát và sửa lỗi, hướng dẫn HS gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn HS ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
- Thu bài chấm 1 số bài.
- HS đổi vở và sửa lỗi cho nhau.
- Ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của GV.
* Hoạt động 2 :Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
- Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài 
 Gọi HS làm bài tập theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Điền chữ s hay x.
- Các em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 2 học sinh.
Giải
 2a) Xe lu, dòng sông
 2b)trái tim,kim tiêm
5.Nhận xét, dặn dò:
- Yêu cầu HS về nhà chép lại khổ thơ cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
- Nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
Ngày dạy: CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP)
Tuần :29 Hoa sen
I.Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng bài thơ lục bát “Hoa sen”: 28 chữ trong 12 – 15 phút
- Điền đúng vần en, oen, g, gh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK)
+ GDBVMT (gián tiếp): Hoa sen vừa đẹp lại có ý nghĩa (Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn), do vậy ai cũng yêu thích và muốn giữ gìn để hoa đẹp mãi.
-Rèn ngồi viết đúng tư thế viết nhanh ,đúng, đẹp
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV:Bảng phụviết nội dung bài ca dao cần chép và các bài tập 2, 3.
- HS: cần có vở
III.Các hoạt động dạy học:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ:
- Chấm vở những HS cho về nhà chép lại bài lần trước.
- Nhận xét chung 
- Chấm vở 3 HS yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
2.Bài mới:
- GV giới thiệu bài viết đọc tựa bài.
- Nhắc lại tựa bài
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh tập chép:
- GV nhìn bảng đọc bài thơ cần chép (đã chuẩn bị ở bảng ï).
- Cả lớp đọc thầm đoạn thơ và tìm những tiếng thường viết sai: trắng, chen, xanh, mùi 
GDMT: Hoa sen vừa đẹp lại có ý nghĩa (Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn) Do vậy ai cũng yêu thích nó và muốn giữ gìn để hoa đẹp mãi.
- Nhận xét chung về viết bảng con của HS.
 Nghỉ giữa tiết
Cả lớp dò bài
-Đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai phổ biến trong lớp.
-Lắng nghe
- Viết vào bảng con các tiếng hay viết sai.
Thực hành bài viết (chép chính tả).
- Hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết dòng thơ của bài thơ câu 1 lùi vào 2 ô,
Câu 2 lùi ra 1ô , 2 câu còn lại viết giống 2 câu đầu, phải viết hoa chữ cái bắt đầu mỗi dòng thơ.
- Cho HS nhìn bài viết ở bảng từ hoặc SGK để viết.
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Tiến hành chép bài vào tập vở.
Hướng dẫn HS cầm bút chì để sửa lỗi chính tả:
- GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát và sửa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
-GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
-Thu bài chấm 1 số em.
- HS đổi vở và sửa lỗi cho nhau.
- HS ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của GV.
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
- Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
 Gọi HS làm bài tập theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Gọi HS đọc thuộc ghi nhớ.
- Điền vần en hoặc oen.
- Điền chữ g hoặc gh.
- - Thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 5 học sinh.
Giải: (Đèn bàn, cưa xoèn xoẹt
Tủ gỗ lim, đường gồ ghề, con ghẹ
gh thường đi trước nguyên âm i, e, ê)
- Đọc lại nhiều lần.
5.Nhận xét, dặn dò:
- Yêu cầu về nhà chép lại bài thơ cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
- Nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
Ngày dạy: CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT)
Tuần:29 Mời vào
 I.Mục tiêu:
- Nhìn bảng hoặc sách chép lại cho đúng khổ thơ 1, 2 bài :”Mời vào” khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ong hay oong; chữ ng hay ngh vào chỗ trống.Bài tập 2, 3 (SGK)
- Rèn ngồi viết đúng tư thế viết nhanh ,đúng, đẹp
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV:-Bảng phụ viết nội dung khổ thơ cần chép và các bài tập 2 và 3.
 -HS: cần có vở.
III.Các hoạt động dạy học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm bài cũ:
- Chấm vở những HS ,GV cho về nhà chép lại bài lần trước.
.- Gọi HS nêu lại quy tắc viết chính tả gh + i, e, ê 
- Nhận xét chung.
- Chấm vở những HS yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
- 3 HS nêu quy tắc viết chính tả đã học. HS khác nhận xét
2.Bài mới:
- GV giới thiệu bài đọc tựa bài “Mời vào”.
- Nhắc lại tựa bài
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh nghe viết:
- GV nhìn bảng đọc khổ thơ cần chép (đã chuẩn bị ở bảng ï).
- Cả lớp đọc thầm đoạn thơ và tìm những tiếng các em thường viết sai: nếu, tai, xem, gạc...
- GV nhận xét chung về viết bảng con của HS.
 Nghỉ giữa tiết
- HS đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: tuỳ theo HS nêu nhưng GV cần chốt những từ HS sai phổ biến trong lớp.
- HS viết vào bảng con các tiếng hay viết sai.
- Thực hành bài viết (chép chính tả).
- Hướng dẫn HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết chữ đầu của đoạn thơ lùi vào 2 ô, phải viết hoa chữ cái bắt đầu mỗi dòng thơ, tên riêng các con vật trong bài viết. Gạch đầu dòng các câu đối thoại.
- GV cho HS viết bài (mỗi dòng thơ GV đọc 3 lần).
 -Hướng dẫn HS cầm bút chì để sửa lỗi chính tả:
- GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát và sửa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn HS ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
- Thu bài chấm 1 số em.
- Tiến hành nghe và viết chính tả.
- HS dò lại bài viết của mình và đổi vở và sửa lỗi cho nhau.
- HS ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của GV
* Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
 - Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập
-Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài tập
- Gọi HS làm bài bảng lớp theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
- GV cần lưu ý bài tập 3 để khái quát thành quy tắc chính tả.
- GV hướng dẫn quy tắc chính tả và gọi HS đọc thuộc quy tắc này.
ngh	i
 e
 ê
- Đứng trước nguyên âm còn lại viết ng (ng + a, o, ô, ư, u .)
- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
Bài 2: Điền vần ong hay oong:
Bài 3: Điền chữ ng hay ngh.
- Các em làm bài vào vở và cử đại diện của nhóm thi đua cùng nhóm khác, tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 5 HS
Giải
Bài tập 2: Boong tàu, mong.
Bài tập 3: Ngôi nhà, nghề nông, nghe nhạc.
- Đọc quy tắc viết chính tả:
Âm ngh đướng trước các nguyên âm: i, e, ê.
Âm ng đứng trước các nguyên âm còn lại như: a, o, ô, u, ư .
5.Nhận xét, dặn dò:
- Yêu cầu HS về nhà chép lại 2 khổ thơ cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
- Nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
Ngày dạy: CHÍNH TẢ(tập chép)
Tuần:30 CHUYỆN Ở LỚP
I.Mục tiêu
- Nhìn ,sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng khổ thơ cuối bài: Chuyện ở lớp; 20 chữ 
khoảng 10 phút..
- Điền đúng vần uôc, uôt; chữ c, k vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK)
- Rèn ngồi viết đúng tư thế ,viết nhanh ,đúng, đẹp.
 II.Đồ dùng dạy học
 -GV: Bảng phụ, GV viết sẵn nội dung bài lên bảng lớp
 -HS:Vở ô li,bảng con 
III.Các hoạt động dạy học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm bài cũ:
- GV chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài: “Mời vào”
- GV nhận xét
Lớp hát
- HS mang vở lên cho GV kiểm tra
3.Bài mới:Giới thiệu bài viết
Hoạt động 1: Đọc đoạn văn, luyện viết bảng con:
- GV đọc mẫu đoạn văn cần chép cho HS nghe
- GV yêu cầu HS tìm những chữ mà HS dễ viết sai
- GV kiểm tra HS viết. Yêu cầu những HS viết sai tự đánh vần rồi viết lại
- HS lắng nghe đọc thầm dò theo
-HS nêu
- HS viết lần lượt vào bảng con
Hoạt động 2: Chép bài vào vở:
 - Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào 1 ô ở chữ đầu của đoạn văn, nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.
-GV theo dõi nhắc nhở
 Nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3 :GV cho HS chữa bài:
-GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó. Sau mỗi câu, hỏi xem HS có viết sai chữ nào không
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến
- GV cho HS đổi vở, chữa bài cho nhau
GV chấm điểm một số tập
-HS thực hiện theo yêu GV 
-chép bài vào vở
- HS cầm bút chì chữa bài
- HS gạch chân những chữ viết sai, sửa bề lề, ghi số lỗi ra lề phía trên bài viết
-HS theo dõi
-HS thực hiện
-HS nộp vở
 Hoạt động 4: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
* Điền uôt hay uôc
buộc tóc	chuột đồng
* Điền c hay k
túi kẹo	quả cam
- GV yêu cầu HS đọc thầm cả bài
- GV gọi HS lên bảng làm bài tập
 -G V cùng HS nhận xét sữa bài
- 2 nhóm thi đua điền (tiếp sức)
- HS nhận xét
Lớp tuyên dương
-
- HS cả lớp đọc yêu cầu
- 1 HS lên bảng làm
- HS cả lớp thực hiện làm vào vở
4.Củng cố dặn dò:
 -GV nhận xét tiết học
- Về nhà chép lại khổ thơ cho đúng, đẹp, sạch
-Lắng nghe
Ngày dạy: CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP)
Tuần :30 MÈO CON ĐI HỌC
I.Mục tiêu
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại cho đúng 6 dòng đầu bài thơ Mèo con đi học: 24 chữ trong 10 – 15 phút. 
- Điền đúng chữ r,d,gi ;vần in, iên vào chỗ trống.Bài tập (2) a hoặc b
- Rèn ngồi viết đúng tư thế viết nhanh ,đúng, đẹp
II.Đồ dùng dạy học
 -GV;Bảng phụ, viết sẵn nội dung bài lên bảng
 -HS:Vở ô li
III.Các hoạt động dạy học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài
- GV nhận xét
- Lớp hát
- HS mang vở lên cho GV kiểm tra
3.Bài mới: Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Đọc đoạn văn, luyện viết bảng con:
- GV đọc đoạn văn chép lên bảng lớp
- GV yêu cầu HS tìm những chữ dễ viết sai
- GV kiểm tra HS viết. Yêu cầu những viết sai tự đánh vần rồi viết lại
-HS đọc thầm dò bài
- HS tìm 
-Viết lần lượt vào bảng con
Hoạt động 2 :GV cho HS viết bài
-Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào 1 ô ở chữ đầu của đoạn văn, nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa
-GV theo dõi
 Nghỉ giữa tiết
- HS lắng nghe
- HS chép bài vào vở
Hoạt động 3 : GV cho HS chữa bài:
-GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó. Sau mỗi câu, hỏi xem HS có viết sai chữ nào không
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến
- GV cho HS đổi vở, chữa bài cho nhau
- GV chấm điểm một số bài
- HS cầm bút chì chuẩn bị chữa bài
- HS gạch chân những chữ viết sai, sửa bề lề, ghi số lỗi ra lề phía trên bài viết
- HS theo dõi
- HS thực hiện
 Hoạt động 4: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Điền chữ:r,d hay gi:
Thầy giáo dạy học;Bé nhảy dây;Đàn cá rô bơi lội
* Điền in hay iên
- Đàn kiến đang đi.
- Ông đọc bảng tin.
-2 nhóm thi đua điền (tiếp sức)
- HS nhận xét
- Lớp tuyên dương
4.Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, đẹp, sạch
-Lắng nghe
Ngày dạy: CHÍNH TẢ(tập chép)
Tuần:31 NGƯỠNG CỬA 
I.Mục tiêu
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa: 20 chữ trong khoảng 8 – 10 phút.
 - Điền đúng vần: ăt, ăc,chữ g, gh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK)
- Rèn ngồi viết đúng tư thế viết nhanh ,đúng, đẹp 
II.Đồ dùng dạy học
 -GV:Bảng phụ, viết sẵn nội dung bài lên bảng lớp
 -HS: Vở ôli
III.Các hoạt động dạy học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài
- GV nhận xét
Lớp hát
- HS mang vở lên cho GV kiểm tra
3.Bài mới:Giới thiệu bài viết
 Hoạt động 1:Đọc đoạn văn, luyện viết bảng con:
- GV đọc khổ thơ chép lên bảng lớp
- GV yêu cầu HS tìm những chữ mà HS dễ viết sai
- GV kiểm tra HS viết. Yêu cầu những HS viết sai tự đánh vần rồi viết lại
 Nghỉ giữa tiết
-HS đọc thầm dò bài
-HS tìm chữ dễ viết sai
- HS viết lần lượt vào bảng con
Hoạt động 2:GV cho HS viết bài
, Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào 2 ô ở chữ đầu của dòng thơ, nhắc HS chữ đầu dòng thơ phải viết hoa.
-GV theo dõi
- HS lắng nghe
- HS chép bài vào vở
- -GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó. Sau mỗi câu, hỏi xem HS có viết sai chữ nào không
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến
- GV cho HS đổi vở, chữa bài cho nhau
- GV chấm điểm một số bài
- HS cầm bút chì chữa bài
- HS gạch chân những chữ viết sai, sửa ra lề, ghi số lỗi ra lề phía trên bài viết
- Hoạt động 3 :Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: 
* Điền ăt hay ăc
Họ b..ắt.. tay chào nhau.
Bé treo áo lên m..ắc...
* Điền g hay gh
- GV yêu cầu HS đọc thầm cả bài
- GV gọi HS lên bảng làm bài tập
- Đã hết giờ học, Ngân gấp truyện,..gh..i lại tên truyện. Em đứng lên kê lại bàn ghế ngay ngắn, trả sách cho thư viện rồi vui vẻ ra về.
-
 2 nhóm thi đua điền (tiếp sức)
1 HS nhận xét
Lớp tuyên dương
- HS cả lớp đọc yêu cầu
- HS cả lớp thực hiện
1 HS lên bảng làm
Lớp làm vào vở
Lớp chữa bài
4.Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà chép lại khổ thơ cho đúng, đẹp, sạch
-Lắng nghe
Ngày dạy: CHÍNH TẢ(nghe viết)
Tuần:31 KỂ CHO BÉ NGHE 
 I.Mục tiêu
- Nghe – viết chính xác 8 dòng thơ đầu bài thơ : Kể cho bé nghe trong khoảng 10 – 15 phút. 
 -Điền đúng vần ươc, ươt,chưÕ ng, ngh vào chỗ trống.Bài tập 2,3(sgk)
- Rèn ngồi viết đúng tư thế viết nhanh ,đúng, đẹp 
II.Đồ dùng dạy học
 -GV:Bảng phụ, viết sẵn nội dung bài lên bảng lớp
 -HS: Vở ô li
III.Các hoạt động dạy-học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ:
- GV chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài
- GV đọc: buổi đầu tiên, con đường
- GV nhận xét
Lớp hát
- HS mang vở lên cho GV kiểm tra
-Viết bảng con
3.Bài mới:Giới thiệu bài viết
Hoạt động 1:Đọc đoạn văn,Luyện viết bảng con:
- GV đọc 8 dòng thơ đầu đã viết bảng lớp
- GV yêu cầu HS tìm những chữ mà HS dễ viết sai
- GV kiểm tra HS viết. Yêu cầu những - HS viết sai tự đánh vần rồi viết lại
-HS đọc thầm dò bài
-HS nêu
- HS tìm và viết lần lượt vào bảng con
Hoạt động 2 ::
-, Nhắc nhở HS cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào 1 ô ở chữ đầu của đoạn văn, nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.
GV đọc HS nghe viết bài vào vở
 Nghỉ giữa tiết
-HS thực hiện
- HS lắng nghe chép bài vào vở
 Hoạt động 3:GV cho HS chữa bài:
-GV đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để HS soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó. Sau mỗi câu, hỏi xem HS có viết sai chữ nào không
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến
- GV cho HS đổi vở, chữa bài cho nhau
- GV chấm điểm một số tập
- HS cầm bút chì chữa bài
- HS gạch chân những chữ viết sai, sửa bề lề, ghi số lỗi ra lề phía trên bài viết
- HS theo dõi
- HS thực hiện
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
* Điền ươc hay ươt
Mái tóc rất mượt.
Dùng thước đo vải.
* Điền ng hay ngh
- GV yêu cầu HS đọc thầm cả bài
- GV gọi HS lên bảng làm bài tập
- Ngày mới đi học, Cao Bá Quát viết chữ xấu như gà bới. Sau nhờ kiên trì luyện tập ngày đêm quên cả nghỉ ngơi, ông đã trở thành người nổi tiếng viết chữ đẹp.
- HS cả lớp đọc yêu cầu
- Cả lớp làm bài tập 

Tài liệu đính kèm:

  • docCHINH TA CKT HKII.doc