Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 4

ĐẠO ĐỨC

GỌN GÀNG, SẠCH SẼ (T2)

 -Nêu dược một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng,sạch sẽ.

 - Ích lợi của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

 - Hs biết giữ gìn vệ sinh cá nhân: đầu tóc, quần áo gọ gàng, sạch sẽ.

 - Hs khá giỏi phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽvà chưa gọn gàng, sạch sẽ.

 - GV: Bài hát : Rửa mặt như mèo. Lược chải đầu.

 - HS: Vở bài tập Đạo đức 1, bút chì màu. Toaùn

29+5

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5.

- Biết số hạng, tổng

- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

 *HS khá giỏi: bài 1(cột 4,5),bài 2(c)

GV: Bảng gài - que tính

HS : Bút chì , SGK

 

doc 28 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 8Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
e tính ta làm như thế nào ? 
* Tìm kết quả : - Yêu cầu lấy 4 bó que tính và 9 que tính .
- GV : Có 49 que tính gồm 4 chục và 9 que tính rời ( gài lên bảng gài ) .
- Yêu cầu lấy thêm 25 que tính .
 - Thêm 25 que tính gồm 2 chục và 5 que rời ( gài lên bảng gài )
-Nêu : 9 que tính rời với 1 que tính rời là 10 que tính, bó lại thành một chục. 4 chục ban đầu với 2 chục là 6 chục 6 chục thêm 1 chục là 7 chục . 7 chục với 4 que tính rời là 74 que tính . 
-Vậy 49 + 25 = 74 
* Đặt tính và tính :
- Gọi một em lên bảng đặt tính và tính .
- Yêu cầu nêu lại cách làm của mình .
c/ Thực hành:
Bài 1 : - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở cột 1, 2, 3..
- Töï laøm baøi vaøo vôû,sau đó đổi vở kiểm tra chấm đúng sai.
-Giáo viên nhận xét đánh giá
*HD hs khá giỏi làm thêm cột 4.
Bài 2 : - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
* Yêu cầu hskhá giỏi tự làm bài vào vở .
-Mời 1 em lên bảng làm bài .
- Hs khá giỏi thực hieän vaøo vôû
-Nhận xét.
Bài 3 : 
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Tóm tắt :
 - Lớp 2 A : 29 học sinh 
 - Lớp 2B : 29 học sinh 
 - Cả hai lớp : ... học sinh ?
 Bài giaûi :
 Soá hoïc sinh caû hai lôùp laø : 
 29 + 29 = 58 ( hoïc sinh )
 Ñ/S: 58 hoïc sinh 
IV. Củng cố;dặn dò:
-Gv nhaän xeùt tieát hoïc
-Tuyeân döông nhöõng em thöïc hieän toát.
Tieát3 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu:
II. Chuẩn bị: 
TIẾNG VIỆT
d đ
(TIẾT 2)
Chính taû ( taäp cheùp) 
BÍM TOÙC ÑUOÂI SAM
- Chép chính xác bài CT, biết trình bài đúng lời nhân vật trong bài.
- Làm được BT2; BT3 b.
- GV:Bảng phụ viết nội dung bài chính tả
 - HS: VBT
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
4’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
4.Luyện tập
a.Luyện đọc
 - Gọi hs đọc phần bài đọc SGK.
 - Chỉnh sửa lỗi phát âm cho hs.
 - Treo tranh cho hs quan sát.
b.Luyện viết
 - Hướng dẫn viết d, đ, dê, đò.
c.Luyện nói
 -Treo tranh và gợi ý:
 Tranh vẽ những gì? 
 Em thích vật nào nhất trong tranh?
 Cá cờ thường sống ở đâu? 
 Dế thường sống ở đâu?
4.Củng cố-Dặn dò
 - Cho thi đua đọc bài trên bảng.
 * Trò chơi: “Tìm thêm tiếng có chữ vừa học”.
 -Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà
-Nhận xét tiết học
 -Xem trước bài 15
I.Ổn định:
II. Bài cũ: Gọi bạn
-Cho HS lên bảng viết , lớp viết bảng .-Nhận xét ,ghi điểm.
III.Bài mới: 
 1)Giới thiệu bài:-Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng, viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Bím tóc đuôi sam ”
2)Hướng dẫn tập chép :
* Ghi nhớ nội dung đoạn chép :
-Đọc mẫu đoạn văn cần chép .
-Yêu cầu 2 em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.
-Đoạn chép có những ai ? 
-Thầy giáo và Hà đang nói với nhau về chuyện gì ?
- Tại sao Hà không khóc nữa ?
* Hướng dẫn cách trình bày :
- Hướng dẫn đọc các câu có dấu hai chấm , dấu chấm hỏi và các câu có dấu chấm cảm .
- Ngoài các dấu chấm hỏi , hai chấm và chấm cảm đoạn văn còn có những dấu nào ?
- Dấu gạch ngang được đặt ở đâu ?
* Hướng dẫn viết từ khó :
- Đọc cho HS viết các từ khó vào bảng con 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Yêu cầu hs viết bài vào vở
- Soát lỗi :Đọc lại để HS soát bài, tự bắt lỗi 
-Chấm bài : -Thu vở HS chấm và nhận xét 
3)Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2 : - Gọi một em nêu bài tập 2.
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
Bài 3 b: : - Nêu yêu cầu của bài tập
- Mời một em lên bảng làm bài
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Kết luận về lời giải của bài tập 
4. Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
Tieát 4 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu :
II. Chuẩn bị:
TOAÙN
LUYỆN TẬP
 - Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơnvà các dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
 - Làm bt 1, 2, 3. 
 - GV: Phấn màu, bảng phụ.
 - HS: Sách giáo khoa, bảng con, bộ đồ dùng học toán.
Keå chuyeän
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
- Dựa theo tranh kể lại đoạn 1 đoạn 2 của câu chuyện ( BT1); bước đầu kể lại được đoạn 3 bằng lời của mình ( BT2)
- Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện.
*HS khá giỏi: Biết phân vai, dựng lại câu chuyện ( BT3)
-Tranh ảnh minh họa.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1’
4’
30’
4’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
1. Ổn định
2. Bài cũ
- Gọi hs đếm số từ 1 đến5, từ 5đến 1
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: luyện tập
 b. Dạy học bài mới:
* Bài 1: 
- Yêu cầu hs quan sát hình vẽ nêu cách làm .
- Các số so sánh ở hai dòng đầu có gì giống nhau?
Nêu: Vì 2 bé hơn 3 và 3 bé hơn 4 nên 2 bé hơn 4.
* Bài 2: Yêu cầu hs nêu cách làm và làm bài.
- Nhận xét bổ sung
 * Bài 3: Gv hướng dẫn : Phải thêm vào hình trong khung một số ô vuông để có trong khung số ô vuông trắng và ô vuông xanh bằng nhau.
4. củng cố, Dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Xem trước bài 15
A/Bài cũ :(5 phút) Bạn của Nai Nhỏ
-Cho HS nối tiếp nhau kể lại hoàn chỉnh câu chuyện . 1 HS kể toàn bộ câu chuyện .
-Nhận xét , ghi điểm .
B/Bài mới 
 1) Phần giới thiệu :
 2)Hướng dẫn kể chuyện :
* Hướng dẫn kể từng đoạn chuyện
Bài 1: Kể lại 1 đoạn trong câu chuyện dựa theo tranh.
Tranh 1:
 - Hà có 2 bím tóc thế nào?
 -Tuấn đã trêu chọc Hà ntn?
 - Hành động của Tuấn khiến Hà ra sao?
Tranh 2:
 - Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì?
 - Cuối cùng Hà thế nào?
Bài 2: Kể lại nội dung cuộc gặp gỡ giữa thầy và bạn Hà bằng lời của em.
*Phân vai, dựng lại câu chuyện.
- cho HS xung phong nhận vai, người dẫn chuyện, Hà, Tuấn, thầy giáo.
- Nhận xét,ghi điểm.
3) Củng cố dặn dò : 
- Hỏi lại ý nghĩa câu chuyện. 
- Dặn về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe. 
- Chuẩn bị bài :Chiếc bút mực
Thöù tư ngaøy 14 thaùng 9 naêm 2011
Tieát 1 :
 NTÑ1
 NTÑ2
A. MỤC TIÊU:
 B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
TIẾNG VIỆT
t th
 -HS đọc viết được t, th, tổ, thỏ.
 -Đọc được tiếng, từ và câu ứng dụng bố thả cá mè, bé thả cá cờ.
 -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: ổ, tổ.
 - Hs khá giỏi đọc trơn.
 -GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
 -HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1.
Toaùn
LUYEÄN TAÄP
- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số.
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25.
- Biết thực hiện phép tính 9 công với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. 
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
 GV,HS : SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1.Ổn định
2.Bài cũ:
 -Gọi hs đọc,viết các âm, từ ngữ đã học ở bài trước
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài: G v giới thiệu bài
b.Dạy âm và chữ ghi âm
*Nhận diện chữ
 -Ghi bảng chữ t và nói: đây là chữ “tờ” -Hỏi : Chữ t gồm những nét nào kết hợp?
 *Phát âm và đánh vần
 -Đọc mẫu “tờ”
 - Viết bảng “tổ” gọi hs phân tích và ghép vào bảng cài.
 -Đánh vần như thế nào?
 -Gợi ý cho hs đánh vần
 -Chỉnh sửa cách phát âm cho hs.
*Hướng dẫn viết chữ
 -Viết mẫu và hướng dẫn cách viết 
t, tổ
 Chữ th quy trình tương tự t
 -Cho hs so sánh t và th.
-Ghi bảng từ ứng dụng cho hs đọc
I. Ổn định: H
II. KTBC:
- Gọi 3 em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Yêu cầu tìm tổng biết các số hạng lần lượt là : 
 a/ 9 và 7 b/ 39 và 6 , c / 29 và 45 .
-Giáo viên nhận xét, ghi điểm..
III. Bài mới: 
1/ Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta sẽ học bài: Luyện tập
2/ Luyện tập :
Bài 1:
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài 
- Hd làm miệng. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 :
- Yêu cầu đọc đề bài .
- Yêu cầu tự làm bài sau đó gọi 1 em đọc chữa bài .
- Mời em khác nhận xét .
 Bài 3:
– Mời một học sinh đọc đề bài .
-HD làm bảng con.
-Nhận xét.
Bài 4 : - Yêu cầu nêu đề bài 
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
-Thu 5 vở chấm, nhận xét.
IV.Củng cố-Dặn dò:
Nhaän xeùt , tuyeân döông HS hoïc toát.
- Chuaån bò :8 coäng vôùi một soá:8+5
Tieát 2 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I. Mục tiêu;
II. Chuẩn bị: 
TIẾNG VIỆT
TIẾT 2
Taäp ñoïc
TREÂN CHIEÁC BEØ
- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
- Hiểu ND: Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của Dế Mèn và Dế Trũi.( trả lời được các CH 1,2 )
*Tích hợp GDBVMT(gián tiếp):HS thấy được cảnh vật trong bài rât đẹp,rất nên thơ từ đó có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường.
 GV:Bảng phụ viết các từ , các câu thơ cần luyện đọc . 
 HS : SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
5’
Ho¹t ®éng 1:
Ho¹t ®éng 2:
Ho¹t ®éng 3:
Ho¹t ®éng 4:
4.Luyện tập
a.Luyện đọc
 -Gọi hs đọc phần bài đọc SGK
 -Chỉnh sửa lỗi phát âm cho hs
 -Treo tranh cho hs quan sát
b.Luyện viết
 -Hướng dẫn viết t, th, tổ, thỏ
c.Luyện nói
 -Treo tranh và gợi ý
+Tranh vẽ những gì? 
+Em thích vật nào nhất trong tranh?
+ Con nào có ổ ? Con nào có tổ?
+ Vật thì có ổ, tổ, người ta thì có cái gì để ở?
5.Củng cố-Dặn dò
 -Cho HS đọc bài trong sách, trên bảng.
 Trò chơi
 “Tìm thêm tiếng có chữ vừa học”
 -Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà
-Nhận xét tiết học
 -Xem trước bài 16
I.Ổn định : H
II.Bài cũ:
-Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Bím tóc đuôi sam”
-Nhận xét đánh giá ghi điểm từng em .
III.Bài mới : 
 1/ Giới thiệu bài:
- Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài:Trên chiếc bè
2/Hướng dẫn luyện đọc:
 * Đọc mẫu lần 1: chú ý đọc to rõ ràng, rành mạch thể hiện sự thích thú, tự hào của hai bạn .
-Yêu cầu 1hs đọc lại bài.
-Yêu cầu 1hs đọc chú giải.
 -Mời nối tiếp nhau đọc từng câu 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh 
- Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu đọc 
-Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn
-Hướng dẫn ngắt giọng 
- Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc .
- Giảng nghĩa cho học sinh 
-Yêu cầu luyện đọc theo nhóm 
-Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
-Yêu cầu đồng thanh đoạn 1,2.
3/Hướng dẫn tìm hiểu bài:
-Câu 1: Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì?
-Câu 2: Trên đường đi đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?
*Tích hợp GDBVMT:
-Trên đường đi các bạn thấy cảnh vât rất đẹp, vậy để cảnh vật đẹp chúng ta cần làm những việc gì?
-Câu 3: Tìm những từ ngữ chỉ về thái độ các con vật đối với hai bạn Dế ?
*GV rút nội dung
 4/ Luyện đọc lại.
GV nhắc HS đọc bài với gịong rõ ràng, rành mạch. Nhận xét ghi điểm.
 IV. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà đọc lại bài và xem trước bài mới.
Tieát3 :
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học :
TOAÙN
LUYỆN TẬP CHUNG
 - Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu =, để so sánh 
các số trong phạm vi 5 
 - Hs làm bt 1, 2, 3.
 - GV: Phấn màu, bảng phụ, bộ thực hành toán.
 - HS: Sách giáo khoa, bảng con.
Taäp vieát
CHỮ HOA: C
- Viết đúng chữ hoa C ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng: Chia ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Chia ngọt sẻ bùi ( 3 lần ) 
GV:-Mẫu chữ hoa C đặt trong khung chữ , 
 HS:-Vở tập viết
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1. Ổn định
2. Bài cũ
 - Ghi một số bài tập về so sánh số và gọi hs lên bảng làm.
 - Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: luyện tập chung
 b. Dạy học bài mới:
 * Bài 1: 
 a. Yêu cầu hs quan sát hình vẽ và hỏi:
 Số bông hoa ở hai bình có bằng nhau hay không?
 Làm thế nào để số hoa bằng nhau?
 - Nhận xét.
b. Yêu cầu quan sát số con kiến và cho biết có bằng nhau không? 
 Làm thế nào để số kiến hai bên bằng nhau?
c. Cách làm tương tự như câu b.
* Bài 2: 
Yêu cầu hs nêu cách làm và làm bài.
- Hỏi: “ Có thể nối mỗi ô với một số hay nhiều số?”
- Nhận xét bổ sung
 * Bài 3: Trò chơi “ Thi đua nối nhanh”
- Gọi hs thi đua làm trên bảng lớp
- Nhận xét khen hs làm nhanh nhất
4. Dặn dò
Nhận xét tiết học.
- Xem trước bài 16
I/ Ổn định : H
II/Bài cũ::
- Goïi 2 HS leân vieát vaøo baûng lôùp -nhaän xeùt.
III/Baøi môùi: 
 1/ Giôùi thieäu baøi:
- Hoâm nay chuùng ta seõ taäp vieát chöõ hoa C vaø moät soá töø öùng duïng coù chöõ hoa C
2/Höôùng daãn vieát chöõ hoa :
* Quan saùt soá neùt quy trình vieát chöõ C:
-Yeâu caàu quan saùt maãu vaø traû lôøi :
- Chöõ hoa C cao maáy ñôn vò , roäng maáy ñôn vò chöõ?
- Chöõ hoa C goàm maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt naøo ? 
- Chæ theo khung hình maãu vaø giaûng quy trình vieát cho hoïc sinh :
 +Chöõ C goàm 1 neùt laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn. Neùt cong döôùi vaø cong traùi noái lieàn nhau taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ.GV vieát baûng lôùp.
+GV höôùng daãn caùch vieát: Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6 vieát neùt cong döôùi roài chuyeån höôùng vieát tieáp neùt cong traùi, taïo thaønh voøng xoaén to ôû ñaàu chöõ; phaàn cuoái neùt cong traùi löôïn vaøo trong. Döøng buùt treân ñöôøng keû 2.
- Vieát laïi qui trình vieát laàn 2 .
*Hoïc sinh vieát baûng con 
- Yeâu caàu vieát chöõ hoa C vaøo khoâng trung vaø sau ñoù cho caùc em vieát vaøo baûng con .
3/Höôùng daãnvieát cuïm töø öùng duïng:
-Yeâu caàu moät em ñoïc cuïm töø .
- Cuïm töø goàm maáy tieáng ? Laø nhöõng tieáng naøo ?
- Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng 1 ñôn vò ? 
- Nhöõng chöõ naøo coù chieàu cao baèng 1 ñôn vò röôõi ?
- Nhöõng chöõ coøn laïi cao maáy ñôn vò chöõ ?
- Yeâu caàu quan saùt vò trí caùc daáu thanh 
* Vieát baûng : 
- Yeâu caàu vieát chöõ Baïn vaøo baûng 
4/Höôùng daãn vieát vaøo vôû :
GV y/c HS viết vào vở
-Theo doõi chænh söûa cho hoïc sinh .
 5/Chaám chöõa baøi 
-Chaám baøi hoïc sinh .
-Nhaän xeùt ñeå caû lôùp ruùt kinh nghieäm. 
 IV/ Cuûng coá - Daën doø:
-Nhaéc HS löu yù caùch vieát chöõ C
-Vieát phaàn luyeän theâm ôû nhaø.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
GV nhaän xeùt tieát hoïc
--------------------------------------------
Tieát 4:
 NTÑ1
 NTÑ2
I/. MUÏC TIEÂU :
II/. CHUAÅN BÒ :
MYÕ THUAÄT
VEÕ HÌNH TAM GIAÙC
-Nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc 
-Bieát caùch veõ hình tam giaùc
-Töø caùc hình tam giaùc coù theå veõ ñöôïc 
moät soá hình töông töï trong thiieân nhieân
Moät soá hình tam giaùc(hình1,2,3). Caùi eâ ke,khaên quaøng
Myõ thuaät
VEÕ TRANH ÑEÀ TAØI VÖÔØN CAÂY
- HS nhaän bieát moät loaøi caây trong vöôøn
Veõ ñöôïc tranh vöôøn caây vaø veõ maøu theo yù thích
Yeâu meán thieân nhieân bieát chaêm soùc baûo veä caây troàng
GV: Moät soá tranh aûnh veà caùc loaïi caây
Hình höôùng daãn ôû boä ñoà duøng daïy hoïc 
Tranh veõ cuûa HS nhöõng naêm tröôùc
HS :Giaáy veõ. Buùt chì, chì maøu 
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
1’
3’
23’
3’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
1.Giôùi thieäu hình tam giaùc:
GV treo tranh, hoûi: Trong tranh veõ gi?
GV veõ leân baûng, yeâu caàu Hs goïi teân caùc hình
GV toùm taét : Coù theå veõ nhieàu hình (vaät, ñoà vaät) töø hình tam giaùc
2.Höôùng daãn HS veõ hình tam giaùc:
GV veõ leân baûng cho Hs quan saùt roài HD:
-Veõ töøng neùt
-Veõ neùt töø treân xuoáng
-Veõ neùt töø traùi qua phaûi
3.Thöïc haønh:
4.Nhaän xeùt:
Gv cho Hs xem 1 soá baøi veõ vaø nhaän xeùt xem baøi naøo veõ ñeïp
Gv nhaän xeùt, tuyeân döông- ñoäng vieân
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi: 
GV giôùi thieäu ghi ñeà baøi leân baûng vaø ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù HS traû lôøi 
- Trong tranh, aûnh naøy coù nhöõng caây gì?
- Em haõy keå nhöõng loaïi caây maø em bieát, teân caây, hình daùng, ñaëc ñieåm.
GV toùm taét: Vöôøn coù nhieàu loaøi caây hoaëc chæ coù moät loaøi caây. Loaïi caây coù hoa, quaû.
Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ tranh
-GV gôïi yù ñeå HS nhôù laïi hình daùng maøu saéc loaïi caây ñònh veõ.
- GV höôùng daãn HS caùch veõ.
- Veõ hình daùng caùc loaïi caây khaùc nhau.
- Veõ theâm moät soá chi tieát trong vöôøn caây sinh ñoäng nhö: hoa, quaû, thuùng, soït ñöïng quaû, ngöôøi haùi quaû
- Veõ maøu theo yù thích.
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
- GV nhaéc HS veõ vöôøn caây vöøa vôùi phaàn giaáy vôû taäp veõ.
- HS thöïc haønh GV theo doõi nhaéc nhôû.
Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
-GV cuøng HS choïn moät soá baøi veõ vöôøn caây vaø gôïi yù deå caùc em nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà boá cuïc, caùch veõ maøu.
- GV gôïi yù ñeå HS tìm ra caùc baøi veõ ñeïp.
- Daën doø: Quan saùt hình daùng, maøu saéc moät soá con vaät, söu taàm tranh, aûnh caùc con vaät
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2011
Tieát 1:
 NTÑ1
 NTÑ2
 I/ MỤC TIÊU:
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
TIẾNG VIỆT	
TAÊNG CÖÔØNG
Theå duïc
Bài : Học động tác Chân và Lườn của bài thể dục phát triển chung
Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
- Biết cách thực hiện 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bái thể dục phát triển chung (chưa yêu cầu cao khi thực hiện động tác)
- Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi.
- Sân trường, vệ sinh sân tập. Còi, 
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
8’
20’
7’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
GV cho HS luyeän vieát 1 trang vôû traéng chöõ tổ thỏ
II. Phần mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu của tiết học.
- Kiểm tra bài cũ: động tác vươn thở và tay của BTDPTC
- HS khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,
II. Phần cơ bản
1. Ôn động tác vươn thở, tay và động tác chân của bài TDPTC
2. Học động tác lườn của bài TDPTC
- GV phân tích đồng thời kết hợp thị phạm cho HS nắm được kỹ thuật của động tác chân của bài TDPTC
- Điều khiển cho HS thực hiện
- Sau đó chia tổ thực hiện 4 động tác của bài TD
3. Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
- Phổ biến lại cách chơi và luật chơi
- Cho HS chơi thử. Sau đó cho HS chơi thật 
III. Phần kết thúc
- HS t/ hiện các động tác thả lỏng toàn thân 
- Nhận xét buổi học và hệ thống lại bài, giao bài tập về nhà. GV hô “ giải tán”
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. §å dïng d¹y häc:
TiÕng viÖt
Ôn tập
 - HS đọc viết những âm đã học trong tuần: i, a, n, m, d, đ, t, th . 
 - Đọc viết được tiếng, từ và câu ứng dụng từ bài 12-16 
 - Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: cò đi lò dò.
 - Hs khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
 - GV: +Tranh minh họa câu ứng dụng và phần truyện kể.
 +Bảng ôn
 - HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1
Toaùn
8 coäng vôùi một số 8 + 5
- Biết thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, lập được bảng cộng 8 với một số.
- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
GV:-Bảng phụ .
HS: SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
30’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
1.Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ:
 Gv gọi hs đọc, viết: t,th, tổ, thỏ.
 Cho đọc câu ứng dụng. Nhận xét, cho điểm.
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài: ôn tập
b.Ôn tập
 *Các chữ và âm vừa học
-Chỉ bảng và gọi hs đọc theo thứ tự và không thứ tự
 *Ghép chữ thành tiếng
-Chỉ bảng các âm ở cột dọc và các âm ở cột ngang cho hs đọc
-Chỉnh sửa cách phát âm cho hs
*Đọc từ ngữ ứng dụng 
-Viết bảng từ ứng dụng và gọi hs đọc
*Tập viết từ ngữ ứng dụng
-Viết mẫu tổ cò, lá mạ
I.Ổn định : H
II.Bài cũ: -Yêu cầu thực hiện 19 + 25 và 9 +5 nêu cách đặt tính 
-Nhận xét,ghi điểm.
III.Bài mới:
1/ Giới thiệu bài: 8 cộng với một số:8+5
2/Giới thiệu phép cộng dạng 8+5:
 -Nêu đề toán: Có 8 que tính, thêm 5 que tính nữa, thêm 5 que tính nữa có tất cả bao nhiêu que tính?
- Hướng dẫn: Gộp 8 que tính với 5 que tính được 1 chục que tính (1 bó) và 3 que tính rời, có tất cả 13que tính.
 -Vậy: 8 + 5 = 13
 -Cho HS lên bảng đặt tính, tính kết quả.
3/Hd lập bảng cộng 8+ với một số:
4/Thực hành:
Bài 1: 	
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
- Yêu cầu đọc chữa bài .
Bài 2 : 
Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu nêu cách đặt tính và tính 
Bài 4 : 
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
-Thu vở chấm, nhận xét.
IV. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
-Tuyên dương những em học tốt
Tieát 3:
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Chuẩn bị:
TiÕng viÖt
Luyeän töø vaø caâu
TÖØ CHÆ SÖÏ VAÄT – TÖØ NGÖÕ VEÀ NGAØY, THAÙNG, NAÊM
- Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối ( BT1) 
- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian ( BT2)
- Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành các câu trọn ý ( BT 3 ) 
 GV: -Bảng phụ ghi nội dung bài tập 
 HS: -VBT
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
10’
10’
10’
5’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
HĐ4
4.Luyện tập
a. Luỵên đọc
 - Gọi hs đọc lại bài của tiết trước.
 - Chỉnh sửa cách phát âm cho hs.
 - Treo tranh và giới thiệu câu đọc.
 b.Luyện viết
 - Viết mẫu và hướng dẫn.
 c.Kể chuyện
 - Kể chuyện lần một.
 - Kể lại câu chuyện có kèm theo tranh minh họa.
- Chỉ từng tranh cho hs thi đua kể.
5.Củng cố – Dặn dò:
- Chỉ bảng ôn cho hs đọc.
- Treo lên bảng một văn bản có chứa những chữ vừa ôn. HS tìm chữ vừa ôn
 - Nhận xét tiết học. 
-Dặn xem trước bài 17.
I/ Ổn định: 
II/Bài cũ:
- Gọi 2 em lên bảng làm bài tập . 
- Nhận xét ghi điểm từng em .
III /Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu về “ Từ chỉ sự vật-Từ ngữ về ngày,tháng,năm
 b)Hướng dẫn làm bài tập:
 * Bài tập1: 
 -Nêu yêu cầu đề bài?
 - Quan sát giúp đỡ,yêu cầu làm bài theo nhóm
 - Nhận xét
* Bài tập2:
- Mời 1 em đọc mẫu .
- Gọi 2 cặp học sinh thực hành theo mẫu 
- Các học sinh khác hỏi đáp với bạn ngồi bên cạnh.
* Bài tập3: (HSK,G)
-Mời một em đọc BT 3 (đọc liền hơi không nghỉ ) đoạn văn trong SGK .
-Em thấy thế nào khi đọc đoạn văn không được nghỉ hơi ?
- Em có hiểu gì về đoạn văn này không ? 
- Nếu ta cứ đọc liền hơi đoạn văn như thế có dễ hiểu không ?
- Vậy khi ngắt đoạn văn thành các câu thì cuối câu phải ghi dấu gì ? Chữ cái đầu câu phải viết như thế nào ? 
-Yêu cầu thực hành ngắt đoạn văn thành 4 câu, sau đó viết vào vở. 
-Thu 5 vở chấm điểm , nhận xét.
 IV / Củng cố - Dặn dò:
 - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới
Tieát 4:
 NTÑ1
 NTÑ2
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học:
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
BẢO VỆ MẮT VÀ TAI
 -Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai
 - Hs khá giỏi đưa ra được một số cách xử lý đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và tai. Ví dụ có bụi bay vào mắt,bị kiến bò vào tai
 - GV: Các hình trong bài 3 SGK.
 - HS: SGK 
THỦ CÔNG
GAÁP MAÙY BAY PHAÛN LÖÏC
( tieát 2)
 - HS bieát caùch gaáp maùy bay phaûn löïc.
 - Gaáp ñöôïc maùy bay phaûn löïc
 - HS höùng thuù gaáp hình.
 - Maãu gaáp Maùy bay phaûn löïc
 - Quy trình gaáp maùy bay phaûn löïc coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc gaáp.
III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 
5’
25’
2’
HĐ1
HĐ2
HĐ3
. 1 ổn định. Hát bài : Rửa mặt như mèo
2.Kiểm tra bài cũ:Gv yêu cầu hs nêu lại bài học hôm trước.
 Gv theo dõi, nhận xét.
3. Bài mới:
 a . Hoạt động 1: Quan sát hình trong sgk.
 *Mục tiêu: Biết được những việc nên làm và những việc không nên làm.
 * Cách tiến hành:
 Gv hd hs quan sát sách giáo khoa.
 Gv nhận xét, bổ sung.
 b . Hoạt động 2: Làm việc với sgk.
 *Mục tiêu: Biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
 *Cách tiến hành: 
 GV hướng dẫn hs tập đặt câu hỏi và trả lời.
 Gv có thể nêu thê

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 4.doc