Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 5 năm 2008

Tiếng Việt (2t)

Toán

Đạo Đức Học vần: u – ư

Số 7

Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tiết 1)

Tiếng Việt (2t)

Toán

Thể dục

Thủ công Học vần: x – ch

Số 8

Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động

Xé, dán hình vuông, hình tròn (tiết 2)

Tiếng Việt (2t)

Toán

TNXH Học vần: s - r

Số 9

Vệ sinh thân thể

Tiếng Việt (2t)

Toán

Mĩ thuật Học vần: k - kh

Số 0

Vẽ nét cong

Tiếng Việt (2t)

Hát

SH lớp Ôn tập

Ôn tập: Quê hương tươi đẹp - Mời bạn vui múa ca

 

doc 20 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 544Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 5 năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nụ)
 2 nét móc ngược giống chữ u và có dấu phụ.
Đồng thanh + cá nhân (ư)
Học sinh đọc trơn (thư).
 âm th đứng trước, âm ư đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (thờ-ư-thư)
Ghép và đọc đồng thanh.
Viết trên bảng con (u, nụ, ư, thư).
Đồng thanh + cá nhân (u – nụ – ư – thư).
Đồng thanh + cá nhân.
 Thủ đô.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh tìm chữ u, ư trong bảng chữ cái.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
SỐ 7
Mục tiêu:
Biết 6 thêm 1 được 7, viết được số 7; đọc và đếm được từ 1 đến 7.
So sánh các số trong phạm vi 7.
Biết vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng học Toán.
Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học Toán.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra: 
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 6 theo quan hệ bé hơn, bằng nhau, lớn hơn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Giới thiệu tranh và hỏi: “Có 6 bạn đang chơi, 1 bạn chạy tới. Tất cả có mấy bạn?”
Yêu cầu lấy 6 hình vuông, lấy thêm 1 hình vuông nữa và hỏi: “Tất cả có mấy hình vuông?”
Tương tự, có 6 hình tròn, lấy thêm 1 hình tròn nữa và hỏi: “Tất cả có mấy hình tròn?”
Giáo viên chốt lại: “7 bạn, 7 hình vuông, 7 hình tròn đều có số lượng là 7”.
Viết bảng số 7.
Hướng dẫn học sinh đếm từ 1 -> 7 và từ 7 -> 1
Thực hành:
Bài 1: viết số 7
Bài 2: đếm số lượng và ghi chữ số vào ô trống.
Bài 3: viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 4: điền dấu thích hợp vào ô trống.
 có 7 bạn.
 có 7 hình vuông.
 có 7 hình tròn.
Đồng thanh (số 7)
Đồng thanh.
Viết trên bảng con số 7.
1
3
5
7
2
4
6
7
4
1
7 c 6 ; 6 c 7 ; 
Củng cố:
Học sinh thi đua viết các số từ 1 -> 7 và từ 7 -> 1
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh về nhà xem lại các bài tập trong sách giáo khoa.
Đạo đức
GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (Tiết 1)
Mục tiêu:
Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
Thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.
Tài liệu và phương tiện:
Vở bài tập Đạo đức 1 + Bút màu.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Bài tập 1
Yêu cầu học sinh tìm và tô màu đồ dùng học tập trong tranh.
Hoạt động 2: Bài tập 2
Giáo viên phân nhóm đôi và giao việc cho học sinh thảo luận: “Giới thiệu tên gọi và công dụng của đồ dùng học tập”.
Hoạt động 3: Bài tập 3
Yêu cầu quan sát tranh thảo luận: tranh nào thể hiện hành động đúng, sai.
Kết luận:
Cần giữ gìn đồ dùng học tập, không làm bẩn, không xé rách, không dùng đồ dùng học tập để đùa nghịch.
Học xong phải thu xếp gọn gàng. Giữ gìn đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình.
Thực hành tô màu.
Từng nhóm đôi thảo luận.
 tranh 1, 2, 6 hành động đúng.
 tranh 3, 4, 5 hành động sai.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh thu xếp đồ dùng học tập gọn gàng.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh về nhà xem lại bài.
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
X – CH
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: x, ch, xe, chó; từ và câu ứng dụng.
Viết được: x, ch, xe, chó.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, ô tô.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: u, ư, nụ, thư.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu tiếng có âm x, rút ra chữ x và hỏi: “chữ x gồm nét gì?”
Phát âm mẫu “x”
Viết và phát âm mẫu tiếng “xe”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “xe”.
Đánh vần mẫu tiếng “xe”.
Giáo viên giới thiệu âm ch và hỏi: “âm ch gồm mấy con chữ?”
Phát âm mẫu “ch”
Viết và đọc trơn tiếng “chó”.
Yêu cầu phân tích tiếng “chó”.
Đánh vần mẫu tiếng “chó”.
Yêu cầu ghép: x, xe, ch, chó.
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
Hướng dẫn viết: d, đ, dê, đò.
Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết (viết liền nét).
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
Yêu cầu đọc chủ đề luyện nói.
Yêu cầu học sinh quan sát tranh.
“Xe bò dùng làm gì?”
“Xe lu dùng làm gì?”
“Ô tô dùng làm gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết (x, ch, xe, chó).
 nét cong hở trái và nét cong hở phải kề nhau.
Đồng thanh + cá nhân (x)
Đồng thanh + cá nhân (xe)
 âm x đứng trước, âm e đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (xờ-e-xe).
 2 con chữ: c, h.
Đồng thanh + cá nhân (ch)
Đồng thanh + cá nhân (chó)
 âm ch đứng trước, âm o đứng sau, dấu sắc trên âm o.
Đồng thanh + cá nhân (chờ-o-cho-sắc-chó).
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân (x, xe, ch, chó).
Đồng thanh + cá nhân (thợ xẻ, chì đỏ, xa xa, chả cá).
Viết trên bảng con (x, xe, ch, chó).
Đọc đồng thanh + cá nhân (x, xe, ch, chó)
Đồng thanh + cá nhân (thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá, “xe ô tô chở cá về thị xã”.
 xe bò, xe lu, ô tô.
Quan sát và chỉ ra từng loại xe.
 chở hàng.
 san đường.
 chở người.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh thi tìm x, ch trong văn bản.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
SỐ 8
Mục tiêu:
Biết 7 thêm 1 được 8, viết được số 8; đọc và đếm được từ 1 đến 8.
So sánh các số trong phạm vi 8.
Biết vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng học Toán.
Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học Toán.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra: 
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 7 theo quan hệ bé hơn, bằng nhau, lớn hơn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu số 8
Hướng dẫn học sinh quan sát tranh để nhận biết: “Có 7 bạn đang chơi, 1 bạn nữa chạy đến. Tất cả có mấy bạn?”
Học sinh quan sát mô hình và nhận biết: “7 đếm thêm 1 được mấy?”
Giáo viên chốt lại: “Tranh vẽ 8 bạn, 8 chấm tròn đều có số lượng là 8”.
Viết bảng chữ số 8.
Hướng dẫn số 8 in và số 8 viết.
Hướng dẫn đếm từ 1 -> 8 và đếm từ 8 -> 1
Thực hành:
Bài 1: viết số 8
Bài 2: đếm số chấm tròn và viết chữ số vào ô trống.
Bài 3: viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 4: điền dấu thích hợp.
 có 8 bạn.
 được 8.
Viết trên bảng con số 8 và đọc.
Đồng thanh + cá nhân.
Viết trên bảng con số 8.
˜ ˜ ˜
˜ ˜
˜ ˜
˜
˜
1
3
5
7
8
6
4
2
8  7 ; 7  8
Củng cố:
Học sinh thi đua viết từ 1 -> 8 ; từ 8 -> 1.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà xem lại các bài tập trong sách giáo khoa.
Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
Mơc tiªu: 
BiÕt c¸ch tËp hỵp hµng däc, dãng th¼ng hµng däc.
BiÕt c¸ch ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
NhËn biÕt ®ĩng h­íng ®Ĩ xoay ng­êi theo (cã thĨ cßn chËm).
B­íc ®Çu lµm quen víi trß ch¬i.
§Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn
§Þa ®iĨm: s©n tr­êng.
Ph­¬ng tiƯn: Cßi, kỴ s©n ch¬i trß ch¬i.
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
PhÇn më ®Çu:
Gi¸o viªn phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
Ch¹y nhĐ nhµng theo mét hµng däc.
§i theo vßng trßn, hÝt thë s©u.
Ch¬i trß ch¬i "DiƯt c¸c con vËt cã h¹i"
PhÇn c¬ b¶n:
¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng.
¤n ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
¤n quay ph¶i, quay tr¸i.
Gi¸o viªn ®iỊu khiĨn, giĩp ®ì. Nh÷ng lÇn sau c¸n sù bé m«n ®iỊu khiĨn
Gi¸o viªn nhËn xÐt, quan s¸t uèn n¾n cho häc sinh.
Trß ch¬i "Qua suèi"
Gi¸o viªn nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸c em h×nh dung xem tõ nhµ ®Õn tr­êng cã ®o¹n ®­êng nµo qua suèi kh«ng? 
Khi ®i qua suèi em ph¶i xư lý nh­ thÕ nµo.
Gi¸o viªn lµm mÉu
Cho häc sinh lÇn l­ỵt b­íc lªn nh÷ng "t¶ng ®¸" sang bê bªn kia nh­ ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng. §i hÕt sang bê bªn kia, ®i ng­ỵc l¹i trë l¹i nh­ khi häc xong cÇn ®i tõ tr­êng vỊ nhµ.
PhÇn kÕt thĩc:
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
Gi¸o viªn hƯ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt
 giê häc
x
x
x
x
x
<
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- Häc sinh khëi ®éng
- Häc sinh thùc hiƯn tËp hỵp hµng däc , dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i vµ gi¶i t¸n.
- C¸n sù líp ®iỊu khiĨn cho c¶ líp thùc hiƯn.
- Häc sinh h×nh dung ®o¹n ®­êng.
- Häc sinh theo dâi gi¸o viªn h­íng dÉn.
- Häc sinh theo dâi.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i. Cø tiÕp tơc ch¬i nh­ vËy lÇn l­ỵt tõng em tham gia
Thủ công
XÉ DÁN HÌNH TRÒN
Mục tiêu:
Học sinh biết cách xé, dán hình tròn.
Xé, dán được hình tròn. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: mô hình mẫu, giấy màu, dụng cụ thủ công.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: kiểm tra dụng cụ học tập.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hướng dẫn mẫu:
Giới thiệu và yêu cầu học sinh quan sát hình mẫu.
Chọn giấy màu, lật mặt sau đếm ô vuông đánh dấu và vẽ hình vuông cạnh 8 ô.
Hướng dẫn vẽ hình tròn: từ hình vuông cạnh 8 ô đánh cong đều 4 góc tạo hình tròn cân đối.
Hướng dẫn xé hình tròn theo đường vẽ trên giấy.
Thực hành:
Hướng dẫn đếm ô vuông trên giấy màu, vẽ hình vuông cạnh 8 ô, bo tròn 4 góc tạo hình tròn cân đối.
Hướng dẫn kỹ thuật xé: xé từng cạnh, xé đều không phạm ô giấy.
Hướng dẫn học sinh bôi hồ, dán phẳng, cân đối vào vở thủ công.
Chấm bài và nhận xét sản phẩm.
Quan sát.
Quan sát.
Quan sát.
Quan sát và thực hành vẽ.
Thực hành xé trên giấy màu.
Thực hành dán vào vở thủ công.
Củng cố:
Trưng bày sản phẩm đẹp cho học sinh quan sát, học tập.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh chuẩn bị dụng cụ làm thủ công để tiết sau xé dán hình quả cam.
Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2008
Tự nhiên xã hội
VỆ SINH THÂN THỂ
Mục tiêu:
Nêu được các việc nên và không nên làm để giữ gìn vệ sinh thân thể.
Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạc sẽ.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Tranh sách giáo khoa.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra: Để bảo vệ mắt ta cần phải làm gì?
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: thảo luận nhóm đôi.
“Hằng ngày em làm gì để giữ gìn thân thể?”
Hoạt động 2: quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
“Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?” (trang 12, 13)
“Bạn nào làm đúng, bạn nào không đúng?”
Hoạt động 3: thảo luận nhóm.
“Khi đi tắm ta cần gì?”
“Rửa tay chân khi nào?”
“Để bảo vệ thân thể ta nên làm gì?”
Hoạt động 4: thực hành
Hai học sinh ngồi cạnh nhau kiểm tra móng tay cho nhau.
Hướng dẫn HS rửa tay đúng cách.
 tắm, gội, rửa tay chân, thay quần áo.
 đang tắm gội, mặc quần áo, tập bơi.
Bạn đang gội đầu là đúng, bạn tắm cùng với trâu là sai.
 nước sạch, khăn, xà phòng. Phải dội sạch bằng nước, lau khô và mặc quần áo.
 trước khi ăn, sau khi đi tiêu tiểu, đi chơi về.
 không nên đi chân đất, thường xuyên tắm gội.
Từng nhóm đôi thực hành.
Củng cố:
Để bảo vệ thân thể ta không nên đi chân đất, thường xuyên tắm gội.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh ôn bài.
Tiếng Việt
S – R
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: s, r, sẻ, rễ; từ và câu ứng dụng.
Viết được: s, r, sẻ, rễ.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: rổ, rá.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh đọc và viết: x, xe, ch, chó.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ s và hỏi: “chữ s gồm nét gì?”
Phát âm mẫu
Giáo viên phát âm mẫu “sờ”
Viết bảng và đọc trơn tiếng “sẻ”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “sẻ”.
Đánh vần mẫu tiếng “sẻ”.
Giáo viên giới thiệu chữ r và hỏi: “chữ r gồm nét gì?”
Giáo viên phát âm mẫu “rờ”
Viết bảng và đọc trơn tiếng “rễ”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “rễ”.
Yêu cầu ghép: s, sẻ, r, rễ.
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
Hướng dẫn viết: cô, cờ.
Viết mẫu và nêu quy trình viết liền nét. Lưu ý chỗ thắt của chữ r, s phải nhỉnh hơn dòng kẻ trên 1 nét bút.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
“Tranh vẽ gì?”
“Rổ, rá thường làm bằng gì?”
“Rổ thường dùng làm gì?”
“Rá thường dùng làm gì?”
“Rổ, rá có điểm nào khác?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết (s, sẻ, r, rễ).
 nét xiên, nét thắt và nét cong hở trái.
Đồng thanh + cá nhân (sờ)
Đồng thanh + cá nhân (sẻ)
 âm s đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi trên âm e.
Đồng thanh + cá nhân (sờ-e-se-hỏi-sẻ).
 nét xiên, nét thắt và nét móc.
Đồng thanh + cá nhân (rờ)
Đồng thanh + cá nhân (rễ)
 âm r đứng trước, âm ê đứng sau, dấu ngã trên âm ê.
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân (s, sẻ, r, rễ).
Đồng thanh + cá nhân (su su, chữ số, rổ rá).
Viết trên bảng con (s, sẻ, r, rễ).
Đọc đồng thanh + cá nhân (s, sẻ, r, rễ)
Đồng thanh + cá nhân (su su, chữ số, rổ rá, cá rô, bé tô cho rõ chữ và số).
 cái rổ, cái rá.
 tre, nhựa.
 đựng rau, thức ăn.
 vo gạo.
 rổ đan thưa hơn rá.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh tìm r, s trong bảng chữ cái.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh ôn bài.
Toán
SỐ 9
Mục tiêu:
Biết 8 thêm 1 được 9, viết được số 9; đọc và đếm được từ 1 đến 9.
So sánh các số trong phạm vi 9.
Biết vị trí của số 8 trong dãy số từ 1 đến 9.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: bộ đồ dùng học Toán.
Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học Toán.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra: 
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 8 theo quan hệ bé hơn, bằng nhau, lớn hơn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu số 9
Yêu cầu học sinh quan sát tranh và hỏi: “Có 8 bạn đang chơi, 1 bạn nữa chạy đến. Tất cả có mấy bạn?”
Yêu cầu học sinh đếm kiểm kết quả vừa nêu.
Giới thiệu mô hình: 8 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn. Tất cả có mấy chấm tròn?
Giới thiệu mô hình: 8 con tính, thêm 1 con tính. Tất cả có mấy con tính?
Giáo viên nêu: “9 bạn, 9 chấm tròn, 9 con tính đều có số lượng là 9”.
Giới thiệu số 9.
Viết và hướng dẫn quy trình viết số 9.
Hướng dẫn nhận biết thứ tự của số 9 trong dãy số tự nhiên.
Thực hành:
Bài 1: viết số 9
Bài 2: viết số thích hợp vào ô trống.
Bài 3: điền dấu thích hợp () vào ô trống.
Bài 4: viết số thích hợp vào chỗ chấm 
Bài 5: viết số thích hợp vào ô trống.
 tất cả có 9 bạn.
Đồng thanh (1, 2,  9) bạn.
 tất cả có 9 chấm tròn.
 tất cả có 9 con tính.
Đồng thanh (số 9).
Viết trên bảng con số 9.
Đồng thanh đếm 1 -> 9; 9 -> 1
 ˜˜˜˜˜˜˜˜ š ˜˜˜˜˜˜˜ šš
8  9 ; 9  8 ; 7  7
8 8 ;  
1
7
Củng cố:
Học sinh thi đua viết các số từ 1 -> 9 và từ 9 -> 1.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh về nhà xem lại các bài tập trong sách giáo khoa.
Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
K – KH
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: k, kh, kẻ, khế; từ và câu ứng dụng.
Viết được: k, kh, kẻ, khế.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh đọc và viết: s, sẻ, r, rễ.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Nhận diện chữ:
Giáo viên giới thiệu chữ k và hỏi: “chữ k có nét gì?”
Phát âm mẫu
Giáo viên phát âm mẫu “k”
Viết bảng và đọc trơn tiếng “kẻ”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “kẻ”.
Đánh vần mẫu tiếng “kẻ”.
Giáo viên giới thiệu âm kh và hỏi: “âm kh được ghép bởi những con chữ nào?”
Giáo viên phát âm mẫu “kh”
Viết bảng và đọc trơn tiếng “khế”. 
Yêu cầu phân tích tiếng “khế”.
Đánh vần mẫu tiếng “khế”.
Yêu cầu ghép: k, kẻ, kh, khế.
Hướng dẫn viết:
Viết mẫu và nêu quy trình viết liền nét.
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Hướng dẫn đọc bài trong sách giáo khoa.
Luyện nói:
Đọc chủ đề luyện nói.
“Tranh vẽ gì?”
“Cái vật ấy có tiếng kêu thế nào?”
Luyện viết:
Hướng dẫn viết vào vở tập viết. Lưu ý viết liền nét và khoảng cách giữa các chữ.
 nét khuyết trên, nét thắt và nét nét móc ngược.
Đồng thanh + cá nhân (k)
Đồng thanh + cá nhân (kẻ)
 âm k đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi trên âm e.
Đồng thanh + cá nhân (ca-e-ke-hỏi-kẻ).
 được ghép bởi chữ k và h.
Đồng thanh + cá nhân (kh)
Đồng thanh + cá nhân (khế)
 âm kh đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc trên âm ê.
Đồng thanh + cá nhân (khờ-ê-khê-sắc-khế).
Thực hành + Đọc đồng thanh, cá nhân (k, kẻ, kh, khế).
Viết trên bảng con (k, kẻ, kh, khế).
Đồng thanh + cá nhân (kẽ hở, kì cọ, khe đá, cá kho).
Đọc đồng thanh + cá nhân (k, kẻ, kh, khế)
Đồng thanh + cá nhân (kẽ hở, kì cọ, khe đá, cá kho, chị Kha kẻ vở cho bé Hà và bé Lê).
 ù ù, vu vu
 cối xay, xe đạp, tàu.
Thực hành trên vở tập viết.
Củng cố:
Học sinh tìm k, kh trong văn bản.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh ôn bài.
Toán
SỐ 0
Mục tiêu:
Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0 đến 9.
Biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9.
Nhận biết được vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 đến 9.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Bộ đồ dùng học Toán.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra:
Học sinh so sánh các cặp số từ 1 đến 9 theo quan hệ lớn hơn, bằng nhau, bé hơn.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu số 0:
Yêu cầu học sinh quan sát tranh và hỏi: “Trong lọ có mấy con cá?”
“Trong lọ có 3 con cá, lấy đi 1 con cá còn lại mấy con cá?”
“Lấy tiếp 1 con cá nữa, còn lại mấy con cá?”
“Lấy đi nốt 1 con cá nữa, còn lại mấy con cá?”
Giáo viên nêu: “Để chỉ không còn con cá nào hoặc không có con cá nào ta dùng số 0”.
Giới thiệu và viết số 0.
Hướng dẫn học sinh đọc từ 0 -> 9 và từ 9 -> 0.
Thực hành:
Bài 1: viết số 0
Bài 2: viết các số thích hợp vào ô trống.
Bài 3: viết các số thích hợp vào ô trống.
Bài 4: điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
 3 con cá.
 còn lại 2 con cá.
 1 con cá.
 không còn con cá nào.
Đọc và viết số 0 trên bảng con.
Đồng thanh (0 -> 9 ; 9 -> 0)
2
6
9
2
0  1 ; 2  0
Củng cố:
Học sinh thi đua viết các số từ 0 -> 9, từ 9 -> 0.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà xem lại các bài tập trong sách giáo khoa.
Mĩ thuật
VẼ NÉT CONG
Mơc tiªu:
Häc sinh nhËn biÕt nÐt cong.
BiÕt c¸ch vÏ nÐt cong.
VÏ ®­ỵc h×nh cã nÐt cong vµ t« mµu theo ý thÝch.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh trßn, d¹ng h×nh cong.
Häc sinh: Vë bµi tËp, bĩt ch×, mµu.
C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: kiĨm tra dơng cơ häc tËp.
Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp
H­íng dÉn häc sinh quan s¸t: 
GV giíi thiƯu mét sè nÐt cong, nÐt l­ỵn sãng, nÐt khÐp kÝn ...
KĨ tªn nh÷ng vËt trong thùc tÕ cã nÐt cong.
Gi¸o viªn vÏ lªn b¶ng c¸c lo¹i qu¶, c©y....
H­íng dÉn häc sinh vÏ nÐt cong.
Gi¸o viªn vÏ lªn b¶ng ®Ĩ häc sinh h×nh dung nÐt cong. VÏ nÐt cong, c¸nh hoa, qu¶ ..
Thùc hµnh
Gi¸o viªn gỵi ý cho häc sinh tËp vÏ.
Cho häc sinh vÏ vµo giÊy nh÷ng g× m×nh yªu thÝch: v­ên hoa, d·y nĩi..
§¸nh gi¸ s¶n phÈm
Gi¸o viªn tr×nh bµy s¶n phÈm vµ nhËn xÐt.
- Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- Häc sinh quan s¸t: qu¶ cam, b­ëi, «ng mỈt trêi...
- Häc sinh vÏ mµu theo ý thÝch cđa m×nh
- Häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt.
Cđng cè, dỈn dß. 
Gi¸o viªn cho häc sinh xem bµi vÏ ®Đp ®Ĩ häc tËp.
DỈn häc sinh chuÈn bÞ dơng cơ häc tËp cho tiÕt sau: vÏ qu¶ d¹ng trßn.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2008
Tiếng Việt
ÔN TẬP
Mục đích yêu cầu:
Đọc được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; từ và câu ứng dụng từ bài 17 đến 21.
Viết được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các từ ứng dụng từ bài 17 đến 21.
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: “Thỏ và Sư Tử”.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Bảng ôn + Tranh minh h

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 5(3).doc