Giáo án các môn lớp ghép 4, 5 - Tuần thứ 7

 Nhóm trình độ 1 Nhóm trình độ 2

 Toán

 KIỂM TRA ( tiết 1) Tập đọc:

 NGƯỜI THẦY CŨ.

- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10,thứ tự của số,đếm số ô vuông số hình tam giác.

 - Đọc trơn toàn bài, Biết đọc ngắt

nghỉ hơi đúng. Biết đọc phân biệt

lời kể với lời nhân vật.

- Hiểu nghĩa một số từ.

GV: Đề kiểm tra

HS: Giấy KT GV: Tranh minh hoạ

HS: SGK

 

doc 26 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 8Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 4, 5 - Tuần thứ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. Mục tiêu
- Đọc đúng, viết đúng các âm đã học trong tuần: l, b, nh, tr, g, gh, nh, h, ng, ngh, qu, ph,đọc viết đúng các từ chứa âm
-Nghe và kể lại được câu chuyện :Tre ngà.
HS, biết trẻ em có bổ phận tham 
Gia những việc nhà phù hợp với 
khả năng
- Chăm làm việc nhà là thể hiện 
tình thương của em đối với cha
 mẹ ông bà.
Biết một số tấm gương về chăm
 làm việc nhà.
Có nhận thức thái độ đúng đắn với 
công việc gia dìn
B Đồ dùng
C. CácHĐ
GV: Tranh kể chuyện 
HS: SGK
GV: Tranh minh hoạ
HS: SGK
TG
HĐ
4’
Ôđtc
KTBC
Hát
GV: Cho đọc bài tiết 1 : 2 em 
Hát
HS :Nêu ND bài học giờ trước 
6’
1
HS : Luyện đọc lại tiết 1 ( cn - tổ - nhóm )
GV: GTB, ghi bảng
Phân tích bài thơ
Đọc bài thơ khi mẹ vắng nhà
Cho HS đọc lại
4’
2
GV: Đọc câu ứng dụng.
- Cho quan sát tranh vẽ gì?
Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ .Phố bé Hà có nghề giã giò .
-Yêu cầu tìm tiếng chứa âm.
- Cho đọc.
HS: 1, 2 em đọc bài thơ
5’
3
HS : Đọc câu ứng dụng.
GV: Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ 
vắng nhà?
? Việc làm của bạn nhỏ?
Két luận.
Bạn đang làm gì?
Chia nhóm phát phiếu, một bộ 
tranh cho HS thảo luận
9’
4
GV: HD viết vở tập viết 
Cho viết vở tập viết 
HD Kể chuyện :
Kể mẫu 2 lần kết hợp tranh
Kể chuyện :Tre ngà 
Cho đọc tên chuyện 
Kể mẫu 2lần kết hợp tranh
HS: 2 nhóm thảo luận
Cử đại diện nhóm trình bày kết
 quả thảo luận
7'
5
HS :Kể trong nhóm .
Kể trớc lớp . 
Kể toàn bộ câu chuyện
GV: Nhận xéyt kết luận.
Điều này đúng hay sai?
Nêu lần lượt tong ý kiến?
HS lựa chọn bằng các thẻ màu đã
 quy định.cho HS kể 1 số việc 
làm của mình khi ở nhà?
5’
6
GV: Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện 
Đọc toàn bài : 2em
HS: Kể một số việc làm khi ở nhà.
Nhận xét 
2’ 
D D
 Thực hiện chăm làm việc nhà.Chuẩn bị bài sau
Ngày soạn: 28 / 09 / 2008
Ngày giảng, Thứ ba ngày 30 tháng 09 năm 2008
Tiết 1
 Trình độ 1
 Trình độ 2 
Môn
Tên bài 
 Tiếng việt
Ôn tâp: âm và chữ ghi âm
Toán
 Ki- lô- gam
I. Mục tiêu
Giúp HS đọc, viết một cách chắc chắn các âm và chữ ghi âm
Đọc đúng các từ ngữ: trở về,giá đỗ,ghé qua ,nhà ga .
 Câu ứng dụng :Quê nhà có đủ thứ quà ,khế đuđủ nho,lê,
- Giúp HS có biểu tượng về nhẹ 
hơn,nặng hơn. Làm quen với cái
 cân, quả cân và cách cân( cân 
đĩa).
 Nhận biết về đơn vị ( kg)
-Đọc viết kí hiệu của (kg). Thực 
hành cân một số đồ vật. Biết làm
 các phép tính cộng trừ kèm theo 
đơn vị kg
II. Đồdùng
III. Các HĐ
GV: Bảng ôn
HS: SGK
GV: Cân đĩa và các quả cân
HS: SGK
TG
HĐ
4'
Ôđtc
KTBC
 Hát
GV: Gọi HS đọc bài giờ trước
 Hát 
HS: Làm bài 3 tiết trước.
7’
1
HS : Đọc bài ôn tập
 Viết :phố xá ,nghỉ hè .
GV: : Làm bài tập 4 giờ trước 
Giới thiệu bài 
Giới thiệu nặng hơn, nhẹ hơn.
Cho lấy 1 quyển vở và 1 quyển sách 
+ Quyển nào nặng hơn?
 Quuyển nào nhẹ hơn?
Cho HS nhấc các quả cân và so 
sánh
10’
2
GV: Cho kể những chữ và âm đã học
GV ghi bảng, gắn bảng ôn
. Ôn tập
Các chữ và âm đã học 
HS chỉ chữ và đọc âm
a. Ghép chữ thành tiếng Cho 
ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở cột ngang.
Cho ghép các tiếng với dấu thanh. 
HS : So sánh các quả cân
3’
3
HS : Đọc từ ngữ ứng dụng
 trở về giá đỗ
 ghé qua nhà ga
Đọc mẫu 
Giải nghĩa từ.
GV: Giới thiệu cái cân và cách 
cân . Giải thích về ki lô gam.
Cho HS đọc viết : kg
Giải thích các quả cân
HD làm bài1
5’
4
HS : Đọc từ ngữ ứng dụng 
HS : Làm bài 1
Đọc viết theo mẫu
5’
5
GV: Viết mẫu nêu cách viết : giã
 giò , nhà ga .
GV:Nhận xét chữa 
HD làm bài 2: 
6’
6
HS : Viết bảng con .
Đọc bài tiết 1 : 2em 
HS: Làm bài 2
Tính theo mẫu
Nhận xét
2’
D D
 Làm bài và viết bài ở nhà, chuẩn bị bài sau
Tiết 2:
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2
Môn
Tên bài
Tiếng việt
Ôn tâp: âm và chữ ghi âm
Tập viết
 Chữ hoa: E - Ê
A. Mục tiêu
Giúp HS đọc, viết một cách chắc chắn các âm và chữ ghi âm
Đọc đúng các từ ngữ : trở về,giá đỗ, ghé qua ,nhà ga .
 Câu ứng dụng :Quê nhà có đủ thứ quà ,khế ,đu đủ, nho,lê,
- Biết viết chữ cái hoa E - Ê theo cỡ 
vừa và nhỏ. Viết câu ứng dụng theo
 cỡ nhỏ.
- Viết đúng mẫu đều nét và nối đúng 
quy định.
B. Đồ Dùng
C.Các HĐ
GV: ND bài
HS: SGK
GV: Mẫu chữ
HS: SGK
TG 
HĐ
4'
Ôđtc
KTBC
Hát
GV: Cho đọc bài tiết 1 
Hát
HS : Viết chữ D bảng con
6’
1
HS: Mở SGK đọc lại bài.
GV: GTB, ghi bảng
HD viết chữ hoa
5’
2
GV: HDHS đọc lại bài
HS: Viết bảng con E, Ê
7’
3
HS : Luyện đọc lại (cn -tổ -nhóm) 
GV: HD viết từ ứng dụng
Cho HS viết, nhận xét chữa
HD viết câu ứng dụng, cho HS viết, 
nhận xét. 
HD viết vở tập viết
9’
4
GV : Đọc mẫu câu ứng dụng.
Quê nhà có đủ thứ quà: khế, đu đủ, nho, lê.
Cho đọc câu ứng dụng
HD viết vở ôli : phố xá ,
 HS : Viết bài vở tập viết
7’
5
HS : Viết vở ô li 
Đọc toàn bài : 2 em 
GV: Thu một số bài chấm..
Nhận xét chữa.
Nhận xét tiết học
2’
dặn dò
 Viết phần bài ở nhà. Làm bài tập Chuẩn bị bài sau.
Tiết 3:
 Nhóm trình độ 1 
 Nhóm trình độ 2 
Môn
Tên bài
 Toán:
Phép cộng trong phạm vi 3.
 Tự nhiên xã hội
ăn uống đầy đủ
A. Mục tiêu
- Có khái niêm, ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Rèn kĩ năng cộng trong phạm vi 3.
- Sau bài học, HS có thể.
Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cơ thể chóng lớn và mạnh khoẻ.
- Biết ăn uống đủ chấtlà có sức khoẻ tốt
Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả
B. Đồ dùng
C. CácHĐD 
GV: Các mẫu vật có số lượng là 3 ở bộ thực hành. 
HS: SGK 
GV: Tranh vẽ, sưu tầm tranh ảnh về loại thức ăn
HS: SGK 
TG
HĐ
 2'
Ôđtc
KTBC
 Hát 
GV: Gọi HS Làm bài 3 giờ trước
 Hát 
HS: Nêu ND bài trước.
4’ 
1
HS : Mở sách quan sát tranh.
GV: : Quan sát tranh và thảo luận theo cặp. 
Gọi đại diên nhóm báo cáo kết
quả
treo các tranh ảnh đã sưu tầm được
Kết luận: ăn uống..
HD thảo luận theo ND ghi bảng phiếu
12’ 
2
GV: Giới thiệu bài 
Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 3.
Cho dựa trên đồ vật để thực hiện phép cộng 
 a Phép cộng: 1+ 1= 2.
.b Phép cộng 2 + 1 =3.
c. Phép cộng 1+ 2 = 3
d. So sánh kết quả 2 phép tính.
- Cho quan sát chấm tròn rút ra phép tính 
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
 - Nhận xét 2 phép tính 
- Vậy khi ta đổi chỗ số hạng trong một tổng thì kết quả vẫn bằng nhau.
HS: Thảo luận theo nội dung trong phiếu
5’ 
3
.HS: Ghi nhớ bảng cộng.
 1 + 1 = 2
 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
- Cho HS thuộc lòng bảng cộng.
GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét, kết luận
HD chơi trò chơi( Đi chợ)
10’ 
4
GV: Cho làm bài 1 
1+ 1= 2 1+ 2 = 3 2+ 1 = 3
Làm bài 2 
 + 1 + 1 + 2 
 1 2 1
 2 3 3
Chữa bài 
HS: Thực hịên chơi theo 2 nhóm thi kể tên
 Một số món ăn, đồ uống hàng ngày
5’ 
5
HS : Làm bài 3 
1+ 2 2 + 1 1 + 1
 1 2 3
GV: Nhận xét.
Cho HS nêu lại nội dung bài học
1’ D D
Thực hiện ăn uống đủ chất. 
Biết chăm sóc giá đình.Chuẩn bị bài sau.
 Tiết 4 : Thể dục:
Đội hình đội ngũ - Trò chơi.
 A. Mục tiêu
 - Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học.
 - Học đi thường theo nhịp 2 - 4 hàng dọc. Thực hiện ở mức cơ bản đúng.
 - Ôn trò chơi qua đường lội.Tham gia vào trò chơi một cách chủ động.
 - Tích cực tự giác,
 B. Địa điểm.
 - Sân tập sạch sẽ.
 C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu 
1Nhận lớp 
Điểm danh
- Kiểm tra sân tập.
- Phổ biến nội dung.Hôm nay các em đội hình đội ngũ. Trò chơi diệt các con vật có hại. Vỗ tay hát đi một vòng tròn,
II. Phần cơ bản.
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái
2, Hoc dàn hàng, dồn hàng
Khẩu lệnh: GV dùng còi thổi nhịp 1-2, 1-2để HS bước đúng nhịp tay vung tự do. Không có còi GV đếm nhịp1-2, 1-2 hoặc HS vừa đi vừa hát 
-Động tác :Các em bước chân trái đi trước rồi đi thường
 - Khẩu lệnh thôi.
 Động tác tất cả về tư thế đứng nghiêm.
- Dồn hàng:
- Khẩu lệnh : em đầu lầm chuẩn dồn hàng,
- Động tác HS đầu giơ tay phải lên cao còn HS khác dồn về đứng theo koảng cách 1 khửu tay..
3. Ôn trò chơi.
Qua đường lội 
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Đi nhẹ nhàng, 1vòng sân,
2. Hệ thống lại bài.
3. Nhận xét giờ học
 5-7’
20- 25'
 5' -7’
 Đội hình 
 * *
 * *
 * *
 * *
 GV
Đội hình.
 * * * *
 * * * * GV
 * * * * 
Đội hình chơi
 * * * * 0
 * * * * 0
Đội hình.
 * *
 * *
 * *
 GV 
Ngày soạn: 29/ 09/ 2008
Ngày giảng, Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008
 Tiết 1.
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2
Môn
Tên bài
Tiếng việt:
 Bài 28 .Chữ thường – Chữ hoa
Tập đọc
 Thời khoá biểu
Mục tiêu:
Biết được chữ in hoa và bướ đầu làm quen với chữ viết hoa.
Nhận ra và đọc đúng các chữ hoa trong câu ứng dụng: B, K, S, P.B
- Đọc đúng thời khoá biểu.Biết ngắt hơi sau nội dung từng cột, nghỉ hơi sau nội dung từng dòng
Biết đọc với giọng rõ ràng, rành mạch.Nắm được một tiết học chính( ô màu vành)số tiết bổ xung( ô mẫu ở tiết màu vàng( ô màu vàng)
- Hiểu tác dụng của thời khoá biểu đối với HS.Giúp theo dõi các tiết học trong từng buổi,từng ngày. CB để bài học tốt.
Đồ dùng 
C ác HĐ
GV: Tranh vẽ 
HS: SGK 
GV: Thời khoá biểu lớp.
HS: SGK 
2'
Ôđtc
KTBC
 Hát 
GV: Gọi HS đọc bài tiết trước.
Hát:
HS: Người thầy cũ.
5’ 
1
HS : Đọc bài ôn tập
 Viết :tre ngà ,quả nho
GV: Giới thiệu bài 
Đọc bài - HD đọc bài
Cho HS đọc
12’ 
2
GV: Đưa ra bảng chữ cái.
+ Chữ in hoa nào giống chữ in thường nhưng kích thước lớn hơn.
+ Các chữ cái in có chữ in hoa và in thường khác nhau nhiều không.
- Cho dựa vào chữ in thường để đọc chữ in hoa.
- Cho đọc toàn bảng chữ in hoa, in thường.
HS : Đọc nối tiếp từng câu 
Đọc đoạn trước lớp, trước nhóm
8’
 3
HS : Dựa vào chữ in thường để đọc chữ in hoa.
GV :HD các nhóm thi tìm môn học Cho HS tìm
Cho HS ghi lại một số tiết học chính
4’
 4
GV: Sửa sai 
HS: Đọc các số tiết đã ghi
6'
5
HS : Cho đọc toàn bảng chữ in hoa, in thường.
GV: Em cần thời khoá biểu để làm gì?
Chốt lại cho HS biết tác dụng của thời khoá biểu
Cho HS đọc thời khoá biểu của lớp.
2’
DD
 Xem thời khoá biểu, chuẩn bị bài sau.
 Tiết 2.
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2
Môn
Tên bài
 Tiếng việt:
 Bài 28 .Chữ thường – Chữ hoa
Toán
 Luyện tập
Mục tiêu.
- Biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa.
- Nhận ra và đọc đúng các chữ hoa trong câu ứng dụng: B, K, S, P.B
 Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
- Phát triển lời nối tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì.
- Giúp HS làm quen với kim đồng hồ, cân bàn, tập cân với cân đồng hồ, cân bàn
- Làm tính và giải toán với số kèm theo đơn vị ki lô gam
Đồ dùng
Các HĐ
GV: Tranh vẽ 
HS: SGK 
GV: Cân bàn, cân đồng hồ.
HS: SGK 
TG
HĐ
4'
Ôđtc
KTBC
Hát
GV: Đọc lại bài tiết 1 ( 2 em
Hát
HS : Đọc viết đơn vị ki lô gam
 6’
1
HS : Luyện đọc lại ( cn -tổ nhóm )
GV: HD làm bài 1
 Cho HS quan sát tranh vẽ, TG cân
 6’
2
GV: Đọc câu ứng dụng.
- Cho quan sát tranh vẽ gì?
Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
- Yêu cầu tìm tiếng có chữ hoa.
- Giải thích : Bố là đầu câu, Kha là tên người, Sa Pa chỉ địa danh nên phải viết hoa .
- Cho đọc.
- Sa Pa là một thị trấn thuộc tỉnh Lao Cai đó khí hậu mát mẻ.Là nơi để du khách đến nghỉ mát.
-Cho đọc sgk
HS : Thực hành cân một số vật
5’
 3
HS: Đọc câu ứng dụng 
GV: Cho làm bài 2
Chữa bài 2 
HD làm bài 3.
5’
4
GV: HD luyện nói theo chủ đề "Ba Vì "
Cho từng cặp quan sát thảo luậntheo câu hỏi .
+ Tranh vẽ gì?
+ Cảnh trong tranh ntn?
+Em đã được đến Ba Vì bao giờ chưa ?
HS : Làm bài 3
4’
5
HS : Từng cặp trình bày 
GV: Nhận xét chột lại nội dung bài .
HD làm bài 4.
5’
6
GV: Nhận xét .
Cho đọc toàn bài : 2em 
HS : Làm bài 4 .
Nhận xét chữa
2’
D D
 Về ôn lại bài .Chuẩn bị bài sau
 Tiết 3.
 Nhóm trình độ2
 Nhóm trình độ 3
Môn
Tên bài
Toán: 
 Luyện tập 
Chính tả( tập chép)
 Người thầy cũ
Mục tiêu
- Củng cố về bảng cộng, tính cộng trong phạm vi 3.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính.
- Rèn kĩ năng cộng.
Chép chính xác một đoạn văn trong bài: Người thầy cũ, phân biệt . uy, tr, ch
- Chép đúng, trình bày sạch sẽ đoạn văn.Phân biệt đúng âm vần dễ lẫn.
- Có ý thức rèn luyện chữ viết
B. Đồ dùng
C. Các HĐ
GV: Chép sẵn bài tập 3
HS: SGK 
GV: Đoạn chép, ND bài tập
HS: SGK 
TG
HĐ
2'
ÔĐTC
 Hát
 Hát 
4'
1
GV: Giới thiệu bài .
HD làm bài tập .
HS :Viết bảng con " hai bàn tay, máy bay, cày, đôi tay"
4’
2
HS: Làm bài 1 
Dựa vào tranh viết phép tính và tính.
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
GV : Giới thiệu bài 
Đọc đoạn chép. 
Cho HS viết bảng con những tiếng khó viết.
5'
3
GV: Chữa bài 1 
HD làm bài2 
HS: Viết bảng con từ khó
 6’ 
4
HS: Làm bài 2 
+ 1 + 2 + 1
 1 1 2
 2 3 3
GV: Nhận xét, chữa .
HD viết bài.
Cho HS viết bài
7’
5
GV: Chữa bài 2 
Cho làm bài 3 : Số 
1 + 1 = ; 2 + 1= 
1 + =2 +1= 3 
 + 1= 2 2 + =3
Chữa bài 3
HD làm bài 4 
HS : Chép bài vào vở
5’
 6
HS : Làm bài 4
Tính ( Dựa trên số hoa )
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3
GV: Thu bài chấm., nhận xét chữa bài
HD làm bài tập 2
Nhận xét chữa bài
5’
7
GV: Chữa bài 4
Cho làm bài 5
Viét phép tính thích hợp.
 1
 +
 2
 =
 3
 1
 +
 1
 =
 3
HS : Làm bài 3 
Chữa bài 
2’
DD
Viết lại những tiếng đẵ viết sai .Chuẩn bị bài sau 
 Tiết 4
 Nhóm trình độ 1 
 Nhóm trình độ 2 
Môn
Tên bài
 Tự nhiên xã hội :
 Thực hành đánh răng và rửa mặt.
Thủ công
Gấp thuyền phẳng đáy không mùi
A.Mục tiêu
- Đánh răng rửa mặt đúng quy cách, áp dụng vào việc vệ sinh cá nhân.
-Luôn có ý thức đánh răng rửa mặt hàng ngày.
-Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui
-Gấp được thuyền phẳng đáy không mui 
-HS yêu thích gấp thuyền 
B.Đồ dùng
C . CácHĐ
GV: 1bàn chải , 1cốc đựng nước, khăn mặt.
HS: SGK
GV: Mẫu thuyền gấp bằng giấy màu 
HS: SGK
TG
HĐ
2'
Ôđtc
Ktbc
 Hát
Kt ND bài trước
 Hát 
Kt sự chuẩn bị của HS
6'
HĐ1
GV: Giới thiệu bài 
HD thực hành đánh răng.
Cho quan sát mô hình răng .
- Ai có thể chỉ vào mô hình và nói đâu là mặt trong cuả răng, mặt ngoài của răng, mặt nhai cuả răng?
+Hằng ngày em quen chải răng ntn?
+ Nói cách chải răng ntn là đúng?
- Làm mẫu lại động tác đánh răng trên mô hình hàm răng.
HS: Nêu lại qui trình gấp máy bay phản lực 
8’
 HĐ2
HS : Thực hành đánh răng
GV: Giới thiệu bài 
Cho quan sát thuyền đã gấp và nhận xét
HD gấp thuyền phẳng đáy không mui
B1:Gấp các nếp gấp cách đều 
B2: Gấp tạo thân và mui thuyền 
B3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui
6’
HĐ3
GV:HD thực hành rửa mặt.
Rửa mặt như thế nào là đúng cách và hợp vệ sinh
- Trình diễn động tác rửa mặt
- Hướng dẫn thứ tự cách rửa mặt hợp vệ sin
HS: Thao tác giấy nháp
8’
HĐ4
HS: Thực hành rửa mặt 
GV: Giúp HS gấp, cho HS gấp tiếp
4’
HĐ5
GV: Kết luận
Nhắc nhở các em về nhà đánh răng rửa mặt cho hợp vệ sinh
HS : Hoàn thiện gấp thuyền
4’
HĐ6
HS : Nhắc lại kết luận 
Gv: Nhận xét đánh giá
Cho HS nêu lại các bứơc gấp.
Nhận xét tiết học
2’
DD
Chuẩn bị giấy màu dụng cụ để gấp thuyền. Chuẩn bị bài sau.
 Ngày soạn: 30/10/ 2008
Ngày giảng, Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2008
 Tiết 1:
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2
Môn
Tên bài
 Tiếng việt:
 Bài 29 : ia
Luyện từ và câu
Từ ngữ về môn học
A, Mục tiêu:
Đọc viết được vần ia, tía, lá tía tô.
- Đọc được các từ, vỉa hè, lá mía, tỉa lá..
- Củng cố vốn từ về các môn học và hoạt động của người.
Rèn cách đặt câu với từ chỉ hoạt động.
B. Đồ dùng
C. Các HĐ
GV: Bộ thực hành.
HS: Cây tía tô 
GV: Phiếu bài tập
HS: SGK
TG
HĐ
2'
ÔĐTC
Ktbc
 Hát 
HS: Đọc bài "Chữ hoa -chữ thường "
 Hát
HS: Nêu ND bài trước.
10'
HĐ1
GV: Nhận diện vần.
- Phân tích vần ia.
-So sánh ia với i
b Đánh vần đọc trơn.
-Cho đánh vần ia
-Cho ghép ia
- Có vần ia thêm âm và dấu gì để có tiếng tía?
- Phân tích tiếng tía.
- Đánh vần tía.
- Đây là lá gì? Lá tía tô dùng để làm gì ?
- Đọc trơn : lá tía tô, 
- Đọc toàn bộ.
c, Hướng dẫn viết
Viết mẫu nêu cách viết ia - tía tô 
HS : Làm bài 1
6’
HĐ2
HS : Viết bảng con 
GV: Nhận xét chốt lại nội dung bài
HD làm bài 2
4’
HĐ3
GV : Cho đọc từ ứng dụng.
 tờ bìa vỉa hè
 lá mía tỉa lá.
- Cho giải nghĩa từ.
- Yêu cầu tìm tiếng chứa vần.
- Cho đọc.
HS : Làm bài 2 
Quan sát tranh và ghi các hoạt động chỉ người
6’
HĐ4
HS : Đọc từ ứng dụng 
GV: Nhận xét chốt lại nội dung bài
HD làm bài 4
4’
HĐ5
GV: Nhận xét .
Cho đọc bài tiết 1 
HS: Làm bài 4 
Điền vào chỗ chám trong phiếu
Nêu kết quả bài làm
2’
DD
Làm lại các bài tập. Chuẩn bị bài sau
Tiết 2
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2
Môn
Tên bài
 Tiếng việt:
 Bài 29 : ia
 Toán
6 cộng với một số: 6 + 5
A.Mục tiêu.
Đọc viết được vần ia, tía, lá tía tô.
- Đọc được các từ, vỉa hè, lá mía, tỉa lá..
- Đọc đúng câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chia quà.
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 6 + 5( Từ đó lập và thuộc bảng cộng 6, 6 cộng với một số)
- Rèn kĩ năng tính nhẩm
B. Đồ dùng
C. Các HĐ
 GV: Tranh vẽ 
HS: SGK 
GV: Que tính, bảng gài
HS: SGK 
TG
HĐ
4’
Ôtc
K tbc
 Hát
GV: Cho đọc bài tiết 1 : 2 em 
HS : Nêu lại cách trình bày bài toán về ít hơn
8’
HĐ2
HS : Luyện đọc lại tiết 1 ( cn - tổ - nhóm )
GV: Giơí thiệu phép cộng dạng
 6 + 5
Cho HS thao tác trên que tính: 
6+ 5
+ Có tất cả bao nhiêu que tính
HD đặt tính và tính
 + 6
 5
 11
Cho HS lập bảng cộng và học thuộc
5’
HĐ3
GV: Đọc câu ứng dụng.
- Cho quan sát tranh vẽ gì?
Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
Yêu cầu tìm tiếng chứa âm.
- Cho đọc.
HS: Lập bảng cộng và học thuộc lòng
Làmg bài 1
5’
HĐ4
HS : Đọc câu ứng dụng.
GV: nhận
HD làm bài 2
Cho HS làm vào phiếu
Nhận xét chữa
Cho làm bài 3
HD làm bài 4
8’
HĐ5
GV: HD viết vở tập viết 
Cho viết vở tập viết 
HD luyện nói theo chủ đề :Chia quà
 Cho từng cặp quan sát tranh thảo luận theo câu hỏi :
+ Tranh vẽ gì?
+Em đã đi chợ quê bao giờ chưa ?
+ ở quê hay có quà gì?
+Em thích quà gì nhất ?
+Ai thường chia quà cho em?
HS: Làm bài 4
 Quan sát hình và trả lời
4'
HĐ6
HS : Từng cặp trình bày.
Đọc toàn bài : 2em 
GV : Chữa bài 4 
Nhận xét 
2’
Ddò
Dặn về đọc lại bài .Chuẩn bị bài sau 
 Tiết 3
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2 
Môn
tên bài
Mĩ thuật:
 Vẽ màu vào hình quả.
Kể chuyện
 Người thầy cũ
Mục tiêu:
- Nhận biết màu ở các loại quả.
- Biết dùng màu để vẽ vào các loại quả.
-Rèn tính cẩn thận , tỉ mỉ.
- Xác định được ba nhân vật trong chuyện: Chú bộ đội, thầy giáo cũ
- Kể lại được toàn bộ câu chuyện đủ ý, đúng trình tự diễn biến.
- Biết tham gia dung alị toàn bộ câu chuyện theo các vai tập chung chú ý nghe kể.
B. Đồ dùng 
C. Các HĐ
GV: Một số loại quả.
HS: SGK
GV: Trang phục
HS: SGK
TG
HĐ
4'
Ô đtc
K tbc
Hát
HS : Kiểm tra đồ dùng 
Đọc lại bài tập đọc: Người thầy cũ 
HS: Lấy quả đã chuẩn bị ra QS - Nhận xét.
GV: Đọc lại bài tập đọc: người thầy cũ HD kể chuyện
+ Nêu tên các nhân vật:
Câu chuyện có mấy nhân vật?
+ Kể toàn bộ câu chuyện
9’
HĐ2
GV: Quan sát nhận xét.
Cho từng cặp thảo luận về hình dáng, màu sắc của quả các em mang đến.
 Gọi từng cặp trình bày,
 Đưa ra một số quả thật và tranh vẽ cho HS nhận xét hình dáng , màu sắc
 Đây là quả gì ?
 Quả có hình gì ? Màu gì ?
Ngoài ra còn có rất nhiều loại quả có hình dáng và màu sắc khác nhau. 
Hướng dẫn cách tô.
- Tô mẫu quả cà, xoài.
HS : Kể trong nhóm.
Kể trước lớp
14’
HĐ3
HS: Thực hành.
Tô màu vào quả cà, xoài.
GV: Tổ chức cho HS dung lại chuyện.
HD dung lại chuyện theo vai cho HS thực hiện
5’
HĐ4
GV: Quan sát uấn nắn 
Cho trưng bày sản phẩm 
HS: Chia 2 nhópm dung lại truyện.
4'
HĐ5
HS : Đánh giá nhận xét .
GV: Nhận xét biểu dương
Chốt lại nội dung bài .
Nhận xét tiết học
2’
Ddò
 Kể lại nội dung diễn biến của chuyện cho gia đình nghe
Tiết 4
 Nhóm trình độ 1
 Nhóm trình độ 2
Môn 
Tên bài
 Toán: 
Phép cộng trong phạm vi 4.
 Mĩ thuật
 Đề tài em đi học
 Mục tiêu.
- Có khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Kĩ năng cộng trong phạm vi 4.
- HS: Hiểu được nội dung đề tài( em đi học)
- Biết cách sắp xếp hình ảnh dể làm rõ nội dung tranh, vẽ được tranh
- Yêu thích vẽ theo đề tài
B.Đồdùng
C. Các HĐ
GV: Các mẫu vật có số lượng là 4 ở bộ thực hành 
HS: SGK 
GV: Tranh ảnh, đề tài: em đi học
HS: SGK 
GT
HĐ
4’
Ôđtc
Ktbc
HS : Làm bảng 2em
1 + 1 = 2 + 1 =
Đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
Hát
K tra sự chuẩn bị bài của HS.
14’
1
GV: Giới thiệu bài 
Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 4.
Ch sử dụng đồ vật để tính các phép tính 
a, Phép cộng 3 + 1 = 4
b, Phép cộng 2 + 2 = 4
.c, Phép cộng 1 + 3 = 4
HS: Thực hành vẽ tranh
4’
2
HS: *Ghi nhớ bảng cộng.
 1 + 3=4
 2 + 2=4
 3 + 1=4
- Đọc thuộc bảng cộng
GV: Giúp đỡ một vài HS còn lúng túng cho hoàn thiện
6’
3
GV : HD làm bài tập 
Làm bài 1 : Tính 
1 + 3 = 4 3 + 1= 4 1 + 1 = 2
2 + 2 = 4 2 + 1 =3 1 + 2 = 3
Cho làm bài 2 : Tính
 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1
 2 1 2 3 1
 4 4 3 4 2
Chữa bài 
HS: Hoàn thiện tranh vẽ
7'
4
HS : Làm bài 3 
Điền =2 + 1 =3 4 >1 + 2
 1 + 3 >3 4 =1 + 3
 1 + 1< 3 4 = 2 + 2
Làm bài 4 
Viết phép tính thích hợp .
Quan sát tranh nêu bài toán và phép tính .
Có 3con chim trên cành thêm 1con bay đến .Tất cả có 4con.
3
 +
 1
=
 4
 Nêu ngược lại 
1
 +
 3
=
 4
Chữa bài
GV: Nhận xét dánh giá tranh vẽ biểu dương trưng bày sản phẩm
Nhận xét tiết học
2’
DD
 Làm lại các bài tập .Chuẩn bị bài sau
 Ngày soạn: 1 /11/ 2008
Ngày giảng, Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2008
Tiết 1
 Nhóm trình độ 1 
 Nhóm trình độ 2 
Môn
Tên bài
Tập viết:
Cử tạ, thợ xẻ, chữ số ,cá rô
Tập làm văn
Kể ngắn theo tranh
A Mục tiêu
- Nắm được cách viết các từ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số,cá rô .
- Rèn viết đúng mẫu, đều nét, giãn đều khoảng cách.
- Giáo dục tính cẩn thận , tỉ mỉ.
Dựa vào 4 tranh vẽ liên hoàn kể lại được một câu chuyện đơn giản có tên (Bút của cô giáo )
-Trả lời được một số câu hỏi về thời gian của lớp .Biét viết thời khoá biểu theo mẫu 
Đồ dùng 
C.Các HĐ
GV: Chữ mẫu.
HS: SGK
GV: Tranh minh hoạ
HS: SGK
TG
HĐ
2'
ÔĐTC
Ktbc
 Hát
HS: Viết bảng con: mơ, ta
 Hát
HS: Nêu ND bài trước.
4’
 HĐ1
HS: Lấy bảng con, phấn, dẻ lau bảng.
GV: Giới thiệu bài ,ghi bảng
 Hướng dẫn làm bài1
 Cho quan sát tranh và đọc lời câu hỏi dưới mỗi tranh 
 6’
 HĐ2
GV: Giới thiệu bài 
Đưa ra chữ mẫu : cử tạ, thợ xẻ, chữ số,cá rô .
Cho nhận xét về độ cao ,khoảng cách của chữ 
Viết mẫu từng từ ,nêu cách viết 
HS: Quan sát tranh đọc l

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 7.doc